Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0060(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0403/2007

Předložené texty :

A6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0459

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8.14. Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) (hlasování)
Zápis
  

Doporučení: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

– Před zahájením hlasování:

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Vážený pane předsedající, základem dohody s Radou o této zprávě bylo stanovisko přednesené Komisí, které se mělo přečíst včera během rozpravy. Toto stanovisko však přečtené nebylo. Pokud by Rada souhlasila s přidáním tohoto stanoviska do zápisu nebo by mu dala právní statut a transparentnost, pomohlo by to prosazení postupu v této záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady. Vážený pane předsedající, přístup k dostupným farmaceutickým výrobkům v chudých rozvojových zemích a v rozvinutých zemích je zcela nezbytný pro dosažení navržených rozvojových cílů EU, což by přispělo ke snížení chudoby, zvýšení bezpečnosti lidí a podpoře lidských práv a trvale udržitelného rozvoje. Myslím si, že oba souhlasíme s významem zajištění soudržnosti politických linií EU, a to zejména jednotnosti externích činností EU, kde by měla jít jmenovitě rozvojová a obchodní politika ruku v ruce.

Musíme uznat, že mechanismus vytvořený rozhodnutím Světové obchodní organizace a protokolem k dohodě TRIPS představuje jen část řešení problému přístupu k lékům a veřejnému zdravotnictví a že jiná opatření na zlepšení zdravotní péče a infrastruktury jsou rovněž zcela nevyhnutelná. I když pozměňovací návrh k dohodě TRIPS není úplným řešením, domníváme se, že kladné přijetí tohoto protokolu představuje důležitý krok.

V tomto smyslu stojí za to připomenout, že členské státy Evropské unie podle pravidel Světové obchodní organizace mohou svobodně využívat výjimky na základě dohody TRIPS ve vnitrostátních patentových právech, včetně těch, které byly stanovené podle článku 30 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví TRIPS.

Navíc, aby se zabezpečil přístup k lékům v zemích s nedostatečnými, nebo žádnými výrobními kapacitami ve farmaceutickém průmyslu, se Rada, Evropský parlament a Komise velmi snažily, aby bylo přijaté nařízení (ES) č. 816/2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví.

Dovolte mi ještě uvést, že podporujeme použití „pružnosti“ začleněné do dohody TRIPS a uznané odstavci 4, 5 a 6 Deklarace z Dohá, jako i další pružnosti pro méně rozvinuté země, které jsou poskytnuté podle odstavce 7 Deklarace z Dohá, aby bylo možné poskytnout základní léky za dostupné ceny v rámci jejich vnitrostátních programů veřejného zdraví.

Vzhledem k Deklaraci z Dohá v rámci jednání o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi a ostatních budoucích bilaterálních a regionálních dohod s chudými rozvojovými zeměmi a nejméně rozvinutými zeměmi Evropská unie nežádá a neplánuje žádat o jednání o ustanoveních týkajících se farmaceutik, které se někdy označují jako ustanovená TRIPS+, jež mají vliv na veřejné zdraví a přístup k lékům.

Nakonec se stavíme příznivě k iniciativám podporujícím přesun technologie, výzkumu, posilnění kapacit, regionálních systémů zásobování a pomoci s registrací, aby se ulehčila a zvýšila výroba farmaceutických výrobků samotnými rozvojovými zeměmi, na čemž budeme s členskými zeměmi spolupracovat.

Jsme si jistí, že pokud jde o odpovídající opatření a rozpočtové postupy, napomůže závazek Evropského parlamentu, týkající se otázky viditelnosti přístupu k lékům, zvýšení jejich účinnosti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí