Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0060(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0403/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0403/2007

Keskustelut :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0459

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

8.14. Pöytäkirja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) muuttamisesta (äänestys)
Pöytäkirja
  

- Suositus: Susta (A6-0403/2007)

- Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).- (EN)Arvoisa puhemies, yhteisymmärrys neuvoston kanssa käsillä olevasta mietinnöstä perustui komission antamaan lausuntoon, joka oli määrä lukea ääneen eilisen keskustelun aikana. Lausuntoa ei kuitenkaan luettu. Jos neuvosto suostuisi liittämään lausunnon pöytäkirjaan tai antamaan sille jonkinlaisen oikeudellisen ja läpinäkyvän aseman, tämä helpottaisi asiaa koskevan menettelyn edistymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja.−(EN)Arvoisa puhemies, EU:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista varmistaa edullisten lääkkeiden saatavuus köyhissä kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa, jonka lisäksi se edesauttaisi köyhyyden vähentämistä, lisäisi ihmisten turvallisuutta sekä edistäisi ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Uskon meidän olevan samaa mieltä siitä, että on tärkeää taata EU:n politiikkojen yhtenäisyys, ja että myös EU:n ulkoisen toiminnan, etenkin kauppa- ja kehityspolitiikan, olisi oltava johdonmukaista ja kuljettava niiden kanssa käsi kädessä.

Tunnustamme, että WTO:n päätöksellä luotu mekanismi ja TRIPS-sopimusta muuttava pöytäkirja ovat vain osa ratkaisua lääkkeiden ja terveydenhuollon saatavuutta koskevaan ongelmaan, ja että muut terveydenhuollon ja infrastruktuurin parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yhtä välttämättömiä. Vaikka TRIPS-sopimuksen muuttaminen ei olekaan koko ratkaisu, uskomme pöytäkirjan hyväksymisen olevan tärkeä askel.

Tässä yhteydessä on paikallaan muistuttaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat WTO:n sääntöjen puitteissa vapaasti soveltaa kansallisen patenttilainsäädäntönsä nojalla TRIPS-sopimuksen eri poikkeussäännöksiä, sopimuksen 30 artiklan poikkeussäännökset mukaan lukien.

Lisäksi lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi niissä maissa, joissa lääkealan valmistuskapasiteetti on riittämätön tai olematon, neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio työskentelivät ahkerasti voidakseen antaa asetuksen (EY) N:o 816/2006 kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista.

Lisäisin vielä, että kannustamme maita käyttämään TRIPS-sopimukseen sisältyvää joustavuutta, joka on tunnustettu Dohan julistuksen 4, 5 ja 6 kohdassa, sekä Dohan julistuksen 7 kohdassa vähemmän kehittyneille maille myönnettyä lisäjoustavuutta tarjotakseen keskeisiä lääkkeitä edullisin hinnoin kansallisten kansanterveysohjelmiensa puitteissa.

Dohan julistuksen huomioon ottaen, Euroopan unioni ei pyydä eikä aio pyytää neuvottelemaan AKT-valtioiden kanssa tehtävien talouskumppanuussopimusten tai muiden köyhien kehitysmaiden ja LDC-maiden kanssa tulevaisuudessa tehtävien kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten puitteissa sellaisista lääkealaan liittyvistä säännöksistä, joihin viitataan joskus nimellä TRIPS-plus, ja jotka vaikuttaisivat kansanterveyteen ja lääkkeiden saatavuuteen.

Lopuksi, suhtaudumme myönteisesti toimiin, joilla kannustetaan teknologian siirtoa, tutkimusta, kapasiteetin kehittämistä, alueellisten tuotantojärjestelmien luomista sekä rekisteröinnissä auttamista, jotta lääketuotteiden valmistamista helpotettaisiin ja lisättäisiin itse kehitysmaissa, ja työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarvittavien toimenpiteiden ja budjettimenettelyjen osalta olemme varmoja, että niiden tehostamisessa avuksi on Euroopan parlamentin sitoumus, joka on lisännyt lääkkeiden saatavuuteen liittyvän ongelman näkyvyyttä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö