Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0060(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0403/2007

Pateikti tekstai :

A6-0403/2007

Debatai :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Balsavimas :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0459

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. spalio 24 d. - Strasbūras Tekstas OL

8.14. Protokolas, iš dalies keičiantis TRIPS susitarimą (balsavimas)
Protokolas
  

- Rekomendacija: G. Susta (A6-0403/2007)

– Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Gerb. pirmininke, sutarimo su Taryba dėl šio pranešimo pagrindas buvo Komisijos pareiškimas, kuris turėjo būti perskaitytas vakar per diskusijas. Vis dėlto šis pareiškimas nebuvo perskaitytas. Jeigu Taryba sutiktų pridėti jį prie protokolo arba suteikti jam kokį nors teisinį statusą ir skaidrumą, ji padėtų toliau spręsti šį klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes , einantis Tarybos Pirmininko pareigas. Gerb. pirmininke, galimybė neturtingose besivystančiose ir mažiausiai išsivysčiusiose šalyse apsirūpinti farmaciniais produktais prieinamomis kainomis yra ypač svarbi siekiant užsibrėžtų ES plėtros tikslų ir tai padėtų mažinti skurdą, didinti žmonių saugumą, skatintų pagarbą žmogaus teisėms ir tvarią plėtrą. Manau, mes abu sutiksime, kad svarbu užtikrinti nuoseklią ES politiką ir kad nuoseklūs ES išorės veiksmai, visų pirma prekybos ir plėtros politika, turėtų būti neatsiejami.

Mes pripažįstame, kad PPO sprendimu sukurta priemonė ir TRIPS susitarimo protokolas yra tik vienas iš būdų išspręsti problemas, susijusias su galimybe gauti vaistus ir užtikrinti visuomenės sveikatą, ir kad būtina imtis kitų priemonių sveikatos priežiūrai ir infrastruktūrai pagerinti. Net jeigu TRIPS pakeitimas nėra visiškas spendimas, manome, kad teigiamas Protokolo priėmimas yra svarbus žingsnis.

Svarbu priminti, kad ES valstybės narės pagal PPO taisykles gali laisvai taikyti įvairias TRIPS susitarime numatytas išimtis savo patentų įstatymuose, įskaitant nurodytus TRIPS susitarimo 30 straipsnyje.

Be to, siekdamos palengvinti galimybę gauti vaistų šalyse, kurių gamybos pajėgumų farmacijos sektoriuje nepakanka arba jų nėra iš viso, Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo.

Norėčiau pridurti, kad mes remiame į TRIPS susitarimą įtrauktus „lankstumus“, kurie taip pat leistini pagal Dohos deklaracijos 4, 5 ir 6 straipsnius, ir papildomas lankstumo galimybes mažiaus išsivysčiusioms šalims pagal Dohos Deklaracijos 7 straipsnį, kad jos galėtų pateikti pagrindinius vaistus prieinamomis kainomis pagal vidaus visuomenės sveikatos programas.

Vesdama derybas dėl EPS su AKR šalimis ir dėl kitų dvišalių ir daugiašalių susitarimų su neturtingomis besivystančiomis šalimis ir mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis ES atsižvelgia į Dohos deklaraciją, todėl neprašo ir neketina prašyti derėtis dėl nuostatų, susijusių su farmacija, kurios kartais vadinamos TRIPS+ nuostatomis, darančiomis įtaką visuomenės sveikatai ir galimybei gauti vaistų.

Pagaliau mes teigiamai vertiname iniciatyvas, skatinančias technologijų perkėlimą, mokslinius tyrimus, gebėjimų stiprinimą, regionų tiekimo sistemas, ir padedame vykdyti registraciją, kad farmacijos produktus būtų galima pagaminti paprasčiau ir jų būtų pagaminama daugiau pačiose besivystančiose šalyse. Todėl siekdami šio tikslo dirbsime kartu su valstybėmis narėmis.

Esame įsitikinę, kad Europos Parlamento, išryškinusio galimybės gauti vaistų problemą, įsipareigojimas padės padidinti atitinkamų priemonių ir biudžeto procedūrų veiksmingumą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika