Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0060(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0403/2007

Predkladané texty :

A6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0459

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8.14. Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) (hlasovanie)
Zápisnica
  

Odporúčanie: Susta (A6-0403/2007)

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, základom dohody na tejto správe s Komisiou bolo stanovisko prednesené Komisiou, ktoré sa malo prečítať včera počas diskusie. Toto stanovisko však prečítané nebolo. Podporeniu procesu v tejto záležitosti by pomohlo, ak by Rada súhlasila s pridaním tohto stanoviska do zápisnice, alebo by mu dala právny štatút a transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. Vážený pán predsedajúci, prístup k dostupným farmaceutickým výrobkom v chudobných rozvojových krajinách a najmenej rozvinutých krajinách je nevyhnutnosťou na dosiahnutie navrhnutých rozvojových cieľov EÚ, čo by prispelo k zníženiu chudoby, zvýšeniu bezpečnosti ľudí a podpore ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja. Myslím si, že obidvaja súhlasíme s dôležitosťou zaistenia súdržnosti politických línií EÚ, a to najmä jednotnosti vonkajších činností EÚ, kde by mali ísť menovite rozvojová a obchodná politika ruka v ruke.

Musíme uznať, že mechanizmus vytvorený rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie a protokolom k dohode TRIPS predstavuje len časť riešenia problému prístupu k liekom a verejnému zdraviu, a že iné opatrenia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a infraštruktúry sú takisto rovnako nevyhnutné. Aj keď pozmeňujúci a doplňujúci návrh k dohode TRIPS nie je úplným riešením, domnievame sa, že kladné prijatie tohto protokolu predstavuje dôležitý krok.

V tomto zmysle stojí za to pripomenúť, že členské štáty Európskej únie podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie môžu slobodne využívať výnimky na základe dohody TRIPS vo vnútroštátnych patentových právach vrátane tých, ktoré boli stanovené podľa článku 30 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva TRIPS.

Navyše, aby sa zabezpečil prístup k liekom v krajinách s nedostatočnými, alebo žiadnymi výrobnými kapacitami vo farmaceutickom priemysle, sa Rada, Európsky parlament a Komisia veľmi snažili, aby bolo prijaté nariadenie (ES) č. 816/2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia.

Dovoľte mi ešte uviesť, že podporujeme použitie „pružnosti“ zakomponovanej do dohody TRIPS a uznanej odsekmi 4, 5 a 6 vo vyhlásení podpísanom v Dauhe, ako aj ďalšie pružnosti pre menej rozvinuté krajiny, ktoré sú poskytnuté podľa odseku 7 vyhlásenia podpísaného v Dauhe, aby boli schopné poskytnúť základné lieky za dostupné ceny v rámci ich vnútroštátnych programov verejného zdravia.

Európska únia nežiada a neplánuje žiadať, so zreteľom na vyhlásenie podpísané v Dauhe v rámci rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria a ostatných budúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd s chudobnými rozvojovými krajinami a najmenej rozvinutými krajinami, o rokovania o ustanoveniach týkajúcich sa farmaceutík, ktoré sa niekedy označujú ako ustanovenia TRIPS+, ktoré majú vplyv na verejné zdravie a prístup k liekom.

Napokon sa staviame priaznivo k iniciatívam podporujúcim presun technológie, výskumu, posilneniu kapacít, regionálnych systémov zásobovania a pomoci s registráciou, aby sa uľahčila a zvýšila výroba farmaceutických výrobkov samotnými rozvojovými krajinami na čom budeme s členskými krajinami spolupracovať.

Sme si istí, čo sa týka zodpovedajúcich opatrení a rozpočtových postupov, že záväzok Európskeho parlamentu, ktorý vzniesol otázku viditeľnosti prístupu k liekom, napomôže zvýšenie ich účinnosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia