Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2097(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0391/2007

Indgivne tekster :

A6-0391/2007

Forhandlinger :

PV 23/10/2007 - 6
CRE 23/10/2007 - 6

Afstemninger :

PV 24/10/2007 - 8.25
CRE 24/10/2007 - 8.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0470

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

8.25. Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (afstemning)
Protokol
  

Betænkning af Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Før afstemningen om paragraf 37

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Den ændring, vi gerne vil foreslå, er, at Parlamentet på dette tidspunkt "bemærker" snarere end "bifalder", at Kommissionen har fremsendt en meddelelse om udligning af underskud, da der arbejdes på en betænkning om dette emne i Økonomi- og Valutaudvalget.

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Før den endelige afstemning

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht, ordfører. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at det er yderst beklageligt, at Parlamentet ikke har haft mod til at rette en reel og alvorlig kritik mod en skattepolitisk udvikling i EU, der går i en fuldstændig forkert retning, og som i en utrolig grad er til fordel for multinationale selskaber og de velhavende, mens forbrugerne, arbejdstagerne og navnlig de lavtlønnede pålægges en endnu tungere skattebyrde.

Betænkningen er efter min mening ikke acceptabel i sin nuværende form. Jeg ønsker at trække mit navn tilbage fra betænkningen og opfordrer alle de medlemmer, der ønsker en skattepolitik i EU, der ikke kun er til fordel for de rigeste 10.000, men reelt er til gavn for hovedparten af EU's borgere, til at stemme imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi tager Deres erklæring til efterretning, fru Wagenknecht.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik