Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl.14.00 och återupptogs kl. 15.00)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: LUIGI COCILOVO
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy