Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2126(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0325/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0325/2007

Keskustelut :

PV 24/10/2007 - 12
CRE 24/10/2007 - 12

Äänestykset :

PV 25/10/2007 - 7.11
CRE 25/10/2007 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0482

Puheenvuorot
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

12. Euroopan unionin ja Serbian suhteet (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies.(IT)Esityslistalla on seuraavana Jelko Kacinin ulkoasiainvaliokunnan puolesta laatima mietintö Euroopan unionin ja Serbian suhteista, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista (2007/2126(INI)) (A6-0325/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE), esittelijä.–(SL) Puhun teille tänä päivänä esittelijän roolissa, mutta samalla liberaalidemokraattina, slovenialaisena, entisenä jugoslaavina ja eurooppalaisena. Synnyinmaani hajosi 15 vuotta sitten lukuisissa verisissä sodissa, jotka jatkuivat lähes kokonaisen vuosikymmenen ajan.

Monet alueen maista, Serbia mukaan lukien, kokevat vielä tänäkin päivänä tämän konfliktin tuhoisat vaikutukset. Näille hauraille nuorille demokratioille Euroopan unionin jäsenyys on tehokas kannuste demokratisoinnin jatkamiseen. Euroopan unioni, johon nämä maat haluavat liittyä mahdollisimman pian, perustuu yhteisiin arvoihin ja normeihin, joista tärkeimpiä on oikeusvaltioperiaate.

Balkanin maiden osalta kyse ei ole kuitenkaan vain oikeusjärjestelmän uudistamisesta vaan myös täydestä yhteistyöstä Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

(EN) Serbia ei toistaiseksi ole täyttänyt kansallista ja kansainvälistä velvollisuuttaan pidättää neljä vielä vapaalla jalalla olevaa sotarikoksista syytettyä, kuten Mladić ja Karadžić, joita syytetään lähes 8 000 siviilin surman järjestämisestä Srebrenicassa. Kuka tahansa, joka tappaa yhdenkin ihmisen, syyllistyy rikokseen, mutta kansanmurhaan syyllistyneet henkilöt ovat kansainvälisen ja poliittisen tason haaste.

Vierailin Srebrenicassa ennen tämän mietinnön laatimista. Uskon serbialaisten itsekunnioitukseen. Tämän vuoksi korostan, että Serbian valtion on todistettava tekevänsä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Toukokuussa valtaan astui uusi Eurooppa-myönteinen hallitus, jonka tärkeimpiä tavoitteita on yhteistyö tuomioistuimen kanssa. Olen tähän erittäin tyytyväinen. Panen myös tyytyväisenä merkille, että hallitus on ryhtynyt toimiin ja se on pidättänyt ja luovuttanut kuudesta ensi sijassa etsintäkuulutetusta karkulaisesta kaksi, eli Tolimirin ja Djordjevicin.

Pidätykset osoittavat, että Serbia pystyy löytämään ja pidättämään vielä vapaalla jalalla olevat sotarikolliset. Kuten pääsyyttäjä Del Ponte on sanonut, suurin este ei ole mahdollisuuksien puute vaan pikemminkin mahdollisuuksien muuntaminen konkreettisiksi tuloksiksi. Tämän vuoksi EU:lla ei ole varaa luopua ehdoistaan nyt tilanteen ollessa ratkaisevassa käännekohdassa.

Kosovon tulevaa asemaa ympäröivien jännitteiden kiristyessä olisi väärin luulla, että EU:n asettamista ehdoista luopuminen ja taipuminen Belgradille tehtäviin myönnytyksiin olisi pitkällä tähtäimellä sen paremmin EU:n kuin Serbiankaan edun mukaista. Sotarikollisuuden katsominen läpi sormien voi olla nykyaikaisen reaalipolitiikan mukaista, mutta se ei edistä kestävää rauhaa tai alueellista vakautta pitkällä aikavälillä.

Usein sanotaan Serbian olevan avain alueen vakauteen, mutta Belgradin poliitikot erehtyvät, mikäli he olettavat tämän tarkoittavan Serbian saavan erityiskohtelua. Serbian olisi aika käyttää monia lahjojaan ja potentiaaliaan näyttääkseen esimerkkiä naapurimailleen, sen sijaan että muut alueen maat joutuvat riutumaan Serbian vastahakoisuuden johdosta.

On totta, ettei EU ole kokonainen ennen Balkanin maiden liittymistä unioniin, mutta tämä ei voi tapahtua hinnalla millä hyvänsä, eikä sen hintana saa etenkään olla kansainvälisen lainsäännön vesittäminen ja Euroopan perusarvojen laiminlyönti.

Serbian kansalaisilla on oikeus saada tietää totuus heidän nimissään vielä äsken harjoitetusta sodan politiikasta. Myös tästä syystä kannatan erikoissyyttäjän tuoretta aloitetta pääministeri Djindjićin murhan takana olevien poliittisten motiivien selvittämiseksi. Samasta syystä pahoittelen myös lieviä tuomioita, jotka Serbian sotarikostuomioistuin langetti neljälle Skorpionit-ryhmän jäsenelle kuuden muslimin teloittamisesta Srebrenicassa.

Serbian taloudellinen ja kulttuurinen potentiaali on valtava, ja sen kansalaisiin kuuluu lukuisia lahjakkaita yksilöitä kaikilta elämänaloilta. Uusi hallitus on osoittanut omaavansa monia dynaamisia ja kunnianhimoisia ministereitä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Serbialla olisi tarvittavaa hallinnollista ja institutionaalista kapasiteettia hoitaa ammattimaisesti EU:n jäsenyysneuvotteluja jatkossa.

Viime kuukausina edistystä on tapahtunut lukuisilla aloilla: vakaus- ja assosiaatiosopimusneuvotteluja koskevat tekniset keskustelut on saatu päätökseen, Kioton pöytäkirja on ratifioitu, Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (CEFTA) tehty ja oikeusasiamies, Serbian keskuspankin pääjohtaja, julkisesta tiedottamisesta vastaava virkamies ja valtion tilintarkastuslaitoksen neuvoston jäsenet on nimitetty.

Perustuslakituomioistuimen tuomarien nimittämisessä ei kuitenkaan valitettavasti ole juuri tapahtunut tuntuvaa edistystä. Lisäksi hallitusta arvostelevien tai arkoihin kysymyksiin kuten sotarikoksiin huomiota kiinnittävien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden julkinen panettelu jatkuu edelleen. Tässä yhteydessä tuomitsen viimeaikaiset tapahtumat Novi Sadissa, jossa uusnatsijärjestö hyökkäsi fasismin vastaiseen rauhanomaiseen mielenosoitukseen kokoontuneen joukon kimppuun. Toimivaltaisten viranomaisten on ehdottomasti löydettävä syylliset ja tutkittava rikos perinpohjaisesti.

Tunnustan kuitenkin myös, että EU:n tiukka viisumipolitiikka, joka estää Serbian tavallisia kansalaisia tapaamasta veljiään Euroopan unionissa, jarruttaa Serbian demokraattista kehitystä ja edistää osaltaan muukalaisvihaa ja nationalismia.

Suhtaudun myönteisesti neuvoteltuihin sopimuksiin. Ne ovat tärkeä ensiaskel, mutta lopullisena tavoitteena on oltava kaikkien alueen kansalaisten vapaa matkustaminen. Tiesittekö, että vain joka kymmenennellä serbialaisella on passi? Meidän on voitava tarjota jotakin konkreettista muulle väestölle. Kehotan painokkaasti neuvostoa varmistamaan sopimusten voimaantulon ensi vuoden alussa, ja kehotan neuvostoa myös laatimaan konkreettisen suunnitelman viisumivapauden edistämiseksi.

Haluan tässä yhteydessä kiittää avustajiani, kollegojani parlamentissa, ulkoasiainvaliokunnan sihteeristöä, poliittisia ryhmiä, komissiota, Serbian edustustoa EU:ssa sekä Serbian Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavaa virastoa.

Haluaisin päättää puheenvuoroni henkilökohtaisemmalla tasolla. Yhtenä harvoista Länsi-Balkanilla syntyneistä Euroopan parlamentin jäsenistä olen hyvin ylpeä saamastani tilaisuudesta toimia mietinnön esittelijänä. Kotimaastani Sloveniasta ei tullut EU:n jäsentä siksi, että se olisi ollut helppoa, vaan siksi, koska se oli vaikeaa. Selvisimme tehtävästä, ja samaten siitä tulevat selviytymään Serbian poliittiset päättäjät sekä älymystön ja liike-elämän edustajat niin päätettyään. Kehotan Serbiaa ja sen kansaa nyt heräämään, auttamaan itseään ja naapureitaan sekä koko aluetta, ja liittymään joukkoomme. Tehkää se! Olette tarpeeksi vahvoja. Yhdessä selviämme kyllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Kiitän parlamenttia kärsivällisyydestä normaalin puheajan ylittymisen johdosta. Esitän parlamentille anteeksipyynnön esittelijän puolesta. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. −(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Serbialla on luonnollisesti paikkansa Euroopassa ja me kaikki tunnustamme, että se on kohdannut viime vuosina tärkeitä tai paremminkin valtavan vaikeita haasteita johtuen sen merkityksestä Länsi-Balkanin alueen vakaudelle ja kehitykselle. Euroopan unioni on yrittänyt auttaa Serbiaa vastaamaan haasteisiin osoittamalla konkreettisemmin ja näkyvämmin mahdollisen EU:n jäsenyyden hyödyt ja vahvistamalla niitä.

Olemme siis pyrkineet todistamaan Serbian kansalle ja viranomaisille sitoumuksemme Serbian lähentämiseksi Euroopan unioniin. Olemme pyrkineet osoittamaan mahdollisen vaihtoehtoisen ratkaisun tukemalla Eurooppa-myönteisiä poliittisia ja yhteiskunnallisia voimia, jotka kannattavat tarpeellisten uudistusten jatkamista demokratian ja kehityksen vahvistamiseksi maassa.

Vakaus- ja assosiaatiosopimukset ovat keskeisellä sijalla Länsi-Balkanin maiden lähentämisessä unioniin. Ne ovat myös välttämätön väline maan mahdollisen EU:n jäsenyyden ehtojen selkeyttämisessä. Tämän vuoksi pidämme hyvin myönteisenä sitä, että komissio on saanut päätökseen Serbian kanssa käymänsä neuvottelut vakaus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi. Toivomme vilpittömästi, että edellytykset sopimuksen allekirjoittamiselle komission toimesta täytetään nopeasti.

Vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisella heti tarvittavien edellytysten täyttyessä on neuvoston vahva poliittinen tuki. Ennen kuin neuvosto voi panna sopimuksen täytäntöön, Serbian on kuitenkin tehtävä täyttä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

Myös Serbian kansalaisten Euroopan unionissa liikkumisen helpottaminen vahvistaisi keskinäisiä siteitämme, ja se edistäisi epäilemättä demokratisoitumisprosessia ja myönteistä suhtautumista Euroopan unioniin Serbian yhteiskunnassa.

Syyskuussa allekirjoitetut viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset, jotka tulevat voimaan tammikuussa 2008, ovat mielestämme keskeisen tärkeitä.

Komissio on sopinut Serbian kanssa keskustelujen aloittamisesta viisumivapaudesta sopimusten voimaantulon jälkeen. EU on myös tehnyt selväksi Serbialle, ettei sen integrointiprosessi ole sidoksissa Kosovon tulevan aseman määrittämistä koskevaan kysymykseen. Kunkin maan edistyminen Euroopan unionin jäsenyyteen johtavalla tiellä riippuu sen omista saavutuksista ja se tapahtuu vakaus- ja assosiaatioprosessin ehtojen ja Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti.

Lopuksi, arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan toistaa, kuinka tärkeänä Euroopan unionin puheenjohtajavaltio pitää tätä tilaisuutta keskustella Euroopan parlamentin kanssa siitä, kuinka suuri merkitys Serbian eurooppalaisen tulevaisuuden turvaamisella on sekä Serbialle itselleen että koko alueelle. Ei ole epäilystäkään siitä, että Länsi-Balkan kuuluu edelleen Euroopan unionin tärkeimpiin painopistealueisiin, ja että lopullinen tavoitteemme on rauha, vakaus, demokratia ja vauraus alueella.

Sen vuoksi haluamme integroida nämä maat unioniin, ja vakaus- ja assosiaatioprosessi luo puitteet mahdollisen liittymisen valmistelulle. Serbian geostrateginen merkitys koko alueen vakaudelle on suuri, josta syystä prosessin eteneminen on välttämätöntä EU:n lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi Länsi-Balkanilla, eli vakauden, rauhan ja edistyksen turvaamiseksi alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, komission jäsen.−(EN)Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella Jelko Kacinia hänen laatimastaan perusteellisesta mietinnöstä, joka kattaa EU:n ja Serbian suhteiden nykytilaan liittyvät olennaiset näkökohdat. Olen pyytänyt komission yksiköitä seuraamaan mietintöön sisältyviä suosituksia, ja se onkin jo ollut hyödyksi valmisteltaessa komission vuotuista edistymiskertomusta, joka on määrä hyväksyä 6. marraskuuta.

Mietinnössänne painotetaan monia sellaisia aloja, joilla sekä Euroopan unionin että Serbian on lisättävä ponnisteluja, mille annan täyden tukeni. Kannatan erityisesti viisumiasioiden helpottamiselle annettua painoarvoa sekä kehotusta edistyä nyt viisumivapauden alalla.

Juuri tästä syystä komissio on ilmoittanut aikovansa aloittaa ensi vuoden alussa kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa vuoropuhelun viisumivapautta koskevasta etenemissuunnitelmasta määrittelemällä sen ehdot ja edellytykset. Tämä kysymys on valtavan tärkeä, eikä vähiten siksi, että se antaa alueen nuorelle sukupolvelle konkreettista näyttöä siitä, mitä Eurooppa todellisuudessa merkitsee.

Suhteemme Serbiaan ovat erittäin kriittisessä käännekohdassa. Olen viimeisten kahden viikon aikana käynyt tiiviitä keskusteluja tilanteesta neuvoston puheenjohtajiston, jäsenvaltioiden sekä Serbian viranomaisten kanssa. Ei lienee yllätys, että tärkeimmät puheenaiheet olivat Kosovon asemaa koskeva prosessi ja vakaus- ja assosiaatiosopimus, muun muassa sen riippuvuus yhteistyöstä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

Kosovo-keskustelujen määräaika 10. joulukuuta lähestyy nopeasti, ja kansainvälisen troikan työssä alkaa nyt ratkaiseva vaihe. Annamme täyden tukemme EU:n edustajan suurlähettiläs Wolfgang Ischingerin työlle, emmekä jätä yhtäkään kiveä kääntämättä neuvotellun ratkaisun löytämiseksi.

Nyt on olennaisen tärkeää, että molemmat osapuolet – Belgrad ja Pristina – kantavat vastuunsa ja esittävät todella rakentavia ja luovia ehdotuksia, jotka voisivat johtaa kestävään neuvoteltuun ratkaisuun. Olen myös käynyt tiiviitä keskusteluja jäsenvaltioiden ja Serbian viranomaisten kanssa vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta. Sopimus on poliittinen virstanpylväs Serbian-suhteissamme. Se on portti kohti ehdokkuutta Euroopan unionin jäseneksi.

Komissio on ensin neuvotellut ja viimeistellyt sopimusluonnoksen tekniset valmistelut, ja jäsenvaltiot arvioivat sitä nyt neuvoston työryhmän puitteissa.

Se tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa tekstin oikeudellisen ja kielellisen tarkistuksen toimittamiseksi, joten Euroopan unioni on pian teknisesti valmis allekirjoittamaan sopimuksen, edellyttäen että poliittiset edellytykset on täytetty – lähinnä täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa – minkä tulisi johtaa vielä vapaina olevien syytettyjen pidättämiseen. Tämä on ymmärtääkseni yhdessä linjassa mietintöönne sisältyvän neuvostolle osoitetun suosituksen kanssa.

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta, kuten olen aiemmin sanonut, katson Serbian lasin olevan toistaiseksi puolitäysi pikemmin kuin puolityhjä. Olen tehnyt selväksi Serbian hallitukselle, että vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on saavutettavissa. Sen toteutuminen riippuu nyt poliittisesta tahdosta ja mahdollisuuksien muuntamisesta tuloksiksi. Me olemme valmiita, kun Serbia on valmis ja täyttää ehdot. Pallo on nyt selvästikin Serbialla.

Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja. Olemme liian usein taipuvaisia unohtamaan ne keskusteluissamme. Sitten vuoden 2004 Serbia on tehnyt yhteistyötä ja löytänyt sekä luovuttanut yli 20 entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamista 24 syytetystä. Tämä osoittaa, että ehdollisuuspolitiikkamme toimii.

Yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ei kuitenkaan voi olla pätkittäistä, ja enemmän on tehtävä täyden yhteistyön eteen erityisesti etsintäoperaatioiden tehostamisen sekä arkistojen ja asiakirjojen saatavuuden osalta.

Pääsyyttäjä matkustaa huomenna takaisin Belgradiin kahdeksi päiväksi, ja komissio tulee kiinnittämään suurta huomiota hänen havaintoihinsa arvioidessaan vakaus- ja assosiaatiosopimuksen parafointia.

Allekirjoittaminen riippuu täydestä yhteistyöstä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, jota tulemme arvioimaan yhdessä neuvoston kanssa. Tämä edellyttää, että Serbia tekee kaiken voitavansa löytääkseen ja pidättääkseen karkulaiset ja että se antaa entisen Jugoslavian alueen kansainväliselle rikostuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot näiden pidättämiseksi ja viemiseksi Haagin tuomioistuimen.

Sanoisin lopuksi, että Serbialla on todellakin valtavaa taloudellista, kulttuurista ja älyllistä potentiaalia, joka vain odottaa vapauttamistaan palvellakseen maan eurooppalaisen tulevaisuuden tavoittelua.

Komissio on sitoutunut täysin Serbian tulevaisuuteen Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että Serbia voi edetä suhteellisen nopeasti tiellä Eurooppaan, kunhan olennaiset ehdot on täytetty.

Tämä on ratkaisevan tärkeää, ei yksin Serbian jäsenyyspyrkimysten kannalta, vaan myös koko Länsi-Balkanin alueen vakaudelle ja edistykselle. Serbian on siis korkea aika kääntää kivuliaan menneisyytensä sivu ja astua tielle kohti eurooppalaista tulevaisuuttaan.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin, PPE-DE-ryhmän puolesta.–(EN)Arvoisa puhemies, kaikki täällä ovat varmaankin yhtä mieltä siitä, että Serbialla on eurooppalainen tulevaisuus, ja että sen toteutuminen on erittäin toivottavaa niin Serbian kuin Euroopankin näkökulmasta. Kysymys kuuluu siis, kuinka se voidaan saavuttaa nykyisistä lähtökohdista.

Ongelman ydin on, että vaikka Serbialla onkin joitakin demokratian piirteitä, sillä on vielä matkaa vakaisiin demokraattisiin perusrakenteisiin. Kommunismin ja Jugoslavian hajoamista seuranneiden sotien perintö on jättänyt syviä jälkiä Serbian yhteiskuntaan, jonka vuoksi on sitäkin vaikeampaa ylläpitää luotettavia ja puolueettomia instituutioita. Oikeusvaltion heikkous, korruptio ja nepotismi sekä jokapäiväisen väkivallan huolestuttavan korkea taso ovat merkkejä siitä, että Serbian yhteiskunnan on käytävä läpi merkittävä murros ennen kuin sen voidaan katsoa noudattavan demokratian osalta Kööpenhaminan kriteerejä.

Mainitsemani perinnön kenties myrkyllisin piirre on tapa, jolla nationalismi houkuttelee edelleen poliittisesti merkittävää osaa yhteiskunnasta, mukaan lukien osaa eliitistä. Serbian etnisen nationalismin puoltajien mielissä serbialaisuus on yhtä kuin Serbian kansakunta. Tällä on vakavia seurauksia muiden kuin serbien muodostamalle väestönosalle. Maan poliittisella eliitillä on vielä paljon tehtävää tällä saralla. Vain Serbia itse – maan poliittinen eliitti ja sen yhteiskunta – voi toteuttaa tarvittavan muutoksen kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia.

Tämän syvällisen mietinnön päätelmät tarjoavat kuitenkin vakuuttavaa näyttöä siitä, kuinka muutos voidaan toteuttaa ja kuinka Serbia voi jälleen ottaa oman paikkansa Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis, PSE-ryhmän puolesta.–(EN)Arvoisa puhemies, nyt talven kynnyksellä Serbian poliittinen ilmapiiri kuumenee. Tästä syystä PSE-ryhmä osallistui mietinnön valmisteluun pyrkimyksenään etenkin paremman kuvan saaminen tilanteesta valtiossa, joka menetti etuoikeutetun asemansa entisessä Jugoslavian liittovaltiossa ja jonka nationalistiset leimahdukset ovat vahingoittaneet koko aluetta, tuhonneet monia elämiä, vaatineet lukuisia uhreja ja joihin on vastattu pommein ja ohjuksin.

Kaikesta huolimatta valtaosa maan väestöstä toivoo vain voivansa jatkaa eurooppalaisella polulla ja parantaa näin omat ja naapuriensa haavat. Tämä mietintö pyrkii, ystävällisesti mutta lujasti, auttamaan tämän tärkeän tien viitoittamisessa. Haluan erityisesti kiittää kollegaamme Jelko Kacinia, joka toi mietintöön mittavan työpanoksensa lisäksi myös ymmärrystä ja sydäntä.

Haluaisin korostaa Serbian Eurooppa-myönteisen hallituksen menestyksekästä työtä tilanteessa, joka ei ole kaikkein helpoimpia. Sen toimien ansiosta Euroopan parlamentti on voinut esittää vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, ehkä jo tämän vuoden loppuun mennessä. Kuitenkin se, onnistuuko Serbia kääntämään sivua suhteissaan unioniin, riippuu pitkälti serbialaisista itsestään. Omalta osaltamme pidämme tiukasti kiinni kannastamme, jonka mukaan sopimus allekirjoitetaan vasta Serbian osoitettua tuloksia ja otettua kiinni vielä vapaalla jalalla olevat sotarikolliset.

PSE-ryhmä ehdotti mietintöön joitakin tarkistuksia, joilla pyritään lieventämään serbeille arkaluonteisten kysymysten muotoilua. Tarkistuksissa esitetään muun muassa johdanto-osan M kappaleen uudelleenmuotoilua sen korostamiseksi, että etnisten ryhmien välinen sovinto on äärimmäisen tärkeää alueen vakauden turvaamisessa.

Näkemyksemme mukaan Kosovo on erillinen ongelma, jonka vuoksi sitä ei käsitellä juuri lainkaan mietinnössä. Tämän ongelman ratkaisemisen ei tulisi johtaa Serbiaa harhaan eurooppalaiselta polulta, jonka varrella sen on ajan mittaan määrä kohdata Kosovo ja entisen Jugoslavian tasavallat sekä muu Eurooppa.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi, ALDE-ryhmän puolesta.–(HU) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, haluaisin aluksi onnitella esittelijää Jelko Kacinia rakentavan ja tasapainoisen mietinnön johdosta. Vuonna 2003 Euroopan unioni sitoutui integroimaan Serbian unioniin, sillä se oli vakuuttunut Serbian tärkeydestä alueellisen vakauden turvaamisessa sekä Serbian tulevaisuudesta Euroopassa. Tämän jälkeen integroitumisen vauhti riippuu yksin Serbiasta.

Täysi yhteistyö Haagissa sijaitsevan entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on tärkeä ennakkoehto. Edistystä on tapahtunut, ja kuudesta tärkeimmästä etsitystä sotarikollisesta kaksi on luovutettu, mutta pahimmat sotarikolliset Mladić ja Karadžić ovat edelleen vapaalla jalalla. Suuremmat ponnistelut ovat tarpeen. Suurin voimainkoitos sekä Serbialle että Euroopalle on Kosovon asemaa koskevan kysymyksen ratkaiseminen. Nykyinen tilanne muodostaa suurimman esteen sekä alueelliselle vakaudelle että Serbian EU:hun liittymiselle. Odotamme Serbian toimivan rakentavasti tilanteen ratkaisemiseksi mahdollisimman pikaisesti ja tyydyttävästi.

Vähemmistöjen oikeuksien alalla on edistytty; väkivaltaiset hyökkäykset ovat harventuneet ja vähemmistöille on taattu uusia oikeuksia perustuslain nojalla. Edistyminen ei kuitenkaan ole läheskään riittävää: kansallisia neuvostoja koskevia määräyksiä ei ole otettu käyttöön ja vähemmistöjen itsemääräämisoikeuden takaava lainsäädäntö puuttuu. Serbian on myös saavutettava eräät eurooppalaiset tavoitteet, koska maan perustuslakituomioistuin ei ole toimiva käytännössä, oikeusjärjestelmä on hidas ja poliittisille vaikutteille altis, ja korruptio sekä järjestäytynyt rikollisuus ovat levinneet kaikille talous- ja yhteiskuntaelämän alueille. Mikäli Serbia haluaa vilpittömästi yhdentyä Eurooppaan, sen on välttämätöntä lisätä ponnisteluja näillä aloilla. Eurooppa tukee parhaansa mukaan Serbiaa tavoitteiden saavuttamisessa, mutta Serbian itsensä on toteutettava toimet. Meidän on korostettava, että serbialaiset ystävämme itse ovat velvollisia tekemään kaikkensa varmistaakseen Serbian onnistuneen integroinnin Euroopan unioniin. Kiitos, arvoisa puhemies.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta.(GA) Arvoisa puhemies, komissio tekee piakkoin päätöksen EU:n ja Serbian välisen vakaus- ja assosiaatiosopimuksen solmimisesta. Kannatan kyseistä sopimusta, joka lähettää kansainvälisellä tasolla selvän viestin siitä, että Serbian liittyminen EU:hun on tämän päivän poliittisella asialistalla. Kyse on maan ensimmäisestä merkittävästä askeleesta kohti EU:n jäsenyyttä.

(EN)Monet parlamentin jäsenet ovat puhuneet Serbian menneistä vaikeuksista sekä Serbian jäsenyyteen ja vakaussopimukseen liittyvistä ongelmista, mutta meidän on myös annettava tunnustusta sille valtavalle matkalle, joka on jo kuljettu kohdatuista vaikeuksista huolimatta.

Kuten aina toistensa kanssa läheisten maiden välisissä suhteissa, tulevaisuudessa on vielä odotettavissa vaikeuksia, jotka koskevat Kosovon kysymyksen hoitamista Serbiassa, molempien jatkuvaa yhteistyötä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa sekä suhteita muiden entiseen Jugoslaviaan kuuluneiden naapurimaiden kanssa.

Serbian viranomaiset ovat kuitenkin välittäneet selvän viestin siitä, että he haluavat omalta osaltaan edelleen nähdä edistystä tapahtuvan. He ovat halukkaita kuulemaan parhaiden käytäntöjen malleista, joita voimme suositella heille. Muistakaamme myös Euroopan unionin aiemmat saavutukset – yli 165 miljoonaa euroa jälleenrakennusta varten. Meidän kaikkien on pidettävä mielessä, että Balkanin sota on edelleen valtava psykologinen arpi, joka haittaa paitsi Serbian myös muiden alueen maiden kehitystä. Ja jos katsotte omien maidemme lähimenneisyyteen, näette samankaltaisia psykologisia murtumia, joiden ylitse pääseminen vei meiltä aikansa.

Meidän tulisi antaa lisää liikkumatilaa, jotta Serbia voisi toteuttaa muutoksen ja saada aikaan edistystä. Tehtävämme ja velvollisuutemme on varmistaa, että olemme hyvä naapuri ja annamme uskollisen esimerkin siitä, kuinka asiat voivat parhaiten sujua, mutta jo tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä olisi myös palkittava.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi esittää lämpimät kiitokseni esittelijälle perusteellisesta ja kattavasta työstä. Olemme hyvin tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti antaa selkeän ja säännöllisen panoksensa poliittiseen keskusteluun Kaakkois-Euroopan tilanteesta. Serbialla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli alueella.

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää korostaa alati, että Serbian tulevaisuus on Euroopan unionissa ja että olemme hyviä ja luotettavia kumppaneita. Kumppanuuden rakentaminen vaatii kuitenkin vähintään kaksi osapuolta, joten vetoan Serbiaan, jotta se jatkaisi unioniin yhdentymisen tiellä ja omaksuisi rakentavan roolin Kosovon kysymyksen ratkaisussa.

Odotamme Serbian tekevän viimeinkin täyttä yhteistyötä Haagin tuomioistuimen kanssa – tämä on tehty selväksi useaan otteeseen – sekä noudattavan eurooppalaisia normeja. Toivon todellakin, että myös matkustusmahdollisuuksien parantaminen vie kehitystä eteenpäin ja johtaa parannuksiin tulevaisuudessa.

En kuitenkaan voi hyväksyä ajoittain kuultuja ehdotuksia eri normien soveltamisesta Serbian jäsenyyteen. Iloitsen siitä, että esittelijä, komission jäsen ja neuvoston edustaja ovat samaa mieltä asiasta, etenkin koska maksoimme tällaisesta menettelystä korkean hinnan vähän aikaa sitten.

Suhtaudun suurella ymmärryksellä Serbian vaikeuksiin ja sen raskaaseen tilanteeseen, mutta toistan, että kumppanuuden rakentamiseen tarvitaan vähintään kaksi osapuolta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, GUE/NGL-ryhmän puolesta.– (NL)Arvoisa puhemies, kuten missä tahansa maassa, joka on viimeaikaisen sodan tuloksena menettänyt alueita ja vaikutusvaltaa, myös Serbiassa kansallismielinen ylemmyydentunne saa vankkaa tukea. Sen sijaan, että eristämme Serbian ja rankaisemme sitä, koska sotarikoksista syytettyä Ratko Mladićia ei ole löydetty, Serbialle olisi tarjottava tulevaisuus, jossa myös Vojvodinan, Sandžakin ja Preševon etnisten vähemmistöjen tilanne on turvattu.

Poliittinen ryhmäni kannattaa Kacinin mietinnön pyrkimystä aloitteentekoon, jonka tavoitteena on Serbian liittyminen Euroopan unioniin. Valitettavasti ulkoasioiden valiokunnan lisäämä 8 kohta ennakoi Kosovoa koskevaa päätöksentekoa. Joulukuun 10. päivän jälkeen Yhdysvallat ja monet Euroopan unionin jäsenvaltiot tunnustavat todennäköisesti yksipuolisesti Kosovon, ja Serbia ottaa yksipuolisesti takaisin Kosovon pohjoisosan. Tämän vuoksi emme ole yhtä luottavaisia sen suhteen, että Kosovon tulevan aseman ratkaisu edistää vakautta ja alueen integrointia Euroopan unioniin.

Niin kauan kuin 8 kohdan perusteeton optimismi säilytetään, poliittinen ryhmäni ei voi tukea mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, IND/DEM-ryhmän puolesta.–(EN)Arvoisa puhemies, mietintö alkaa sanoin: ”Serbian tulevaisuus on Euroopan unionissa”. Myöhemmin sanotaan: ”alueen kaikkien maiden tulevaisuus on EU:ssa”. Nämä alueen maat ovat siis Kroatia, Kosovo, Bosnia ja Hertsegovina, Makedonia, Montenegro ja Albania. Joillakin niistä on keskinäisiä historiallisia vihollissuhteita, jotka ovat purkautuneet traagisissa sodissa viime aikoina.

EU uskoo tietenkin, että maiden liityttyä unioniin ongelmat ratkeaisivat itsestään sulassa sovussa. Tarkastelkaamme kuitenkin loppuun saakka erästä niistä seurauksista, joihin näiden maiden liittyminen tosiasiassa johtaisi. Niiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 24 miljoonaa henkeä. Monet näistä ihmisistä käyttäisivät oikeuttaan muuttaa muualle EU:hun. Kokemuksen mukaan monet heistä tulisivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistynyt kuningaskunta hukkuu jo nyt EU:sta ja muualta saapuviin maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön epäviralliseen politiikkaan kuuluu eri etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvien turvapaikanhakijoiden sijoittaminen eri puolille maata johtuen eri ryhmien välisten mahdollisten konfliktien ja väkivallan pelosta. Mikäli Serbia ja muut Balkanin maat liittyisivät EU:hun, vielä enemmän niiden välistä historiallista vihamielisyyttä ja verikostoja tuotaisiin Yhdistyneen kuningaskunnan maaperälle.

Serbian ja sen naapureiden on edistyttävä demokraattisina ja riippumattomina kansallisvaltioina, jotka ratkaisevat ongelmansa rauhanomaisesti – ei liittymällä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang, ITS-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, eurooppalaisissa päättävissä elimissä yleensä ja etenkään Jelko Kacinin mietinnössä Serbiaa ei kohdella suvereenina valtiona vaan huonona oppilaana, huonona alamaisena, jolle Euroopan unioni jakaa omavaltaisesti hyviä tai huonoja arvosanoja.

Pluspisteitä annetaan Serbian valitessa Eurooppa-myönteiseksi katsomamme hallituksen. Eurooppa-myönteisellä tarkoitetaan tietenkin, että se tunnustaa ja seuraa orjallisesti Brysselin opinkappaleita. Miinuspisteitä puolestaan jaetaan silloin, kun serbit eivät tee riittävän innokkaasti yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tässä yhteydessä on paikallaan muistuttaa, että kyseinen tuomioistuin tekee pilkkaa kahdesta periaatteesta, jotka muodostavat oikeusjärjestelmämme perustan: valtioiden oikeudellinen suvereenisuus ja ilmaisunvapaus. Näin esimerkiksi 28 prosentin kannatuksen saaneen Serbian radikaalipuolueen puheenjohtaja Vojislav Seselj on ollut helmikuusta 2003 asti vangittuna Haagissa ja odottaa edelleen oikeudenkäyntiä, vaikka hän saapui tuomioistuimen eteen vapaaehtoisesti. Kyseinen tuomioistuin rikkoo täten häpeilemättä Euroopan unionin julistamia periaatteita, joita ovat muun muassa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Todellisuudessa Vojislav Seseljin ainoa rikos on se, että hän on isänmaallinen serbi.

Tosiasiassa Euroopan unionin johtajat, jotka haluavat purkaa Euroopan kansallisvaltiot, eivät voi antaa serbeille anteeksi sitä, että nämä vastustivat valtionsa hajottamista ja etenkin Serbian historiallisen sydämen Kosovon luovuttamista. Kosovon serbien osakseen saama kohtelu on varoituksena kaikille Euroopan kansoille. Jos albaanit vaativat tänä päivänä Kosovon valtion perustamista, se johtuu siitä, että maahanmuutto Albaniasta ja serbien syntyvyyden lasku ovat saattaneet heidät valta-asemaan maakunnassa, jossa he olivat 50 vuotta sitten vähemmistössä. Nyt enemmän kuin koskaan ennen, Kosovon esimerkin on saatava meidät vahvistamaan Euroopan kansojen oikeus pysyä omana itsenään ja päättää omista asioistaan, toisin sanoen heidän oikeutensa säilyttää identiteettinsä ja suvereeniutensa. Serbian kansan on tietenkin löydettävä oikeutettu paikkansa tässä isänmaiden ja kansojen muodostamassa suuressa eurooppalaisessa Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Jelko Kacinin esittelemä mietintö on saanut laajaa kannatusta parlamentissa. Monet meistä osallistuivat sen laadintaan. En siksi aio käsitellä mietinnön yksityiskohtia, vaan haluaisin vain esittää erinäisiä henkilökohtaisia huomioita asiaan.

Serbian demokraattiset voimat tekivät pesäeron Miloševićin kauteen liian myöhään, aivan liian myöhään. Sen johdosta yhteistyöhön Haagin tuomioistuimen kanssa ei ryhdytty vakavalla ja uskottavalla otteella, minkä vuoksi yhteistyö myös vakaus- ja assosiaatiosopimuksen puitteissa viivästyi ensin ja keskeytettiin sitten ennen sen uudelleen aloittamista, ja nyt odotamme jälleen edistymistä. Toisin sanoen, Serbian tie Euroopan unioniin on jo viitoitettu ja Serbialla on kykyä siihen, mutta myös sen itsensä on ponnisteltava sen eteen.

Ratkaisematon Kosovon kysymys varjostaa mustan pilven lailla Serbian politiikkaa ja vaikuttaa lamauttavasti. Kuka tilanteesta kärsii? Siihen on helppo vastata: nuori sukupolvi. Kauppasulun ja Naton pommitusten jälkeen – joista molemmista serbit saavat kiittää Miloševićia eikä nykyisin hallituksessa istuvia demokraattisia voimia – nuorta sukupolvea odottaa jälleen uusi vaikea ongelma eli Kosovo. Se haittaa myös tehokasta poliittista työtä, mikä taas pelaa radikaalien ja näiden korkeamman tason liittolaisten pussiin.

Viisumien myöntämisen helpottaminen luo onneksi viimeinkin hieman tilaa hengähtää, ja parlamentti on kauan kampanjoinut sen puolesta. Toivomme nuorten serbialaisten osallistuvan pikaisesti koulutus- ja nuoriso-ohjelmiin, jotka avattiin vuodesta 2007 alkaen. Haluan myös antaa tunnustusta Vojvodinan alueparlamentin erittäin myönteiselle toiminnalle suvaitsevaisuuden ja nuorisoyhteistyön alalla, millä on valtava vaikutus. Hyvin monet Tonavan alueen nuoret ovat kohdanneet toisensa kuluneen vuoden aikana, ja se on upea esimerkki sitoumuksesta suvaitsevaisuuteen ja rauhanomaisiin yhteiskuntasuhteisiin.

Serbia kaipaa kipeästi normalisointia. Poliittisten päättäjien olisi tehtävä enemmän nykyhetken ja tulevaisuuden eteen ja jätettävä taakse menneisyys. Heidän olisi myös tehtävä enemmän tavallisten kansalaisten jokapäiväisen elämän parantamiseksi varmistaakseen kansan jatkuvan tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, arvon kollegamme Jelko Kacinin puheenvuorosta puuttui mielestäni kaksi seikkaa. Hän ei ensinnäkään kiittänyt arvon puhemiestä, ja mikä tärkeämpää, hän ei maininnut mietinnön heijastamaa tasapainoa.

Työskentelimme hyvin yhdessä ja haluaisin kiittää häntä suuresti siitä. Tekstistä on kehittynyt erinomainen mietintöluonnos. Toistan näin sanoessani komission jäsen Olli Rehnin näkemyksen asiasta. Merkittävää edistystä on tapahtunut, mutta maan arvioinnissa olisi otettava huomioon sekä myönteiset että kielteiset seikat. Yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on edistynyt huomattavasti. Olemme kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei edistyminen ole riittävää. Toivon, että Carla del Ponten kanssa päästään sopimukseen tulevien päivien aikana, ja ministeri Ljajićin kanssa keskustellessani tein poliittisen ryhmäni nimissä selväksi, että kaikkiin kysymyksiin on löydettävä ratkaisu. Emme voi pysähtyä puolitiehen, emmekä myöskään kun matkaa on taitettu kolmen neljänneksen verran. Täysi yhteistyö on välttämätöntä. Se on parlamentin ja koko Euroopan unionin yhteinen kanta.

Näkemykseni mukaan keskeinen ongelma maassa on, kuten Doris Pack on sanonut, että kansallismieliset päättävät valitettavan usein asialistasta. Äärioikeistolaisia nationalisteja ei voida ohittaa edes oikealta siiveltä, kuten eräät yrittävät tehdä. Tämä johtaa pelkkään kaaokseen. Se, että Tomislav Nikolić piti parlamentin puhemiehen virkaa hallussaan edes neljäkin päivää, on kuohuttavaa. Tilanteen vaikeuden ja arkaluontoisuuden huomioon ottaen, miten kukaan voi edes kuvitella äärioikeiston johtajan nimeämistä parlamentin puhemieheksi? Se on kuohuttavaa. Tällainen politiikka ei vie Serbiaa eteenpäin. Se vahvistaa vain jälleen Serbian nationalistisen kehityssuunnan. Toivon, että kaikki keskustan voimat miettivät hetken ja ymmärtävät, että kansalliskiihkoilijat on erotettava selvästi muista, olivatpa nämä nykyisin konservatiiveja tai sosialisteja. Keskusta on ainoa voima, joka voi viedä maata eteenpäin, edellyttäen ettei heitä houkutella liittoutumaan nationalistien kanssa.

Kyllä, viisumivapaan matkustamisen suhteen on tehtävä enemmän. Ensimmäinen askel kohti viisumien myöntämismenettelyn helpottamista on otettu, ja nyt olisi pyrittävä viisumivapauteen, jotta nuoret voivat tulla Eurooppaan ja nähdä omin silmin, mitä se tarkoittaa. Sitä tarvitsevat nuoret serbialaiset, ja sitä tarvitsee myös Serbia kokonaisuudessaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo (ALDE).- (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensiksikin haluan kiittää esittelijä Jelko Kacinia perusteellisesta ja hyvästä mietinnöstä. Mietinnössä on tuotu esiin EU:n ja Serbian suhteita piinaavat vaikeat ongelmat, mutta siinä on myös otettu esille monet Serbian kehityksessä ilmenneet myönteiset seikat.

Haluan painottaa luontevan kanssakäymisen merkitystä EU:n ja Serbian välisten suhteiden kehityksessä. On tärkeää, että serbialaisten nuorten mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille parannetaan opiskelijavaihto- ja kulttuuriohjelmilla. Tästä on saatu hyviä kokemuksia monien valtioiden kanssa muun muassa Erasmus Mundus- ja Leonardo-ohjelmien puitteissa.

Luontevaa kanssakäymistä lisää myös Serbian kanssa tehty viisumisopimus. Sopimuksen voimaantulo vuoden loppuun mennessä on varmistettava, samalla kun nopeutetaan viisumien käsittelyä ja kehitetään tukitoimia erityisesti nuorten ja ammattilaisten matkustusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Lopuksi haluan todeta, että Euroopan jälleenrakennusvirasto on täyttänyt tehtävänsä myös Serbiassa. Sen työ on jo loppusuoralla, ja viraston tehtäviä voidaan siirtää komission yksiköille painottaen tukea hallinnon ja oikeuslaitoksen kehittämiseen. Siten voidaan edistää Serbian ja alueen muiden valtioiden lähentymistä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN).(PL) Mietinnössä viitataan viimeaikaisiin muutoksiin Serbiassa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä etenkin hallituksen ja entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Annetuista lupauksista huolimatta Radko Mladićia ei ole pidätetty ja luovutettu Haagin tuomioistuimelle. Puutteellinen edistyminen tällä alalla on huolestuttavaa ja se antaa kielteisen kuvan Serbian viranomaisten toiminnasta oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseksi.

Uusi perustuslaki samoin kuin ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien suojelua, turvallisuuspalveluja, oikeuslaitosta ja armeijaa koskevat säännökset sekä ponnistelut korruption vähentämiseksi ovat askeleita oikeaan suuntaan. Uudistuksiin liittyy kuitenkin eräitä puutteita, kuten se, ettei perustuslakituomioistuinta nimetty turvaamaan demokratiaa. On välttämätöntä seurata Serbian hyväksymien toimenpiteiden ja sen antamien sitoumusten kehitystä. Edistymisestä huolimatta Serbialla on vielä paljon tehtävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk (Verts/ALE).(NL) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, pyrimme tänään korostamaan Serbiassa tapahtunutta myönteistä kehitystä, ja haluaisin tehdä täysin selväksi, ettei siinä ole mitään vikaa. Serbian demokraattinen kehitys on Euroopan unionille tärkeää, ja unionin on tunnustettava tämä prosessi ja tuettava sitä mahdollisuuksien mukaan. Samanlaisiin ponnisteluihin on ryhdytty muissa EU:n toimielimissä ja erityisesti neuvostossa.

On kuitenkin vältettävä liioittelua, hyvät parlamentin jäsenet. Vaikka Serbia täyttäisikin kaikki mietinnön vaatimukset, jos se omaksuu samanaikaisesti kielteisen ja tuhoisan asenteen Kosovon tulevaisuudesta käytävissä neuvotteluissa, tämä vaikuttaa tietenkin haitallisesti Serbian Euroopan unioniin lähentymisen etenemiseen. Hyvät parlamentin jäsenet, näin pitääkin olla. En siksi ymmärrä, ja pahoittelen sitä, ettei Serbian asennetta Kosovon neuvotteluissa ole toistaiseksi sidottu millään tavoin Serbian edistymiseen eurooppalaisella tiellä, vaikka uskon niiden välisen yhteyden olevan selvä, kuten kaikki tietävät.

Pyydän siksi parlamentin jäseniä tukemaan tarkistusta, jossa kyseinen yhteys tehdään selväksi. Serbian kanta Kosovon kysymykseen on yhteydessä Serbian ja Euroopan unionin välisten neuvottelujen tahtiin ja sisältöön. Tähänastista kieltäytymistä tämän yhteyden tunnustamisesta perustellaan sillä, että me Euroopan unionissa emme halua vaikeuttaa entisestään Serbian demokraattien ja presidentti Tadićin työtä, josta syystä meidän on vaiettava vaikeista asioista.

Hyvät parlamentin jäsenet, en mitenkään voi yhtyä edelliseen tilannearvioon. Yhdyn asiasta vastaavan komission jäsenen edeltäjän Chris Pattenin hiljattain ilmaisemaan näkemykseen, jonka mukaan on väärin uskoa, että autamme demokraatteja lepsuilulla sen sijaan, että omaksuisimme avoimen ja rehellisen asenteen Serbiaa kohtaan. Avoimuuden ja rehellisyyden puutteemme vahvistaa Vojislav Kostunicaa, joka voi tällöin julistaa Euroopan unionin taipuvan myönnytyksiin kovan linjan edessä. Tämä ei ole oikea tie eteenpäin. Vetoan teihin jälleen kerran: olkaa myönteisiä, mutta myös rehellisiä, ja tehkää asiat selviksi. EU:n ja Serbian kansalaisilla on oikeus siihen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, EU on osaltaan vastuussa Naton Jugoslaviaa vastaan käymästä epäoikeudenmukaisesta ja likaisesta sodasta. Se on yhteisvastuussa tuhansien jugoslaavien murhasta, infrastruktuurien, tehtaiden ja koko maan laajamittaisesta tuhoamisesta sekä rikastetun uraanin käytöstä. Sotarikoksien johdosta olisi pidätettävä, saatettava oikeuteen ja tuomittava Bill Clinton, Tony Blair, Javier Solana (Naton entinen pääsihteeri) sekä muiden Jugoslaviaan hyökänneiden maiden johtajat. Mitään tämänkaltaista ei valitettavasti ole tapahtunut. Jugoslavia on hajotettu, ja nyt perustatte protektoraatteja ja yritätte liittää Serbian. Vaaditte katumuksen ilmausta kansalta, joka itsestään selvästi puolusti vain maansa itsenäisyyttä. Voitte saada tällaisen julistuksen hallitukselta, mutta nuori sukupolvi ei unohda ja anna anteeksi Naton ja EU:n rikoksia.

Jatkatte nyt samaa politiikkaa Kosovon itsenäisyyden ja uuden protektoraatin perustamisen myötä. Mietinnössä ehdotetut toimenpiteet ovat muiden seikkojen ohella yritys lunastaa joukkomurha ja tuhot Euroopan työntekijöiden varoilla. Jugoslavian kansojen murhaajat yritetään täten esittää pelastajina, ja näin pyritään luomaan suotuisat olosuhteet Serbian kytkemiseksi imperialistisen vaunun perään, jotta eurooppalainen pääoma voisi ottaa maan valtaansa.

Kreikan kommunistinen puolue tuomitsee mietinnön ja uskoo olevan Balkanin kansojen edun mukaista, ettemme unohda, vaan taistelemme EU:ta ja sen ruokkimaa raakuutta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). (NL) Arvoisa puhemies, Jelko Kacinin perusteellinen ja kattava mietintö antaa tasapainoisen kuvan Serbian sosioekonomisesta kehityksestä. Mietinnössä käsitellään sekä kielteisiä että myönteisiä puolia, kuten yhtäältä erinomaisia kasvulukuja ja toisaalta korkeaa työttömyysastetta, eli konkreettisesti 7,2 prosentin kasvua ja 20 prosentin työttömyysastetta viimeisten kolmen vuoden aikana.

Suorat ulkomaiset sijoitukset ovat Serbian kehitykselle olennaisia, ja juuri niistä on tällä hetkellä puutetta. Syyt siihen ovat selvät. Pääsyy on Belgradin imago-ongelma. Ulkomaiset sijoittajat karkottaa maasta ennen kaikkea pitkittynyt poliittinen epävarmuus – liikanimeltään Kosovo – ja markkinoiden hyytyminen Belgradin markkinauudistusten tahdissa.

Tämä nostaa esiin tärkeän kysymyksen: onko Serbia itse oman edistymisensä suurin este? Kacinin mietinnön alussa todetaan Serbian tulevaisuuden olevan Euroopan unionissa. Belgrad on täysin tietoinen Euroopan sille asettamista ehdoista samoin kuin Euroopan sitoumuksesta yhteistyöhön tällä tiellä. Viime kädessä Serbian viranomaisten itsensä olisi vastattava pakottavaan kysymykseen: seisooko Serbia oman edistymisensä tiellä?

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE).- (HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Jelko Kacinin mietintö on erinomainen ja ammattimainen tuotos. On selvästi havaittavissa, että hän on kotoisin tältä alueelta ja tuntee sen hyvin. Haluaisin esittää seuraavat huomiot:

1. Periaatteelliset arvot. On elintärkeää, ettei yhdenkään maan sallita liittyä Euroopan unioniin kantaen sellaista perintöä, jossa kollektiivisia rikoksia ja joukkomurhia ei ensinnäkään ole tutkittu, jonka lisäksi edes niiden muistaminen, kuolleiden muistaminen ei ole sallittua. Oikeus ihmisarvoon on kuitenkin ollut vähimmäisoikeus sitten Antigonen aikojen. Koska tähän pisteeseen ei ole Serbiassa päästy eikä siihen edes pyritä, ei ole yllättävää, että kaduilla vaanivat radikaaliryhmät voimistuvat jatkuvasti tai että uusfasistit ovat liikekannalla Vojvodinan maakunnassa. Tämä ongelma on ratkaistava, sillä jos emme siihen kykene, huolta on kannettava Serbian lisäksi koko Euroopan kehityksestä.

2. Meidän olisi mielestäni pidettävä kiinni ainakin tälle mietinnölle asettamistamme tavoitteista. Älkäämme siis heikentäkö sitä tarkistuksin, älkäämme sensuroiko laatimiamme päätöslauselmia tai niihin sisältyviä näkemyksiä, vaan viitatkaamme niihin sellaisenaan. Sama koskee myös aluejärjestelyjä, jotka Jelko Kacin on oikeutetusti sisällyttänyt mietintöönsä komission työn pohjalta, sillä kukaan ei ymmärrä, mitä haluamme, jos vesitämme mietinnön tarkoituksettomasti.

3. Meidän on autettava Serbiaa, eikä vain puhuttava siitä. Viisumivaatimusten lieventämisen jälkeen ne on poistettava kokonaan, jotta tavalliset serbialaiset voivat tulla Eurooppaan aina halutessaan. Ennen kuin tämä on toteutettu, ei ole mielekästä jauhaa Serbian Euroopan unioniin liittymisestä, sillä emme voi ottaa kolmatta askelta ennen ensimmäistä. Sama koskee Serbian liittymistä CEFTA-sopimukseen, assosiaatioprosessin toteutusta sekä Serbian tulevaisuutta Maailman kauppajärjestössä.

Huomauttaisin lopuksi, että tarvitsemme ruohonjuuritasolta ylöspäin suuntautuvaa yhteiskuntaa, joka edellyttää suhteellisuutta, jotta voidaan varmistaa välttämätön etnisten vähemmistöjen edustaminen julkishallinnossa sekä tarkoituksenmukaiset itsehallinnon muodot. Suhteellisuuden puute merkitsee luottamuksen puutetta, ja luottamuksen puuttuessa emme voi edetä todella kohti uudenlaista, pitkään kaivattua yhteistyötä Balkanilla. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, Jelko Kacinin mietintö käsittelee Serbiaa eikä Kosovoa taikka sitä, mitä joulukuun jälkeen tapahtuu. On myös totta, ettei Serbian asennetta Kosovon suhteen sidota mietinnössä lupaukseen Euroopan unioniin liittymisestä. Joost Lagendijk pahoittelee tätä, kun taas oma ryhmäni iloitsee siitä ja katsoo, että Euroopan parlamentti kieltäytyy näin lehmänkaupoista ja rinnakkaisesta diplomatiasta.

On totta, että kansainvälistä rikostuomioistuinta ja Serbian yhteistyötä sen kanssa koskeva kysymys on jatkuvasti nostettu esiin. Carla Del Ponte onkin juuri niin sanotusti soittanut hälytyskelloja; hän on muistuttanut tinkimättömyydestä sekä Euroopan unionin ja ehdollisuusperiaatteen hyödyntämisestä kaikissa ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, ja uskon hänen olevan oikeassa.

Toisin kuin Carl Lang, en usko, että kyse on vain plus- ja miinuspisteiden jakamisesta. Mielestäni nationalismia koskeva kysymys, rankaisemattomuuden kulttuuri, se että neljä rikollista – eikä kaikkein vähäisimpiä – kulkee edelleen vapaalla jalalla Serbiassa, kaikki tämä on sietämätöntä. Sanon myös, että tiedämme kokemuksesta, että maille on vain hyödyksi selvittää menneisyytensä ja myöntää rikoksensa. Vaadimme Kroatialta valtavia ponnistuksia, samoin myös Bosnialta, ja juuri nämä samaiset ponnistukset mahdollistivat myös Euroopan rakentamisen toisen maailmansodan jälkeen.

Ne ovat arvojemme ytimessä, kyse ei ole pisteistä, vaan tämä on arvojemme ydin ja sovinnon avain Balkanilla. Lisään vielä, vaikka emme nyt puhukaan Kosovosta, että vieraillessaan joitakin viikkoja sitten Euroopan parlamentissa Serbian varapääministeri Bozidar Djelic vakuutti meille jälleen kerran, että kävipä Kosovon suhteen kuinka tahansa, hänen maansa ei aio turvautua aseisiin. Muistutan tästä ja toivon, liittämättä tätä kysymystä mitenkään Kacinin mietintöön, että myös hänen maanmiehensä kuulivat tämän kehotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, olen pannut merkille eräiden Euroopan maiden vuosien mittaan omaksuman kielteisen asenteen Serbiaa kohtaan. Serbia nähdään Venäjän Balkanin-politiikan täytäntöönpanijana. Erästä toista näkökohtaa ei kuitenkaan ole huomioitu riittävästi. Serbia sijaitsee yhdellä tärkeimmistä reiteistä islaminuskon leviämiseksi Eurooppaan. Henkilökohtaisesti kannatan mahdollisimman hyvien suhteiden vaalimista Turkin ja muiden muslimimaiden kanssa, mutta ei ole Euroopan edun mukaista sallia kristityn maan jatkuvaa nöyryyttämistä samalla kun suositaan muslimimaita. Tällä voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia mantereemme tulevaisuudelle. Kyseinen alue tarvitsee vakautta, ei rodullisten ja uskonnollisten jännitteiden lietsontaa. Kaikki pitävät toki myönteisenä Serbian poliittisen elämän jatkuvaa demokratisoitumista.

Suhteissamme Serbian meidän olisi kunnioitettava sen kansallista ylpeyttä ja perinteitä. Vain silloin Serbia kääntyy unionin puoleen muiden valtojen sijasta, mikä johtaa myös alueelliseen vakauteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, entisen Jugoslavian tasavallan Serbian tulevaisuus on Euroopassa. Sama koskee myös muita entisen Jugoslavian tasavaltoja. Kuten jokaisen potentiaalisen ehdokkaan osalta, tähän arvoyhteisöön liittymiseen sovelletaan ehtoja, ja haluaisinkin kiittää esittelijää paitsi mietinnöstä, myös näiden ehtojen selventämisestä puheessaan. Täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on todellakin ennakkoehto vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiselle. Minun on vaikea sietää sitä, että sotarikollisilla kuten Mladićilla ja Karadžićilla on edelleen monia kannattajia Serbiassa ei vain suuren yleisön mutta myös poliisin, armeijan ja julkishallinnon keskuudessa. Kyseessä ovat toisin sanoen samat tahot, joiden kanssa neuvottelemme pian Serbian ja EU:n tiiviimmistä suhteista.

Menneisyyden käsittely ei ole muodollinen edellytys tiiviimmille suhteille EU:n kanssa, mutta se olisi hyödyksi serbeille itselleen, heidän lähinaapureilleen sekä EU:lle kokonaisuudessaan.

Virallisesti myös Kosovon kysymystä on tarkasteltava erillään, mutta pidän nationalistien kieltäytymistä keskustelusta lähinnä haitallisena. Mielestäni on myös väärin ostaa Venäjän veto turvallisuusneuvostossa myymällä avokätisesti keskeiset yritykset venäläisille konserneille. Prosessin päätteeksi EU:n on Belgradin laskelmien mukaan määrä antaa vakaus- ja assosiaatiosopimuksen muodossa vastinetta myönnytyksille, joita ei todellisuudessa ole tehty Kosovon kysymyksessä. Tämä käy selväksi 10. joulukuuta jälkeen.

Yhdyn siksi täysin Joost Lagendijkin näkemykseen. Yhteistyö Kosovon kysymyksessä voi edistää tai haitata tiiviimpien suhteiden kehittymistä Serbian ja EU:n välillä, ja Belgradin olisi otettava huomioon tämä tosiseikka.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Hyvät parlamentin jäsenet, Serbiassa tapahtui viime vuonna eräitä merkittäviä muutoksia, joista neuvoteltiin varmastikin myös menestyksekkäästi.

Serbian ja Montenegron valtioliiton purkaminen oli vaikea ja kivulias prosessi, mutta se vietiin päätökseen onnistuneesti. Rehelliset ja vapaat demokraattiset parlamenttivaalit pidettiin ja uusi Eurooppa-myönteinen hallitus astui valtaan. Sitä seurasi huomattava ja kipeästi kaivattu talouskasvu.

Kolmentoista kuukauden tauon jälkeen Serbian hallituksen ja EU:n väliset neuvottelut vakaus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi aloitettiin uudelleen. Sopimus saatetaan hyvinkin allekirjoittaa jo lähitulevaisuudessa. Se olisi merkittävä askel kohti Serbian liittymistä EU:hun. Kuten tänään on jo mainittu useaan otteeseen, se edellyttää Serbian tekevän yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Luotan siihen, että huomenna ja ylihuomenna Carla del Ponten Belgradin-matkan aikana voitetaan ainakin jotkin esteet, kuten esimerkiksi ministeriöiden arkistojen täyttä saatavuutta koskeva kysymys.

Tämänpäiväisessä lyhyessä puheenvuorossani en kommentoi Kosovon tilannetta, koska keskustelemme Serbiaa käsittelevästä mietinnöstä. Haluaisin kuitenkin antaa tunnustusta Serbian vastuulliselle ja ennakoivalle asenteelle ja yhteistyölle alueellisten aloitteiden kuten vakaussopimuksen ja Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) puitteissa. Yhteistyö osoittaa Serbian olevan selvästi kiinnostunut kehittämään ja ylläpitämään hyviä suhteita alueellisiin naapureihinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, Serbia on eurooppalainen maa, joka on edistynyt huomattavasti Euroopan unioniin integroitumisessa viime vuosina. Voisimme tietenkin puhua monista ongelmista, jotka eivät välttämättä ole todellisuudessa suurempia Serbiassa kuin Albaniassa tai Bosnia ja Hertsegovinassa, vaikka olemmekin ilmeisesti valmiit sulkemaan silmämme näiden maiden tapauksessa.

Meidän olisi mielestäni luotava kannustinjärjestelmä Serbiaa varten kannustaaksemme sitä ponnistelemaan yhä kovemmin eurooppalaisten normien täyttämiseksi. Tavoitteen, eli Euroopan unionin jäsenyyden, olisi kuitenkin oltava selvä ja näkyvä. Michael Gahler puhui asiaa Venäjän ja Serbian suhteista. Serbialle olisi kuitenkin tehtävä hyvin selväksi, että sen paikka on Euroopan unionissa ja että työskentely Serbian kanssa on helpompaa, jos se on unionin sisällä ennemmin kuin sen ulkopuolella. Ainakin tämä on minusta päivänselvää.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE).- (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Serbian viranomaisten on osoitettava suurempaa sitoutuneisuutta yhteistyöhön syyttäjä Carla Del Ponten kanssa sotarikollisten kiinnioton varmistamiseksi. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että se on paitsi ennakkoehto koko Balkanin alueen turvallisuudelle ja Euroopan unionille, myös oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus.

Meidän on myös varmistettava, että Serbian hallitus uusii sitoumuksensa kaikkien alueella elävien etnisten ryhmien rauhanomaiseen yhteiseloon. Sisäministeriö on jo ryhtynyt toimiin etnisten ryhmien välisten selkkausten ehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi Vojvodinan maakunnassa vuodesta 2004 alkaen, mutta vähemmistöjen osallistumista yhteiskuntaelämään ja näiden asianmukaista edustusta instituutioissa on edistettävä.

Me kaikki kannatamme Kosovon kysymyksen välitöntä ratkaisemista joulukuussa. Monet ongelmat jäävät kuitenkin ratkaisematta, joista ensimmäinen on tarve iskeä albanialaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka horjuttaa koko tämän alueen vakautta Makedonian ja Albanian raja-alueet mukaan lukien, ja joka vaarantaa siten koko Balkanin alueen yleisen turvallisuuden.

Kosovoa ei pidä jättää omilleen. Meidän on vaadittava turvaamaan koko Balkanin alueen turvallisuus Euroopan unionin jatkuvan läsnäolon avulla. Tältä kannalta katsoen Serbian nopeutettu liittyminen EU:hun vakauttaisi koko aluetta eritoten kaikilla kuviteltavissa olevilla aloilla käytävän laittoman kaupan kitkemiseksi. Laiton kauppa kukoistaa kaikkialla Balkanin alueella ympäristöalasta alkaen.

Meidän on kehotettava Serbiaa ottamaan nopeasti käyttöön energian, vedenkäsittelyn ja yhdennetyn jätekierron kattava asianmukainen ympäristöpolitiikka, jotta voitaisiin estää myös tämän alan joutuminen järjestäytyneen rikollisuuden käsiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).- (HU) Arvoisa puhemies, Jelko Kacinin mietintö merkitsee käännekohtaa Euroopan parlamentin asenteessa. Pitkän aikaa Euroopan parlamentti on yksipuolisesti palkinnut albaaneja ja rangaissut serbejä kaikissa Kosovoa koskevissa kannanotoissaan. Mietintö antaa viimeinkin uskottavan ja objektiivisen kuvan Serbiasta, mikä on olennaisen tärkeää voidaksemme varmistaa, ettei Serbiaa pidetä enää nyrkkeilysäkkinä tai syntipukkina. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö serbien tarvitsisi jonakin päivänä tunnustaa Miloševićin ajan rikoksia, aivan kuten myös Kosovon albaanien ja kaikkien kansojen on joskus hyväksyttävä oman menneisyytensä rikokset.

On hyvin ja oikein, että tuomme Serbiaa lähemmäs Euroopan unionia, ja olen yhtä mieltä siitä, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei ole riittävää vaan meidän olisi perustettava Serbian kansalaisia varten viisumivapaa järjestelmä. Vähintään yhtä tärkeää on nopeuttaa ehdokasmaan aseman myöntämistä Serbialle. Valtavan riskin aiheuttaa Kosovo: Euroopan neuvoston arvioiden mukaan arviolta 100 000 serbipakolaisen odotetaan lähtevän Kosovosta, jolloin suurimman vastuun joutuu kantamaan Vojvodinan maakunta.

Jelko Kacinin ehdottamia tarkistuksia on kiitettävä siitä, että ne antavat puolueettoman kuvan etnisten ryhmien välisestä tilanteesta Vojvodinassa ja edelleen jatkuvista hirmuteoista, samoin kuin tarpeesta säätää kansallisten neuvostojen oikeudellisesta asemasta ja varmistaa vähemmistöjen suhteellinen edustus poliisivoimissa ja oikeusjärjestelmässä sekä ylläpitää vähemmistöryhmien radioasemia ja niiden rahoitusta. Kaiken kaikkiaan haluan onnitella Jelko Kacinia: Serbian tuominen lähemmäs Euroopan unionia on tärkeä askel. Kiitos huomiostanne.

 
  
  

Ρuhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE).- (HU) Kiitän teitä tilaisuudesta puhua, arvoisa puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, annan tukeni tälle mietinnölle ja pidän komission hyväksymää versiota erityisen hyvänä ja tasapainoisena. Serbian mahdollinen Euroopan unionin jäsenyys on Unkarin kannalta erityisen tärkeää. On perimmäisen etumme mukaista, että naapurimaamme voi liittyä yhteisöön mahdollisimman pian. Se on ainoa mahdollisuus sovinnontekoon vaihtoehtona etnisten ryhmien välisille konflikteille, sodalle sekä ihmisten syrjinnälle tai nöyryyttämiselle näiden äidinkielen tai erilaisten tapojen johdosta.

Emme luonnollisesti ole välinpitämättömiä Serbian unkarilaisvähemmistön kohtalon suhteen, ja olemme ponnistelleet suuresti pitääksemme Vojvodinan kysymyksen Euroopan asialistalla. Iloitsen siitä, että mietinnössä kiinnitetään huomiota tarpeeseen säilyttää Vojvodinan vuosisatojen kuluessa kehittynyt monietninen luonne, sillä se on hyvin tärkeää. Tällaisen monietnisyyden perustana on eri etnisten ryhmien rinnakkaiselo, joka ei perustu vaikenemiseen ja nöyryytyksiin, vaan todelliseen yhdenvertaisuuteen lain edessä sekä yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Se ei valitettavasti ole nykyisin arkitodellisuutta alueella.

Pidän erityisen tärkeänä alueen etnisen tasapainon ja sen erityisominaisuuksien säilyttämistä, ja serbipakolaisten asuttaminen tälle alueelle vaarantaisi mielestäni mahdollisuudet ylläpitää herkkää tasapainoa ja se voisi kärjistää etnisten ryhmien välistä konfliktia. Olemme nähneet lähimenneisyydessä monia rumia esimerkkejä tällaisista konflikteista. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomionne esimerkiksi edelleen ratkaisemattomaan tapaukseen, eli niiden unkarilaisnuorten kohtaloon, joille langetettiin kohtuuttoman ankara tuomio Temerinissä ilmiselvästi etnisen syrjinnän perusteella. Kaiken kaikkiaan Balkanin alue tarvitsee siis Euroopan unionia, koska vain unionin henki, periaatteet ja institutionaalinen järjestelmä sekä sen yhtenäisyys, jota korostan erityisesti, voivat johtaa elämisen arvoiseen elämään. Kiitos paljon.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. −(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olen seurannut keskustelua suurella mielenkiinnolla ja olen tietenkin pannut merkille monien jäsenten esittämät ehdotukset ja huolet.

Sattumoisin keskustelun tulos vaikuttaa minusta varsin selvältä: on selvää, että rauha, vakaus ja edistyminen Serbiassa sekä koko Länsi-Balkanin alueen vakaus voidaan varmistaa vain vahvistamalla Serbian todelliset eurooppalaiset näköalat. Olemme hyväksyneet täysin tämän tosiseikan, onhan neuvosto toistuvasti todennut, että Serbian tulevaisuuteen kuuluu luonnollisesti Euroopan unionin jäsenyys.

Me kaikki tiedämme, ettei suunnitelmaa voida toteuttaa ilman ehtoja. On määrättävä ensinnäkin ehtoja, jotka koskevat Serbian omaa sisäistä poliittista prosessia, demokraattisten arvojen sekä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ominaisarvojen kunnioittamista. Ehdot koskevat tietenkin myös Serbian välttämätöntä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Serbia onkin ponnistellut suuresti tehdäkseen yhteistyötä tuomioistuimen kanssa. Me kaikki tiedämme muiden toimien ja edistysaskelten olevan vielä tarpeen. Sallikaa minun kuitenkin ilmaista rohkaiseva luottamukseni siihen, että Serbian viranomaiset kykenevät prosessin päätteeksi toteuttamaan tarvittavat toimet täyden yhteistyön turvaamiseksi.

Meidän Euroopan unionissa on autettava Serbiaa. Uskomme, että olisi strateginen virhe jättää Serbia ja sen kansa epävarmuuteen ilman suuntaa, näköaloja tai suunnitelmaa. Emme saa tehdä tätä strategista virhettä, ja meidän on tehtävä kaikkemme sen estämiseksi.

Haluan myös antaa tunnustusta edistymiselle Serbian kansalaisten mahdollisuuksissa liikkua vapaasti Euroopan alueella. Meidän on jatkettava tällä tiellä. Toimiin on ryhdytty, ja tätä sekä muita aloitteitamme on ylistettävä asianmukaisesti.

Meidän on lisäksi tarjottava uusia mahdollisuuksia Serbian nuorelle sukupolvelle, sillä vain heidän avullaan ja yhdessä heidän kanssaan voidaan rakentaa demokraattinen Serbia, joka jakaa täysin arvomme ja periaatteemme, ja joka haluaa olla erottamaton osa Euroopan unionia.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, komission jäsen.−(FI) Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, haluan kiittää asiallisesta ja vastuullisesta keskustelusta sekä esittelijää erittäin asiapitoisesta mietinnöstä. Keskustelusta päätellen parlamentissa ja koko unionissa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että Serbian tulevaisuus on Euroopan unionissa, että Euroopan unionin ovi on auki Serbialle, kun maa täyttää ehdot, ja että maan hallituksella on käsissään avaimet, joiden avulla se vie Serbian Eurooppaan. Valtaosa Serbian kansalaisista kannattaa ja tukee tätä kehitystä.

Serbian hallitus on nyt paljon vartijana, sillä on avaimet käsissään. Toivon, että Serbian hallitus käyttää nyt näitä avaimiaan ja toteuttaa Serbian kansan tahdon, serbialaisten tahdon suuntautua kohti Euroopan unionia. Voitte olla varmoja, että otamme huomioon mietinnössä esitetyt näkemykset ja että me otamme ne huomioon myös omassa edistymiskertomuksessamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 25. lokakuuta 2007.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö