Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0353/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0353/2007

Συζήτηση :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0479

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0353/2007) του κ. Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι βουλευτές, είναι τόσο προχωρημένη πλέον η ώρα που μετράω μόνο τέσσερις από εμάς εδώ, εμού συμπεριλαμβανομένου. Ωστόσο, ένας από τους ακόλουθους ομιλητές είναι κοσμήτορας και είμαι βέβαιος ότι θα επωφεληθεί από την ευκαιρία για να διασφαλίσει ότι τέτοιου είδους υποτιθέμενες συζητήσεις, που στην πραγματικότητα διεξάγονται μόνο για τους τύπους, θα καταστούν πιο αποτελεσματικές και λογικές. Παρόλα αυτά, είμαι ευγνώμων, κύριε Επίτροπε, για την προθυμία σας να έλθετε εδώ και να υποβληθείτε σε αυτήν την κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, η καλή διακυβέρνηση, η αποτελεσματική και διαφανής διακυβέρνηση, διαφέρει μάλλον από αυτές τις συζητήσεις σε μια τόσο ακατάλληλη ώρα.

Εν προκειμένω, έχουμε έλθει εδώ για να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας για ένα σχετικά παλιό ζήτημα. Πρόκειται για έναν βασικό τομέα, ήτοι τη στατιστική. Αφενός, έχουμε το απολύτως δικαιολογημένο και απαραίτητο ενδιαφέρον εκ μέρους των περισσότερων ατόμων που συμμετέχουν την πολιτική διαδικασία, δηλαδή να ενημερώνονται και να μαθαίνουν πιο γρήγορα και λεπτομερώς για τους δεσμούς που ενδέχεται να υπάρχουν, ειδικά στον τομέα των επιχειρήσεων, και πώς αυτοί λειτουργούν, ειδικά κατά μήκος των συνόρων: σύνορα που με ευχαρίστηση έχουμε ήδη γκρεμίσει με επιτυχία μεταξύ πολλών χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνεχίσαμε λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής και την προχωρήσαμε σχετικά με αυτήν την ανάγκη, προσέχοντας πάντα – μέσα από τις πολυάριθμες συζητήσεις μου με τον εξαίρετο συνάδελφό μου από τη γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, από την πρώτη ανάγνωση και στο εξής – να μην δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερο γραφειοκρατικό φόρτο, να μην εγείρουμε ακόμη περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, και να μην επιβάλουμε στις επιχειρήσεις την υποχρέωση συμπλήρωσης περισσότερων εντύπων στα κράτη μέλη μέσω των τροπολογιών και των απλουστεύσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακριβέστερων ελέγχων που αυτό συνεπάγεται. Αυτός ο στόχος επετεύχθη.

Αυτό που δεν επετεύχθη είναι μια κατάσταση στην οποία τα διαθέσιμα δεδομένα βάσει της νέας οδηγίας είναι πραγματικά προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα για τη διευκόλυνση της διαφάνειας. Ωστόσο, ήταν σημαντικό το Σώμα να επιτύχει ταχέα και σαφή αποτελέσματα από την πρώτη ανάγνωση και στο εξής. Δυστυχώς, έχοντας επιτύχει μια ενδεδειγμένη ομοφωνία, και λίγο μετά την έγκρισή της σε αυτήν την αίθουσα – δεν γνωρίζω να υπήρχε έστω και μία ψήφος κατά στο Σώμα – έγιναν τροπολογίες σε άλλους τομείς της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα η έκθεση, η διεκπεραίωση της οποίας θεωρούσαμε ότι είχε ολοκληρωθεί, ξάφνου να μην είναι πλέον δυνατόν να συνεχίσει στην τρέχουσα μορφή της. Αυτό σήμαινε ότι στη δεύτερη ανάγνωση, ήμαστε αναγκασμένοι να πραγματοποιήσουμε μερικές ήσσονος σημασίας αλλαγές της τάξης των δύο λέξεων σε τρεις φράσεις.

Λαμβανομένων υπόψη όλων όσων συνέβησαν, το ερώτημα που εγείρεται, όπως προανέφερα, είναι το εξής: ήταν όντως αναγκαίο αυτό; Δεν θα ήταν εφικτό να μας ενημερώσετε, μέσω καλύτερου συντονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά τη διάρκεια αυτής, ούτως ώστε να γλιτώσουμε όλη αυτήν την αποψινή συζήτηση, που μόνο στο όνομα αποτελεί συζήτηση; Θα μπορούσαμε να το είχαμε αντιμετωπίσει στην πρώτη ανάγνωση, αν η έκθεση είχε εγκριθεί λίγες εβδομάδες αργότερα.

Το γεγονός και μόνο ότι είμαστε σήμερα εδώ αποτελεί κλασικό παράδειγμα του πώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά η παραμικρή λεπτομέρεια προκαλεί τα εμπόδια. Είναι επιτακτικής ανάγκης η ολοκλήρωση όλων των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στον καλύτερο συντονισμό των ήσσονων λεπτομερειών των νομοθετικών διαδικασιών που στη συνέχεια εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη. Έτσι θα εξαλειφόταν στο μέλλον η ανάγκη συζητήσεων του τύπου που υπομένουμε τώρα και θα εξοικονομούνταν χρήματα, αν αναλογιστούμε το κόστος – από την πρώτη έως τη δεύτερη ανάγνωση, με όλες τις προετοιμασίες, όλους τους διερμηνείς και τις μεταφράσεις, και όλες αυτές τις συνεδριάσεις σε μια τόσο προχωρημένη ώρα – πράγμα που σίγουρα θα ήταν προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βελτίωνε το έργο της εκ μέρους των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Κοινοβούλιο για αυτήν την έκθεση, που θα επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με το ζήτημα των στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κατάρτιση εναρμονισμένων, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για επιχειρήσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτός ο νέος κανονισμός θα επεκτείνει το πλαίσιο των μητρώων επιχειρήσεων ώστε να καλύπτει ολόκληρη την οικονομία συμπεριλαμβάνοντας, υποχρεωτικά, δύο κλάδους που προς στιγμή είναι προαιρετικοί: τη γεωργία και τη δημόσια διοίκηση.

Η σημαντικότερη, όμως, καινοτομία της εν λόγω πρότασης είναι η επέκταση σε δεδομένα πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Πρόκειται για βασική συνεισφορά στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Πράγματι, το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας την προηγούμενη εβδομάδα υποστήριξε την προσέγγιση που προτάθηκε από την Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ευρωπαίων πολιτών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για τον σκοπό αυτόν, είναι καίριας σημασίας οι διαμορφωτές πολιτικής και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες να έχουν στη διάθεσή τους ακριβείς πληροφορίες για τη δραστηριότητα κάθε είδους διεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Όσον αφορά την ανακούφιση του φόρτου όσων απαντούν στις έρευνες που απαιτούνται για την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο ενός συνόλου πρωτοβουλιών προς τη βελτίωση της νομοθεσίας, έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση της συλλογής στατιστικών δεδομένων. Τα μητρώα επιχειρήσεων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο πολλών σχεδίων που αποσκοπούν στη μείωση του στατιστικού φόρτου των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική χρήση δεδομένων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις από διαφορετικές πηγές, όπως η συνδυασμένη χρήση διοικητικών δεδομένων και στοχοθετημένων στατιστικών ερευνών.

Φυσικά, δεν χρειάζονται νέες έρευνες για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων του κανονισμού, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση πρόσθετων διοικητικών πηγών σε εθνικό επίπεδο και ανατροφοδότησης από υφιστάμενες έρευνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω στον εισηγητή – ο οποίος μόλις διαμαρτυρήθηκε ότι καθόμαστε σε αυτήν την αίθουσα συζητώντας σε μια ακατάλληλη ώρα – ότι υπήρξα μέλος εθνικού κοινοβουλίου για 20 χρόνια. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε ποτέ βουλευτής εθνικού κοινοβουλίου, αλλά εκεί, συνηθίζεις να διεξάγεις νυχτερινές συνεδριάσεις, και για εμένα δεν πρόκειται για ακατάλληλη ώρα. Ο εισηγητής μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί ότι το ζήτημα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα, αλλά επιτρέψτε μου να του υπενθυμίσω ότι και για τον ίδιο χρειάστηκε χρόνος προτού προθυμοποιηθεί να συντάξει αυτήν την έκθεση.

(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να αναφέρω παρόλα αυτά ότι ο ισχύων κανονισμός για τα μητρώα επιχειρήσεων, που αφορά την εναρμόνιση των μητρώων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για στατιστικούς σκοπούς, χρονολογείται από το 1993 και είναι πλέον εν μέρει παρωχημένος. Η πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει δύο μείζονες τροπολογίες όσον αφορά τις νέες ανάγκες για δεδομένα που έχουν αναγνωριστεί σε αυτό το πλαίσιο. Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα συμβάλλουν στο ΑΕγχΠ και οι τοπικές μονάδες τους, καθώς και οι αντίστοιχες νομικές μονάδες, θα πρέπει ως εκ τούτου να καταχωρίζονται υποχρεωτικά. Ορισμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι καταχωρίζονται προαιρετικά σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του κανονισμού.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί και οι όμιλοι επιχειρήσεων πρέπει επίσης να καλύπτονται και τα δεδομένα για τους πολυεθνικούς ομίλους και τις συμβουλευτικές μονάδες τους πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και της Eurostat.

Όσον αφορά τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης, ήλθαμε αντιμέτωποι με δύο τεχνικές τροπολογίες που προτάθηκαν από τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων πρότεινε, όπως και εγώ, να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της νομικής υπηρεσίας, που σωστά επισημαίνει ότι η προσθήκη των όρων «σκοπός» και «πεδίο εφαρμογής» μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στην Επιτροπή θα επέτρεπε στην τελευταία να τροποποιήσει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, των αρχών και των κεντρικών τραπεζών, καθώς και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν στοιχεία της βασικής πράξης· οποιαδήποτε τροποποίησή τους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση θα μπορούσε να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές της βασικής πράξης και αυτές οι τροπολογίες της κοινής θέσης δεν συνιστούν εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση, δεδομένου ότι εκφράζουν τα αποτελέσματα των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ των τριών κύριων θεσμικών οργάνων, επιτρέποντάς μας έτσι να κλείσουμε αυτό το θέμα σε δεύτερη ανάγνωση. Πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκτεταμένη προσπάθεια που κατέβαλε για την προετοιμασία αυτού του πολύ σύνθετου τεχνικού εγγράφου, καθώς τα στατιστικά ζητήματα συνήθως δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το ευρύ κοινό και δεν προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του. Για τον λόγο αυτόν η συζήτηση επί αυτού του ζητήματος διεξάγεται σε μια προχωρημένη μάλλον ώρα. Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι ο κ. Frattini είναι παρών, αν και τα στατιστικά ζητήματα συνήθως εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κ. Almunia. Εντούτοις, μιλάμε για μεγάλες βάσεις δεδομένων, η χρήση, η ασφάλεια και η διαχείριση των οποίων πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια. Πιστεύω ότι ο κ. Almunia γνωρίζει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις διάφορες βάσεις δεδομένων, τη χρήση τους, την ασφάλειά τους και τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για λάθος σκοπούς. Στο έγγραφο προσδιορίζονται πολλά σημεία που θα συνέβαλαν στην αποφυγή παρεμφερών προβλημάτων.

Με χαροποιεί και κάτι ακόμα: το έγγραφο θα επιφέρει αυξημένη διαφάνεια στις κυβερνητικές διοικητικές λειτουργίες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό· τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Από την άλλη, ως εκπρόσωπος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, δεν μπορώ να μην ανησυχώ για το ότι πρόσφατα συζητούμε πολλά έγγραφα που αφορούν τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και συμπεριλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες σε διάφορα μητρώα. Ολοένα και λιγότερη σημασία δίνεται στο κέρδος, στην αναλογία του κέρδους και του κόστους της συλλογής δεδομένων.

Ως οικονομολόγος, αντιλαμβάνονται τη σημασία των δεδομένων αυτών για τον ορισμό της οικονομικής πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων – ακόμη και ενόψει της ασφάλειας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών στην ΕΕ, στα κράτη μέλη.

Ως εκπρόσωπος της Λιθουανίας, μιας παραμεθόριας χώρας, μιας παραμεθόριας χώρας της ΕΕ, το αντιλαμβάνομαι πολύ καλά. Εντούτοις, στην αρχή της θητείας μου πολλά ειπώθηκαν αναφορικά με την αναγκαιότητα της ανάλυσης του κόστους της ανταλλαγής και της πραγματοποίησης των σχετικών υπολογισμών. Ορισμένα κράτη μέλη ήταν προετοιμασμένα να το κάνουν. Για παράδειγμα, οι Κάτω Χώρες το έχουν όντως κάνει.

Δυστυχώς, η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεθυμάνει. Με λυπεί το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση η δυνατότητα διαπίστωσης του φόρτου των επιχειρήσεων και η ανακούφιση του φόρτου αυτού δεν λήφθηκε υπόψη. Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες επιλογής θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί και θεωρηθεί πρότυπα, κατά την ανάλυση της στατιστικής βάσης για ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, τώρα που η κ. Lulling απευθύνθηκε στο πρόσωπό μου άμεσα, επιτρέψτε μου να πω ότι απλώς επειδή άλλοι δεν κάνουν σωστά τα πράγματα, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για εμάς. Το γεγονός ότι οι συζητήσεις διεξάγονται ακόμα αυτήν την ώρα ή και αργότερα στα εθνικά κοινοβούλια δεν βελτιώνει την κατάσταση εδώ. Είναι λυπηρό να κάνει κάποιος προτάσεις μεταρρύθμισης και να ανακαλύπτει ότι οι άλλοι τις εμποδίζουν διαρκώς αναφερόμενοι σε κάτι άλλο.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι η εξής: δεν υπήρξε καθυστέρηση, κ. Lulling. Στη χειρότερη περίπτωση, υπήρξαν παρεξηγήσεις. Η καθυστέρηση στην οποία αναφέρθηκα ήταν η ατυχής σύμπτωση της ταυτόχρονης αντιμετώπισης πολλών ζητημάτων.

Όσον αφορά την τρίτη μου παρατήρηση, εμμένω στην άποψή μου. Πιστεύω ότι, από πολιτικής και, μάλιστα δημοκρατικής άποψης, δεν είναι συνετή η διεξαγωγή επονομαζόμενων συζητήσεων σε μια τόσο προχωρημένη ώρα, και ευελπιστώ να δω ξανά τον κύριο Επίτροπο με τον κοινό μας φίλο κ. Staffler στο Ξενοδοχείο Laurin στο Bolzano για μια συζήτηση εκεί. Θεωρώ πολύ πιο πιθανό να σημειωθεί πολιτική πρόοδος σε εκείνη την περίσταση παρά εδώ, δεδομένου ότι εδώ είμαστε τώρα μόνο τρεις βουλευτές συν τον κύριο Επίτροπο – ναι, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, μόνο τρεις – συμμετέχοντας σε ψευδο-συζητήσεις μεταξύ μας αυτήν την ακατάλληλη ώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ο εισηγητής ισχυρίζεται ότι δεν ήταν υπεύθυνος για την καθυστέρηση. Φυσικά και ήταν! Βρισκόταν, επίσης, πίσω από αυτά που έπρεπε να γίνουν στην επιτροπή, και πραγματικά δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο για αυτό.

(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι η αιτιολογική έκθεση που καταρτίστηκε από τον εισηγητή περιέχει παρατηρήσεις οι οποίες είναι εντελώς εκτός θέματος και χωρίς σχέση με το θέμα που θίγεται στην εν λόγω έκθεση. Οι προσωπικές απόψεις του εισηγητή σχετικά με ...

(Η Πρόεδρος καλεί την ομιλήτρια να ολοκληρώσει)

Είστε πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας. Οφείλω να αναφέρω ότι οι προσωπικές απόψεις του εισηγητή σχετικά με τις συντάξεις που καταβάλλονται στα μέλη του προσωπικού της ΕΕ δεν έχουν καμία θέση σε ένα επίσημο έγγραφο αυτού του θεσμικού οργάνου. Θα ήθελα αυτό να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου