Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 24. oktober 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 3.Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 4.Forbindelserne EU/Tyrkiet (forhandling)
 5.Topmøde EU/Rusland (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden: se protokollen
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager (afstemning)
  8.2.Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse (afstemning)
  8.3.Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om visa til kortvarigt ophold (afstemning)
  8.4.Aftale EF/Serbien om tilbagetagelse (afstemning)
  8.5.Aftale EF/Serbien om visa til kortvarigt ophold (afstemning)
  8.6.Aftale EF/Montenegro om tilbagetagelse (afstemning)
  8.7.Aftale EF/Montenegro om visa til kortvarigt ophold (afstemning)
  8.8.Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse (afstemning)
  8.9.Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visa til kortvarigt ophold (afstemning)
  8.10.Aftale EF/Albanien om visa til kortvarigt ophold (afstemning)
  8.11.Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier (afstemning)
  8.12.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (afstemning)
  8.13.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2007 (afstemning)
  8.14.Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) (afstemning)
  8.15.Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173) (afstemning)
  8.16.Rådgivende organ for statistisk styring (afstemning)
  8.17.Rådgivende udvalg for statistisk information (afstemning)
  8.18.Livslang læring (afstemning)
  8.19.Batterier og akkumulatorer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) (afstemning)
  8.20.Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (forordning) (afstemning)
  8.21.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (afstemning)
  8.22.Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider (afstemning)
  8.23.Energikilder og energiteknologi (afstemning)
  8.24.CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (afstemning)
  8.25.Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (afstemning)
  8.26.Europa uden tobaksrøg (afstemning)
  8.27.Forbindelserne EU/Tyrkiet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 12.Forbindelserne EU/Serbien (forhandling)
 13.Forbindelserne EU/Afrika (forhandling)
 14.International traktat om forbud mod klyngebomber (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Produktion af opium til medicinske formål i Afghanistan (forhandling)
 18.Udlæg i bankindeståender (forhandling)
 19.Anerkendelse af retlige afgørelser - Den europæiske fuldbyrdelsesordre og overførelse af domfældte (forhandling)
 20.Virksomhedsregistre til statistiske formål (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (741 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1822 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik