Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας (συζήτηση)
 5.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Καλωσόρισμα
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ψηφοφορία)
  8.3.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας (ψηφοφορία)
  8.5.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (ψηφοφορία)
  8.7.Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  8.9.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  8.10.Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Αλβανίας (ψηφοφορία)
  8.11.Ασυλία και προνόμια του Gian Paolo Gobbo (ψηφοφορία)
  8.12.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2007 (ψηφοφορία)
  8.14.Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) - (ψηφοφορία)
  8.15.Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (ψηφοφορία)
  8.16.Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής (ψηφοφορία)
  8.17.Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης (ψηφοφορία)
  8.18.Επαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση (ψηφοφορία)
  8.19.Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και απόβλητά τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.20.Δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κανονισμός) (ψηφοφορία)
  8.21.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.22.Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  8.23.Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (ψηφοφορία)
  8.24.Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (ψηφοφορία)
  8.25.Η συμβολή της φορολογικής πολιτικής στη στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  8.26.Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.27.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (συζήτηση)
 13.Η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής (συζήτηση
 14.Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς (συζήτηση)
 18.Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (Πράσινο Βιβλίο) (συζήτηση)
 19.Αναγνώριση και εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους - Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις (συζήτηση)
 20.Μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1333 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1445 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου