Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 4.Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)
 5.EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma: ks. pöytäkirja
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (äänestys)
  8.2.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen takaisinottosopimus (äänestys)
  8.3.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä (äänestys)
  8.4.EY:n ja Serbian välinen takaisinottosopimus (äänestys)
  8.5.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Serbian välillä (äänestys)
  8.6.EY:n ja Montenegron välinen takaisinottosopimus (äänestys)
  8.7.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Montenegron välillä (äänestys)
  8.8.EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus (äänestys)
  8.9.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä (äänestys)
  8.10.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Albanian välillä (äänestys)
  8.11.Gian Paolo Gobbon parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)
  8.12.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen (äänestys)
  8.13.Lisätalousarvio nro 6/2007 (äänestys)
  8.14.Pöytäkirja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) muuttamisesta (äänestys)
  8.15.Sanatarkat istuntoselostukset (työjärjestyksen 173 artiklan muuttaminen) (äänestys)
  8.16.Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta (äänestys)
  8.17.Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (äänestys)
  8.18.Tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi (äänestys)
  8.19.Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  8.20.Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuuri (asetus) (äänestys)
  8.21.Bulgarian ja Romanian liittyminen 18. joulukuuta 2007 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (äänestys)
  8.22.Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)
  8.23.Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia (äänestys)
  8.24.Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (äänestys)
  8.25.Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (äänestys)
  8.26.Vihreä kirja ”Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot” (äänestys)
  8.27.Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Euroopan unionin ja Serbian suhteet (keskustelu)
 13.EU:n ja Afrikan suhteiden nykytila (keskustelu)
 14.Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 17.Oopiumin tuotanto lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa (keskustelu)
 18.Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi (keskustelu)
 19.Ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistusten määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustaminen ja valvonta - Vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen määräämisen tunnustaminen ja täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatiminen (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (761 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1723 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö