Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. spalio 24 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 3.Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 4.Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai (diskusijos)
 5.ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas (žr. protokolą)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse (balsavimas)
  8.2.EB ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl readmisijos (balsavimas)
  8.3.B ir Bosnijos ir Hercegovinos trumpalaikės vizos (balsavimas)
  8.4.EB ir Serbijos susitarimas dėl readmisijos (balsavimas)
  8.5.EB ir Serbijos trumpalaikės vizos (balsavimas)
  8.6.EB ir Juodkalnijos susitarimas dėl readmisijos (balsavimas)
  8.7.EB ir Juodkalnijos trumpalaikės vizos (balsavimas)
  8.8.EB ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl readmisijos (balsavimas)
  8.9.EB ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos trumpalaikės vizos (balsavimas)
  8.10.EB ir Albanijos trumpalaikės vizos (balsavimas)
  8.11.Giano Paolo Gobbo imunitetas ir privilegijos (balsavimas)
  8.12.Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimas (balsavimas)
  8.13.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2007 (balsavimas)
  8.14.Protokolas, iš dalies keičiantis TRIPS susitarimą (balsavimas)
  8.15.Stenogramos (173 straipsnio pakeitimas) (balsavimas)
  8.16.Europos statistikos valdymo patariamoji taryba (balsavimas)
  8.17.Bendrijos statistinės informacijos politikos Europos patariamasis komitetas (balsavimas)
  8.18.Pažymėjimai, išduodami pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas (balsavimas)
  8.19.Baterijos ir akumuliatoriai bei jų atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) (balsavimas)
  8.20.Šengeno informacinės sistemos aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (reglamentas) (balsavimas)
  8.21.Muitinių administracijų tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimas (balsavimas)
  8.22.Tausiojo pesticidų naudojimo teminė strategija (balsavimas)
  8.23.Tradiciniai energijos šaltiniai ir energetikos technologijos (balsavimas)
  8.24.Bendrijos strategija dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo (balsavimas)
  8.25.Mokesčių ir muitų politika ir Lisabonos strategija (balsavimas)
  8.26.Tabako rūkymas: politikos alternatyvos ES mastu (balsavimas)
  8.27.Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: (žr. protokolą)
 12.Europos Sąjungos ir Serbijos santykiai (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos ir Afrikos santykiai (diskusijos)
 14.Tarptautinė sutartis dėl draudimo naudoti kasetines bombas (diskusija)
 15.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 17.Medicininės paskirties opiumo gamyba Afganistane (diskusijos)
 18.Teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje veiksmingumo gerinimas. Bankų sąskaitų areštas (diskusijos)
 19.Nuosprendžių vykdymo atidėjimo, alternatyvių sankcijų ir lygtinių nuosprendžių pripažinimas ir priežiūra – Teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimas (diskusijos)
 20.Bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (718 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1549 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika