Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2007. gada 24. oktobris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 3.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 4.Eiropas Savienības un Turcijas attiecības (debates)
 5.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs (balsošana)
  8.2.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atpakaļuzņemšanu (balsošana)
  8.3.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu izsniegšanu (balsošana)
  8.4.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbiju par atpakaļuzņemšanu (balsošana)
  8.5.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbiju par īstermiņa vīzu izsniegšanu (balsošana)
  8.6.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalni par atpakaļuzņemšanu (balsošana)
  8.7.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalni par īstermiņa vīzu izsniegšanu (balsošana)
  8.8.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par atpakaļuzņemšanu (balsošana)
  8.9.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par īstermiņa vīzu izsniegšanu (balsošana)
  8.10.Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albāniju par īstermiņa vīzu izsniegšanu (balsošana)
  8.11.Gian Paolo Gobbo imunitāte un privilēģijas (balsošana)
  8.12.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizēšana (balsošana)
  8.13.Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2007 (balsošana)
  8.14.Protokols, ar ko groza Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) (balsošana)
  8.15.173. panta (par stenogrammām) grozīšana (balsošana)
  8.16.Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome (balsošana)
  8.17.Eiropas Padomdevēja komiteja Kopienas statistikas informācijas politikas jomā (balsošana)
  8.18.Kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (balsošana)
  8.19.Baterijas, akumulatori un to atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsošana)
  8.20.Komunikācijas infrastruktūra Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) vidē (regula) (balsošana)
  8.21.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 18. decembra Konvencijai par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (balsošana)
  8.22.Tematiska stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu (balsošana)
  8.23.Konvencionālie enerģijas avoti un energotehnoloģija (balsošana)
  8.24.Kopienas stratēģija vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai (balsošana)
  8.25.Nodokļu politikas ieguldījums Lisabonas stratēģijā (balsošana)
  8.26.Zaļā grāmata „Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem — politikas iespējas ES līmenī” (balsošana)
  8.27.Eiropas Savienības un Turcijas attiecības (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Eiropas Savienības un Serbijas attiecības (debates)
 13.ES un Āfrikas pašreizējās attiecības (debates)
 14.Starptautisks līgums par kasešu munīcijas aizliegumu (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 17.Opija ražošana medicīniskiem nolūkiem Afganistānā(debates)
 18.Zaļā grāmata par spriedumu izpildes efektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā: banku kontu arests (debates)
 19.Nosacīti atliktu sodu, alternatīvu sodu un soda noteikšanas nosacītas atlikšanas atzīšana un pārraudzība – Eiropas izpildes rīkojums un notiesāto personu nodošana (debates)
 20.Uzņēmumu reģistrs statistikas vajadzībām (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība: skatīt protokolu
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (767 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1576 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika