Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 24 października 2007 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych: patrz protokół
 3.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 4.Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Turcją (debata)
 5.Szczyt UE/Rosja (debata)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego: patrz protokół
 7.Powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Doręczanie w państwach członkowskich aktów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  8.2.Umowa o readmisji WE/Bośnia i Hercegowina
  8.3.Wizy krótkoterminowe WE/Bośnia i Hercegowina
  8.4.Umowa o readmisji WE/Serbia (głosowanie)
  8.5.Wizy krótkoterminowe WE/Serbia (głosowanie)
  8.6.Umowa o readmisji WE/Republika Czarnogóry (głosowanie)
  8.7.Wizy krótkoterminowe WE/Czarnogóra (głosowanie)
  8.8.Umowa o readmisji WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (głosowanie)
  8.9.Wizy krótkoterminowe WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (głosowanie)
  8.10.Wizy krótkoterminowe WE/Albania (głosowanie)
  8.11.Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Gian Paola Gobba (głosowanie)
  8.12.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (głosowanie)
  8.13.Projekt budżetu zmieniającego nr 6/2007 (głosowanie)
  8.14.Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (głosowanie)
  8.15.Pełne sprawozdanie z obrad (zmiana art. 173) (głosowanie
  8.16.Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką (głosowanie)
  8.17.Europejski komitet doradczy ds. wspólnotowej polityki informacji statystycznych (głosowanie)
  8.18.Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)
  8.19.Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
  8.20.Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) (rozporządzenie) (głosowanie)
  8.21.Przystapienie Bułgarii i Rumunii do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (głosowanie)
  8.22.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (głosowanie)
  8.23.Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne (głosowanie)
  8.24.Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2 (głosowanie)
  8.25.Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (głosowanie)
  8.26.Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)
  8.27.Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Turcją (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Stosunki między Unią Europejską a Serbią (debata)
 13.UE - Afryka (debata)
 14.Traktat międzynarodowy zakazujący stosowania amunicji kasetowej (debata)
 15.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 16.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17.Produkcja opium do celów medycznych w Afganistanie (debata)
 18.Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (debata)
 19.Uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar alternatywnych i kar warunkowych - Współpraca sądowa w sprawach karnych (debata)
 20.Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (786 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1867 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności