Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 24 octombrie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 3.Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal
 4.Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia (dezbatere)
 5.Întâlnirea la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)
 6.Declaraţia Preşedinţiei: a se vedea procesul-verbal
 7.Urări de bun venit
 8.Timpul afectat votului
  8.1.Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (vot)
  8.2.Acord între CE şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia (vot)
  8.3.Acord între CE şi Bosnia şi Herţegovina privind vizele de scurtă sedere (vot)
  8.4.Acord între CE şi Serbia privind readmisia (vot)
  8.5.Acord între CE şi Serbia privind vizele de scurtă sedere (vot)
  8.6.Acord între CE şi Muntenegru privind readmisia (vot)
  8.7.Acord între CE şi Muntenegru privind vizele de scurtă şedere (vot)
  8.8.Acord între CE şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia (vot)
  8.9.Acord între CE şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind vizele de scurtă şedere (vot)
  8.10.Acord între CE şi Albania privind vizele de scurtă şedere (vot)
  8.11.Consultare privind imunitatea lui Gian Paolo Gobbo (vot)
  8.12.Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (vot)
  8.13.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2007 (vot)
  8.14.Protocol de modificare a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) (vot)
  8.15.Stenograma (modificarea articolului 173) (vot)
  8.16.Comitetul consultativ european pentru guvernare statistică (vot)
  8.17.Comitetul consultativ european privind politica comunitară a informaţiilor statistice (vot)
  8.18.Calificări pentru învăţare continuă (vot)
  8.19.Bateriile, acumulatorii şi deşeurile acestora (competenţele de executare conferite Comisiei) (vot)
  8.20.Infrastructura de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (Regulament) (vot)
  8.21.Asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale (vot)
  8.22.Strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor (vot)
  8.23.Surse convenţionale de energie şi tehnologii în domeniul energetic (vot)
  8.24.Strategia Comunităţii de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare (vot)
  8.25.Politicile fiscale şi vamale şi Strategia de la Lisabona (vot)
  8.26.Carte verde „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare” (vot)
  8.27.Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 12.Relaţiile între Uniunea Europeană şi Serbia (dezbatere)
 13.Situaţia relaţiilor dintre Uniunea Europeana şi Africa (dezbatere)
 14.Tratat internaţional de interzicere a muniţiei cu dispersie (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 16.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 17.Producerea de opium în scopuri medicale în Afganistan (dezbatere)
 18.Cartea verde privind îmbunătăţirea eficienţei de executare a hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană: poprirea asigurătorie a conturilor bancare (dezbatere)
 19.Recunoaşterea şi supravegherea pedepselor cu suspendare, a pedepselor alternative şi a pedepselor condiţionate - Cooperare judiciară în materie penală (dezbatere)
 20.Registrele de uz statistic ale întreprinderilor (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (881 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1256 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate