Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 24 oktober 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 3.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 4.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (debatt)
 5.Toppmötet EU/Ryssland (debatt)
 6.Uttalande av talmannen: se protokollet
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (omröstning)
  8.2.Återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  8.3.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  8.4.Återtagandeavtal mellan EG och Serbien (omröstning)
  8.5.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Serbien (omröstning)
  8.6.Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro (omröstning)
  8.7.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Montenegro (omröstning)
  8.8.Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  8.9.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  8.10.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Albanien (omröstning)
  8.11.Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier (omröstning)
  8.12.Europeiska unionens solidaritetsfond (omröstning)
  8.13.Ändringsbudget nr 6/2007 (omröstning)
  8.14.Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) (omröstning)
  8.15.Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet (omröstning)
  8.16.Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken (omröstning)
  8.17.Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information (omröstning)
  8.18.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning)
  8.19.Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
  8.20.Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (förordning) (omröstning)
  8.21.Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (omröstning)
  8.22.Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)
  8.23.Konventionella energikällor och energiteknik (omröstning)
  8.24.Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (omröstning)
  8.25.Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (omröstning)
  8.26.Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (omröstning)
  8.27.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (debatt)
 13.Det aktuella läget för förbindelserna EU-Afrika (debatt)
 14.Internationellt fördrag om förbud mot klusterammunition (debatt)
 15.Frågestund (frågor till rådet)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan (debatt)
 18.Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (debatt)
 19.Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder - Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar (debatt)
 20.Företagsregister för statistiska ändamål (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (764 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1880 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy