Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2002(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0375/2007

Razprave :

PV 24/10/2007 - 13
CRE 24/10/2007 - 13

Glasovanja :

PV 25/10/2007 - 7.12
CRE 25/10/2007 - 7.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0483

Razprave
Četrtek, 25. oktober 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

8. Obrazložitev glasovanja
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je obrazložitev glasovanja.

 
  
  

– Proračunsko leto 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard in Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. Nasprotujemo dodatnemu povečanju proračuna EU, ki je že zdaj preobsežen, pri čemer se velik del sredstev dodeljuje za napačna področja. Zdi se, da so novi cilji Unije in zahteve po financiranju EU med seboj povezani.

To pomeni, da imajo države članice nove zahteve za plačila ter da so nova sredstva prenesena v sistem, ki je birokratski, neučinkovit in zapleten. Preveč se osredotočamo na industrijsko kmetijstvo, zunanjo politiko in vojaške projekte ter premalo na okoljske in socialne projekte. Vseeno se iz proračuna financira veliko zaželenih pobud, zato podpiramo ustrezne spremembe razpoložljivih sredstev. Odločili smo se podpreti predlog spremembe 945, ker med drugim zagotavlja pomoč Palestini, čeprav se z nekaterimi vidiki predloga sprememb ne strinjamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), v pisni obliki. V celoti nasprotujem dodeljevanju evropskih sredstev za pridelovanje tobaka v Evropski uniji. Zaradi zasvojenosti s tobakom vsako leto brez potrebe umre pol milijona državljanov EU. Ne smemo več subvencionirati pridelovanja tobaka v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), v pisni obliki. (SV) Odločil sem se, da bom v čim večjem obsegu glasoval za predlog proračuna Sveta za leto 2008 in s tem glasoval proti vsakemu povečanju odhodkov, ki ga predlaga Evropski parlament. Žal Parlament želi financirati program Galileo iz proračuna Skupnosti. Če so bo izkazalo, da se zasebni izvajalci umikajo zaradi težav v zvezi z donosnostjo, mora EU sprejeti posledice in ustaviti projekt ali omogočiti pridružitev zainteresiranih držav članic, kar se je zgodilo v primeru Boeinga. Sodeloval sem tudi pri vprašanju odprave subvencij za proizvajalce tobaka in podpore za proizvodnjo vina ter mi je žal, da Parlament ni pripravljen podpreti teh predlogov.

 
  
  

– Poročilo gospoda Virrankoskega (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda noben proračun ni popoln, vendar si moramo kljub temu prizadevati, da bi porabili skupna sredstva na pravičen in v prihodnost usmerjen način. Žal se večina proračuna Evropske unije še vedno porabi za ohranjanje pogojev iz preteklosti. Zato je pomembno zagotoviti, da se nekaj denarja nameni prihodnosti, tj. za raziskave, razvoj in znanost. Financiranje Evropskega tehnološkega inštituta še ni rešeno, ker je Komisija predlagala prehodno rešitev v višini največ 308 milijonov EUR. Budimpešta bi bila odličen kraj za Evropski tehnološki inštitut zaradi njenih odličnih rezultatov na področju raziskav in strokovnega znanja, ki ga ima v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam. Tudi zato si želim, da bi našli rešitev za vprašanje financiranja. Madžari lahko zagotovimo ustrezen kraj za inštitut, ki ni preveč velik in je varčen, vendar ima zato veliko intelektualne podlage.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Danes smo končali s prvo obravnavo proračuna EU za leto 2008 in smo glasovali zanj. V skladu s proračunom bo leta 2008 več kot 129 milijard EUR dodeljenih za odobritve in več kot 124 milijard EUR za plačila.

V primerjavi s predlogom Evropske komisije bi radi povečali dodelitev plačil za prihodnje leto z 0,97 na 0,99 % bruto nacionalnega dohodka Evropske unije.

Izpostavljam, da je to povečanje v celoti upravičeno in da je povezano z razvojem pomembnih projektov, kot sta satelitski navigacijski sistem Galileo in projekt Evropskega tehnološkega inštituta.

Menim, da je zelo pomembno dodeliti dodatna sredstva za naše prizadevanje na Kosovem in v Palestini, tj. za izvajanje četrte kategorije, „EU kot globalni udeleženec“.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), v pisni obliki. (NL) Oba poročevalca o proračunu EU, gospod Virrankoski in gospod Itälä, sta bila upravičeno kritična do povečanja zneskov za leto 2008. Pojasnil bom svoje stališče v zvezi s tem.

Žal se danes Evropski parlament v preveč primerih odloči, da bo porabil več denarja. Zato se ne strinjam z odstavkoma 2 in 4 poročila gospoda Virrankoskega. To ni primerno v Evropski uniji, ki se želi osredotočiti na področja, ki prinašajo koristi, oziroma na temeljne naloge.

Končno, dodatna težava, zaradi katere je težje odobriti poročilo gospoda Virrankoskega, je predlog spremembe 2 skupine socialdemokratov. V tem predlogu spremembe je predlagano, da bi se spolne in reproduktivne pravice vključile v stališče Parlamenta. Vendar te pravice ne izključujejo umetne prekinitve nosečnosti. Izraz „spolne in reproduktivne pravice“ je zato neprimeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Danes smo švedski socialdemokrati glasovali o proračunu EU za leto 2008.

Menimo, da je bil sprejeti predlog dober kompromis in čeprav v nekaterih vidikih nismo bili uspešni, ga v celoti podpiramo.

Glasovali smo za zmanjšanje izvoznih subvencij na področju kmetijstva, vendar menim, da je nerazumno glasovati za popolno in takojšnjo ukinitev pomoči.

Prav tako smo glasovali proti nadaljnjim subvencijam za proizvajalce tobaka in za omejitev števila zasedanj Parlamenta v Strasbourgu.

Kar zadeva program Daphne (zaščita otrok, žensk in mladih pred nasiljem), smo glasovali za povečanje odobrenih proračunskih sredstev do ravni iz predloga Komisije. Vendar smo bili pripravljeni, da glasujemo za druge oblike financiranja, a nismo imeli priložnosti za to, ker se o predlogu spremembe sploh ni glasovalo.

V resoluciji gospoda Virrankoskega (A6-0397/2007) smo švedski socialdemokrati glasovali proti predlogu spremembe, v katerem je bila med drugim Komisija pozvana, da zagotovi, da kmeti ne bi prejeli več kot 50 000 EUR neposredne pomoči EU na leto. Ta razprava še ni končana, zato se strinjamo z duhom predloga, vendar menimo, da ne bi bilo primerno takoj določiti natančne vsote ali posebnih pogojev.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Izpostavili smo že, da čeprav predlog splošnega proračuna za leto 2008 vsebuje vidike, ki izboljšujejo predlog Sveta in Komisije, na koncu ta proračun, ki ga je EP odobril na prvi obravnavi, ni v skladu z dogovori za leto 2008 iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013.

Medtem ko se določajo omejitve za proračun EU, so njegove prednostne naloge opredeljene kot konkurenčna politika (primer česar je postopno izkrivljanje strukturne politike, da bi bila podrejena lizbonski strategiji) ter prenos „notranje varnosti in nadzora nad priseljevanjem“ in zunanje politike EU na raven Skupnosti, s čimer se spodbujata posredovanje in militarizacija mednarodnih odnosov.

Zato smo glasovali proti.

Vendar je treba upoštevati odobritev predlogov, ki smo jih predložili, na primer:

– povečanje zneskov za strukturna sklada POSEI (Azori in Madeira) in PROGRESS (enakost med moškimi in ženskami);

– podpora za sodelovanje med združenji kmetov in drugimi podeželskimi dejavnostmi ter male in družinske kmetije;

– povečanje v višini 2 milijona EUR za program za pokritje dodatnih stroškov, ki so nastali pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij, kar pomeni povečanje v višini 570 000 EUR za avtonomni regiji Madeire in Azorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , v pisni obliki. (RO) Proračun Evropske unije v sedanji obliki podpiram iz več razlogov. Sredstva za kmetijstvo, ki so bila na zahtevo Sveta zmanjšana za 553 milijonov eurov, so bila večinoma ponovno vzpostavljena, rezerva v zvezi z upravnimi sredstvi Komisije pa je upravičena zaradi zamud pri odobritvi sektorskih operativnih programov in programov za razvoj podeželja. Na drugi obravnavi evropskega proračuna svet ministrov ne sme dodatno zmanjšati sredstev za kmetijstvo ali strukturne sklade.

Predlog spremembe, ki je bil predložen na plenarnem zasedanju v zvezi z omejitvijo prihodka kmetov na največ 50 000 EUR na leto, je neupravičen. S tako umetno oviro bi se preprečil donosen razvoj dela najboljših kmetov. Poleg tega bo ta omejitev prispevala k razpadu kmetijskega dela in zmanjšanju evropske konkurenčnosti na področju kmetijstva. Zato sem zavrnila predlog spremembe o tem ukrepu.

Proračun za leto 2008 v obliki, ki jo sprejemamo danes, je proračun, na podlagi katerega bodo postale institucije Evropske unije odgovorne. Podpiram predlog o prenosu 49 milijonov EUR sredstev, dodeljenih Komisiji, v rezervo, dokler ne bo Komisija predložila jasnega poročila o svoji politiki človeških virov, zlasti v zvezi z zaposlovanjem novih delavcev iz držav, ki so se zadnje pridružile Evropski uniji, tj. iz Romunije in Bolgarije.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za sprejetje tega dela proračuna za leto 2008, čeprav glede več vprašanj podpiram stališče britanske vlade.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za predlog Parlamenta o proračunu za leto 2008, ker so v njem predlagane jasne izboljšave predloga proračuna, ki ga je predložil Svet. Za leto 2008 je bilo doseženo ravnovesje med financiranjem zunanje politike, kot je podpora za Kosovo in Palestino, na eni strani, in financiranjem programa Galileo, tj. projekta, ki zbližuje države članice, na drugi strani. Prednostne naloge evropskih socialdemokratov so bile zato jasno izražene v stališču Parlamenta o proračunu EU za leto 2008 na prvi obravnavi.

Vendar izpostavljam, da je to zelo skromen proračun: zdaj ne obsega nič več kot 0,99 % BDP Unije. Tokrat je proračun prvič nižji od 1 % BDP. Vendar Unija ne more ukrepati v interesu državljanov, če nima sredstev za to. Čas je, da države članice prevzamejo svoje odgovornosti v zvezi s tem.

 
  
  

– Poročilo gospoda Itäle (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Gospod predsednik, zelo sem razočarana, da smo znova zavrnili povrnitev potnih stroškov. Parlamentu predlagam, da se cena vozovnic loči od kilometrine ter se tako v prihodnje morda zagotovi širša podpora. Menim, da bodo državljani spremljali to glasovanje in bodo ponovno razočarani.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) , v pisni obliki. – (FR) Evropski parlament je dobro zagovarjal svoje prednostne naloge na tej prvi obravnavi proračuna za leto 2008, pri čemer podpiram dosežke obeh poročevalcev, zlasti v zvezi s kohezijo in trajnostno rastjo. Vendar ne smemo pozabiti, da bo to slab letni proračun zaradi prenizko določene finančne perspektive za obdobje 2007–2013, ki obsega le 0,99 % bruto nacionalnega prihodka. Tako kot moja politična skupina tudi jaz obžalujem te okoliščine, ker ne bomo mogli izpolniti pričakovanj vseh odborov Parlamenta ali zagotoviti dovolj sredstev večjim naprednim projektom Evropske unije, kot je Galileo.

Vendar smo se dogovorili, da bomo podprli glavno usmeritev informacijske in komunikacijske politike: tako se bomo lahko osredotočili na lokalne medije, ki imajo zelo pomembno vlogo pri posredovanju informacij vsem ljudem v Evropi. To je zlasti pomembno glede na nerešeno vprašanje o ratifikaciji lizbonske pogodbe in priprave na evropske volitve leta 2009. Kot stalna poročevalka za informacijsko politiko v odboru za proračun pozdravljam možnosti, ki jih prinaša novi proračun v zvezi s tem.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Izmed veliko vidikov tega predloga proračuna za leto 2008, ki bi jih lahko izpostavili, poudarjam naslednja vidika:

– Prvič, močno obžalujemo nesoglasje tega Parlamenta, ki trdi, da priznava in ohranja jezikovno raznolikost članov Evropskega parlamenta, vendar hkrati zavrača vključitev jasnega sklicevanja, da morajo biti na zasedanjih na voljo vsi uradni jeziki EU, tako kot smo predlagali pred dvema letoma. Zato je nerazumljivo in nesprejemljivo, da je odbor za proračun zavrnil naš predlog, katerega cilj je bil na primer zagotoviti, da bi bila portugalščina eden od delovnih jezikov zasedanj parlamentarne skupščine EU-AKP, zlasti ob upoštevanju, da v odboru sodelujejo poslanci različnih držav, katerih uradni jezik je portugalščina.

– Drugič, skrb vzbujajoča in vedno večja težnja po krepitvi odobrenih proračunskih sredstev za „močno informacijsko politiko“ v smislu (ponovne) „uvedbe“ „reformne“ pogodbe in naslednjih volitev v EP leta 2009. Da bi razumeli, kaj se resnično dogaja, je dovolj, da spremljamo razprave v odboru za ustavne zadeve o pregledu uredbe o evropskih političnih strankah.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , v pisni obliki. (RO) Sedanji sistem postopkov za plenarna zasedanja na sedežu Parlamenta v Strasbourgu in zasedanja odborov ali skupin v Bruslju je neučinkovit in negospodaren. Ocenjuje se, da bi se vsako leto prihranilo več kot 200 milijonov EUR evropskega davkoplačevalskega denarja, če bi se odločili za sedež Parlamenta v Bruslju, ker je s tem povezano zmanjšanje stroškov in tudi olajšanje medinstitucionalnega dela. Hkrati so skupine civilne družbe opozorile na resne okoljske posledice pogostega prevoza evropskih poslancev in uslužbencev iz enega mesta v drugega zaradi postopkov v zvezi z evropsko zakonodajno dejavnostjo.

Zato menim, da je zamisel o dveh letnih plenarnih zasedanjih v Strasbourgu neupravičena. S tem bi se poslabšalo stanje upravnih stroškov, ker se bodo plačila izvrševala celo leto, da bi se pripravili na ta zasedanja, v zvezi s stroški za prostore in osebje.

Več civilnih pobud, od katerih je vsaj ena dobila več kot milijon podpisov iz večine držav članic, zahteva, da se ukineta dva sedeža Evropskega parlamenta. Čas je, da te okoliščine obravnava vodstvo Parlamenta in Sveta, da bomo uvedli en sedež naše institucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) in Dan Jørgensen (PSE), v pisni obliki. − (DA) Člani danske liberalne stranke (Venstre) v Evropskem parlamentu smo glasovali proti predlogu spremembe 8, ki sta ga vložila gospod Schlyter in gospod Jens-Peter Bonde iz skupine neodvisnosti/demokracije. Venstre podpira reformo povračila potnih stroškov, da bi se povrnili vsi upravičeni in potrebni potni stroški. Vendar je bilo to že sprejeto z novim statutom poslancev, ki se bo začel izvajati leta 2009.

Predlog gospoda Bondeja ni bil premišljen in je v nasprotju s sedanjim statutom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za sprejetje teh oddelkov proračuna za leto 2008.

 
  
  

– Poročilo gospoda Itäle (A6-0394/2007) in gospoda Virrankoskega (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), v pisni obliki. − Glasoval sem za poročila v zvezi s predlogom proračuna za leto 2008, vendar sem to storil s težkim srcem, ker se bodo naši dragi redni izleti v Strasbourg očitno še nadaljevali.

Zlasti je žalostno, da smo glasovali o nadaljevanju zasedanj v Strasbourgu na dan, ko so številni poslanci obtičali na letališču ali imeli nevšečnosti, ker je letalska družba Air France zaradi stavke delavcev odpovedala lete.

Martin Luther King je nekoč dejal „Imam sanje“. Tudi jaz imam sanje, da bo nekega dne Parlament imel samo en sedež delovanja in se bodo selitve v Strasbourg končale.

 
  
  

– Poročilo gospe Esteves (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Skupaj si moramo prizadevati za izboljšanje standardov kakovosti in učinkovitosti pravosodja.

Vendar je to zelo občutljivo in raznoliko področje, na katerem se izpostavlja potreba po krepitvi zaupanja, da bi se omogočilo vzajemno priznavanje sodnih odločb, s čimer bi prispevali k postopnemu razvoju evropske pravosodne kulture.

Podpiram odlično poročilo gospe Esteves, katerega cilj v zvezi s krepitvijo načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb je izboljšati možnosti za ponovno vključitev obsojenca v družbo, medtem ko se poskuša izboljšati zaščita žrtev in preprečiti povratništvo.

Cilj tega okvirnega sklepa je določiti pravila, v skladu s katerimi mora država članica v okviru svojih pristojnosti spremljati in nadzirati ukrepe brez odvzema prostosti (odločbe v zvezi z izvršitvijo pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni) iz sodnih odločb, sprejetih v drugih državah članicah.

Upam, da bomo lahko pod portugalskim predsedstvom rešili nerešena vprašanja in da bo do konca leta dosežen splošni sporazum.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki določa načine za zagotavljanje pomoči obsojencu pri ponovni vključitvi v družbo, zagotavlja boljšo zaščito za žrtve in prispeva k izvršitvi ustreznih kazni, če storilec ni prebivalec neke države.

 
  
  

– Poročilo gospoda Varvitsiotisa (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), v pisni obliki. – (FR) Vzajemno priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah je zelo občutljiva tema. Dejstvo je, da danes kazensko pravo v Evropi ni standardizirano – daleč od tega. Posamezne države imajo različne pravne tradicije in vrednote ter tudi različne zakone na področju kazenskega prava. Kazenskopravni sistemi držav članic kažejo na identiteto teh držav.

Veliko je raznolikih primerov razlik na področju kazenskega prava na nacionalni ravni. Zaščita svobode izražanja in opredelitev kršenja svobode izražanja se na primer v posameznih državah močno razlikujeta. Zato bi bilo zelo nevarno vztrajati, da mora kazen, izrečena v eni državi, samodejno veljati v drugi: to bi bilo nevarno za osebe, ki so obravnavane na sodišču, in tudi za pravno državo na splošno.

Zato moramo biti zelo previdni v zvezi s tem, ker je zdaj nemogoče zagotoviti izvajanje nekaterih osnovnih skupnih standardov v zakonu o kazenskem postopku. Pri tem mislim zlasti na spoštovanje načela „ne bis in idem“, pravico do prave in ne formalne obrambe ter zlasti pravice žrtev.

Vedno je treba upoštevati in spoštovati dve temeljni načeli, sicer pravne države ne bi bilo več. To sta načeli zakonitosti in pravne varnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Kot je navedeno v poročilu, je bilo na Evropskem svetu v Tampereju leta 1999 sprejeto načelo vzajemnega priznavanja kot „temelj pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah v Uniji“.

Eno leto pozneje je Svet odobril program ukrepov, ki so osredotočeni na to načelo, da bi se prilagodili mehanizmi vzajemnega priznavanja končnih sodb in razširilo izvajanje načela premeščanja obsojencev, da bi bile vključene osebe, ki prebivajo v drugi državi članici.

S Haaškim programom so se nato določili novi cilji, zlasti v zvezi z „bojem proti terorizmu“, da bi se dosegel napredek pri prenosu tega področja, ki je bistvo suverenosti držav članic, na raven Skupnosti.

Glede na ta predlog in kot je poudarila naša parlamentarna skupina, je skrb vzbujajoče, da poročilo določa: „ne glede na potrebo po tem, da se obsojeni osebi zagotovi primerna zaščita, za njeno sodelovanje v postopku naj ne bi bilo več nujno potrebno v vseh primerih zahtevati njenega privoljenja, da se sme sodbo zaradi njenega priznanja in izvršitve kazenske sankcije posredovati drugi državi članici“, zlasti ker ne razumemo, kako je lahko neizvajanje tega načela v skladu s ciljem okvirnega sklepa: pomoč pri resocializaciji obsojenca.

 
  
  

– poročilo gospe Sudre (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati v Evropskem parlamentu smo glasovali za sprejetje tega poročila. Sporazum je korak v pravo smer. Več se pričakuje od spremljanja posledic sporazuma o staležih rib in življenjskih pogojih lokalnega prebivalstva. Zdaj je pomembno ustrezno spremljanje vplivov sporazuma.

Vendar smo glasovali proti predlogu spremembe 7. V celoti podpiramo namen prispevanja k trajnostnemu razvoju ribištva, kar je tudi cilj novega sporazuma o ribolovu. Sporazum ne sme vključevati škodljivih posledic za ribištvo in prebivalstvo Madagaskarja. Na drugi strani ne moremo podpreti takojšnje razveljavitve sporazuma, če bo vključeval škodljive posledice. Menimo, da je skupni odbor, ki bo odgovoren za nadziranje, boljša rešitev, da se zagotovijo spoštovanje sporazuma ter njegove koristi za obe stranki in okolje. O sporazumu se bo ponovno pogajalo, če se bo izkazalo, da vključuje škodljive posledice.

Podpiramo dejstvo, da bodo večji del stroškov financirale evropske ladje na podlagi sporazuma. Vendar menimo, da mora biti cilj samofinanciranje celotnega sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Sporazum o partnerstvu je bil sklenjen za obdobje šestih let, ki je začelo veljati 1. januarja 2007, z možnostjo podaljšanja, pri čemer je Portugalska dobila sedem ribolovnih možnosti s površinskim parangalom, kar pomeni pridobitev enega ribolovnega dovoljenja v primerjavi s prejšnjim sporazumom.

Sporazum med drugim določa, da mora biti med posadko vsaj 20 % državljanov AKP (iz afriških, karibskih in pacifiških držav). Prav tako določa izvajanje pravil iz deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ki zagotavlja obvezno svobodo združevanja in dejansko priznavanje pravice do kolektivnih pogajanj ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica. Sporazum prav tako določa, da plače mornarjev sporazumno določijo lastniki plovil in mornarji ali njihovi zastopniki, ter sprejema „načelo države izvora“, s katerim se uvaja vidik prikrite in nepoštene neenakosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki podpira sklenitev sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem. To je sporazum o ribolovu tunov, ki glede na tri kategorije plovil podeljuje ribolovne možnosti Španiji, Franciji, Italiji, Portugalski in Združenemu kraljestvu. Plovilom EU zagotavlja ribolovne vire, Madagaskarju pa prihodke za stalež, ki ga zaradi tehničnih pomanjkljivosti ne bi mogel izkoristiti.

 
  
  

– Poročilo gospoda Fernandesa (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca in Manuel António dos Santos (PSE), v pisni obliki. (PT) Glasovali smo proti poročilu kot znak nasprotovanja načinu, ki ga Komisija predlaga za delitev ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu s tem sporazumom.

V nasprotju s tem, kar se vedno dogaja pri tej vrsti sporazumov, Komisija predlaga kršenje osnovnega načela, ki je bilo temeljno orodje za zagotavljanje pravičnosti in enakosti med državami članicami in, v praksi, tihi dogovor med njimi.

Menimo, da je neizvajanje tega načela v tem primeru nerazumljivo in nesprejemljivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati v Evropskem parlamentu smo glasovali za sprejetje tega poročila. Dogovor je korak v pravo smer. Več se pričakuje od spremljanja posledic sporazuma o staležih rib in življenjskih pogojih lokalnega prebivalstva. Zdaj je pomembno ustrezno spremljanje vplivov sporazuma.

Vendar smo glasovali proti predlogu spremembe 8. V celoti podpiramo namen prispevanja k trajnostnemu razvoju ribištva, kar je tudi cilj novega sporazuma o ribolovu. Sporazum ne sme vključevati škodljivih posledic za ribištvo in prebivalstvo Mozambika. Na drugi strani ne moremo podpreti takojšnje razveljavitve sporazuma, če bo vključeval škodljive posledice. Menimo, da je skupni odbor, ki bo odgovoren za nadziranje, boljša rešitev, da se zagotovijo spoštovanje sporazuma ter njegove koristi za obe stranki in okolje. O sporazumu se bo ponovno pogajalo, če se bo izkazalo, da vključuje škodljive posledice.

Podpiramo dejstvo, da bodo večji del stroškov financirale evropske ladje na podlagi sporazuma. Vendar menimo, da mora biti cilj samofinanciranje celotnega sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), v pisni obliki. (PT) Vzdržal sem se glasovanja o svojem poročilu, čeprav menim, da je nujno skleniti sporazum in da je ta predlog pozitiven v delu v zvezi z razdeljevanjem ribolovnih dovoljenj, vendar glede na to, ga ni mogoče spremeniti, za kar sta odgovorna Svet in Komisija, odločno nasprotujem nespoštovanju načela sorazmerne stabilnosti, ki je vedno prevladalo v prejšnjih sporazumih.

Prav tako mi je žal, da zaradi mogočih pravnih pomislekov ni mogoče predložiti različnih osnutkov zakonodajnih predlogov sprememb določb sporazuma, katerih cilj je na eni strani krepitev civilne družbe v Mozambiku z dejavnim sodelovanjem ribičev pri pripravi prihodnjih sporazumov in na drugi strani optimizacija notranjih pravil o zadevnih poklicnih kategorijah, in sicer v zvezi z določitvijo pravil o minimalni plači za ribiče AKP.

Menil sem, da je bil politični mandat Evropskega parlamenta na tem področju omejen, zato sem predložil druge predloge sporazumov – ki so obravnavani kot pravno dopustni – katerih cilj je izboljšati informacije, ki se posredujejo Parlamentu, ter zahtevati od Parlamenta in Sveta, da predložita poročilo o izvajanju sporazuma v zadnjem letu veljavnosti protokola in preden bo sklenjen nov sporazum o njegovem podaljšanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Ne moremo glasovati za ta sporazum o ribištvu, ker menimo, da so bile ribolovne možnosti med posameznimi državami članicami razdeljene nesorazmerno in neustrezno, ker niso bili zaščiteni zakoniti interesi Portugalske.

Ta sporazum o partnerstvu med ES in Mozambikom je začel veljati 1. januarja 2007 za obdobje petih let in v primerjavi s prejšnjim sporazumom določa povečanje ribolovnih kvot Skupnosti za tune ali tunom podobne ribe za 2 000 ton.

V prejšnjem sporazumu je Portugalska sorazmerno dobro izkoristila svoje pravice do ribolovnih možnosti (pet), zato je zaprosila za devet dovoljenj za površinske parangale in nadaljnje možnosti v zvezi z zamrzovalnimi plovili s pridnenimi vlečnimi mrežami za lovljenje globokomorskih kozic. Vendar je dobila le sedem dovoljenj za ribolov tuna.

Ta novi sporazum torej ob upoštevanju prejšnje razdelitve dovoljenj in (ne)spoštovanja načela sorazmerne stabilnosti glede na povečanje ribolovnih možnosti vključuje opazno neravnovesje: Portugalska je pridobila je dve dodatni dovoljeni, druge države članice pa so jih dobile dodatnih 16 (Francija) in 13 (Španija).

Če bi bilo za odločitev v Svetu potrebno soglasje, se to ne bi zgodilo.

Zato smo glasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to nesporno poročilo, ki podpira predlog uredbe o sklenitvi novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Mozambikom. Sporazum je bil sklenjen za obdobje petih let (z možnostjo podaljšanja) od začetka veljavnosti in podeljuje ribolovne možnosti španskim, francoskim, italijanskim, portugalskim in britanskim plovilom.

 
  
  

– Poročilo gospoda Hans-Petra Martina (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Cilj uredbe o poslovnih registrih (Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93), ki združuje statistične podatke o podjetjih, ki delujejo v Evropski uniji, predvsem podatke o njihovem številu, vrsti, velikosti, strukturi in drugih značilnostih, je bil zagotoviti zanesljive statistične podatke za oblikovalce politike EU.

Evropski parlament je 1. junija 2006 podprl bistvene vidike predloga Komisije na prvi obravnavi, v zvezi s katerim je bilo vloženih 22 predlogov sprememb, ki so osredotočeni na vprašanje upravnega bremena, pojasnitev pogojev, v katerih se lahko posredujejo zaupni podatki, in, končno, sklop tehničnih in uredniških predlogov sprememb. Svet je v skupnem stališču z dne 21. maja 2007 podprl vseh 22 predlogov sprememb Parlamenta.

Vendar so z novo birokracijo postopno nastale dodatne težave, ki se nadaljujejo do danes in vključujejo velike stroške, ki jih je poročevalec upravičeno obsodil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki prispeva k izboljšanju delov statističnega sistema EU, ki vključujejo registre podatkov o podjetjih, ki delujejo v EU.

 
  
  

– Predlog resolucije: (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose in Britta Thomsen (PSE), v pisni obliki. − (DA) Danski člani skupine socialdemokratov smo glasovali za resolucijo Parlamenta o rasti cen živil in krme.

Delegacija meni, da se je treba osredotočiti na rast cen živil in krme. Vendar se delegacija ne strinja, da je dobro, da so se kmetijski ministri EU pred kratkim odločili, da bodo odložili obveznosti za odpravo leta 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati smo se odločili, da se bomo vzdržali glasovanja o resoluciji B6-400/2007 na podlagi vprašanja za ustni odgovor B6-0321/2007 o rasti cen hrane in krme, ker menimo, da resolucija zbuja dvome v zvezi z gospodarskim položajem kmetov v EU.

Višje cene žita in hrane koristijo kmetom ter lahko zagotovijo boljšo priložnost za obnovo kmetijskega sektorja v EU.

Poleg tega se mora kmetijstvo, tako kot drugi sektorji, spopasti z nekaterimi spremembami v zvezi s povpraševanjem.

Na drugi strani se strinjamo s stališčem iz resolucije o biogorivih, velikim povečanjem cene hrane v distribucijskem sektorju in negotovostjo v zvezi s hrano v svetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Nedavno zvišanje cen hrane je večinoma posledica zaporednih reform skupne kmetijske politike, opuščanja proizvodnje, ki se spodbuja s tem, in posledičnega izginotja več malih in srednjih kmetij. Neupoštevanje posebnega stanja v državah članicah, da bi se bolj upoštevali interesi velikih kmetijsko-industrijskih podjetij, večnacionalni distributerji hrane in pogajanja o liberalizaciji trgovine v STO, je prispevalo k spremembi podlage kmetijske dejavnosti, zaradi česar se je zmanjšala proizvodnja.

Medtem uporaba kmetijskih proizvodov za neprehrambene namene, zlasti za proizvodnjo biogoriv, ki se ji daje prednost, ne bo prispevala k razvoju kmetijske dejavnosti in bi lahko, nasprotno, nadomestila proizvodnjo živilskih proizvodov, kar bi negativno vplivalo na zaščito neodvisnosti oskrbe s hrano.

Zato menimo, da je bistveno ponovno oceniti cilje skupne kmetijske politike, da bi se povečala proizvodnja hrane, podpreti mala in srednja kmetijska in živinorejska gospodarstva ter zmerne cene za potrošnike, krepiti intervencijske mehanizme in zagotavljati ustrezne intervencijske cene.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), v pisni obliki. Podprla sem skupni predlog resolucije o rasti cen živil in krme, ki obravnava občutne spremembe cen blaga v EU in po svetu.

Prav tako sem glasovala za predloge sprememb 1, 2, 3, 4 in 5, ki obravnavajo vprašanje gensko spremenjenih sestavin krme. Ti predlogi sprememb opozarjajo na dogajanje na trgu ter izpostavljajo dejstvo, da so velike količine koruze in soje, ki se že uporabljajo za proizvodnjo krme v EU, gensko spremenjene.

Predlogi sprememb obravnavajo tudi težave glede odobritve gensko spremenjenih sestavin krme. Te razmere vplivajo na konkurenčnost živinorejcev EU, pri čemer potrošniki v EU kupujejo meso in živalske proizvode iz tretjih držav, ki uporabljajo gensko spremenjeno krmo.

Ti predlogi sprememb so nujni, da se opozori na nedosleden odnos EU do gensko spremenjenih organizmov ter potreba po bolj odprti razpravi o tem vprašanju.

 
  
  

– Poročilo gospoda Kacina (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), v pisni obliki. (RO) Glasovala sem za to poročilo, ker upam, da bo dejansko vplivalo na odločitev Srbije o nadaljevanju demokratičnih reform in njihovo povezavo z evropskimi standardi, zlasti na področju spoštovanja pravic manjšin.

Čeprav poročilo podpira sorazmerno izboljšanje položaja, se še vedno niso vzpostavili potrebni pogoji za pravo sožitje med različnimi etničnimi skupinami in vzajemno spoštovanje, pri čemer je še vedno veliko resnih primerov očitnih kršitev pravic manjšin. Pri tem izpostavljam konkreten primer, tj. nespoštovanje pravic romunske skupnosti in govorcev romunskega jezika v Srbiji, zlasti v Timočki Krajini in Vojvodini. Danes žal ugotavljam, da se njihove jezikovne pravice zavračajo in ne upoštevajo na področju izobraževanja ali verskega udejstvovanja v romunskem jeziku.

Srbiji je treba posredovati jasno sporočilo v zvezi s tem: le prava večetnična Srbija, ki zagotavlja razumevanje med skupnostmi in medsebojno strpnost, se lahko resnično obravnava kot evropska.

 
  
  

– Poročilo gospe Martens (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS). - (NL) Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu gospe Martens. Priznati moram, da poročilo vsebuje veliko občutljivih točk, vendar menim, da ne obravnava glavnega vzroka težav v Afriki in da ne daje pravega vtisa o težavah oziroma izzivu v prihodnosti, tj. poplavi priseljencev.

Zakaj niti v poročilu Evropskega parlamenta ne moremo obravnavati pravega vzroka revščine, lakote, pomanjkanja varnosti ter socialnih in gospodarskih težav v Afriki? Glavni vzrok so slabe vlade na tej celini. Poleg tega so vzrok tudi podkupljivi voditelji, ki, namesto da bi se zavzemali za dobro upravljanje, demokracijo ali človekove pravice v svojih državah, vsako leto za orožje namenijo več denarja, ki ga kradejo državljanom, kot prejmejo razvojne pomoči. To je sramota.

Sporočilo o priseljevanju je prav tako povsem neprimerno. Prvič, Evropa ne bo prenesla dodatnega priseljevanja in drugič, priseljevanje visoko izobraženih ljudi iz revnih držav v Evropo je tragedija za države izvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati smo podprli poročilo, ki je dobro. Vzpostaviti je treba partnerstvo med EU in Afriko, da se bomo lahko spopadli z izzivi v prihodnosti. Glasovali smo za odstavek 61, ker podpiramo prosto trgovino. Vendar izpostavljamo, da ne moremo prispevati k rasti s prosto trgovino, če hkrati ne bomo vlagali v izobraževanje, zdravje in druge dolgoročne naložbe, kar je razvidno tudi iz drugih delov poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Jasno je, da je spolno in reproduktivno zdravje zelo pomembno vprašanje. Zato Evropski parlament pri poskusu povečanja pristojnosti ne sme izkoriščati dobrega počutja žensk in otrok, tako kot v odstavku 77 poročila. Poleg tega pristojen in zakonit organ ZN že deluje na tem področju.

Glede na neprijetne okoliščine v tem parlamentu, kjer veliko poslancev dejavno nasprotuje spolnemu in reproduktivnemu zdravju v Uniji in drugod, bi bilo zelo slabo, če bi Evropski parlament dobil več pristojnosti v zvezi s tem vprašanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Čeprav to poročilo vključuje vidike, ki se nam zdijo pozitivni, ne obravnava bistvenega dela odnosov med EU in Afriko, tj. odprave ali zmanjšanja ključnih odgovornosti in strateških ciljev.

Najboljši primer za to je morda neukrepanje glede pobud Nata/ZDA/EU v zvezi z Afriko, kot so vzpostavitev posebnih vojaških režimov (ZDA/AFRICOM), izvajanje vojaških manevrov (NATO) ali vedno večja vojaška prisotnost pomembnih velesil EU („mirovni mehanizmi“, vojaške misije).

Poročilo prav tako vsebuje vidike, ki omogočajo posredovanje pod krinko „humanitarnega ukrepanja“, „obvladovanja konfliktov“ ali „odgovornega vodenja države“, in ne nasprotuje vedno večji podrejenosti razvojne politike „varnostnim“ strategijam, ki prejemajo „razvojno pomoč“, ki jo zagotavljajo vojaki, ali uporabi sredstev za namene, ki nimajo nič skupnega s tako pomočjo, ki se dodeli glede na strateške cilje velikih sil, tj. nadzor nad bogatimi naravnimi viri, vključno z nafto.

Končno, medtem ko poročilo izpostavlja pomen omejitev, ki jih zagovarja v zvezi s „sporazumi o gospodarskem partnerstvu“, potrjuje „dogmo“ o liberalizaciji trgovine kot podlage za razvoj.

Ker podpiramo vrh EU-Afrika, zavračamo tako politiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE) , v pisni obliki. (PL) Gospa Martens upravičeno navaja, da mora biti podlaga za razvoj sodelovanja med Afriko in Evropo razvoj demokracije in partnerstva na podlagi vzajemnega spoštovanja. Prav tako je upravičeno izpostavila, da sta partnerja enakopravna z vidika pravic in odgovornosti, ne pa glede stopnje povezanosti ter razpoložljivosti in ravni razvoja finančnih, tehničnih in človeških virov.

Strinjam se, da je naša skupna odgovornost in glavni cilj sodelovanja med EU in Afriko odpraviti revščino ter da je mir ključen kot prvi korak na poti k razvoju.

Menim, da je treba v duhu poročila upoštevati resnične potrebe afriškega prebivalstva: zagotovitev ustreznega plačila malim kmetom, povečanje lokalne proizvodnje, zagotavljanje varnosti hrane in preživetja ter vzpostavitev lokalnih in regionalnih trgov.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), v pisni obliki. − (DE) Poročilo o odnosih med EU in Afriko poleg pomembne razprave o nepoštenih trgovinskih politikah obravnava tudi preprečevanje in reševanje sporov. V tem smislu bi rada izpostavila zadnjo kolonijo na svetu, zadnjo kolonijo v Afriki, tj. Zahodno Saharo, ki jo zasedajo Maročani že več kot 30 let. Ta zasedba je v nasprotju z mednarodnim pravom in je povezana z resnimi kršitvami človekovih pravic. Kadar se zavzemamo za človekove pravice saharskega ljudstva in njihovo pravico do samoodločanja, pogosto slišimo, da zavzemamo prosaharsko stališče. To je zastrašujoč odnos, ker je naš edini cilj podpirati človekove pravice in mednarodno pravo. Vse evropske institucije bi se morale zavzemati za ta cilj, ne pa, da si prizadevajo za gospodarske interese držav članic. Evropa se mora odločno boriti proti diktatorstvu. Obtoževanje nekaj posameznih diktatorstev škodi verodostojnosti Unije kot zagovornici miru ter tistim, ki trpijo zaradi zatiranja in so vsak dan izpostavljeni grobim kršitvam človekovih pravic.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), v pisni obliki. (PL) Glasoval bom za poročilo gospe Martens o odnosih med EU in Afriko.

Razviti je treba skupno strategijo za sodelovanje med Evropsko unijo in afriškimi državami, ki mora temeljiti na vzajemnem spoštovanju ter skupnih, jasno opredeljenih načelih in vrednotah. Upoštevati moramo stališče afriške strani in se zlasti osredotočiti na vprašanje razvoja ter doseganje razvojnih ciljev novega tisočletja, kot so stabilna rast in razvoj, izkoreninjenje revščine, pomoč pri zagotavljanju dostopa do izobraževanja in ukrepi za varovanje zdravja.

 
  
  

– Predlog resolucije: (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati smo podprli poročilo, ki je dobro. Vendar smo glasovali proti predlogu spremembe 1, ki se nanaša na uporabo kasetnega streliva v dveh posameznih sporih. Odločili smo se, da bomo glasovali proti, ker obsojamo uporabo kasetnega streliva v vseh sporih, ne le v posameznih primerih.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Kasetno strelivo je nedvomno zelo kruto orožje, ki povzroča veliko trpljenja civilistom. Zato je skrb vzbujajoče, da Evropski parlament izkorišča tako pomembno vprašanje v prizadevanju za pospešitev vzpostavitve Združenih držav Evrope.

Tako orožje je treba prepovedati na svetovni ravni prek Združenih narodov in na pobudo nacionalnih držav, ne Evropskega parlamenta.

Zato smo danes glasovali proti tej resoluciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Lansko leto 17. septembra so Združeni narodi pozvali svoje države članice, da takoj sprejmejo ukrepe za odpravo grozovitih posledic uporabe kasetnega streliva, ter so pozvali k sklenitvi zakonsko zavezujočega instrumenta mednarodnega humanitarnega prava, ki preprečuje uporabo, razvoj, izdelavo, kopičenje zalog in prevoz takega streliva.

Združeni narodi zahtevajo uničenje sedanjih zalog tega streliva, pozivajo k izvajanju dejavnosti za zmanjšanje tveganja in pomoč žrtvam, hkrati pa pozivajo države članice k prekinitvi uporabe in prevoza takega orožja, dokler tak instrument ne bo sprejet.

Kot je navedeno v tej resoluciji, dokumenti pričajo, da je 98 % žrtev teh bomb med civilisti ter da povzročajo veliko okrutnih smrtnih žrtev in poškodb, zlasti pri otrocih.

Vendar je večina poslancev glasovala proti navedbi, da so kasetno strelivo uporabile tako imenovane koalicijske sile v Afganistanu in Iraku ter izraelske sile v Libanonu.

Tekmo v oboroževanju je treba nujno ustaviti. Orožje za množično uničenje, orožje z osiromašenim uranom in fosforjem je treba nujno prepovedati.

Zato podpiramo to resolucijo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to resolucijo, ki potrjuje, da je treba okrepiti mednarodno humanitarno pravo na področju kasetnega streliva ter na mednarodni ravni čim prej sprejeti celovito prepoved uporabe, proizvodnje, premeščanja in kopičenje zalog kasetnega streliva. Parlament je izrazil odločno podporo procesu iz Osla, ki je bil sprejet februarja 2007.

 
  
  

– Poročilo gospoda Cappata (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Gospod predsednik, rad bi pojasnil svoje glasovanje o poročilu gospoda Cappata in pojasnil, zakaj se je skupina Združenje za Evropo narodov vzdržala glasovanja. Glasoval sem proti, ker menim, da je to zelo sporna zamisel. Droge so glavna dejavnost v Afganistanu in poskušanje nadzorovanja dela proizvodnje za medicinske namene je več kot vprašljivo. Zato sem glasoval proti temu predlogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospod Cappato je v tem poročilu predlagal in dosegel, da Evropski parlament podpira poskuse za preoblikovanje nezakonite pridelave opija v Afganistanu v pridelavo opija za medicinske namene za zdravljenje bolnikov.

Moram povedati, da sem glasoval proti, ker so delavci, ki gojijo mak na poljih, pravo izhodišče za smrti in zločine tistih, ki so se zavestno ali nezavestno ujeli v mrežo te strašne nadloge človeštva.

Menim, da se tisti, ki so glasovali za to poročilo, motijo, ker menijo, da je mogoče nekaj, kar zdaj poteka nezakonito, to je gojenje opijskega maka v Afganistanu, odpraviti s preprosto odobritvijo njegove uporabe za koristne namene.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), v pisni obliki. Laburistična stranka v Evropskem parlamentu te resolucije ne more podpreti, ker predlaga spodbujanje pridelovanja opija v Afganistanu. To je v nasprotju s prizadevanji afganistanske vlade ob podpori mednarodne skupnosti in željami 80 % Afganistancev – proizvodnja opija podpira uporništvo Talibanov. Ugotavljamo, da se je število provinc v Afganistanu, ki ne gojijo opija, več kot podvojilo.

Glasovali smo proti prvotnemu besedilu odstavka 1(a) in 1(b), ker menimo, da Evropski parlament ne sme spodbujati kakršnih koli projektov, ki spodbujajo proizvodnjo opija v Afganistanu.

Glasovali smo proti poročilu iz zgoraj navedenih razlogov in ker ta predlog temelji na zmotni domnevi, da v svetu primanjkuje opiatov za medicinske namene. Mednarodni nadzorni svet za droge je pojasnil, da imajo države proizvajalke zaradi prekomerne proizvodnje zakonitih opiatov od leta 2000 toliko zalog, da lahko zadostijo dvoletnemu povpraševanju.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem proti temu poročilu. Na svetu ni pomanjkanja opija za medicinske namene in varnostne razmere v Afganistanu ne omogočajo varne proizvodnje in pobiranja opija za medicinske namene.

 
  
  

– Poročilo gospoda Lechnerja (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za sprejetje poročila. Zaplemba je postopek, ki upniku omogoča, da na sodišču vloži zahtevek za zamrznitev bančnega računa, da se prepreči poraba zahtevanega zneska. Vzpostavlja ravnotežje med pravicami upnikov do izterjave dolgov in zagotavljanjem ustrezne zaščite tožene stranke. Ni v nasprotju z nacionalnimi zakonodajami in mora zagotoviti enoten standardni postopek v EU.

 
  
  

– Poročilo gospe Sbarbati (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Podatki registra dejavnosti kažejo, da je varuh človekovih pravic v letu 2006 prejel 3 830 pritožb. Vendar je varuh človekovih pravic menil, da le 21,5 % teh pritožb sodi v obseg njegovih pooblastil, pri čemer je 258 od teh sledila preiskava. Leta 2006 je varuh človekovih pravic skupaj izvedel 582 preiskav, od katerih jih je 315 že potekalo leta 2005, devet jih je sprožil na lastno pobudo.

Zanimivo je, da so enako kot v prejšnjih letih preiskave proti Komisiji skupaj znesle 66 % vseh preiskav (387). Temu sta sledila Evropski urad za izbor osebja s 13 % in Evropski parlament z 8 %.

Najpogostejša pritožba je bila pomanjkljiva preglednost, ki vključuje odklanjanje posredovanja informacij (25 %), nato nepravičnost in zloraba položaja, ki ji sledijo ostale vrste primerov nepravilnosti. Kot je navedel tudi sam varuh človekovih pravic, v številnih primerih njegove kritične pripombe niso uspešne, vendar brez dvoma pomenijo opozorilo na težave, zato bi jih moral Parlament primerno obravnavati.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov