Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 13. marraskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

Euromede (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE).- (DE) Arvoisa puhemies, siirtolaisuus on yksi Euroopan unionin painopistealoista. Euromed-alue on siinä suhteessa meille strategisesti tärkeä alue. Siirtolaisuutta käsittelevä Euromed-ministerikokous on ensimmäinen laatuaan, sillä se keskittyy ainoastaan tähän asiaan ja ottaa mukaan kaikki Euromed-kumppanit. On sen vuoksi valitettavaa, ettei kansalaisjärjestöjä kuultu ennen konferenssin järjestämistä.

On yhtä valitettavaa, että turvapaikkaa koskeva näkökulma poistettiin ministerikokouksen erityisesti ottaen erityisesti huomioon pakolaisten toivottoman tilanteen monissa eteläisen ja itäisen Välimeren maissa johtuen asianmukaisen, heitä suojaavan lainsäädännön puutteesta. Kuten tiedämme, yhdessäkään niistä maista ei ole turvapaikkalainsäädäntöä. Vain muutamat niistä tunnustavat Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun. Libya, Syyria, Libanon ja Jordania eivät ole ratifioineet pakolaisten asemaa koskevaa Geneven sopimusta.

Edelleen on valitettavaa, että Barcelonan prosessin jäsenet puhuvat maahanmuuttajien oikeuksista mutta ovat hiljaa, kun tulee puhe laittomien siirtolaisten oikeuksista. Totuus on, että myös laittomilla siirtolaisilla on oikeudet erityisesti silloin, kun on kysymys palkkojen täytäntöönpanokelpoisuudesta, heidän lastensa pääsystä koulutukseen tai perusterveydenhuollosta erityisesti naispuolisille siirtolaisille, joita varten on voimassa erityiset suojelumääräykset.

Jos haluamme tehdä yhteistyötä pyrkimyksissämme taistella laitonta siirtolaisuutta vastaan, emme saa kieltää tai laiminlyödä erästä näkökulmaa: maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö