Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 14. listopadu 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Vzhledem k tomu, co se říká ve Smlouvě o EU a k obsahu Reformní smlouvy o otázkách bezpečnosti a obrany, a vzhledem k tomu, co tu včera řekl francouzský prezident, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že Francie příští rok přebírá předsednictví, mohla by Rada říci Parlamentu, zda předpokládá vytvoření společné obranné politiky v rámci Evropské unie během funkčního období tohoto Parlamentu nebo až v období následujícího Parlamentu, a kdy s jejím vytvořením počítá?

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí