Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 14 listopada 2007 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Czas na zapytania (zapytania do Rady)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Mając na uwadze to, o czym jest mowa w traktatach unijnych na temat bezpieczeństwa i obrony oraz zawartość traktatu reformującego, mając na uwadze to, co prezydent Republiki Francuskiej powiedział tutaj wczoraj oraz fakt, że Francja obejmie prezydencję w przyszłym roku, czy Rada może powiedzieć Izbie czy przewiduje utworzenie wspólnej polityki obrony w obrębie Unii Europejskiej w ramach prac tego Parlamentu lub następnego i kiedy jej zdaniem to się stanie?

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności