Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. novembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Vzhľadom na to, čo hovoria zmluvy Únie a obsah Reformnej zmluvy týkajúce sa otázok bezpečnosti a obrany, a vzhľadom na to, čo tu včera povedal francúzsky prezident, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že Francúzsko na budúci rok preberá predsedníctvo, mohla by Rada povedať Parlamentu, či predpokladá vytvorenie spoločnej obrannej politiky v rámci Európskej únie počas funkčného obdobia tohto Parlamentu alebo až v období nasledujúceho Parlamentu, a kedy predpokladá jej vytvorenie?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia