Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 14 november 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Mot bakgrund av det som står i unionens fördrag och innehållet i reformfördraget när det gäller säkerhet och försvar, och med tanke på det som Frankrikes president sa här i går och att Frankrike kommer att ta över ordförandeskapet nästa år, undrar jag om rådet kan berätta för kammaren om det förutser att vi får en gemensam försvarspolitik i Europeiska unionen under det här parlamentets livstid, eller under nästa mandatperiod, och när det tror att den kommer att bli verklighet?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy