Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2022(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0396/2007

Texte depuse :

A6-0396/2007

Dezbateri :

PV 14/11/2007 - 13
CRE 14/11/2007 - 13

Voturi :

PV 15/11/2007 - 5.11
CRE 15/11/2007 - 5.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0539

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 14 noiembrie 2007 - Strasbourg Ediţie revizuită

13. Relaţii economice şi comerciale cu Ucraina (dezbatere)
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Zbigniew Zaleski, on behalf of the Committee on International Trade, on trade and economic relations with Ukraine (2007/2022(INI) (A6-0396/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE), sprawozdawca. – Sprawozdanie odzwierciedla to, jakie miejsce, jaką rolę widzimy dla Ukrainy na scenie własnej gospodarczej działalności, a także jako partnera w ramach wymiany handlowej z innymi krajami. Poza tym chcemy podkreślić rolę Ukrainy w regionie Morza Czarnego, a więc rolę polityczną, gospodarczą i kulturową.

Uważam, że działalność i rozwój gospodarczy winien przebiegać niezależnie od politycznych idei państwa. Gospodarka musi być wolna, a władze rządowe i legislacyjne mają być dobrym wsparciem, podmiotem ekonomicznym są indywidualni i grupowi przedsiębiorcy. Gospodarka winna być instrumentem dla dobrostanu obywateli, a ten cel osiąga się przez podnoszenie standardów życia, warunków pracy, przez dobrą edukację, przez dobrą jurysdykcję, a w tym też prawo do własności. Nie można pozwolić na wykorzystywanie dóbr wspólnych dla indywidualnej korzyści. Należy natomiast wskazywać i motywować do rzetelnej pracy przynoszącej zyski materialne i inne osobiste korzyści.

Jeżeli nie posiada się własnych dobrych modeli albo historii, warto korzystać z cudzych, sąsiedzkich dobrych praktyk i doświadczeń. Zatem ważne jest dopuszczenie Ukrainy do wspólnego rynku i know how wypracowanych w Unii. Uważam, że nasz model gospodarczy jest dobry, chociaż brakuje mu do doskonałości jeszcze wiele, np. w produkcji i handlu żywnością, ale podejmujemy stałe wysiłki samodoskonalenia się. Standardy i reguły, które się sprawdzają, są naszą ofertą dla sąsiada za granicą na rzece Bug.

Co obejmuje sprawozdanie w swej treści? A więc przemysł, rolnictwo, energia, finanse, służba graniczna, infrastruktura transportowa, bezkorupcyjne wzorce działania, własność intelektualna, środowisko naturalne, współpraca naukowa, stosunki z sąsiadami. To są elementy jednej całości nazywanej gospodarką. O jej jakości stanowią dobrze zdefiniowane standardy i w sprawozdaniu zalecamy, aby nasz partner je wypracowywał albo respektował.

Jakie warunki Ukraina ma spełnić, aby wynegocjować razem z nami wzmożoną współpracę z Unią Europejską? Za warunki konieczne uważam, po pierwsze, wejście do Światowej Organizacji Handlu, a w między czasie albo przed tym rozwiązanie problemu zadłużenia z Kirgistanem. Jest to proces obecnie toczący się. Po drugie, przegłosowanie tego członkostwa przez parlament ukraiński, jak tylko to będzie możliwe bez zwłoki. Inne warunki to dobre stosunki z sąsiadami, mianowicie z Rosją i Białorusią, stabilność monety i jakość usług finansowych, zdobywanie marki na rynku wymiany międzynarodowej i trzymanie się litery prawa.

Przed Ukrainą, która deklaruje chęć akcesji do Unii Europejskiej, pojawia się duże, albo ogromne wyzwanie. Mianowicie, przekonywanie Europy swoją aktywnością gospodarczą, prawną, finansową i polityczną o tym, że jest poważnym partnerem na tyle, aby w Unii wykluło się w niedalekiej, czy dalszej przyszłości następujące pytanie: czy nie warto by włączyć Ukrainy do wspólnego europejskiego organizmu?

Panie Komisarzu! Czasem nasze podejścia mogą się trochę różnić, ale uważam, że mamy wspólny cel, czyli wypracowanie korzystnego modus vivendi, a więc współistnienia z tym ważnym wschodnim sąsiadem.

Uważam Panie Przewodniczący, że zaoszczędziłem trochę czasu dlatego, że jest już wieczór.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, first of all let me congratulate the rapporteur, Mr Zaleski, on this very good report.

I also want to thank the rapporteur for the excellent cooperation with the Commission services when drafting this report. The report is very timely. It provides a comprehensive overview of the issues at stake in EU-Ukraine economic and trade relations.

Allow me to focus on some points that you also highlighted in your report. We consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy. We agree with the general spirit of the present report: to bring Ukraine’s economy as close as possible to the EU by means of a new enhanced agreement, of which the deep and comprehensive free trade agreement will be a key pillar.

The Commission also fully shares your views concerning the need to strengthen the rule of law in Ukraine and the importance of Ukraine’s accession to the WTO. We strongly hope that Ukraine can still complete the WTO accession process this year, and we will cooperate closely with the Ukrainian Government to this end. We consider that, once the accession package has been approved by the members of the WTO, the multilateral process of accession will have been completed.

Ukraine has set WTO accession as its priority and we are convinced that it will duly carry out its internal ratification procedures to formalise its membership. The European Union has no interest in further delaying the launch of FTA negotiations and is ready to start as soon as the decision on the accession package has been approved by the members of the WTO. Concerning the future FTA, we completely agree that it should be deep and comprehensive, with a strong focus on regulatory alignment.

As for economic relations with neighbouring countries, the report suggests a three-way dialogue: EU-Russia-Ukraine. We should be very prudent not to duplicate processes on topics already covered in other forums. Furthermore, the question arises as to whether the European Union would not risk being drawn into bilateral disputes between Russia and Ukraine. We would also question the benefit of such an approach.

It is our policy to favour the opening-up of energy markets to competition as a means of ensuring access to secure and affordable energy. This will be an important subject in the future FTA negotiations with Ukraine.

As for concerns on safeguarding the basic needs of the population, EU legislation on the liberalisation of the electricity and gas sector includes significant provisions with the scope to ensure protection of consumers and to safeguard their basic needs. We intend to negotiate Ukraine’s alignment with this legislation.

Concerning the suggestion to extend the GSP+ to Ukraine, I would like to underline that Ukraine does not qualify for these additional preferences and that the European Union has committed itself not to amend the basic GSP criteria on an ad hoc basis. In addition, this would severely undermine our negotiating positions for the future FTA.

In conclusion, allow me to once again congratulate the rapporteur on his good report. The Commission widely shares its general approach, except on the few issues that I have underlined above. The Commission will take the report into account in its ongoing and future cooperation with Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Nie ma jeszcze ustabilizowanej sytuacji powyborczej na Ukrainie, ale ci, którzy reprezentują demokrację, zwyciężyli. To jest zwycięstwo nie tylko demokracji na Ukrainie, ale także samej Unii Europejskiej, która wspierała tego rodzaju działania. Teraz w interesie Ukrainy, Ukraińców i Unii Europejskiej trzeba utrwalić to, co zostało na Ukrainie osiągnięte z wielkim trudem. Decyzje powyborcze muszą podjąć sami Ukraińcy, ale my możemy pomóc Ukrainie i sobie zaraz potem.

W pełni popieram sprawozdanie pana posła Zaleskiego i gratuluję panu posłowi przygotowania takiego dokumentu. Moim zdaniem istnieją trzy najważniejsze pola stabilizujące Ukrainę i przynoszące korzyści także Unii Europejskiej.

Po pierwsze, współpraca energetyczna bardzo ważna dla obu stron. Konieczne jest nasze zaangażowanie w inwestycje w rurociągi, które często są w złym stanie, albo w nowe rurociągi, jak Odessa - Brody - Gdańsk, w inwestowanie w sieci elektroenergetyczne, we wsparcie efektywności energetycznej. Możemy zaoferować własne technologie, możemy tworzyć wspólny kapitał do poprawy efektywności energetycznej na Ukrainie, to pomoże także naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. I wreszcie, co jest oczywiste, poprawa bezpieczeństwa elektrowni nuklearnych na Ukrainie - dla Europy bardzo ważna.

Drugie pole to współpraca naukowa. Osiągnięcia Ukrainy na tym polu są bardzo duże. Warto z tego skorzystać. Także wymiana studentów i naukowców, która może poprawić deficyt w Unii Europejskiej, bo brakuje nam 700 tysięcy naukowców. Pamiętajmy, że jest to zawsze najpewniejsze i najszybsze pole i możliwość współpracy: nauka, uczelnie, studenci.

Po trzecie, współpraca samorządów lokalnych i regionalnych. Szczególnie nasze europejskie miasta w Unii mają tu wielkie pole do popisu. Możemy pomóc w tworzeniu pełnej demokracji także na szczeblu samorządowym na Ukrainie, co się jeszcze nie stało.

Wszystko to powinniśmy nacechować takim dalekosiężnym dążeniem, a mianowicie układem stowarzyszeniowym z Ukrainą. Obojętne, czy to będzie za 10, czy 20 lat. Warto przedstawić Ukrainie takie szanse. To pomoże i Ukraińcom, i Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident! Heute Nachmittag haben wir im Plenum bereits über die europäische Nachbarschaftspolitik debattiert. Nach der Erweiterungsrunde 2004 schlug die Europäische Kommission vor, eine kohärente Strategie gegenüber den neuen Anrainerstaaten der EU zu entwickeln. Mit der ENP wurde ein Ring aus Ländern geschaffen, die die grundlegenden Werte und Ziele der EU teilen.

Unser Nachbar, die Ukraine, ist fest in der ENP verankert. Uns ist ihre besondere geopolitische und handelspolitische Bedeutung, die eine natürliche Brücke zwischen der EU, Russland und Zentralasien bildet, bewusst. Heute ist die EU der größte Handelspartner der Ukraine, 2006 lag das Handelsvolumen der Ukraine mit den Mitgliedstaaten der EU bereits bei 26,6 Milliarden Euro.

Wir in der Europäischen Union würdigen die großen Anstrengungen, die in den letzten Jahren in der Ukraine vollzogen wurden. Die Ukraine hat sich von einer staatlich kontrollierten Wirtschaft zu einer gut funktionierenden Marktwirtschaft entwickelt. Das Durchschnittswachstum der Ukraine in den Jahren 2000-2006 lag laut OECD-Bericht bei 7,6 %. Das ist ein großer Erfolg.

Im Februar 2007 haben wir die Verhandlungen über ein neues Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU begonnen. Die EU- und NATO-Aspirationen der Ukraine sind ebenfalls bekannt. Aus handels- und wirtschaftspolitischer Sicht steht der Beitritt der Ukraine in die Welthandelsorganisation ganz oben auf ihrer Agenda. Wir gehen davon aus, dass ein WTO-Beitritt noch in diesem Jahr möglich sein wird. Danach würden sich auch die Kooperationsmöglichkeiten zwischen der EU und der Ukraine deutlich erweitern, und der Weg für Verhandlungen über eine Freihandelszone im Rahmen der ENP wäre geebnet.

Die EU muss die Ukraine als Partner ernst nehmen und ihr klare Botschaften geben. So kann ich die Ergebnisse des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew vom 14. September 2007 nur begrüßen. Die starken und nachhaltigen Beziehungen beider Parteien wurden noch einmal bestätigt. Wir sollten die Ukraine auf ihrem Weg zu einem WTO-Beitritt, der anschließenden Schaffung einer Freihandelszone und bei ihren europäischen Aspirationen weiterhin intensiv unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė, ALDE Frakcijos vardu Ukraina yra strategiškai ir ekonomiškai svarbi ES partnerė ir rytų kaimynė, vaidinanti svarbų vaidmenį regione ir už jo ribų.

Svarbiausios ES ir Ukrainos santykių kryptys – stiprinti tarpusavio politinį bendradarbiavimą ir laipsniškai gilinti ekonominę integraciją. Šių krypčių įgyvendinimas prisidės prie tolesnės demokratijos konsolidacijos ir rinkos ekonomikos plėtros Ukrainoje. Tačiau Ukrainos vystymosi sėkmė priklauso ne tik nuo ES. Ukraina pati turi aiškiai pasirinkti provakarietišką kryptį ir nuosekliai ją įgyvendinti.

Norėčiau išsakyti keletą minčių apie ES ir Ukrainos ekonominius ir prekybinius santykius.

Pirma, Ukrainos derybų dėl laisvosios prekybos zonos su ES pradžia griežtai siejama su Ukrainos naryste PPO. Tačiau derybos dėl laisvosios prekybos zonos apims ne tik tarifų atsisakymą (ką numato derybos su PPO), bet ir platesnę konvergenciją – paslaugų sektoriaus liberalizavimą, institucines reformas, teisinės bazės harmonizaciją su ES acquis. Todėl koordinuoti ES ir Ukrainos veiksmai laisvos prekybos zonos sukūrimui turėtų būti vykdomi lygiagrečiai su Ukrainos stojimu į PPO.

Antra, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas "gero valdymo" praktikų diegimui, viešo sektoriaus stiprinimui, korupcijos pažabojimui. Intensyvesnis bendradarbiavimas šiomis kryptimis ženkliai prisidėtų prie stabilesnių ekonominių ir prekybinių santykių tarp ES ir Ukrainos, stiprintų demokratizaciją ir veiktų kaip galimos Ukrainos narystės ES perspektyvas stiprinantis veiksnys.

Trečia, svarbu pabrėžti, kad Ukrainos gamintojai dar nėra tinkamai pasirengę konkurencijai su ES šalių gamintojais, todėl reikia numatyti pereinamuosius laikotarpius ir sukurti priežiūros institucijas, galinčias apsaugoti bei amortizuoti neigiamas pasekmes Ukrainos ekonomikai ir visuomenei. ES turėtų numatyti techninę ir finansinę pagalbą Ukrainos pramonės prisitaikymui prie ES standartų.

Ketvirta, ES, remianti prekybos su Ukraina liberalizavimą, turi būti pasiruošusi galimiems sunkumams, susijusiais su Ukrainos gamintojų, ypač eksportuojančių į NVS šalis, pasipriešinimu diegti ES standartus; valdininkų siekiu išlaikyti esamą status quo ir susiformavusius korupcinius ryšius. Todėl sėkmingam reformų įgyvendinimui Ukrainos vyriausybė turi informuoti verslininkus ir visuomenę apie prekybos liberalizavimo ir laisvosios prekybos tarp Ukrainos ir ES zonos naudą.

Penkta, didėjantis ES santykių su Ukraina intensyvumas potencialiai didins negatyvų Rusijos politinį ir ekonominį spaudimą Ukrainai. Tokiu atveju ES turėtų imtis ne pasyvaus arbitro, kaip neretai iki šiol, tačiau savo ir Ukrainos interesų gynėjo vaidmens. Rusijos spaudimas Ukrainai bei kai kurioms ES valstybėms energetikos srityje ir toliau tikėtinas, todėl ES turėtų ne tik aukščiausiu lygiu siekti galimų problemų energetikos srityje sprendimo, bet ir įtraukti Ukrainą į formuojamą bendrosios ES energetikos politikos erdvę ir siekti Ukrainos ir ES energetinio saugumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, UEN grupas vārdā. – Ziņojums sniedz plašu skatījumu par Ukrainas kā Eiropas Savienības partnera pašreizējo attīstību, tā veicamajiem uzdevumiem un pelna uzslavu par aptverto jautājumu apjomu un to izvērtējuma dziļumu. Ziņojumā var sajust autora dziļo, personīgo ieinteresētību Ukrainas attīstības jautājumos, tās attiecību veidošanā ar Eiropas Savienību, kas ziņojumam, protams, ir nācis par labu. Ziņotājs ir piesardzīgs un iejūtīgs savos vērtējumos par problēmām, kas apdraud Ukrainas valsts sekmīgu attīstību, tajā pašā laikā, nenosaucot lietas to īstajā vārdā, reizēm ir grūti sagaidīt problēmu risinājumus. Nevar nepamanīt, ka Ukrainas ekonomikā vēl aizvien daudzi tautsaimniecības sektori ir pārregulēti, valsts iejaukšanās nav pamatota ar likumiem, turpina pieaugt savstarpēji nesaderīgu tiesību aktu radīšanas inflācija, kas labi noder tiem, kas meklē likumos spraugas un tiem, kas nodarbojas ar likumdošanas aktu traktēšanu. Līdz ar augsto birokrātijas slogu tas būtiski kavē investīciju pieplūdumu tautas saimniecībā, t.sk. no Eiropas Savienības. Enerģētikas sektors tam ir uzskatāms piemērs. Eiropas Savienība ir ieinteresēta pārskatāmā Ukrainas dabasgāzes tranzīta sistēmā, tā, tāpat kā viss enerģētikas sektors Ukrainā, ir pārregulēta ar mākslīgi sarežģītām struktūrām, neskaidrām naudas plūsmām. Vēl aizvien Eiropas Savienībai nav pieejami dati, kas ļautu novērtēt Ukrainas gāzes tranzītsistēmas drošību. Tie ir nozīmīgi jautājumi Eiropas Savienībai kā Ukrainas lielākajam tirdzniecības partnerim. Cerams, ka Ukrainai izdosies pārvarēt ieilgušo politisko krīzi un ka Ukrainas valdība nākotnē būs ieinteresēts Eiropas Savienības sarunu partneris, kas uz abpusējas ieinteresētības pamatiem ļaus veidot ciešu sadarbību. Piekrītu ziņojuma autoram, ka Ukrainas vēlme pievienoties Eiropas Savienībai nevar tikt ignorēta, un šeit es vēlos to vēlreiz uzsvērt, skaidra perspektīva dalībai Eiropas Savienībā ir efektīgākais reformu instruments, ko Ukrainai var piedāvāt Eiropas Savienība. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group . – Mr President, I would like to congratulate Mr Zaleski very warmly on his report. I think it is a significantly different kind of report to recent ones which have been voted on in the Committee on International Trade. Compared to the reports on bilateral trade relations of one or two years ago, like the EU-Russia or EU-Mercosur reports, it shows a lot more cautiousness with regard to the benefits of unfettered free trade. And I think it indicates a growing consensus across the party spectrum on the importance of actively engaging in a political search for how best to submit trade rules to the principles of sustainable development.

In that respect, I think we can be pleased that we have made the most of the various delays at the WTO Doha Round, which, in a way, have allowed us to conduct this search for more fair and sustainable trade rules in our bilateral trade relations. I therefore thank the rapporteur for actively seizing this opportunity.

Among the many positive signals that this report gives to DG Trade for their negotiations with Ukraine on a free trade agreement, I would like to highlight four points in particular.

In paragraph 10, I think the report rightly warns against relying exclusively on export orientation and export diversification in order to make trade sustainable. Instead, it focuses on the importance of developing the domestic market as a necessary basis for any economically sustainable development.

In paragraph 13, the report suggests the need to strike a balance with regard to investors’ rights. In other words, it insists on a legal framework in Ukraine which fosters best practice in corporate social responsibility.

In paragraph 23, the report suggests a significant shift in our foreign energy supply policy by asking for multilateral rules regarding access to energy resources and by warning not to support the race for the best conditions for unilateral energy access.

Finally, in paragraph 36 the report recognises that agriculture is a special activity that cannot be treated in the same way as industrial goods and therefore justifies different tariff rules.

I very much hope that those and other points remain in the final text so that my group can very happily vote in favour of the report. But I do just want to add that I think it is a pity to hear that DG Trade has been objecting to three key amendments proposed by the Greens and supported by the rapporteur, which call on DG Trade to start negotiations for a bilateral FTA only after the Parliament of Ukraine has given its assent to the WTO accession negotiations. While DG Trade is certainly right that this might delay the bilateral FTA, we have to insist as parliamentarians, as we do ourselves before the conclusion of such FTAs on the part of the European Union, for the voice of the people to be taken into account on such an important matter and that includes, of course, the people of Ukraine. We would therefore especially like to thank Mr Zaleski for not giving in to that pressure and, once again, for an excellent report.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Alle haben unserem Kollegen Zaleski gedankt, das möchte ich auch machen. Sein Bericht ist im Ausschuss ohne jede Gegenstimme angenommen worden, und das zeigt, dass, wenn man sich bemüht, fraktionsübergreifend einen Bericht zu erstellen, das auch möglich ist.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen machen. Die Wahlen in der Ukraine sind gewesen. Sie waren demokratisch, sie waren fair, sie waren offen, aber ich glaube, sie haben eine Großzahl von Problemen nicht gelöst. Der jetzige Präsident hatte immer Schwierigkeiten im Umgang mit starken Ministerpräsidenten, egal, ob das Julija Tymoschenko war, die er 2005 entlassen hat, oder 2006/2007 Herr Janukowitsch.

Die Koalitionsvereinbarung, die zwischen dem Bündnis von Julija Tymoschenko und der Partei Unsere Ukraine geschlossen worden ist, ist zwar als Papier, als Basis einer möglichen neuen Regierungskonstellation vorhanden, die Regierung ist jedoch noch nicht gebildet worden. Wir wissen auch nicht, wie das ausgehen wird, wobei das Datum ja schon ziemlich nahe ist. Wenn dann diese Regierung gebildet ist, hat sie meiner Ansicht nach als erstes die Aufgabe, eine Verfassungsreform vorzunehmen. Denn ohne Verfassungsreform wird es auch in Zukunft nicht ausgeschlossen sein, dass die interne Stabilität der politischen Kräfte der Ukraine nicht ausreicht, um zu bewirken, dass es nicht wieder zu Neuwahlen kommt, umso mehr als einige schon darüber nachdenken, bei den Präsidentschaftswahlen noch einmal Neuwahlen des Parlaments zu fordern.

Wenn Sie sich bestimmte Bereiche anschauen – zum Beispiel die Wirtschaftspolitik -, dann fällt der OECD-Bericht wirklich positiv aus. Er besagt, dass die Ukraine zwischen 2000 und 2006 ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 8,7 % hatte. Wenn Sie aber dahinter schauen, sehen Sie, dass das Handelsdefizit enorm ist. Das Handelsdefizit der Ukraine gegenüber den GUS-Staaten liegt bei etwas über 4,5 Milliarden Euro und etwas unter 4,5 Milliarden Euro gegenüber der Europäischen Union. Das heißt, dass wirtschaftlich tatsächlich noch einiges geändert werden muss und dass dazu auch die Partnerschaftsabkommen dienen können und müssen.

Auf der anderen Seite, wenn man die Zahlen der Ukraine mit – ich nehme einmal mein eigenes Land – der Bundesrepublik Deutschland vergleicht, kann man sagen: Wunderbare Zahlen! Die Arbeitslosigkeit in der Ukraine ist geringer, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist höher, die Sozialausgaben für Rentenversorgungen sind höher, die Ausgaben für Bildung – das, was in die Zukunft investiert wird – sind in der Ukraine proportional am BIP höher als in der Bundesrepublik Deutschland. Man kann also durchaus feststellen: Dieses Land ist absolut auf dem richtigen Weg!

Aber trotzdem gibt es natürlich – wie ich das schon in Bezug auf die Wirtschaft gesagt habe – auch auf anderen Gebieten Probleme. Russland hat klar angedeutet und gesagt, dass ab 1.1.2008 die Energiepreise um 10 % steigen werden. Das wird eine enorme Auswirkung auf die ukrainische Volkswirtschaft haben. Gegenwärtig bezahlt die Ukraine ihre Schulden mit Gaslieferungen aus ihren eigenen Erdlagerstätten an Russland zurück. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es wird wieder zu einem politischen Streitpunkt werden, und es ist wichtig, dass die Europäische Union hier Frieden stiftend mit eingreift. Die Russen haben das Recht, ihre Preise zu erhöhen, und die Ukrainer müssen natürlich auch sehen, wie sie damit volkswirtschaftlich auskommen können.

Nehmen Sie einen weiteren Punkt: die Sozialpolitik. Alle Parteien, alle, wie sie da waren, haben während der Wahlen und den Wahlvorbereitungen eine unheimliche Erhöhung der Ausgaben für die Sozialpolitik angekündigt. Wenn Sie sich jetzt die Koalitionsvereinbarungen anschauen, die zwischen dem Block Tymoschenko und der Partei des Präsidenten getroffen wurden: Da steht von der Erhöhung der Sozialausgaben überhaupt nichts mehr drin. Und es ist im Prinzip bei den vorhandenen Staatseinnahmen auch gar nicht möglich, solche Ausgabensteigerungen wie versprochen vorzunehmen. Das heißt, dass die Entwicklung in der Ukraine nicht so schnell voranschreiten wird, wie es immer behauptet wird.

Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, bezieht sich auf den Bereich Außenpolitik. Alle Parteien, alle, haben während der Wahlen versprochen, sich enger an die Europäische Union anzulehnen. Die Partei, die diese Anlehnung an die Europäische Union auch immer am meisten mit der Frage des Beitritts der Ukraine zur NATO verknüpft hat, hat am meisten verloren. Das war die Partei Unsere Ukraine. Und der absolute Mehrheitsanteil der Bevölkerung der Ukraine ist auch gegen einen NATO-Beitritt. Insofern bitte ich die Europäische Union, hier vorsichtig zu sein. Die Mehrheit der Bevölkerung will diesen Beitritt zur NATO nicht. Sie wollen den Beitritt zur WTO, das sagen alle Daten, die uns vorliegen.

Wenn man sich vor diesem Hintergrund darüber Gedanken macht, wie die Partnerschaftsabkommen jetzt gestaltet werden müssen, dann sind es genau die Notwendigkeiten, bei denen die Ukraine diese Schwierigkeiten, die ich aufgezählt habe, noch hat. Die Ukraine muss – und da schließe ich mich Herrn Zaleski voll und ganz an – eine europäische Beitrittsperspektive haben. Es ist für die Europäische Union gut, einen starken Partner im Osten zu haben, und es ist auch für die Ukraine gut bei ihrer generellen geostrategischen Ausrichtung.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Mijnheer de Voorzitter, het debat over de economische en handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Oekraïne naar aanleiding van het gedegen verslag van collega Zaleski vindt op een cruciaal moment plaats: de parlementsverkiezingen zijn achter de rug en de economische en politieke problemen in het land vragen om een voortvarende behandeling door een doortastende regering. Ik denk aan een actieve bestrijding van de corruptie. Met de winter op komst is eveneens een daadkrachtige regering vereist die met Rusland kan onderhandelen over levering en doorvoer van Russisch gas.

Na lezing van dit verslag ben ik geneigd om te zeggen dat Europa zijn eisen op tafel heeft gelegd. Oekraïne is nu aan zet. Het land moet niet alleen een goed functionerende regering krijgen, maar deze regering moet ook de politieke wil tonen om de problemen aan te pakken. Na vijf verkiezingen in even zo veel jaren is de bevolking terecht moe van alle politiek gekrakeel. Oekraïense politici moeten vanaf nu minder met elkaar bezig zijn en meer met 's lands politieke en economische toekomst.

Toch wil ik, mijnheer de Voorzitter, niet stoppen met de constatering dat Oekraïne aan zet is. Ook de Europese Unie heeft huiswerk te doen. Ik onderschrijf de opmerkingen van onze rapporteur in paragraaf 51, waar hij stelt dat heldere definities en perspectieven van het Europees nabuurschapsbeleid ontbreken. Oekraïne moet het perspectief op EU-lidmaatschap op middellange of lange termijn ontvangen. Binnen de kaders van het nabuurschapsbeleid kan de Europese Unie dan de noodzakelijke hervormingen in het land initiëren of ondersteunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Panie Przewodniczący! W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Ukraina jest krajem o strategicznym znaczeniu, ważnym partnerem krajów Unii Europejskiej.

Wszyscy mamy nadzieję, ze wzrost wymiany handlowej Ukrainy z krajami Unii Europejskiej przyczyni się do rozwoju gospodarczego i pogłębienia współpracy z krajami regionu. W interesie obu stron leży utrzymanie dobrych kontaktów gospodarczych.

Rozwój gospodarczy Ukrainy powinien odbywać się równolegle z poszanowaniem zasad demokracji i państwa prawa. Mam tutaj na myśli również przestrzeganie praw mniejszości narodowych i, co dla mnie ważne, brak przyzwolenia na działalność organizacji gloryfikujących faszyzm i ludobójstwo. Popieramy demokratyczne i gospodarcze procesy naszego wschodniego sąsiada.

Z drugiej strony wypada przestrzec przed tendencyjnym i jednostronnym zaangażowaniem się na rzecz jakiegokolwiek bloku politycznego na Ukrainie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – Panie Przewodniczący! W pierwszej kolejności pragnę, podobnie jak pan to zrobił wcześniej, pogratulować panu posłowi Zaleskiemu przygotowania tak wnikliwego sprawozdania w sprawie handlu i stosunków gospodarczych z Ukrainą. Kwestie dotyczące współpracy z Ukrainą są obecnie niezwykle istotne, a wszelkie inicjatywy dążące do pogłębienia współpracy podkreślają europejskie zainteresowanie naszym wschodnim sąsiadem i stają się wyraźnym gestem otwartości ze strony Unii Europejskiej.

Problem w tym, że moment, w którym należałoby wprowadzić w życie ideę o bliższej współpracy, wybiegającą poza dotychczas mało dla Ukrainy korzystną europejską politykę sąsiedztwa, powinien w końcu nastąpić. Niezaprzeczalny jest fakt, że przed Ukrainą jest jeszcze długa droga do pełnego zbliżenia się do wspólnotowych struktur gospodarczych, politycznych i społecznych. Zadnia, jakie Ukraina ma jeszcze do wykonania, zostały wnikliwie przedstawione w sprawozdaniu.

Mimo że Ukraina może pochwalić się osiągnięciami w kontekście liberalizacji handlu towarami, przepływów kapitałowych, dalsze reformy i wzmocnienie gospodarki ukraińskiej, w tym przyspieszenie przystąpienia do WTO, są konieczne. Mimo pokazanych europejskich aspiracji podczas pomarańczowej rewolucji Ukraina nadal potrzebuje dokonania jednoznacznego wyboru między opcją europejską a rosyjską. Jeżeli chcemy, aby Ukraina wybrała tę opcję europejską, musimy to wyraźnie powiedzieć i wesprzeć to.

Unia powinna dać wyraz swojej wzajemności w kontaktach z Ukrainą poprzez aktywne wsparcie z jednej strony przemian na Ukrainie, a z drugiej - działań w ramach Unii Europejskiej mających na celu stopniowe przejście od polityki sąsiedztwa do polityki integracji. W tym celu konieczne są działania zarówno na szczeblu gospodarczym, jak i społeczno-politycznym. Należałoby więc wesprzeć uniezależnienie Ukrainy od Rosji poprzez zacieśnienie kontaktów gospodarczych, to jest ustanowienie strefy wolnego handlu Unia - Ukraina, włączenie Ukrainy do sieci energetycznych Wspólnoty, czy też dofinansowanie systemu transportu.

Nie bez znaczenia będzie również wsparcie dla i realizacja programów promocji Ukrainy w Unii Europejskiej i Unii Europejskiej na Ukrainie oraz programów rozwoju nauki i edukacji, o czym wspominał pan profesor Buzek. Najważniejszym na razie działaniem zmierzającym ku zmianie wizerunku Unii Europejskiej w oczach Ukraińców będzie zniesienie obowiązku wizowego do Unii Europejskiej oraz jasne określenie - o czym wspominali wszyscy - możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, nawet jeżeli będzie to w długiej perspektywie czasowej

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE). – Spalio 18 d., Portugalijoje, prezidentas V. Juščenko pareiškė, kad Ukraina prie PPO privalo prisijungti dar šiais metais. Ukraina jau baigė visas derybas su PPO valstybėmis, išskyrus Kirgiziją, kuri reikalauja gražinti dar nuo sovietinių laikų užsilikusią 27 mln. Amerikos dolerių skolą.

Ukrainai įstojus į PPO sumažės importo mokesčiai bei padidės importuotojų skaičius. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Ukrainai reikia įgyvendinti sistemines reformas ekonomikoje. Nežiūrint į pozityvius pokyčius, tokius kaip Ukrainos narystė PPO – visuomenės nuotaikos yra susijusios su rimtų reformų lūkesčiais.

Ukraina sparčiai vystosi. Paskutiniais metais stebimas žymus BVP augimas, tačiau Ukrainai dar reikia nemažai padirbėti didinant ekonomikos produktyvumą bei konkurencingumą. Pasaulio ekonomikos forumo parengtoje 2007–2008 Pasaulio konkurencingumo ataskaitoje Ukraina iš 69 vietos nukrito į 73. Neigiamai vertintume ir beribę oligarchų įtaką.

Ukraina yra strateginė ES partnerė, todėl būtina plėtoti Ukrainos integraciją tokiuose svarbiuose sektoriuose kaip energetika, dvišalė prekyba. Visapusiškai reikėtų atsižvelgti į svarbų Ukrainos vaidmenį užtikrinant Europos Sąjungos energetikos tiekimo saugumą. Reikia palaikyti Ukrainos integravimo į transeuropinius tinklus galimybes, nes Ukraina gali vaidinti strateginį vaidmenį kaip tranzito šalis, per kurią yra tiekiama nafta ir dujos į Europą.

Viliuosi, kad Ukraina po rinkimų į Verhovną Radą pasuko politinio stabilumo keliu. Manau, kad Europos Sąjunga privalo tęsti atvirų durų politiką Ukrainos atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wzmocnienie i rozwój politycznych i gospodarczych związków z Ukrainą leży wyraźnie w interesie Unii Europejskiej. Ukraina, która odnosi zdecydowane korzyści w wyniku trwającego ciągle procesu demokratyzacji, staje się jednym z najbardziej obiecujących partnerów handlowych Unii Europejskiej.

Należy wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu. Przyjęcie tego kraju do tej organizacji będzie ostatecznie przesądzać o tym, że ten kraj przeszedł z etapu gospodarki kontrolowanej przez państwo do w pełni sprawnej gospodarki rynkowej.

Ważne jest również zaakceptowanie dążenia Ukrainy do osiągnięcia dobrych stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją. Ponieważ Rosja, przedstawiając umowę o jednolitej przestrzeni gospodarczej z Ukrainą, stara się podporządkować ten kraj własnym interesom, potrzebne jest zdecydowane stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie – wspierające ten kraj w jego dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Ukraina bowiem powinna mieć poprawne stosunki polityczne i gospodarcze z Rosją, ale jednocześnie trzeba wspierać jej unijne aspiracje.

Z początkiem tego roku wchodzą w życie rozwiązania wynikające z przyjęcia przez Polskę dorobku Schengen. Chodzi o to, aby przestrzeganie przepisów uszczelniających granice Unii Europejskiej jednocześnie nie powodowało powstania swoistego nowego muru berlińskiego dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że Komisja Europejska pozwoli Polsce na przyjęcie takich przepisów w tym zakresie, aby były one korzystne dla obywateli Ukrainy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Mr President, I questioned the Ukrainian Prime Minister Viktor Yanukovych during his visit to Parliament last March. I confronted him with the problem of the gruesome, but lucrative and widespread illegal trade in human body parts in his country. To my surprise, he did not deny it. In fact he said it was a very painful issue and asked us in the Committee on Foreign Affairs for help, especially with the buyers, many of whom come from the EU.

It is important to compliment the Ukraine on its honesty about this problem and we should express a strong desire to eradicate it as a trade completely incompatible with human dignity and with closer EU-Ukrainian relations. This report is about helping the Ukraine in areas like trade. This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for. It is a matter of urgency, as one cannot talk about further collaboration with a country where the trafficking of living and dead humans makes up a significant part of the economy. The fight against it has to play an important role in the cooperation between the EU and the Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE). – Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak Zaleski képviselőtársunknak kiváló jelentéséhez. Az Európai Unió érdeke, hogy Ukrajna politikailag stabil legyen, és gazdaságilag fejlődjön. Egy sikeres Ukrajna pozitív példaként szolgálhatna a térség valamennyi országának, a volt szovjet utódállamoknak, és hozzájárulna a demokrácia megerősödéséhez a térségben.

Az Európai Uniónak segítenie, bátorítania kell Ukrajnát, hogy jövőjét ne Oroszországhoz, hanem az Európai Unióhoz kösse. Ukrajna európai ország, földrajzi elhelyezkedése, történelme és kulturális hagyományai is Európához kötik. Segítenünk kell Ukrajnát abban, hogy képessé váljon a WTO-szabályok alkalmazására. A WTO-tagság elvezethet egy Európai Unióval megkötött szabadkereskedelmi megállapodáshoz.

A kereskedelmi forgalom bővülése Európa és Ukrajna közös érdeke, viszont olyan torzításmentes kereskedelemre van szükség, amely biztosítja azt, hogy Ukrajna alkalmazza a szociális, munkaügyi, állat-egészségügyi és növény-egészségügyi és környezetvédelmi szabályokat is. Ennek hiányában számos gonddal kellene szembesülnünk.

Hadd mondjam el, hogy Magyarország példája mi lenne ebben az esetben, hiszen Magyarország Ukrajnával határos. Magyarországon a baromfitartóknak rendkívül költséges beruházásokat kell elvégezni az állatjóléti és a környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében. Ha a megkötött szabadkereskedelmi megállapodás az állattenyésztési termékekre is kiterjed, abban az esetben a magyar termelők jelentős része áttelepítené a termelőüzemeit Ukrajnába, alig 100 km-re a mostani telephelyektől, és ott rendkívül alacsony költségek mellett versenyképes termelést folytatnának. Viszont mindazok a termékek, amelyeket az állatjóléti előírások megkerülésével állítanának elő, azok visszakerülnének az Európai Unióba, mint ahogy a Tisza folyón keresztül is, amely Ukrajnából Magyarországra folyik, a környezetvédelmi problémákkal is Magyarországon kellene szembesülnünk.

Ezért az a véleményem, hogy Ukrajnát segítenünk kell abban, hogy valamennyi nemzetközi szociális, állat-egészségügyi, környezetvédelmi, állatjóléti szabályt mielőbb alkalmazza. Köszönöm szépen a figyelmüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κ. Zaleski για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει.

Η Ουκρανία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις διαπραγματεύσεις για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου με την Ένωση.

Προς το σκοπό αυτό, οι οικονομικές επιδόσεις της Ουκρανίας χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση της χώρας με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στην Ουκρανία που αφορούν, μεταξύ άλλων:

την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ένωση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία πιο στενών διασυνοριακών πολιτισμικών δεσμών.

Αν η Ουκρανία συνεχίσει πιο δυναμικά την προσπάθεια για τις μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει, πιστεύω ότι τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έλθουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Ukraina stoi dzisiaj przed strategiczną decyzją, czy utrwalić na przyszłość podział kraju poprzez zawarcie koalicji pomarańczowych, czy też stworzyć koalicję Naszej Ukrainy z Partią Regionów. Decyzja w tej sprawie będzie miała duże znaczenie dla przyszłych stosunków Unii z Ukrainą. Przy pierwszym rozwiązaniu dojdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa do współpracy politycznej ze Wspólnotą Europejską, a do olbrzymich napięć gospodarczych z Rosją. Przy dużej koalicji pomarańczowo-niebieskiej będzie względna stabilizacja gospodarcza, lecz integracja tego państwa ze Wspólnotą będzie znacznie opóźniona.

Nie jestem pewny, czy Unia jest dzisiaj w stanie udzielić Ukrainie tak dużej pomocy, aby zrekompensować straty spowodowane konfliktem z Rosją. Problem jest o tyle istotny, iż wymaga od Unii właśnie w tej chwili deklaracji, czy Wspólnota Europejska jest gotowa na głębokie zaangażowanie finansowe i polityczne w pomoc Ukrainie. Brakiem jednoznacznego stanowiska sami możemy pomóc sprowokować destabilizację sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Gratuluję panu Zaleskiemu sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Jei šiandien manęs kas nors paklaustų, kuri iš Europos kaimynystės politikos valstybių yra arčiausiai Europos Sąjungos, atsakyčiau nedvejodama – Ukraina.

Ši milžiniška valstybė, turinti 46 milijonus gyventojų, gali ne tik didžiuotis demokratijos pasiekimais, pasiektais suirus Sovietų Sąjungai, bet ji taip pat neabejotinai tapo viena daugiausiai žadančių ES partnerių. Kaip Europos Parlamento delegacijos narė, kiek daugiau nei prieš mėnesį turėjau galimybę stebėti parlamento rinkimus šioje šalyje ir įsitikinti, kad Ukrainoje akivaizdžiai stiprėja demokratinės, pilietinės institucijos, demokratinė tradicija tampa Ukrainos savastimi, ir rinkimai šioje šalyje iš esmės niekuo nesiskiria nuo rinkimų ES valstybėse narėse.

Pasižiūrėjus į žemėlapį akivaizdu, kad Ukrainos padėtis (iš vienos pusės – ES, iš kitos – Rusija) negali būti lengva. Pasirinkimas, atsakymas į klausimą – „Qua vadis, Ukraina?“ – taip pat yra nelengvas. Tačiau aišku, kad šiandien Ukraina turi apsispręsti ir pasirinkti negrįžtamai.

Šis pasirinkimas nereiškia, kad visi ilgamečiai prekybos ir ekonominiai ryšiai su Rusija ir NVS šalimis nutraukiami ar kad Rusija negali dalyvauti Ukrainos ekonomikoje, greičiau atvirkščiai. Tačiau, pavyzdžiui, Rusijos neseniai pasiūlyta Bendros ekonominės erdvės sutartis greičiau pakenktų, nei padėtų realizuoti Ukrainos ekonominės nepriklausomybės siekį, be to, pakenktų ir laisvos prekybos susitarimo sudarymui su Europos Sąjunga.

Norėčiau ypatingai pažymėti tai, kad ES – ir jos institucijos, ir valstybės narės – privalo pasiūlyti ir suteikti Ukrainai politinę ir diplomatinę pagalbą, kad Ukrainos priėmimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) būtų sėkmingai užbaigtas. Ne mažiau svarbi parama ir po to seksiantiems žingsniams – oficialioms deryboms dėl laisvos prekybos sutarties ir naujo išsamesnio ES – Ukrainos susitarimo.

Baigdama dėkoju kolegai iš Lenkijos Zbignevui Zaleskiui už puikiai parengtą pranešimą, o Ukrainos kolegoms linkėčiau kuo greičiau baigti naujos vyriausybės formavimą ir imtis didelių rimtų darbų, kurie jų laukia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). – Panie Przewodniczący! Ukraina jest sąsiadem o strategicznym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Jest też naturalnym pomostem łączącym nas z Rosją i Azją Środkową.

Unia od 2004 r., czyli od wielkiego rozszerzenia, stała się największym partnerem handlowym Ukrainy. Interesy ekonomiczne i handlowe Unii i Ukrainy są w dużej mierze zbieżne, stąd wskazana jest dalsza integracja naszych rynków w celu uzyskania jak największych korzyści. Drogą do tego jest utworzenie wspólnego obszaru wolnego handlu, lecz najpierw Ukraina musi zakończyć proces przystąpienia do WTO. Powinniśmy zrobić wszystko, aby wesprzeć pod względem politycznym i dyplomatycznym ukraińskie starania o to członkostwo. Trzeba też zapewnić stałą pomoc w celu spełnienia przez Ukrainę niezbędnych wymogów WTO.

Pamiętajmy, że za plecami Ukrainy czai się potężna ręka Rosji, która chciałaby ponownie zdominować tę część Europy. Z tego względu za dobrą decyzję uznać trzeba nadanie Ukrainie statusu gospodarki rynkowej, co powinno zbliżyć ten kraj do Europy Zachodniej, a w konsekwencji doprowadzić do członkostwa w Unii Europejskiej. Sprawozdanie pana Zaleskiego jest dobrym krokiem w tym kierunku. Gratuluję, panie pośle.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen darauf hinweisen, dass wir heute die zweite Debatte zu einem außenhandelspolitischen Thema haben, bei der die Kommission nicht durch den zuständigen Kommissar vertreten ist. Wir hatten heute Morgen die Hauptdebatte zum Thema Globalisierung, dort war der zuständige Kommissar nicht anwesend, und auch heute Abend sind die für dieses wichtige Thema zuständigen Kollegen nicht anwesend — nichts gegen Sie, geschätzter Herr Kommissar Borg, aber ich fände es angemessen, wenn die Kommission mit dem dafür verantwortlichen Personal anwesend wäre. Ich wäre Ihnen, Herr Präsident, sehr dankbar, wenn Sie dies der Kommission für künftige Debatten — sicherlich im Interesse aller Kollegen — mitteilen könnten.

Ich möchte ausdrücklich meinem Kollegen, Herrn Zaleski, für seinen sehr ausgewogenen Bericht danken. Wir müssen mit unserem Nachbarland Ukraine besser als bisher zusammenarbeiten. Deshalb ist es gut, wenn die Europäische Nachbarschaftspolitik entsprechend ausgestaltet wird. Deshalb ist es gut, wenn die Europäische Union der WTO beitreten wird. Deswegen ist es gut, wenn wir ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen aushandeln, und es ist gut, wenn wir die Vision einer Freihandelszone als vorsichtigen Beginn einer europäischen Perspektive für die Ukraine unterstützen werden.

Ich sage an dieser Stelle aber auch, dass ich eine Mitgliedschaft auf absehbare Zeit im Moment nicht sehe. Die bessere Zusammenarbeit — und etliche Kollegen vor mir haben es schon angesprochen — ist auch dringend notwendig. Beide Seiten können davon profitieren. Mir ist es besonders wichtig, dass wir mit unseren östlichen Nachbarn eine gute Zusammenarbeit haben und mit ihnen sehr solidarisch sind.

Es ist aus meiner Sicht z. B. untragbar, dass Russland seine Zusammenarbeit mit der Ukraine davon abhängig macht, welche Regierung in der Ukraine im Amt ist und welche Mehrheit im Parlament in der Ukraine durch das Volk gewählt ist. Das ist untragbar, und mit solch einer Politik ist Russland auf dem Holzweg. Hier müssen wir als Europäer, als Europäische Union, die Menschen in der Ukraine unterstützen auf ihrem weiteren Weg in die Unabhängigkeit und in eine gefestigte Demokratie. Der Bericht des Kollegen Zaleski ist dazu ein großer und wichtiger Beitrag.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I am sure you are right, Mr Caspary, that the debate should be replied to by the appropriate Commissioner, but in practical terms that is not always possible. I know that Mr Borg is an extremely experienced Commissioner and politician who will no doubt convey your message to the relevant people.

I should point out that the debate on globalisation earlier today was replied to by Mr Barroso, so it is a mix-and-match Commission, but a very competent one.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Ukraina w polityce europejskiej powinna zajmować jedno z priorytetowych miejsc w polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Na ten fakt składa się jej strategiczne położenie geopolityczne. Z jednej strony jest bezpośrednim sąsiadem Unii Europejskiej, z drugiej - Ukraina może stanowić ważny pomost między Unią, Rosją i krajami Azji Centralnej. Dzięki dostępowi do Morza Czarnego może stać się ważnym partnerem gospodarczym również w tym regionie.

Popieram wnioski posła sprawozdawcy w punkcie dotyczącym pomocy państw członkowskich w przystąpieniu Ukrainy do WTO. Przyniesie to szereg korzyści dla Ukrainy i regionu. Przy tym wszystkim nie należy pomijać faktu, iż z racji swych historycznych zaszłości rząd w Kijowie ma jeszcze wiele do zrobienia. Unia Europejska powinna wspierać rząd ukraiński w odbudowie państwa na wielu płaszczyznach: nie tylko w gospodarce czy przemyśle, ale również w obszarze społecznym. Powinna również wykazać się dużą elastycznością w zakresie polityki zagranicznej, uwzględniając w tym przypadku złożoność polityczną na Ukrainie.

W tym miejscu ważne jest uwzględnienie Rosji, której interesy krzyżują się ze wspólnotowymi na prawobrzeżnej Ukrainie. Demokracja ukraińska jest wciąż młoda. Jednakże ostatnie lata pokazały, że procesy demokratyczne stabilizują się. Nie możemy w tym przypadku zapominać, iż w zależności od nastrojów społecznych do władzy mogą dojść siły zdecydowanie antyeuropejskie. Dlatego z zadowoleniem przyłączam się do głosów gratulacji, które padały na tej sali, przyjmuję sprawozdanie posła Zaleskiego, gdzie wszystkie te najważniejsze sprawy zostały poruszone i zostały wytyczone drogi, którymi Unia powinna kierować się w prowadzeniu polityki wobec Ukrainy.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank the Members of Parliament for their comments and the interesting debate.

I have taken good note of it and will convey your messages to my colleague, Commissioner Mandelson, who is today attending an international commitment that he could not miss. I am, however, certain that he will give them due consideration.

Allow me to react to some of the points raised in the debate. While not entering into detail on the different points, I would like to underline that we are in agreement on two most important conclusions.

First, that Ukraine is a key and valuable partner in the European Union’s neighbourhood strategy. We share your key messages concerning the positive economic interdependence, the importance of our energy relations, the field of science, people-to-people relations and the need to deepen and strengthen our economic relations.

On the issue of WTO accession, the Commission is in full agreement that this is a key issue. However, the Commission and the Member States believe that negotiations on an FTA represent a crucial step which needs to be taken as soon as possible. As a consequence the finalisation of the WTO Geneva process would be sufficient to allow for the setting in motion of the negotiations for a deep and comprehensive FTA. We hope that the WTO process can still be finalised by the end of this year or the very beginning of 2008.

We aim to conclude the most ambitious bilateral trade agreement we have ever entered into. It will also need to address the question of institutional capacities and reform needs, customs, police and the judiciary and the question of corruption in general.

On the issue of scientific exchanges and visas, I would like to point out that these will also be covered by the FTA.

Let me also state that increasing trade flows is not a threat for sustainable development. On the other hand, it encourages sustainable development through the adoption of EU standards.

On the issue of Ukraine’s possible accession to the EU, let me emphasise that neither side is ready for this step. The new enhanced agreement will bring Ukraine as close as possible to the EU in as many areas as possible while not prejudging any possible future developments in EU-Ukraine relations in accordance with the treaty provisions.

In conclusion, I would like to thank the rapporteur once again for this good report, which we find to be a balanced report, and we will take due account of its recommendations in our ongoing work with Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Commissioner, and thank you to all speakers in this important debate on a particularly relevant topic.

The debate is closed;

The vote will take place on Thursday.

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), írásban. – A tárgyalt jelentés helyesen világít rá arra, hogy Ukrajna stratégiai jelentőségű partnere az Európai Uniónak, mivel fontos közvetítőszerepet játszhat az Oroszországgal és más közép-ázsiai országokkal kialakított párbeszédben. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági kapcsolatok szabad piaci elvek mentén történő megerősítése mindkét fél számára előnyöket rejt. Ez különösen igaz az energiapolitika területén.

Az elmúlt hónapok eseményei újra rávilágítottak arra, hogy az energetikai szektort Ukrajnában ma a transzparencia hiánya jellemzi. Az áttekinthetetlen viszonyok nagy teret adnak a korrupciónak és a politikai célzatú nyomásgyakorlásnak. Mindez nem segíti elő a piaci viszonyok érvényesülését. Megnehezítik Ukrajna uniós integrációra irányuló törekvéseit, egyúttal veszélyeztetik az európai ellátás biztonságát.

Az Európai Uniónak és Ukrajnának éppen ezért közösen kell törekedniük arra, hogy az energetikai együttműködés kialakítása során érvényesüljenek az átláthatóság és a verseny elvei. A kapcsolatoknak ugyanakkor minden esetben a kölcsönösségen kell alapulniuk.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Európai Unió és Ukrajna között kialakítandó gazdasági együttműködés nem értelmezhető az orosz törekvések figyelembevétele nélkül. A hivatalát elfoglaló ukrán kormányra fontos szerep hárulhat abban, hogy a fent megfogalmazott elvek ne csak az Unióval folytatott párbeszéd vonatkozásában, hanem a régió egészében is érvényesüljenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), in writing. Following the 2004 enlargement and the accession of countries with common external borders with Ukraine, it is clear that Ukraine has become a neighbour of strategic importance to the EU as a whole, as well as a determinant actor in the region. Since 2004, the EU has been the most important trade partner of Ukraine, and the eastern expansion of the Union’s borders has definitively opened up new opportunities for trade, industrial cooperation and economic growth in the region.

In this respect, it is of the utmost importance for the Union to actively support the WTO accession of Ukraine, following which it will be possible to establish a genuine EU-Ukraine free trade area within a sound and transparent institutional framework. Generally speaking, it is indeed in the interests of the Union to foster a good commercial, economic and social performance in Ukraine in order to secure trade relations and political stability in the region.

We therefore support the call for a coordinated global response to the political, economic and social challenges in Eastern Central Europe. More specifically, we ought to set up consistent approaches, together with Ukraine, on important issues, such as the reliability of energy supply, nuclear safety, agricultural matters and environmental sustainable standards.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate