Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 14. listopadu 2007 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Evropský zájem: dostát výzvě globalizace (rozprava)
 3.Hlasování
  3.1.Regionální dopady zemětřesení (hlasování)
  3.2.Evropská unie a humanitární pomoc (hlasování)
  3.3.Definice rámce pro ochranu půdy (hlasování)
  3.4.Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.5.Průhlednost týkající se informací o emitentech cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.6.Kapitálová přiměřenost investičních podniků a úvěrových institucí (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.7.Přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.8.Životní pojištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.9.Dozor nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.10.Obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.11.Trhy s finančními nástroji (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.12.Prospekt týkající se cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.13.Kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.14.Záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.15.Uvádění biocidních přípravků na trh (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.16.Povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.17.Mezinárodní účetní standardy (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.18.Předcházení praní peněz a financování terorismu (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  3.19.Kontrolní opatření a trestněprávní sankce týkající se drogy 1-benzylpiperazin (BZP) (hlasování)
  3.20.Mezinárodní účetní standardy (hlasování)
  3.21.Provádění mezinárodních účetních standardů (hlasování)
  3.22.Schůzka na nejvyšší úrovni EU-Rusko (hlasování)
  3.23.Jednání Petičního výboru v roce 2006 (hlasování)
 4.Složení politických skupin
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Situace v Pákistánu (rozprava)
 9.Strategie Rady pro konferenci o změně klimatu na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (rozprava)
 10.Posílení evropské politiky sousedství – Situace v Gruzii (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 12.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 13.Obchodní a hospodářské vztahy s Ukrajinou (rozprava)
 14.Obnova stavů tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (rozprava)
 15.Čtvrtletní statistika volných pracovních míst ve Společenství (rozprava)
 16.Kolektivní přeshraniční správa autorských práv (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (761 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1647 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí