Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 14. marraskuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan yhteinen etu: menestyminen globalisaation aikakaudella (keskustelu)
 3.Äänestykset
  3.1.Maanjäristysten alueelliset vaikutukset (äänestys)
  3.2.Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus (äänestys)
  3.3.Maaperän suojelun puitteet (äänestys)
  3.4.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitea (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.5.Kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevien tietojen avoimuus (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.6.Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.7.Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.8.Henkivakuutus (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.9.Luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonta (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.10.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.11.Rahoitusvälineiden markkinat (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.12.Arvopapereista julkistettava esite (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.13.Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva yhteisön säännöstö (Schengenin rajasäännöstö) (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.14.Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.15.Biosidituotteiden markkinoille saattaminen (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.16.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.17.Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.18.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  3.19.1-bentsyylipiperatsiini (BZP) (äänestys)
  3.20.Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS 8) (äänestys)
  3.21.Kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormien käyttö (äänestys)
  3.22.EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys)
  3.23.Vetoomusvaliokunnan käsittelyt vuonna 2006 (äänestys)
 4.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Pakistanin tilanne (keskustelu)
 9.Neuvoston strategia ilmastonmuutosta käsittelevää Balin konferenssia varten (COP 13 ja COP/MOP 3) (keskustelu)
 10.Euroopan naapuruuspolitiikan lujittaminen - Georgian tilanne (keskustelu)
 11.Kyselytunti (neuvosto)
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.EU:n ja Ukrainan talous- ja kauppasuhteet (keskustelu)
 14.Tonnikalakannan elvyttäminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä (keskustelu)
 15.Yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tilastot (keskustelu)
 16.Tekijänoikeuden rajatylittävä kollektiivinen hallinnointi (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (744 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1697 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö