Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2007. gada 14. novembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas intereses — panākumi globalizācijas laikmetā (debates)
 3.Balsošanas laiks
  3.1.Zemestrīču reģionālā ietekme (balsojums)
  3.2.Eiropas Savienība un humānā palīdzība (balsojums)
  3.3.Pamatnostādņu noteikšana augsnes aizsardzībai (balsojums)
  3.4.Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvara) (balsojums)
  3.5.Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.6.Ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.7.Kredītiestāžu darbības sākšana un veikšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.8.Dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.9.Kredītiestāžu, apdrošināšanas uzņēmumu un ieguldījumu sabiedrību uzraudzība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.10.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.11.Finanšu instrumentu tirgi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.12.Prospekts par vērtspapīriem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.13.Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras) (balsojums)
  3.14.Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.15.Biocīdo produktu laišana tirgū (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.16.Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātā revīzija (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.17.Starptautiskie grāmatvedības standarti (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.18.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  3.19.Kontroles pasākumi un krimināltiesību normas attiecībā uz 1-benzilpiperazīnu (BZP) (balsojums)
  3.20.Starptautiskie grāmatvedības standarti (balsojums)
  3.21.Starptautiski atzīto grāmatvedības standartu piemērošana (balsojums)
  3.22.ES-Krievijas galotņu tikšanās (balsojums)
  3.23.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2006. gadā (balsojums)
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Stāvoklis Pakistānā (debates)
 9.Padomes stratēģija Bali konferencei par klimata pārmaiņām (COP 13 un COP/MOP 3) (debates)
 10.Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana – Stāvoklis Gruzijā (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 13.Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu (debates)
 14.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā (debates)
 15.Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika (debates)
 16.Autortiesību kolektīvā pārrobežu pārvaldība (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (773 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1593 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika