Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 14 november 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.De belangen van Europa: succes boeken in het tijdperk van globalisering (debat)
 3.Stemmingen
  3.1.Regionale impact van aardbevingen (stemming)
  3.2.Europese consensus over humanitaire hulp (stemming)
  3.3.Vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem (stemming)
  3.4.Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.5.Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.6.Kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.7.Toegang tot en uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.8.Levensverzekering (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.9.Toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.10.Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.11.Markten voor financiële instrumenten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.12.Prospectus over effecten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.13.Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.14.Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.15.Op de markt brengen van biociden (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.16.Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.17.Internationale standaarden voor jaarrekeningen (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.18.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  3.19.1-benzylpiperazine (BZP) (stemming)
  3.20.Internationale standaarden voor jaarrekeningen (stemming)
  3.21.Toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (stemming)
  3.22.Top EU/Rusland (stemming)
  3.23.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2006 (stemming)
 4.Samenstelling fracties
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Situatie in Pakistan (debat)
 9.Strategie van de Raad voor de Conferentie over klimaatverandering op Bali (COP 13 en COP/MOP 3) (debat)
 10.Versterking van het Europees nabuurschapsbeleid - Situatie in Georgië (debat)
 11.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 12.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 13.Handel en economische betrekkingen met Oekraïne (debat)
 14.Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (debat)
 15.Kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (debat)
 16.Grensoverschrijdend collectief beheer van copyright (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (772 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1954 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid