Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 15. marraskuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n toimet epävakaissa tilanteissa
 3.Sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen (keskustelu)
 4.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista:ks. pöytäkirja
 5.Äänestykset
  5.1.Euroopan tason poliittisten puolueiden säännöt ja rahoitus (äänestys)
  5.2.Yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevat neljännesvuosittaiset tilastot (äänestys)
  5.3.Schengenin säännösten määräysten täysimääräinen soveltaminen (äänestys)
  5.4.Tonnikalakannan elvyttäminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä (äänestys)
  5.5.Euroopan yhteinen etu: menestyminen globalisaation aikakaudella (äänestys)
  5.6.Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (äänestys)
  5.7.Schengenin säännösten määräysten soveltaminen (äänestys)
  5.8.Pakistanin tilanne (äänestys)
  5.9.Ilmastonmuutosta käsittelevä Balin konferenssi (äänestys)
  5.10.Euroopan naapuruuspolitiikan lujittaminen (äänestys)
  5.11.EU:n ja Ukrainan talous- ja kauppasuhteet (äänestys)
  5.12.EU:n toimet epävakaissa tilanteissa
  5.13.Sosiaalisen todellisuuden kartoittaminen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen:ks. pöytäkirja
 9.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  9.1.Kristilliset yhteisöt Lähi-idässä (keskustelu)
  9.2.Uzbekistan (keskustelu)
  9.3.Somalia (keskustelu)
 10.Äänestykset
  10.1.Kristilliset yhteisöt Lähi-idässä (äänestys)
  10.2.Uzbekistan (äänestys)
  10.3.Somalia (äänestys)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset:ks. pöytäkirja
 14.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen:ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu:ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (522 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1221 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö