Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkričio 15 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Plenarinio posėdžio pradžia
 2.ES atsakas į pažeidžiamumą
 3.Socialinės tikrovės apžvalga (diskusijos)
 4.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas (žr. protokolą)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Europos politinių partijų statutas ir finansavimas (balsavimas)
  5.2.Ketvirčio statistiniai duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas (balsavimas)
  5.3.Šengeno acquis taikymas Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje (balsavimas)
  5.4.- Paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas (balsavimas)
  5.5.Europos interesas – sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius (balsavimas)
  5.6.Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (balsavimas)
  5.7.Šengeno acquis nuostatų taikymas (balsavimas)
  5.8.- Padėtis Pakistane (balsavimas)
  5.9.Balio konferencija dėl klimato kaitos (balsavimas)
  5.10.Europos kaimynystės politikos stiprinimas (balsavimas)
  5.11.Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Ukraina (balsavimas)
  5.12.ES atsakas į pažeidžiamumą besivystančiose šalyse (balsavimas)
  5.13.Socialinės tikrovės apžvalga (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.– Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 8.Buvusio posėdžio protokolo patvirtinimas: žr. protokolą
 9.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo
  9.1.Krikščionių bendruomenės Vidurio Rytuose (diskusijos)
  9.2.Uzbekistanas (diskusijos)
  9.3.Somalis (diskusijos)
 10.Balsavimo laikas
  10.1.Krikščionių bendruomenės Vidurio Rytuose (balsavimas)
  10.2.Uzbekistanas (balsavimas)
  10.3.Somalis (balsavimas)
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Gauti dokumentai (žr. protokolą)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 14.Į registrą įrašyti raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis) (žr. protokolą)
 15.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 16.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 17.Sesijos pertrauka
 PRIEDAS (Atsakymai raštu)
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (495 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1137 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika