Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2007. gada 15. novembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Nestabilās situācijas
 3.Sociālās realitātes analīze (debates)
 4.Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Noteikumi par Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (balsošana)
  5.2.Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika (balsošana)
  5.3.Šengenas acquis piemērošana Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā (balsošana)
  5.4.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā (balsošana)
  5.5.Eiropas intereses — panākumi globalizācijas laikmetā (balsošana)
  5.6.Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (balsošana)
  5.7.Šengenas tiesību aktu noteikumu piemērošana (balsošana)
  5.8.Stāvoklis Pakistānā (balsošana)
  5.9.Bali konference par klimata pārmaiņām (balsošana)
  5.10.Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana (balsošana)
  5.11.Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu (balsošana)
  5.12.Nestabilās situācijas (balsošana)
  5.13.Sociālās realitātes analīze (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
  9.1.Kristiešu kopienas Vidējos Austrumos (debates)
  9.2.Uzbekistāna (debates)
  9.3.Somālija (debates)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Kristiešu kopienas Vidējos Austrumos (balsošana)
  10.2.Uzbekistāna (balsošana)
  10.3.Somālija (balsošana)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 14.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants) (sk. protokolu)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 16.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 17.Sesijas pārtraukšana
 PIELIKUMS (Rakstiskās atbildes)
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (520 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1133 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika