Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 15 listopada 2007 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Reakcja UE na niestabilną sytuację w krajach rozwijających się
 3.Ocena realiów społecznych (debata)
 4.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 5.Głosowanie
  5.1.Status i finansowanie europejskich partii politycznych (głosowanie)
  5.2.Statystyki kwartalne w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (głosowanie)
  5.3.Stosowanie przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech, na Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji (głosowanie)
  5.4.Odnowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (głosowanie)
  5.5.Interes Europy: sukces w dobie globalizacji (głosowanie)
  5.6.Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (głosowanie)
  5.7.Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen (głosowanie)
  5.8.Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)
  5.9.Konferencja Klimatyczna na Bali (głosowanie)
  5.10.Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa (głosowanie)
  5.11.Stosunki handlowe i gospodarcze z Ukrainą (głosowanie)
  5.12.Reakcja UE na niestabilną sytuację w krajach rozwijających się (głosowanie)
  5.13.Ocena realiów społecznych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  9.1.Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie (debata)
  9.2.Uzbekistan (debata)
  9.3.Somalia (debata)
 10.Głosowanie
  10.1.Wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie (głosowanie)
  10.2.Uzbekistan (głosowanie)
  10.3.Somalia (głosowanie)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 16.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 17.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (524 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1308 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności