Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 28. listopadu 2007 - Brusel Vydání Úř. věst.

13. Přivítání
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Velmi nás těší, že dnes můžeme u nás v Parlamentu přivítat delegaci parlamentu Islámské republiky Afghánistán. Tato delegace navštívila náš Parlament loni v prosinci ve Štrasburku a máme velikou radost, že je můžeme přivítat také zde v Bruselu.

(Potlesk)

Dámy a pánové, chtěla bych vašemu shromáždění a afghánským lidem vyjádřit naši hlubokou a upřímnou soustrast s teroristickým útokem z 6. listopadu 2007, při němž přišlo o život šest vašich poslanců a asi 100 afghánských občanů. Mezi oběťmi byl Sayed Mustafa Kazemi, který byl členem afghánské delegace při její loňské návštěvě ve Štrasburku.

Cílem vaší návštěvy je zahájení pravidelného dialogu, který nám umožní rychleji porozumět politické a sociální situaci v Afghánistánu a poskytne nám příležitost jednat o pomoci, kterou vaše země potřebuje.

Jsem přesvědčena, že vy všichni považujete tuto návštěvu za symbol našeho společného úsilí o prosazení demokratických hodnot a plné respektování lidských práv po celém světě.

Dovolte mi, abych zde vyjádřila velkou radost, kterou máme z vaší návštěvy, a náš závazek k prohlubování spolupráce mezi našimi vládami.

Pokud vím, již jste navázali s Evropským parlamentem užitečné kontakty, a já vám přeji úspěšné pokračování vaší mise, příjemný pobyt a šťastnou cestu zpět do vlasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – Paní předsedající, moje faktická poznámka se týká čl. 9 odst. 6 o řádném chodu parlamentní činnosti.

Byli jsme informováni o výskytu azbestu v budovách Winstona Churchilla a SDM ve Štrasburku. Poslední zpráva „potvrdila vyšší výskyt azbestu“ na našich tamních pracovištích, než se původně předpokládalo. Azbest je jedním z nejnebezpečnějších karcinogenů a může ohrozit lidský život. Měli bychom proto požadovat příslušné informace o posouzení rizik a podrobné údaje o odstranění azbestu z budov Parlamentu, včetně harmonogramu a přijatých bezpečnostních opatřeních. Zdraví a bezpečnost poslanců, zaměstnanců a návštěvníků Parlamentu by měly být nejvyšší prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Pane Hegyii, toto v podstatě není procedurální záležitost, ale protože jste tuto důležitou otázku již nadnesl, chtěla bych podotknout, že pokud jde o případný výskyt azbestu v našich budovách, generální tajemník k této věci již vydal prohlášení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí