Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. november 2007 - Bruxelles EUT-udgave

13. Velkomstord
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - I dag har vi den store fornøjelse her i Parlamentet at byde velkommen til en delegation fra parlamentet i Den Islamiske Republik Afghanistan. Denne delegation besøgte Parlamentet i december i Strasbourg, og vi er glade for også at kunne byde den velkommen her i Bruxelles.

(Bifald)

Mine damer og herrer, jeg vil gerne udtrykke vores dybe og oprigtige medfølelse med deres forsamling og med det afghanske folk i forbindelse med det terrorangreb, der fandt sted den 6. november 2007, hvor seks medlemmer af Deres parlament og ca. hundrede afghanske borgere mistede livet. Blandt ofrene var Sayed Mustafa Kazemi, som var medlem af den afghanske delegation, da den besøgte Strasbourg sidste år.

Formålet med Deres besøg er at starte en dialog, som vil sætte os i stand til hurtigere at få en bedre forståelse af den politiske og sociale situation i Afghanistan, og som vil give os lejlighed til at diskutere den hjælp, Deres land har behov for.

Jeg er sikker på, at De alle opfatter dette besøg som et symbol på vores fælles indsats for at fremme de demokratiske værdier og fuld respekt for menneskerettighederne i verden.

Jeg vil gerne give udtryk for, at vi er meget tilfredse med Deres besøg, og at vi vil arbejde engageret på at styrke samarbejdet mellem vores regeringer.

Jeg ved, at De allerede har haft nyttige kontakter med Europa-Parlamentet, og jeg ønsker Dem en konstruktiv fortsættelse af Deres arbejde, et behageligt ophold og en god hjemrejse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (MT) Fru formand! Min bemærkning til forretningsordenen henhører under artikel 9, stk. 2, om en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde.

Vi har fået at vide, at der er asbest i Winston Churchill- og SDM-bygningerne i Strasbourg. Den seneste rapport har bekræftet en mere omfattende tilstedeværelse af asbest på vores arbejdssted der, end man oprindelig havde antaget. Asbest er et af de farligste kræftfremkaldende stoffer og kan være livsfarligt. Derfor bør vi kræve ordentlig information om risikovurderingen og detaljerede oplysninger om, hvordan man kan fjerne denne asbest fra Parlamentets bygninger, herunder også oplysninger om tidsplanen og sikkerhedsforanstaltningerne. Sundhed og sikkerhed for parlamentsmedlemmer, personale og besøgende til Parlamentet bør have absolut førsteprioritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Hegvi! det er ikke et indlæg til forretningsordenen, men da De nu har rejst et så vigtigt spørgsmål, vil jeg gerne meddele, at generalsekretæren allerede er fremkommet med en meddelelse om, at der muligvis er asbest i vores bygninger.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik