Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 28 listopada 2007 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

13. Powitanie
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca. - Dziś mamy przyjemność powitać w Parlamencie delegację z parlamentu Islamskiej Republiki Afganistanu. Delegacja odwiedziła nasz Parlament w grudniu zeszłego roku w Strasburgu, a obecnie jesteśmy zaszczyceni mogąc powitać ich także w Brukseli.

(Oklaski)

Panie i panowie! Chciałbym złożyć szczere i głębokie wyrazy współczucia Zgromadzeniu, a także Afgańczykom z powodu ataku terrorystycznego z dnia 6 listopada 2007 r., w którym życie straciło sześciu posłów do parlamentu i około 100 obywateli afgańskich. Wśród ofiar znalazł się Sayed Mustafa Kazemi, który był członkiem afgańskiej delegacji podczas wizyty w Strasburgu w zeszłym roku.

Celem państwa wizyty jest rozpoczęcie stałego dialogu, który pozwoli nam szybciej zrozumieć sytuację polityczną i społeczną w Afganistanie i który pozwoli nam omówić kwestię pomocy potrzebnej waszemu krajowi.

Jestem pewna, że wszyscy postrzegają państwo tę wizytę jako symbol naszych wspólnych wysiłków mających na celu promowanie wartości demokratycznych i pełnego poszanowania praw człowieka na całym świecie.

Chciałabym wyrazić nasze zadowolenie z państwa wizyty i nasze zaangażowanie we wzmocnienie współpracy między naszymi rządami.

Z tego co mi wiadomo, nawiązali już państwo owocne kontakty z Parlamentem Europejskim i życzę państwu konstruktywnego kontynuowania waszej misji, przyjemnego pobytu i szczęśliwego powrotu do domu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - Pani przewodnicząca! Mój wniosek o udzielenie głosu w sprawie przestrzegania Regulaminu wchodzi w zakres art. 9 ust. 2 Regulaminu, dotyczącego sprawnego przebiegu prac parlamentarnych.

Zostaliśmy poinformowani o istnieniu azbestu w budynkach im. Winstona Churchilla i Salvadora de Madariagi w Strasburgu. Najnowsze sprawozdanie „potwierdziło znacznie większą ilość azbestu” w naszym miejscu pracy niż początkowo oceniono. Azbest jest jednym z najniebezpieczniejszych czynników rakotwórczych i może stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego. Tak więc powinniśmy zażądać stosownych informacji na temat oceny ryzyka i szczegółowych informacji na temat usunięcia azbestu z budynków Parlamentu, w tym także harmonogramu prac i podjętych środków bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo posłów do PE, pracowników i gości powinno być absolutnym priorytetem.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca. - Panie pośle Hegyi! Nie jest to kwestia proceduralna, ale ponieważ poruszył pan tak ważną sprawę, chciałabym powiedzieć, że sekretarz generalny ogłosił już komunikat w sprawie możliwej obecności azbestu w naszych budynkach.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności