Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0031(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0276/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0276/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0559

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

21. Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0276/2007) της κ. Kallenbach, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα πυροβόλα όπλα δεν αποτελούν συνηθισμένο είδος εμπορεύματος όπως κάθε άλλο. Μια σειρά από τραγικά συμβάντα –στην Ερφούρτη, στην Αμβέρσα, στο Ελσίνκι και αλλού– έδειξαν με γλαφυρό τρόπο τον πιθανό κίνδυνο που θέτουν τα πυροβόλα όπλα για την ασφάλεια των πολιτών μας, ειδικά των παιδιών. Συνεπώς, χρειαζόμαστε πολύ αυστηρούς κανόνες που θα διέπουν την κατασκευή, την πώληση και την κατοχή πυροβόλων όπλων.

Παρόλο που η ευρωπαϊκή μας νομοθεσία επιτρέπει ρητώς στα κράτη μέλη να υπερβούν το κοινό επίπεδο προστασίας που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που το Κοινοβούλιο επιχείρησε να βελτιώσει ουσιαστικά τα επίπεδα ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρώπη όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, την κ. Kallenbach, και την πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής, την κ. McCarthy. Οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στις δύο για την άριστη συνεργασία τους.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το ιστορικό της σημερινής απόφασης. Το σημείο εκκίνησης ήταν η ανάγκη να πραγματοποιήσουμε διάφορες τροποποιήσεις στη νομοθεσία μας προκειμένου να μπορέσουμε να επικυρώσουμε το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα. Μια εκτενής αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα είχε σχεδιαστεί για αργότερα. Χάρη σε εσάς, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήσαμε όλα αυτά με ένα μεγάλο βήμα, με την πρώτη προσπάθεια, μάλιστα, δεδομένου ότι το Συμβούλιο έχει επίσης εγκρίνει την παρούσα ενοποιημένη πρόταση.

Έπρεπε να εξευρεθούν λύσεις σε διάφορα δύσκολα προβλήματα και το σημερινό αποτέλεσμα ανταποκρίνεται σε αυτό. Δεν παραβιάζουμε τις διαφορετικές παραδόσεις και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες στα κράτη μέλη μας, όπου υπάρχουν μακρές και πολύ διαφορετικές παραδόσεις σχετικά με το κυνήγι, την αθλητική σκοποβολή και τη συλλογή όπλων. Αυτές είναι σεβαστές. Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου θα καταστήσει ευκολότερα τα διασυνοριακά ταξίδια και θα παρέχει μια ισχυρή βάση για τις διεθνικές συναντήσεις κυνηγών και αθλητών στο μέλλον. Επίσης, επιλέξαμε την κατάλληλη σήμανση και την καταχώρηση των πυροβόλων όπλων προκειμένου να επιτρέπεται η διασυνοριακή μεταφορά και η μετακίνηση πυροβόλων όπλων στην εσωτερική αγορά, αλλά καθιστώντας αυτήν τη διαδικασία πιο διαφανή και, συνεπώς, πιο ασφαλή.

Μια σημαντική καινοτομία είναι η καταχώρηση όλων των όπλων υπό προσωπική κυριότητα. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιος έχει τι. Η καταχώρηση θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταστείλουμε την παράνομη κυριότητα ή τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για 20 έτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλάτηση για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό σίγουρα είναι ευπρόσδεκτο. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, η Επιτροπή εξετάζει τη διασαφήνιση, με μια δήλωση, της ερμηνείας μας σχετικά με τη νέα αιτιολογική σκέψη 9ε της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων.

Επίσης, αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε την απόκτηση πυροβόλων όπλων από ανηλίκους κάτω των 18 ετών στο μέλλον. Η Ευρώπη στέλνει, με αυτόν τον τρόπο, ένα σαφές μήνυμα ότι τα πυροβόλα όπλα δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση οι νέοι άνθρωποι. Φυσικά, θα εξακολουθήσουμε να επιτρέπουμε στους ανήλικους σκοπευτές και στους κυνηγούς κάτω των 18 ετών να ασχολούνται με το χόμπι τους, αλλά μόνο υπό την επιτήρηση ενηλίκων· αυτό σημαίνει την επιτήρηση των γονέων ή των προπονητών, για παράδειγμα. Υπήρξαν υπερβολικά πολλές τραγωδίες με πυροβόλα όπλα που βρέθηκαν στα χέρια νέων ανθρώπων. Ελπίζω ότι οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην αποτροπή περαιτέρω τραγωδιών αυτού του είδους και στην ευαισθητοποίηση, ειδικά των ανήλικων σκοπευτών και των κυνηγών, σχετικά με την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση όπλων.

Αντιμετωπίσαμε ένα νέο πρόβλημα που προέκυψε ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη: αναφέρομαι στην τροποποίηση των αντιγράφων όπλων, τα οποία αυτά καθαυτά δεν είναι επικίνδυνα, σε πλήρως λειτουργικά όπλα. Η κ. McCarthy επέστησε αρχικά την προσοχή μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έχει επιτρέψει την εκ των πραγμάτων καταστρατήγηση του νόμου. Τώρα θα το εμποδίσουμε. Επιτρέψτε μου να αναφέρω εν παρόδω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα το πρόβλημα της τροποποίησης των αντιγράφων όπλων τα επόμενα δύο έτη, προκειμένου να καλύψουμε τυχόν κενά όσον αφορά την ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει για το ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι τα πυροβόλα όπλα απενεργοποιούνται αποτελεσματικά.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή ήταν υπέρ της ενσωμάτωσης κυρώσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σαφείς ως προς αυτό. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αιτιολογική σκέψη 8 περιλαμβάνει μια αναφορά στις κυρώσεις αυτές στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι η συμμόρφωση με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί την επιβολή κυρώσεων από τα κράτη μέλη. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για κάτι το οποίο προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Μια δήλωση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το θέμα θα κατατεθεί επίσης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1). Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Alvaro για τη στήριξη του.

Η Ευρώπη θα διαθέτει, λοιπόν, σύγχρονη νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τους νέους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνουμε το επίπεδο προστασίας που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο.

Τώρα επαφίεται στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το σημάδι των καιρών και, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, να αναπτύξουν τις διατάξεις αυτές περαιτέρω σε μεμονωμένη βάση. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε κράτος μέλος που θεωρεί ότι απαιτούνται αυστηρότερες και κατάλληλες διατάξεις θα έχει την προσωπική μου στήριξη, και δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω αυτά τα κράτη μέλη να λάβουν τέτοιου είδους μέτρα.

Βασίζομαι στους συναδέλφους σας στα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν μια σαφή απόφαση όσον αφορά το θέμα των πυροβόλων όπλων. Το σύνθημα πρέπει πάντοτε να είναι «προηγείται η ασφάλεια». Η σημερινή απόφαση θα το καταστήσει εφικτό, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή.

Δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στη συζήτηση

1) Δήλωση για τις κυρώσεις

«Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της ως προς την ταχεία έκδοση της οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, λυπάται ωστόσο διότι το Συμβούλιο αντιτάχθηκε στην αρχική της πρόταση σχετικά με το άρθρο 16 όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Κοινότητα έχει αρμοδιότητα να προβλέπει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης κατασκευής και εμπορίας πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, και άλλων συναφών υλικών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οιαδήποτε απόφαση που συνίσταται στην επικύρωση του Πρωτοκόλλου θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση αρμοδιότητας που να αντικατοπτρίζει ορθά το πεδίο της κοινοτικής αρμοδιότητας.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται ως προς τα θεσμικά της δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό.».

2) Σχέδιο δήλωσης για την προστασία των δεδομένων

«Η Επιτροπή σημειώνει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας εμπίπτει στα πλαίσια της οδηγίας 95/46/EΚ και δεν δύναται να θίγει το επίπεδο προστασίας των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να αιτιολογηθεί η ανάγκη για παράταση της ελάχιστης περιόδου διατήρησης σε αρχεία πληροφοριών για τους κατόχους όπλων από δέκα σε είκοσι έτη. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιολογείται τόσο λόγω της επικινδυνότητας όσο και της διάρκειας ζωής των όπλων αυτών καθώς και της πιθανής τους κατάχρησης για εγκληματικούς σκοπούς, πράγμα που επιτάσσει την ορθή ιχνηλάτηση των πυροβόλων όπλων και των κατόχων τους.

Η Επιτροπή σημειώνει επιπλέον ότι για τους σκοπούς της οδηγίας, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων ή το σύστημα που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αποκεντρωμένα συστήματα αρχειοθέτησης, θα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για την πρόληψη, την έρευνα, τον εντοπισμό και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.».

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, εισηγήτρια. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μια παρατεταμένη διαδικασία πλησιάζει σε μια, ελπίζω, επιτυχή της κατάληξη. Επιτρέψτε μου να αρχίσω, λοιπόν, εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σημαντικά στην εν λόγω διαδικασία: στους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, τον κ. Podestà, τον κ. Lehtinen και την κ. Riis-Jørgensen, στην πρόεδρο της επιτροπής Arlene McCarthy, και στην αρμόδια γραμματεία, στο προσωπικό των εισηγητών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στον κ. Alvaro, και σε όσους άλλους στήριξαν τη διαδικασία, στην Προεδρία του Συμβουλίου, με εκπρόσωπο τον κ. António Delicado και τους συναδέλφους του και, τέλος, στην Επιτροπή, με εκπρόσωπο τον κ. Michel Ayral και τους συναδέλφους του, που παρακινήθηκαν από τον Επίτροπό τους, τον κ. Verheugen, προκειμένου να εξεύρουν μια κοινή λύση.

Έμαθα πολλά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Έμαθα τον πραγματικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εκπρόσωποι συμφερόντων: ορισμένοι από αυτούς συνέβαλαν δημιουργικά στην επίτευξη κοινών λύσεων, ενώ άλλοι σκόπιμα επιχείρησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία με ανακρίβειες και παραπληροφόρηση. Από την αρχή, ήταν προφανές ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων μιας καλά λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς, των δικαιολογημένων ανησυχιών των πολιτών σχετικά με την παράνομη χρήση των πυροβόλων όπλων και της κατανοητής επιθυμίας των κυνηγών και των σκοπευτών να ασχοληθούν με τα χόμπι τους σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστοι. Όπως δήλωσε ο κ. Verheugen, θέλαμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε με την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, να απομακρύνουμε ορισμένα από τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε και να μεταφέρουμε το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα, το οποίο υπογράφηκε από την Επιτροπή το 2002, στο κοινοτικό δίκαιο. Είχαμε, συνεπώς, την υποχρέωση να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα άρθρα που θα καλύπτουν την παράνομη χρήση, την εμπορία και την απόκτηση πυροβόλων όπλων. Ο συμβιβασμός αυτός λαμβάνει υπόψη αυτές τις απαιτήσεις. Παραδέχομαι ότι θα προτιμούσα ακόμη πιο σαφείς διατάξεις σε ορισμένα σημεία, για παράδειγμα προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη νομοθεσία ή να απλοποιηθούν τα πράγματα, και μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των κατηγοριών των πυροβόλων όπλων σε δύο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ήδη ισχύει στα δύο τρίτα των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν μπόρεσα να εξασφαλίσω εδώ τις πλειοψηφίες.

Γενικά, ωστόσο, είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε. Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή: θα εφαρμόσουμε, λοιπόν, μια μερικώς εναρμονισμένη νομοθεσία σχετικά με τα πυροβόλα όπλα στα 27 κράτη μέλη. Εξακολουθεί να ισχύει πολύ διαφορετική νομοθεσία σχετικά με τα πυροβόλα όπλα σε εθνικό επίπεδο, και η εν λόγω μερική εναρμόνιση θα διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι αδύνατο να διασφαλισθεί 100% ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση, αλλά όπως έχουμε ήδη ακούσει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε την υποχρέωση να προσπαθήσουμε, κατά το δυνατόν, να αποτρέψουμε τραγωδίες όπως εκείνες που συνέβησαν στη Γερμανία, στη Φινλανδία ή στο Βέλγιο.

Δεν σκοπεύω να εστιάσω τώρα στις λεπτομέρειες της νέας νομοθεσίας · ήδη τις γνωρίζετε πολύ καλά και ο κ. Verheugen έχει ήδη αναφέρει ορισμένες. Χαιρετίζω το γεγονός ότι, έως το 2014, θα διαθέτουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων στα κράτη μέλη· αυτό θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα διευκολύνει σημαντικά την ιχνηλάτηση σε περίπτωση κατάχρησης, και μπορεί ακόμη να καταστήσει δυνατή την ιχνηλάτηση ευθύς εξαρχής. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη την εποχή του Διαδικτύου, δεδομένου ότι οι διατάξεις θα ισχύουν για τις ηλεκτρονικές αγορές ακριβώς όπως ισχύουν και για το εμπόριο πρόσωπο με πρόσωπο.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ορισμένα επιχειρήματα που θα διευκολύνουν την απόφασή σας και θα αντικρούσουν τα επιχειρήματα εκείνων που αντιτίθενται στη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα πυροβόλα όπλα. Η οδηγία δεν θα ισχύει για τους συλλέκτες όπλων και πυρομαχικών, για τις δημόσιες υπηρεσίες ή για τα πολιτιστικά και ιστορικά ιδρύματα. Οι διατάξεις δεν θα ισχύσουν αναδρομικά. Προτείνουμε εθνικά αρχεία πυροβόλων όπλων, όχι ένα ευρωπαϊκό αρχείο. Παρόλο που διαθέτουμε ένα αρχείο αυτού του είδους για τις αγελάδες, φαίνεται ότι είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα. Ούτε αντιτιθέμεθα καταρχήν στους κατασκευαστές, στους οπλοπώλες, στους σκοπευτές ή στους κυνηγούς που χειρίζονται υπεύθυνα τα πυροβόλα όπλα με πλήρη επίγνωση της ειδικής φύσης τους.

Μου έχουν πει ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αρχική οδηγία τη δεκαετία του ’90, εκφράστηκαν πολύ σοβαρές ανησυχίες και οι συζητήσεις είχαν έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αργότερα, ωστόσο, η εν λόγω οδηγία κατέληξε να θεωρείται πολύ χρήσιμη, πρακτική και αποτελεσματική. Με αυτήν την έννοια, είμαι βέβαιη ότι ο παρών συμβιβασμός θα είναι επίσης επιτυχής, και βασίζομαι στη στήριξή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να προσθέσει κανείς σε αυτά που μόλις ανέφερε η κ. Kallenbach, εκτός από το ότι χάρηκα για τη συνεργασία με την πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Arlene McCarthy, και τη συνάδελφό μου στην εν λόγω επιτροπή, Gisela Kallenbach, με την οποία συνεργάστηκα πολύ στενά με μεγάλη εμπιστοσύνη κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή, που εκπροσωπείται στην περίπτωση αυτή από τον Επίτροπο Verheugen. Τόσο στενή συνεργασία είναι κάτι σπάνιο.

Τι μπορώ να πω σε ένα λεπτό όταν χρειάστηκα 30 δευτερόλεπτα για τις ευχαριστίες;

Ουσιαστικά, αυτό που έχουμε επιτύχει είναι το εξής: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι, όταν ρυθμίζει κανονιστικά το νόμιμο εμπόριο πυροβόλων όπλων, ενδιαφέρεται εξίσου για την καταπολέμηση της παράνομης μεταφοράς και της κατάχρησης των πυροβόλων όπλων. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή εγκληματικής πράξης που αφορά τα πυροβόλα όπλα στην επικράτειά της, ότι δεν θα ανεχθούμε τη χρήση όπλων από ανθρώπους που δεν τα απέκτησαν μέσω της νόμιμης διαδικασίας, και δεν θα ανεχθούμε μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι καταχρώνται τα δικαιώματα που απέκτησαν μέσω της ΕΕ.

Απευθύνω τα εξής σε όσους έλαβαν σήμερα αναρίθμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως και εγώ, από κυνηγούς και σκοπευτές που κατηγορούν εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι περιορίζουμε την ελευθερία τους: διαβάστε την οδηγία, επικοινωνήστε με την Επιτροπή και θα κατανοήσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών της, όχι για το αντίθετο!

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Podestà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων προς την εισηγήτρια, την κ. Kallenbach, και τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες Ομάδες επειδή ήταν συνεχώς διαθέσιμοι για διαβουλεύσεις, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιτύχουμε έναν καινοτόμο αλλά, οφείλω να πω, ισορροπημένο συμβιβασμό.

Ο σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας επί της οδηγίας είναι να προσαρμοσθεί η οδηγία στο πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όσον αφορά τη νόμιμη αγορά και εμπορία πυροβόλων όπλων που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πολίτες. Η οδηγία καλύπτει θέματα που είναι ευαίσθητα για όλους, όπως η ασφάλεια των πολιτών μας, αλλά και οι αθλητικές παραδόσεις και ο συνηθισμένος τρόπος ζωής των εκατομμυρίων Ευρωπαίων που ασχολούνται με το κυνήγι.

Οι στενές διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο μας έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της επιθυμίας να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες και του σεβασμού των ειδικών πολιτιστικών πρακτικών των επιμέρους χωρών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Σχετικά με το πρώτο θέμα, θα ήθελα να επισημάνω το σύστημα σήμανσης για τα πυροβόλα όπλα και τα βασικά μέρη τους, κυρίως με σκοπό να διασφαλισθεί η ιχνηλάτησή τους, με σκοπό την υποχρέωση να διατηρούνται τα δεδομένα για τουλάχιστον 20 έτη, την πιο αυστηρή παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πώλησης, δεδομένων των κινδύνων που, ως γνωστόν, αυτή συνεπάγεται, τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων από ανηλίκους και από ανθρώπους που θεωρούνται ότι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, και τη θέσπιση γενικών αρχών για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ισχύουσα κατάταξη σε τέσσερις κατηγορίες έχει διατηρηθεί, από σεβασμό προς τις προαναφερθείσες πολιτιστικές και παραδοσιακές πρακτικές, με επαναξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της πιθανής μείωσης σε μόνο δύο κατηγορίες που πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το 2012.

Ωστόσο, η μη διαθεσιμότητα του Συμβουλίου συνεπάγεται ότι το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου δεν θα είναι το μοναδικό έγγραφο που θα απαιτείται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων και, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς την εισηγήτρια, κ. Kallenbach, τους άλλους σκιώδεις εισηγητές και την κ. McCarthy, πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που έφεραν εις πέρας αυτήν την πολύπλοκη νομική δέσμη. Όταν αρχίσαμε τις εργασίες πριν από σχεδόν δύο χρόνια, μας διαβεβαίωσαν ότι θα επρόκειτο κυρίως για ένα τεχνικό μέτρο, ο μοναδικός σκοπός του οποίου ήταν να αξιοποιήσει το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να το καταστήσει νομοθεσία της ΕΕ. Η διαδικασία, ωστόσο, υπήρξε κάθε άλλο παρά τεχνική. Ορισμένοι επιθυμούσαν να απαγορεύσουν εντελώς τα όπλα και να περιορίσουν τη νόμιμη ευχαρίστηση των ανθρώπων που απορρέει από αυτά, ενώ ορισμένοι δεν επιθυμούσαν κανενός είδους ελέγχους όσον αφορά την αγορά και τη χρήση των όπλων.

Υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριάς μας, κ. Kallenbach, ωστόσο, καταλήξαμε σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό μεταξύ των κύριων ομάδων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια των ατόμων και της κοινωνίας, καθώς και τις ανάγκες εκείνων που απολαμβάνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα ως πάρεργο και επίσης των κυνηγών, για παράδειγμα. Είναι θετικό το γεγονός ότι όλα τα όπλα στην ΕΕ πρέπει να καταχωρούνται προκειμένου να διευκολύνεται η ιχνηλάτησή τους και ότι τα κράτη μέλη στο μέλλον θα πρέπει να διατηρούν τα λεπτομερή στοιχεία ενός όπλου και του κατόχου του για χρονικό διάστημα 20 ετών. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι απομιμήσεις και τα τροποποιημένα όπλα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία. Οι ζωές των κυνηγών και των σκοπευτών θα διευκολυνθούν περισσότερο όταν το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου θα είναι το μοναδικό έγγραφο που θα χρειάζονται όταν ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη, και δεν θα πρέπει να χρεώνονται τέλη για την απόκτησή του.

Το όριο ηλικίας των 18 ετών που ορίζει η οδηγία και οι εξαιρέσεις σε αυτό είναι λογικές, κατά τη γνώμη μου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι στη χώρα μου, την Φινλανδία, οι χιλιάδες εγγεγραμμένοι ανήλικοι κυνηγοί μπορούν να συνεχίσουν να ασχολούνται με το χόμπι τους με την άδεια των γονιών τους, όπως συνέβαινε έως τώρα. Οι οδηγίες αυτού του είδους αποδεικνύουν την αξία τους στα μάτια του κοινού. Οι τέσσερις ελευθερίες τις ΕΕ θα αποκτήσουν επιπλέον ισχύ όταν η ΕΕ θα έχει αναπτυχθεί ως ένας ασφαλής χώρος εσωτερικών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Kallenbach, για την πολύ προσεγμένη έκθεση. Είναι σημαντικό για το μέλλον όλων να αποτραπεί η παράνομη κατασκευή και εμπορία πυροβόλων όπλων. Η έκθεση θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Εμείς οι Φινλανδοί εκφράσαμε ανησυχίες σχετικά με το εάν πρέπει να επιτρέπεται στους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν να κυνηγούν για ευχαρίστηση ή όχι. Το άθλημα υπόκειται σε έκδοση άδειας στη Φινλανδία και επιτηρείται στενά, και παρέχεται καθοδήγηση από έμπειρους κυνηγούς σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των όπλων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η βέλτιστη πρακτική και μακρά παράδοση στη Φινλανδία θα μπορέσει επίσης να συνεχισθεί μετά την έγκριση της νέας οδηγίας. Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε αύριο σχετικά με έναν προσεκτικά προετοιμασμένο συμβιβασμό, με τον οποίο οι διαφορετικές πρακτικές στα κράτη μέλη γίνονται συμβατές και τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, υπό ορισμένους όρους, την αγορά και την κατοχή πυροβόλων όπλων με σκοπό το κυνήγι και από ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η κατοχή πυροβόλων όπλων, εάν επιθυμούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη. Σαφώς, οι σχετικές διατάξεις δεν πρέπει να περιορίζουν υπερβολικά το δικαίωμα των πολιτών να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους στην ιδιοκτησία τους, ούτε πρέπει να περιορίζουν το δικαίωμά τους να διασφαλίζουν την προσωπική τους ασφάλεια όταν αναλαμβάνουν σημαντικά δημόσια καθήκοντα ή έπειτα από την ανάληψή τους.

Επιπλέον, οι πολίτες δικαιούνται να κατέχουν όπλα τα οποία αποτελούν οικογενειακά κειμήλια ή χρησιμοποιούνται για κυνήγι ή για αθλητικούς σκοπούς. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της παράδοσης της Ευρώπης. Όλοι οι περιορισμοί πρέπει να σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και πρέπει επίσης να ισχύουν για άτομα που θεωρούνται ύποπτα για παράνομες πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εγκληματικές ενέργειες. Επιπλέον, πιστεύω ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να ισχύουν για τους ανθρώπους που υποστηρίζουν δημόσια τον φασισμό και τον ριζοσπαστικό κομμουνισμό, καθώς και για τους ακραίους ισλαμιστές ακτιβιστές.

Υπάρχει σήμερα διαθέσιμη τεχνολογία στην Ευρώπη που επιτρέπει σε οποιονδήποτε επιδέξιο να δημιουργήσει ένα ερασιτεχνικό πυροβόλο όπλο σχετικά γρήγορα. Η εφαρμογή υπερβολικών περιορισμών δεν θα αποτρέψει, συνεπώς, την εγκληματική αδελφότητα από την κατοχή πυροβόλων όπλων και θα περιορίσει υπερβολικά τα δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αυτοάμυνας. Οι συνοριακοί μας έλεγχοι πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περαιτέρω, επειδή οι παράνομοι μετανάστες εξακολουθούν να επιτυγχάνουν την είσοδό τους στην Ευρώπη και τα όπλα μπορούν να εισάγονται λαθραία ακόμη ευκολότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (SV) Κύριε Πρόεδρε, οι προτεινόμενες αλλαγές στην οδηγία της ΕΕ για τα όπλα έχουν ως στόχο τη βελτίωση του ελέγχου των όπλων. Θα υπάρχει καλύτερη σήμανση και αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία και την κατασκευή όπλων. Αυτό είναι θετικό, και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει περαιτέρω αυστηρές τις εν λόγω απαιτήσεις. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των τραγικών μοιραίων πυροβολισμών στο σχολείο Jokela στη Φινλανδία πριν από μερικές εβδομάδες. Ο συνδυασμός των παρασυρόμενων νέων, της εξάπλωσης μιας κουλτούρας βίας στο Διαδίκτυο και της πρόσβασης σε όπλα είναι, δυστυχώς, ολέθριος. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα αυστηρότερα μέτρα που πρέπει τώρα να εγκρίνουμε έχουν τεράστια σημασία.

Είναι επίσης θετικό το ότι πρόκειται για μια οδηγία που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω και να θεσπίσουν προοδευτικότερη νομοθεσία. Θα ήθελα όλη η νομοθεσία της ΕΕ να στηρίζεται σε αυτήν τη βάση. Αυτό θα επιλύσει πολλά προβλήματα. Φαίνεται ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι θετικό επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρόνο και πόρους που μπορούν να αφιερωθούν σε κάτι άλλο, για παράδειγμα στις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πιο ειρηνική και φιλική προς τα παιδιά κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, το κυνήγι είναι μια συνήθεια καθιερωμένη από παλιά. Κάθε κράτος μέλος έχει να προστατεύσει τη δική του μοναδική κυνηγετική παράδοση. Η σημερινή συζήτηση, συνεπώς, αποτελεί την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας. Υπήρξε αντιπαράθεση ισχυρών θελήσεων, έλαβαν χώρα πολλές συζητήσεις και απαγορεύθηκε στον σκιώδη εισηγητή να συμμετάσχει στις τριμερείς συναντήσεις.

Πολλές από τις αρχικές προτάσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την κυνηγετική κουλτούρα των κρατών μελών. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου δεν επαρκούσε ως το μοναδικό έγγραφο που θα απαιτείται για την περιστασιακή χρήση των κυνηγετικών όπλων και των όπλων σκοποβολής σε άλλο κράτος μέλος. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμποδίζεται από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπεται να απαιτούν πρόσθετα έγγραφα. Οι κυνηγοί και οι σκοπευτές από την Κοινότητα θα υπόκεινται σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία από ό,τι πρόσωπα από τρίτες χώρες. Ευτυχώς, έχει απαγορευθεί η επιβολή τελών για τις άδειες αυτές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ως σκιώδης εισηγήτρια, επιχείρησα να επηρεάσω την τελική έκθεση σε εκείνες τις περιπτώσεις όταν επιτρεπόταν να συμμετάσχω στις συναντήσεις. Το έργο μου εστίασε κυρίως σε δύο ζητήματα. Ενδιαφέρθηκα να εμποδίσω την απαγόρευση της παραγγελίας όπλων μέσω του Διαδικτύου και να προλάβω τις αλλαγές στην εφαρμογή των εξαιρέσεων για τα σχολεία που παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση της φύσης και την σκοποβολή. Στις απομακρυσμένες περιοχές, η απαγόρευση της αγοράς όπλων μέσω του Διαδικτύου θα εμποδίσει την πρόσβαση σε όπλα για κυνηγετικούς σκοπούς. Στη Σουηδία σήμερα διαθέτουμε καλές κανονιστικές ρυθμίσεις για τις αγορές μέσω του Διαδικτύου, οι οποίες είναι αποδεκτές τόσο από την κυνηγετική κοινότητα όσο και από τις αρχές.

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε τα κριτήρια σχετικά με την ελάχιστη ηλικία, τα οποία θα επηρέαζαν τα διάφορα είδη προγραμμάτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη Σουηδία η κυνηγετική εκπαίδευση επιτελεί μια σημαντική λειτουργία διδάσκοντας τις μελλοντικές γενιές σχετικά με το κυνήγι και τη διατήρηση των θηραμάτων. Τώρα οι κυνηγετικές μας παραδόσεις μπορούν να συνεχισθούν. Αυτό που ήταν μια δύσκαμπτη γραφειοκρατική πρόταση μετατράπηκε σε έναν αποδεκτό, αν και όχι ιδανικό, συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το Σένγκεν και οι ολοένα πιο βίαιες εγκληματικές συμμορίες αναμφισβήτητα καθιστούν απαραίτητη την υιοθέτηση μιας σκληρότερης προσέγγισης όσον αφορά την παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και το οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, η όλη κατάσταση γελοιοποιείται όταν οι αθώοι πολίτες, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές, ουσιαστικά, υφίστανται την ίδια αντιμετώπιση με τους εγκληματίες. Αντίθετα, κύρια προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η αύξηση του αριθμού των αστυνομικών δυνάμεων, που μειώθηκε τα τελευταία έτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα δείχνουν ραγδαία αύξηση από τότε που θεσπίστηκε η πλήρης απαγόρευση των περιστρόφων, και, κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε. Στην ολοένα και πιο ανάστατη εποχή μας, όταν το κράτος περιορίζει τις δαπάνες στον τομέα της ασφάλειας, πρέπει να επιτρέπεται στους αθώους πολίτες που διατηρούν σώας τας φρένας να αποτρέπουν μια επίθεση που στρέφεται κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητάς τους, εάν κρίνεται απαραίτητο. Το γεγονός είναι ότι οι περισσότερες εγκληματικές πράξεις δεν διαπράττονται με τη χρήση νόμιμα αποκτηθέντων όπλων.

Η ΕΕ πρέπει ίσως να εστιάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στη βελτίωση της προστασίας των συνόρων της, για παράδειγμα αυξάνοντας τους πόρους που διατίθενται για το FRONTEX, και βελτιώνοντας τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν απόλυτα κατάλληλη νομοθεσία σχετικά με τα πυροβόλα όπλα και εάν απαιτούνται ή κρίνονται απαραίτητες αυστηρότερες διατάξεις, οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στις ενδιαφερόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εάν κοιτάξουμε το σημείο εκκίνησης αυτού του φακέλου και δούμε πόσο προοδεύσαμε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταφέραμε να θέσουμε αυτό το έντονα αμφιλεγόμενο θέμα σε αντικειμενική βάση. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, εξηύραμε μια λύση η οποία επιτρέπει καλύτερους ελέγχους σχετικά με τα πυροβόλα όπλα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να παραμελήσουμε τα δικαιολογημένα συμφέροντα των σκοπευτών και των κυνηγών που ανησυχούν για την υπερβολική γραφειοκρατία και για τις υπερβολικές απαιτήσεις καταχώρησης. Είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο Verheugen, αλλά και την πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Arlene McCarthy, και φυσικά προς τη σκιώδη εισηγήτριά μας, που εργάστηκε πολύ σκληρά για τον φάκελο αυτόν για πολλούς μήνες με την εισηγήτρια και τους άλλους αρμόδιους συναδέλφους. Δεν ήταν απλό ζήτημα για τις διάφορες ομάδες που συμμετείχαν, αλλά νομίζω ότι έχουμε επιτύχει μια συμβιβαστική λύση η οποία –δεδομένου του ιστορικού στο Συμβούλιο– ήταν η μόνη δυνατή οδός.

Όσον αφορά το μέρος που σχετίζεται με το εμπόριο, που καλύπτεται από το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών και που βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, το ερώτημα είναι σε ποιον βαθμό είναι ικανή η Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση η οποία θα τύχει της γενικής αποδοχής του Συμβουλίου και θα καταστήσει το έργο του Κοινοβουλίου μάλλον σαφέστερο. Δεν μιλάω ειρωνικά, κύριε Επίτροπε: με όλη τη σοβαρότητα, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο να πείσετε επιδέξια τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο ότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών πρέπει, φυσικά, να ισχύσουν και στην ΕΕ.

Θα ήθελα, συνεπώς, να ευχαριστήσω όσους διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο στη διατήρηση της συζήτησης για αυτό το έντονα αμφιλεγόμενο θέμα. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί μια λογική λύση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με βάση τον συμβιβασμό, και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτόν τον συμβιβασμό με ευρεία πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ ως μέλος του Κοινοβουλίου που ανησυχεί, και όχι ως πρόεδρος της επιτροπής. Πιστεύω ότι, με τη νέα αυτή νομοθεσία σχετικά με τα όπλα, μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη μπορεί να λάβει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παράνομων όπλων. Έχουμε σκληρή νομοθεσία στη Βρετανία, αλλά χωρίς αυτήν τη νομοθεσία της ΕΕ τα όπλα θα εξακολουθήσουν να καταλήγουν στους δρόμους πόλεων όπως το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ.

Κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ένα αντίγραφο Smith & Wesson 9 mm –ένα τροποποιήσιμο όπλο που σχεδιάστηκε να πυροβολεί άσφαιρα ή σφαίρες αερίου CS– το οποίο, όταν τροποποιηθεί, πυροβολεί με ενεργά πυρομαχικά. Μην πανικοβάλλεστε – δεν είναι γεμάτο, είναι τροποποιήσιμο, όχι τροποποιημένο. Ένα όπλο όπως αυτό σκότωσε με τραγικό τρόπο ένα δωδεκάχρονο κορίτσι στο Μάντσεστερ, την Kamilah Peniston. Οι Μητέρες Ενάντια στη Βία, μητέρες που έχουν χάσει παιδιά λόγω εγκληματικών πράξεων με τη χρήση όπλων, με ρωτούν από πού προέρχονται αυτά τα όπλα και τι κάνουμε εδώ προκειμένου να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο αυτών των θανατηφόρων όπλων.

Η αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ με ενημέρωσε ότι το 46% όλων των όπλων που κατασχέθηκαν πέρυσι ήταν τροποποιημένα όπλα. Τα τροποποιημένα όπλα αποτελούν τώρα μια εύκολη, δημοφιλή επιλογή για τους εγκληματίες και αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη – όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνεπώς, ευχαριστώ τον Επίτροπο Verheugen, την εισηγήτριά μας, κ. Kallenbach, τον κ. Alvaro και τα 25 κράτη μέλη που στήριξαν τις τροπολογίες μου προκειμένου να καταστείλουμε τη χρήση και να καταστήσουμε αυστηρότερους τους ελέγχους όσον αφορά τα τροποποιήσιμα όπλα. Η συμπερίληψή τους στο ίδιο σύστημα ελέγχου όπως τα πραγματικά περίστροφα θα καταστήσει πολύ δυσκολότερη για τις εγκληματικές συμμορίες την απόκτησή τους και θα περιορίσει το λαθρεμπόριο αυτών των όπλων, τα οποία απαγορεύονται στη Βρετανία.

Ο Σύνδεσμος Γενικών Διευθυντών της Αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει πλήρως την παρούσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις της για τα τροποποιήσιμα και τα απενεργοποιημένα όπλα, για τη σήμανση, την ιχνηλάτηση και τους ελέγχους στις πωλήσεις όπλων εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Έπειτα από τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά πυροβολισμών στη Φινλανδία και την απόπειρα πυροβολισμών που έγινε σε ένα σχολείο στη Γερμανία, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερα κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ για τον έλεγχο των όπλων. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη ανταποκρίνεται με ρεαλισμό και λαμβάνει πρακτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες μας.

Οι τραγικοί και άσκοποι θάνατοι νέων ανθρώπων από όπλα στην περιφέρειά μου –του δεκαπεντάχρονου Jessie James, της εντεκάχρονης Rhys Jones και της δωδεκάχρονης Kamilah Peniston– αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Στερήθηκαν τις ζωές τους. Εμείς, εδώ στην Ευρώπη, το οφείλουμε σε αυτούς και στις οικογένειές τους να διασφαλίσουμε ότι θα απομακρύνουμε αυτά τα όπλα από τους δρόμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι.

Στη σημερινή κοινωνία με όλους τους κινδύνους της, όλες οι προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των ανθρώπων είναι καθ’ όλα ευπρόσδεκτες. Η ασφάλεια είναι η προϋπόθεση για όλες τις ελευθερίες. Η ασφάλεια αποτελεί βασική ποιότητα μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από το μακελειό στο σχολείο Jokela, το οποίο δεν ήταν το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους. Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η διαπροσωπική βία και η αυτοκτονία καταλαμβάνουν την τρίτη και την τέταρτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 15–44 ετών ως τα κύρια αίτια του κλονισμού της υγείας και της πρόωρης θνησιμότητας.

Ένα μεγάλο ποσοστό λαμβάνει χώρα με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Η εύκολη διαθεσιμότητα των πυροβόλων όπλων έχει συσχετισθεί με υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από πυροβόλα όπλα.

Είναι πολύ ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί την ανάγκη να μετατοπισθεί το επίκεντρο της προσοχής στη συγκεκριμένη απειλή.

Θα ήθελα να επεκταθώ σε μία ακόμη πτυχή. Συγκεκριμένα, από τη μεταφορά της οδηγίας το 1993 και εξής, το Διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί σημαντικά και έχει γίνει ηλεκτρονική αγορά.

Ο στόχος της οδηγίας να σταματήσει το εμπόριο πυροβόλων όπλων μπορεί να επιτευχθεί, συνεπώς, μόνο εάν οι διαδικτυακές συναλλαγές συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της.

Είμαι, συνεπώς, της άποψης ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουν με κατάλληλο και συνεπή τρόπο στην κατάσταση που αφορά τα εν λόγω πυροβόλα όπλα. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε εναρμονισμένα προληπτικά και κυρωτικά μέτρα και πρέπει να τα ενσωματώσουμε σε μια ενιαία πολιτική.

Τέλος, τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επισημάνω στην κ. McCarthy ότι τα πυροβόλα όπλα απαγορεύονται στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας χρόνο να αναφέρω μόνο ένα θέμα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στον άνισο τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου λειτουργεί στην πράξη, ιδίως επειδή επηρεάζει την αδελφότητα των κυνηγών. Εάν ο κάτοχος ενός καταχωρημένου όπλου επιθυμεί να κυνηγήσει στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, απλώς προσκομίζει το Ευρωπαϊκό Δελτίο του στο σημείο εισόδου, αλλά εάν θέλει να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παράσχει το πρωτότυπο Ευρωπαϊκό Δελτίο του εκ των προτέρων, και έπειτα να περιμένει έξι έως οκτώ εβδομάδες προκειμένου να διεκπεραιωθεί από την τοπική αστυνομία. Συνεπώς, στερείται το δελτίο για εκείνο το χρονικό διάστημα και εν τω μεταξύ δεν μπορεί να κυνηγήσει σε άλλες τρίτες χώρες.

Δεν χρειάζεται τέτοια γραφειοκρατία, η οποία βλάπτει σοβαρά την προώθηση των κυνηγετικών διακοπών στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της εκλογικής μου περιφέρειας στη Βόρεια Ιρλανδία. Σίγουρα, ακόμα και ένα φωτοαντίγραφο του Ευρωπαϊκού Δελτίου προκαταβολικά θα εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό. Πιστεύω, συνεπώς, ότι, εν ευθέτω χρόνω, το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τη βάση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας αποτέλεσε το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών και το ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία αποτελεσματικά. Αυτό επίσης αποτέλεσε τη βάση και για την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση της εισηγήτριας υιοθέτησε μια αρκετά επαναστατική προσέγγιση της ισχύουσας οδηγίας.

Εάν εξετάσουμε αυτό που συζητούμε σήμερα και για το οποίο ψηφίζουμε αύριο, βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό ο οποίος, όπως συμβαίνει συχνά, δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις πλευρές. Ο συμβιβασμός είναι ο εξής: αφενός, επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε παρανομία –και εδώ, δεν είμαστε ποτέ αρκετά αυστηροί– και, αφετέρου, δεν επιθυμούμε να περιπλέξουμε υπερβολικά τη χρήση των νόμιμων πυροβόλων όπλων. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες πτυχές, όπως οι κατηγορίες ή η καταχώρηση, όπου θα ήταν κατάλληλοι αυστηρότεροι κανόνες με βάση την επικουρικότητα, αλλά αυτό δεν επιτεύχθηκε 100%. Ωστόσο, έχει γίνει μια αρχή και θα δούμε με ποιον τρόπο η διαδικασία λειτουργεί στην πράξη, και με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα.

Νομίζω ότι πρόκειται για έναν βιώσιμο συμβιβασμό και γνωρίζω ότι όσοι συμμετείχαν εργάστηκαν πολύ σκληρά για να τον επιτύχουν, συνεπώς θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.

Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει συνεχώς να έχουμε υπόψη τη διαφορά μεταξύ των νόμιμων και των παράνομων πυροβόλων όπλων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της παρανομίας με αυστηρό και συνεπή τρόπο, αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε μια συνετή προσέγγιση και την εξάλειψη της γραφειοκρατικής πολυπλοκότητας ως σημεία αναφοράς στον νομικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το κείμενο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο αποτελεί έναν συμβιβασμό ο οποίος τελικά ικανοποιεί σχεδόν όλους τους νόμιμους χρήστες όπλων. Το αρχικό κείμενο της Επιτροπής ήταν απόλυτα αποδεκτό για εμάς, όπως ακριβώς και οι θέσεις του Συμβουλίου. Η εισηγήτρια, δυστυχώς, υιοθέτησε μάλλον παράξενες θέσεις, και έπρεπε να αγωνιστούμε πολύ ενάντια στις αρχικές της ιδέες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Podesta για το πραγματικά πολύ σκληρό έργο του, την υπομονή του και τη διπλωματία του στο εσωτερικό της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ και σε πολλές συναντήσεις εργασίας.

Οι συμβιβασμοί που έχουμε επιτύχει ικανοποιούν όλους τους νόμιμους χρήστες όπλων. Θα πρέπει να πω ότι οι γάλλοι κυνηγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι που οι τέσσερις κατηγορίες έχουν διατηρηθεί: πρόκειται για σημαντικό θέμα στη Γαλλία, και είμαι πολύ ευχαριστημένη απόψε που καταφέραμε να τις κρατήσουμε. Δηλώνω επίσης με χαρά ότι είμαι ικανοποιημένη με το κεντρικό σύστημα καταχώρησης, επειδή είναι επίσης λογικό να μπορούμε να ιχνηλατούμε τα όπλα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για την ασφάλεια των πολιτών. Και οι οπλοπώλες είναι ευχαριστημένοι με τη σήμανση CIP. Είμαι επίσης ικανοποιημένη με τις πωλήσεις από απόσταση. Είμαι σχετικά ικανοποιημένη με το κείμενο συνολικά.

Τούτου λεχθέντος, θεωρώ ότι το έργο του τελευταίου έτους πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε το θέμα των αρχικών θέσεων των εισηγητών, και οφείλω να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την υιοθέτηση εξαιρετικά δύσκαμπτων θέσεων για ορισμένες αρχικές πτυχές. Μάλιστα, εάν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ δεν είχαν υποστηρίξει σταθερά τις θέσεις τους, πιστεύω ότι θα είχαμε οδηγηθεί σε ένα κείμενο που θα ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί, και σε πράσινες θέσεις και σε μια ιδεολογία σε βάρος των κυνηγών και των νόμιμων χρηστών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να ρωτήσω την κ. McCarthy εάν το όπλο που έχει μαζί της έχει σημανθεί και καταχωρηθεί και εάν έχει την άδεια να το φέρει στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, επειδή απλώς δείχνει ότι ο κ. Rübig δεν κατανοεί τη νομοθεσία που έχει μπροστά του. Επειδή δεν χαρακτηρίζεται ως πυροβόλο όπλο, δεν απαιτείται άδεια: οποιοσδήποτε στον δρόμο μπορεί να το αγοράσει – ένας εγκληματίας μπορεί να το αγοράσει. Συνεπώς, ο κ. Rübig πρέπει να βεβαιώνεται για την ορθότητα των στοιχείων του πριν παρέμβει.

Παρεμβαίνω, ωστόσο, για ένα διαδικαστικό θέμα, όσον αφορά μια κατηγορία της κ. Goudin και θα ήθελα να διορθώσω τα πρακτικά. Κανένας σκιώδης εισηγητής δεν έχει αποκλεισθεί από αυτόν τον τριμερή διάλογο. Η Ομάδα IND/DEM έλαβε πρόσκληση, όρισε εισηγητή πριν από 18 μήνες, δεν παρουσιάστηκε σε καμία συνεδρίαση σε επιτροπή ή σε ακροάσεις, και δεν παρουσιάστηκε σε κανέναν τριμερή διάλογο. Η κ. Goudin γνωρίζει πολύ καλά ότι η ίδια ορίστηκε πριν από δύο εβδομάδες μόνο προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του σκιώδους εισηγητή, που δεν παρουσιάστηκε.

Θα υπερασπιστώ το έργο της εισηγήτριάς μας, των σκιωδών εισηγητών και της επιτροπής, επειδή αντιμετωπίζουμε τα θέματά μας με σοβαρότητα, κάνουμε σοβαρή δουλειά και η Ομάδα IND/DEM πρέπει επίσης να λάβει το έργο της στα σοβαρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
  

(1)Βλ. «Δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στη συζήτηση»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου