Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0031(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0276/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0276/2007

Debates :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Balsojumi :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0559

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2007. gada 28. novembris - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

21. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (debates)
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšēdētājs. - Nākošais jautājums ir G. Kallenbach ziņojums (A6-0276/2007) Komisijas vārdā par iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzību, par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, kas groza Padomes Direktīvu 91/477EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli [COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šaujamieroči nav parasts veida produkts tā kā citi. Traģisku notikumu sērijas- Erfurtē, Antverpenē, Helsinkos un citur, plaši parādīja potenciālās briesmas, kādas šaujamieroči rada pilsoņu drošībai. Mums tāpēc vajag stingrus nosacījumus, kas vada šaujamieroču ražošanu, pārdošanu un glabāšanu.

Lai gan Eiropas likumdošana nepārprotami atļauj dalībvalstīm pārkāpt kopējo aizsardzības līmeni, ko pieļauj ES tiesību akti, es esmu ļoti pateicīgs, ka Parlaments ir mēģinājis nepārprotami uzlabot drošības līmeņus, kas piemēroti Eiropai saistībā ar šaujamieročiem. Es īpaši gribu pateikties Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas referentam G. Kallenbach un Komitejas priekšsēdētājai McCarthy. Es pateicos tādēļ, ka viņas abas parādīja teicamu sadarbību.

Vai es drīkstu atgādināt, šodienas lēmuma cēloni. Sākuma punkts bija vajadzība mūsu tiesību aktos veikt daudzus labojumus, lai radītu iespēju ratificēt ANO Šaujamieroču protokolu. Atbilstoša Eiropas šaujamieroču tiesību aktu pārskatīšana līdz tam netika plānota. Pateicoties jums, dāmas un kungi, mēs to visu esam izdarījuši, sperot galveno soli pirmajam mēģinājumam, faktiski, Padome jau iepriekš ir devusi atbalstu vienotam priekšlikumam.

Ir jāatrod risinājums daudziem grūtiem jautājumiem un šodienas iznākums gaida pārbaudi. Mēs neiejaucamies mūsu dalībvalstu dažādajās tradīcijās un kultūru atšķirībās, jo var būt senas un atšķirīgas tradīcijas saistībā ar medību sportu, šaušanas sportu un ieroču kolekcionēšanu. Tas tiek respektēts. Eiropas šaujamieroču apliecības ieviešana padarīs vieglāku ceļošanu pār robežām un sniegs iespēju dažādu tautību mednieku sacensībām un šaušanas sacensībām nākotnē. Mēs arī esam izvēlējušies attiecīgu šaujamieroču marķējumu un reģistrēšanu, lai atvieglotu ieroču transportēšanu pār robežām iekšējā tirgū, un tas ir kļuvis pārredzamāks un tāpēc drošāks.

Svarīgs jaunums ir visu ieroču, kas atrodas privātā īpašumā reģistrācija Mums ir jāzina, kas kuram ir. Reģistrācija vēl lielākā mērā dos mums iespēju nepieļaut šaujamieroču nelikumīgu īpašumu vai transportēšanu. Dati tiks saglabāti 20 gadus, tā, ka izsekojamība tiek garantēta diezgan ilgu laika posmu. Tas, protams, ir jāatbalsta. Šajā kontekstā, tomēr, Komisija apsver iespēju deklarācijā izskaidrot mūsu izpratni par datu aizsardzības direktīvas jauno 9.e apsvērumu.

Mēs arī nolēmām aizliegt nepilngadīgajiem un personām, kas jaunākas par 18 gadiem, nākotnē iegūt šaujamieročus. Tā Eiropa izsūta skaidru ziņojumu, ka šaujamieroči nav tas, kas vajadzīgs jauniem cilvēkiem. Protams, mēs vēl joprojām atļaujam junioriem sporta sacensības šaušanā un medības vecumā līdz 18 gadiem, bet tikai pieaugušo, vecāku vai treneru, uzraudzībā. Saistībā ar šaujamieročiem, ja tie nonāk jauniešu rokās, ir notikušas daudzas traģēdijas. Es ceru, ka jaunie noteikumi palīdzēs nākotnē izvairīties no šāda veida traģēdijām un vairos izpratni, sevišķi junioriem šaušanas sportā un medniekiem, ka ir jābūt sevišķi uzmanīgiem rīkojoties ar ieročiem.

Mēs esam sastapušies ar problēmu, kas rodas tehnoloģiju attīstības un kriminālo darbību rezultātā Eiropā . Es vēršos pie ieroču kopiju pārvēršanu, kas paši par sevi nav bīstami, par pilnīgi lietojamiem ieročiem. Tā ir problēma, kurai vispirms mūsu problēmu pievērsa McCarthy. Tas atļāva de facto tiesību aktu apiešanu. Tagad tas ir apturēts. Ļaujiet man turpinājumā teikt, ka mums šī ieroču kopiju pārvēršanas problēma ir jāaplūko ciešāk nākamajos divos gados, lai novērstu jebkādas drošības nepilnības. Tas pats attiecas uz jautājumu kā mēs nodrošinām, ka šaujamieroči efektīvi tiek deaktivizēti.

Kā jūs jau ziniet, Komisija ir par sankciju ieviešanu Eiropas tiesību aktos, jo Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumi par šo jautājumu ir skaidri. Komisija atzīst, ka 8. ievilkums ietver šo sankciju saistību ar krimināllikumu un ANO protokolu. Tas ir svarīgi, jo ANO protokola 5. panta nodrošināšana prasa dalībvalstīm pielietot sankcijas. Es esmu pārliecināts, ka tas ir kaut kas tāds, ko dalībvalstis paredz savos tiesību aktos. Komisija deklarācija par šo jautājumu arī tiks iesniegta Eiropas Parlamenta sekretariātā(1). Es īpaši gribu pateikties A. Alvaro par viņa atbalstu šajā sakarā.

Eiropai tādējādi būs mūsdienīgi tiesību akti, kas nodrošinās pilsoņu drošību un ņems vērā nepieciešamību aizsargāt jauniešus un bērnus. Tādējādi mēs pastiprinām Kopienas tiesību aktu atļauto aizsardzības līmeni.

Tagad tas ir dalībvalstu ziņā saprast laika iezīmes un ņemot vērā valstu nosacījumus attīstīt šos noteikumus tālāk uz individuāliem pamatiem. Tas nozīmē, ka jebkura dalībvalsts, kas uzskata, ka ir nepieciešami un pamatoti stingrāki noteikumi, saņems manu atbalstu, un es varu tikai iedrošināt dalībvalstis šādi rīkoties.

Es paļaujos uz jūsu kolēģiem valstu parlamentos, lai nonāktu pie skaidra lēmuma, kad būs jautājums par šaujamieročiem. Parolei vienmēr ir jābūt „drošība vispirms". Šodienas lēmums tam visam nogludinās ceļu, un es gribu pateikties par jūsu atbalstu šajā meklējumā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.-Komisijas deklarācijas pievienotas debatēm.

1) Deklarācija par sankcijām.

Komisija atbalsta ātru Padomes Direktīvas, kas groza Direktīvu 91/477/EK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, apstiprināšanu, bet nožēlo, ka Padome bija pret tās sākuma piedāvājumu saistībā ar 16. pantu par kriminālām sankcijām.

Komisija atzīmē, ka Kopienai ir kompetence izveidot kriminālas sankcijas atbilstoši Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgas izgatavošanas un tirdzniecības apkarošanu 5. pantam, papildināt ANO Konvenciju pret starptautisko organizēto noziedzību .

Tādējādi komisija uzskata, ka jebkuram lēmumam ratificēt Protokolu ir jābūt kopā ar deklarāciju par kompetenci, kas skaidri parāda Kopienas kompetences jomu.

Komisija šajā saistībā rezervē sev institucionālās tiesības.

2) Deklarācijas par datu aizsardzību projekts.

Komisija atzīmē, ka personas datu apstrāde šajā Direktīvā attiecas uz Direktīvu 95/46/EK un nevar paredzēt indivīdu aizsardzības līmeni saistībā ar viņu personas datu apstrādi Kopienas un valstu likumu uzraudzībā, un īstenībā nemaina pienākumus un tiesības, kas izvirzīti Direktīvā 95/46/EK.

Šajā sakarā nepieciešamība pagarināt minimālo periodu, kurā reģistri, kas satur informāciju par ieroču īpašniekiem tiek glabāti, no 10 līdz 20 gadiem. Komisija ir pārliecināta, ka šāda personas datu apstrāde ir attaisnojama no tā viedokļa, ka ieroči ir gan bīstami, gan ilgmūžigi, un tiem ir iespēja tikt izmantotiem noziegumos, tādēļ prasa īstas informācijas iegūšanu gan par ieročiem, gan to īpašniekiem.

Komisija tālāk atzīmē, ka paturot prātā Direktīvas mērķus, un saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK prasībām, pieeja centralizētām kartotēkām vai sistēmām, kas garantē pieeju necentralizētām kartotēkām, tiek atļauta tikai policijai un tiesu iestādēm, lai izmeklētu, noteiktu un apsūdzētu kriminālpārkāpumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, refetente. − (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, ļoti ilgstošais process tuvojas, es ceru, veiksmīgam noslēgumam. Sākumā ļaujiet man pateikt paldies visiem, kas ir devuši vērtīgu ieguldījumu šajā procesā. Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ēnu referentiem, G. Podestą, L. Lehtinen un K. Riis-Jørgensen, komitejas priekšsēdētājai A. McCarthy un atbildīgajam sekretariātam, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas referentiem, A. Alvaro un citiem, kas atbalstīja procesu, Padomes prezidentūrai, ko pārstāvēja António Delicado un viņa kolēģi, un pēdējai, bet ne mazāk svarīgajai Komisija, ko pārstāvēja Michel Ayral un viņa kolēģi, kurus motivēja komisārs G.Verheugen, lai atrastu kopēju risinājumu.

Es daudz esmu iemācījusies no šī procesa. Es esmu iemācījusies par lobiju spēlēto patieso lomu. Daži no viņiem konstruktīvi darbojušies, lai sasniegtu kopējus risinājumus, turpretim citi piesardzīgi traucēja procesam ar nepatiesu informāciju. No paša sākuma bija skaidri redzams, ka nav vienkārši nodrošināt pareizu līdzsvaru starp labi funkcionējošo iekšējo tirgu un, attaisnotām rūpēm par pilsoņu drošību saistībā ar nelikumīgu šaujamieroču izmantošanu un saprotamu mednieku un sportistu vēlmi panākt, ka viņu hobiji plaši netiek traucēti. Kā G. Verheugen teica, mēs vēlamies izmantot pieredzi, ko ieguvām Direktīvas 91/477/EEK pielietošanā, novērst ievērotās nepilnības un transportēt ANO šaujamieroču protokolu, ko Komisija parakstīja jau 2002. gadā, Kopienas tiesību aktos. Mums tādēļ noteikti jāiekļauj īpaši panti, lai apskatītu šaujamieroču nelikumīgu izmantošanu, tirdzniecību un ieguvi. Šis kompromiss ņem vērā minētās prasības. Es vēlētos, lai šur un tur būtu vēl skaidrāk izteikti noteikumi, piemēram, lai iegūtu labākus tiesību aktus vai vienkāršotu lietas, un tiešām samazinātu šaujamieroču kategoriju skaitu līdz divām Eiropas mērogā., kā tas jau ir divās trešdaļai dalībvalstu. Tomēr es šeit nevarēju nodrošināt pārsvaru.

Tomēr kopumā es esmu apmierināta ar panākto kompromisu. Apdomāsim uz brīdi tā mēs īstenosim daļēji harmonizētus tiesību aktus par šaujamieročiem 27 dalībvalstīs. Mums vēl joprojām ir ļoti atšķirīgi tiesību akti par šaujamieročiem valstu līmenī, un šī daļējā harmonizēšana atbalstīs likumīgu tirdzniecību un sniegs ieguldījumu lielākai drošībai. 100% garantija, ka nebūs ļaunprātības ir neiespējams, bet kā mēs jau dzirdējām, mums jāatzīst, ka mums noteikti ir jāmēģina, ja vien ir iespējams, novērst tādas traģēdijas kā bija Vācijā, Somijā vai Beļģijā.

Es negatavojos iedziļināties detaļās par jaunajiem tiesību aktiem, jūs jau esat ar tiem iepazinušies, un G.Verheugen jau minēja vairākus no tiem, Es atbalstu faktu, ka līdz 2014. gadam, mums dalībvalstīs būs datorizēts šaujamieroču reģistrs, tas uzlabos informācijas apmaiņu un stipri veicinās ļaunprātības gadījumu izsekojamību, un var arī padarīt, ka izsekojamības iespēja ir pirmajā vietā. Mēs tāpat ņemam vērā, ka šis ir interneta laikmets, jo noteikumi attieksies uz darījumiem tiešsaistē tāpat kā aci pret aci darījumos.

Vai es drīkstu beigt minot vairākus punktus, kam jūsu lēmuma pieņemšana ir jāpadara vieglāka un pretēji divus argumentus, kas runās pret labākajiem Eiropas tiesību aktiem. Direktīva neattieksies uz ieroču un munīcijas kolekcionāriem, sabiedriskajiem pakalpojumiem vai kultūras un vēstures iestādēm. Noteikumi netiks piemēroti ar atpakaļ ejošu datumu. Mēs ierosinām valstu šaujamieroču reģistru nevis Eiropas reģistru. Lai gan mums ir šāda veida reģistrs govīm, šķiet, ka būs grūtāk to panākt saistībā ar šaujamieročiem. Ne arī mēs principa dēļ iebilstam tirgotājiem, sportistiem vai medniekiem, kas ir saistīti ar atbildību par šaujamieročiem pilnīgi apzinoties to īpašo dabu.

Man teica, ka tad, kad oriģinālā Direktīva tika apspriesta 1990. gadā, tika izteiktas ļoti lielas šaubas, un diskusijas bija ļoti emocionālas. Vēlāk tomēr direktīvu sāka uzskatīt par ļoti noderīgu, praktisku un efektīvu. Šajā sakarā es esmu pārliecināts, ka tiks sasniegts kompromiss, un tas būs veiksmīgs, un ceru uz jūsu atbalstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro , pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinuma sastādītājs. (DE) Priekšsēdētāja kungs, es nedomāju, ka man ir daudz, ko piebilst G. Kallenbach tikko teiktajam, kā to, ka man ir prieks strādāt kopā ar Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekššēdētāju A. McCarthy, un manu kolēģi no šīs komitejas G. Kallenbach, ar ko es strādāju ļoti cieši kopā un ar lielu pārliecību šajā procesa posmā. Ne mazāk es vēlos arī pateikties Komisijai, ko šajā gadījumā pārstāvēja G. Verheugen. Tik cieša sadarbība ir reta lieta.

Ko jūs varat pateikt vienā minūtē, ja 30 sekundes paiet pateicoties cilvēkiem.

Būtībā mēs sasniedzām to, ka ES ir paziņojusi, ka tad, kad tā sāks regulēt likumīgo tirdzniecību ar šaujamieročiem, tas līdzīgi attieksies arī uz nelikumīgu transportēšanu un šaujamieroču ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs esam skaidri pateikuši, ka Eiropas Savienība nesamierināsies ne ar vienu nozieguma veidu saistībā ar šaujamieroču izmantošanu, kas nav iegūti likumīgā veidā un nesamierināsies ar situāciju, kurā iedzīvotāji ļaunprātīgi izmantos tiesības, ko viņi ir ieguvuši Eiropas Savienībā.

Es to saku visiem, kas šodien, tāpat kā es, ir saņēmuši neskaitāmas elektroniskā pasta vēstules no medniekiem, sportistiem, kurās tie apvaino Eiropas Savienību viņu brīvību ierobežošanā. Lasiet direktīvu, konsultējaties ar Komisiju un jūs redzēsiet, ka Eiropas Savienība ir spērusi soli savu pilsoņu aizsardzībai, nevis otrādi.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Podestà, PPE-DE grupa vārdā. (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es esmu pateicīgs referentei G. Kallenbach un ēnu referentiem no citām grupām, ka viņi bija nepārtraukti pieejami konsultācijām, ļaujot mums panākt novatorisku, bet man jāsaka līdzsvarotu kompromisu.

Ieteikto Direktīvas grozījumu mērķis ir piemērot to ANO protokolam par organizētās noziedzības apkarošanu, attiecībā uz šaujamieroču , kas domāti tikai civilai izmantošanai pirkšanu un tirdzniecību. Direktīva aptver jautājumus, pret kuriem visi ir jūtīgi, tādus kā mūsu pilsoņu drošība, kā arī sporta tradīcijas un miljonu eiropiešu, kas dodas medībās, dzīvesveids atbilstoši tradīcijām.

Ciešas konsultācijas ar Padomi ļāva izveidot dokumentu, kas nosaka skaidru līdzsvaru starp vēlmi izveidot harmonizētus noteikumus un respektu pret atsevišķu valstu specifiskajām kultūras tradīcijām, saglabājot subsidiaritātes principu.

Vispirms es uzsvēršu šaujamieroču un to pamatdaļu marķēšanas sistēmu, ne mazāk svarīgi ir mērķi nodrošināt to izsekojamību, nepieciešamību saglabāt datus vismaz 20 gadus, stingrāku uzraudzību tirdzniecībai tiešsaistē, lai samazinātu risku nepilngadīgo un cilvēku, kas apdraud sabiedrisko drošību, iespēju izmantot šaujamieročus un vispārīgo principu šaujamieroču deaktivēšanai.

Otrkārt, es gribu atgādināt, ka pašreizējā četru kategoriju klasifikācija ir saglabāta, balstoties uz cieņu pret jau minētajām kultūras un tradīciju praksēm, pārvērtējot priekšrocības un trūkumus, ja iespējams līdz 2012. gadam mēs kategorijas samazinātu uz divām.

Tomēr Padomes nepieejamība nozīmē, ka Eiropas šaujamieroču apliecības nebūs vienīgais nepieciešamais dokuments šaujamieroču nēsāšanai, un pēc manām domām tā ir nokavēta iespēja.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, PSE grupas vārdā.. – (FI) Priekšsēdētāja kungs, mana vissirsnīgākā pateicība referentei G. Kallenbach, citiem ēnu referentiem, un A. McCarthy, iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētājam par tik sarežģītu tiesību paketi. Kad mēs gandrīz pirms diviem gadiem sākām šo darbu, mēs bijām pārliecināti, ka šis vispirms būs tehnisks pasākums, kura vienīgais mērķis būs panākt, lai ANO šaujamieroču protokols kļūtu par ES tiesību aktu. Tomēr process nebija tikai tehnisks. Daži gribēja pilnībā aizliegt ieročus un ierobežot pilsoņiem to likumīgo esību, kamēr noteikta grupa negribēja nekādu kontroles veidu ieroču tirdzniecībai un izmantošanai.

Mūsu referentes G. Kallenbach vadībā mēs tomēr atradām līdzsvarotu kompromisu galveno grupu starpā, no kurām viena domāja par indivīdu un sabiedrības drošību, kā arī par tiem, kas ieročus izmanto kā hobiju un arī medniekus. Tas ir labi, ka visi ES ieroči tiks reģistrēti, lai būtu vieglāk tos izsekot un, ka dalībvalstīm nākotnē būs 20 gadus jāsaglabā detaļas par ieroci un tā īpašnieku. Ir arī svarīgi, ka atdarināšana un pārvērstie ieroči tiks iekļauti vienā direktīvā. Mednieku un šaušanas sportistiem būs daudz vieglāk, kad Eiropas šaujamieroču apliecība būs vienīgais nepieciešamais dokuments, kad ceļos no vienas valsts uz citu, un netiks iekasēta maksa par to.

Vecuma ierobežojums 18 gadi, kas ir paredzēts direktīvā un tā pamatojumi, manuprāt, ir pamatoti. Tas nozīmē, piemēram, ka manā valstī, Somijā, tūkstošiem reģistrētie mednieki, kas nav pilngadīgi, ar vecāku atļauju var turpināt savu hobiju, tieši tāpat kā līdz šim. Tādas direktīvas kā šī pierāda savu vērtību sabiedrības acīs. ES četras brīvības kļūs stiprākas, ja ES attīstīsies kā drošs apgabals ar iekšējām tiesībām.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo, ALDE grupas vārdā. (FI) Priekšsēdētāja kungs, es arī vispirms gribu pateikties referentei G. Kallenbach par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Ikviena nākotnes vārdā ir svarīgi pārtraukt nelikumīgo šaujamieroču ražošanu un tirdzniecību. Ziņojums palīdzēs šo mērķi sasniegt.

Mēs, somi, uztraucamies par to, vai jauniem cilvēkiem vajag atļaut turpināt medīt prieka pēc. Sportam Somijā ir vajadzīga licence, un to cieši uzrauga, un ieroču drošai un atbildīgai izmantošanai tiek sniegta pieredzējušu mednieku palīdzība. Es domāju, ka ir svarīgi, ka Somijas labākā pieredze un senās tradīcijas arī tiks turpinātas pēc tam, kad jaunā direktīva būs apstiprināta. Ir svarīgi, ka rīt mēs vienosimies par rūpīgu sagatavotu kompromisu, kurā dažāda dalībvalstu pieredze tiks padarīta pa atbilstošu, un dalībvalstis noteiktos apstākļos medniekiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu var atļaut šaujamieroču pirkšanu un glabāšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, UEN grupas vādā. (PL) Priekšsēdētāja kungs, ir ļoti svarīgi kontrolēt šaujamieroču glabāšanu, ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropā dzīvojošo cilvēku drošību. Skaidri, ka jebkuri attiecīgie noteikumi nedrīkst nepareizi ierobežot pilsoņu tiesības nodrošināt drošību savā īpašumā, ne arī drīkst ierobežot personīgo drošību, kad viņi uzņemas svarīgus sabiedriskos pienākumus vai arī tad, kad to viņi ir darījuši.

Bez tam pilsoņiem pieder ieroči, kas ir mantots dzimtas īpašums vai tiek izmantoti medniecībā vai sporta mērķiem. Tas viss ir daļa no Eiropas tradīcijām. Visiem ierobežojumiem ir jābalstās uz indivīdu psiholoģisko stāvokli un arī ir jāattiecas uz pilsoņiem, ko tur aizdomās par kriminālnoziegumu izdarīšanu. Turklāt, es domāju, ka šādi ierobežojumi jāattiecina uz cilvēkiem, kas sabiedriski aizstāv fašismu, un radikālos komunistus un islāma ekstrēmistiem.

Tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas Eiropā ļauj ikvienam ar savām rokām samērā ātri radīt amatieru šaujamieročus. Pārmērīgu ierobežojumu ieviešana tāpēc neatturēs kriminālās brālības no šaujamieroču glabāšanas un pārmērīgi ierobežos pilsoņu tiesības, tajā skaitā tiesības uz pašaizsardzību. Mūsu robežkontrolei jābūt stingrākai, jo nelegālie imigranti vēl joprojām spēj iekļūt Eiropā, un ieroči var tikt pārvesti vēl vieglāk.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, GUE/NGL grupas vārdā. (SV) Priekšsēdētāja kungs, ieteiktās izmaiņas ES ieroču direktīvā tiek vērstas uz ieroču kontroles uzlabošanu. Būs labāka marķēšana un stingrākas prasības ieroču tirdzniecībai un ražošanai. Tas ir labi, un tas ir sevišķi labi, ka komiteja vēlas pastiprināt šīs prasības arī nākotnē. Šis jautājums kļūst sevišķi svarīgs kontekstā ar traģisko, fatālo šaušanas gadījumu Jokela skolā Somijā pirms dažām nedēļām. Jauniešiem, kas atrodas pašplūsmā kombinācija ar vardarbības izplatīšanos internetā un pieeju ieročiem, diemžēl ir letāla. Tāpēc ir jāpieņem stingrāki mēri, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.

Ir labi, ka tās ir minimālās direktīvas prasības. Citiem vārdiem dalībvalstis var iet tālāk un ieviest progresīvākus tiesību aktus. Es gribētu, lai visi ES tiesību akti būtu uz šādiem pamatiem. Tas atrisinātu daudzas problēmas. Izskatās, ka mēs varam panākt nolīgumu jau pirmajā lasījumā. Tas ir labi, jo tas ļauj mums ietaupīt laiku un resursus, ko var veltīt kaut kam citam, piemēram, darbam pie miermīlīgākas un bērniem draudzīgākas sabiedrības veidošanas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, IND/DEM grupas vārdā. (SV) Priekšsēdētaja kungs, medības ir sen iedibināta tradīcija. Ikvienai dalībvalstij ir unikāla medību tradīcija, ko aizstāvēt. Tādēļ šodienas debates atspoguļo gara procesa noslēgumu. Stipras gribas stājās pretī viena otrai, notika daudzas diskusijas un ēnu referenti nogura piedaloties trīs partiju sanāksmēs.

Daudz oriģināli priekšlikumi varēja apdraudēt dalībvalstu medību kultūru. Par nožēlu Eiropas ieroču apliecība netiek pieprasīta kā vienīgais dokuments, ko reti izmanto mednieki un šaušanas sporta pārstāvji esot citās dalībvalstīs. Brīva pārvietošanās netiek atļauta, jo daudzām valstīm tiek atļauts pieprasīt papildus dokumentus. Kopienas mednieki un sportisti būs pakļauti lielākai birokrātijai kā personas no trešajām valstīm. Par laimi maksa par šādām atļaujām ir aizliegta.

Procesa gaitā, kā ēnu referents, es mēģināju ietekmēt beigu ziņojumu tajos gadījumos, kad man bija atļauts piedalīties sanāksmēs. Mans darbs tika vērsts galvenokārt uz diviem jautājumiem. Es biju noraizējies par aizliegumu neatļaut pasūtīt ieročus internetā un vēlējos novērst izmaiņas par izņēmumu situāciju skolām, kas piedāvā apmācību vides apsaimniekošanā un šaušanas sportā. Attālos rajonos aizliegumu pirkt ieročus internetā aizkavēs ieroču izmantošanu medībām. Zviedrijā mums ir labi noteikumi interneta pirkumiem, kurus ir apstiprinājusi gan medību kopiena, gan iestādes.

Otrs jautājums bija par minimālo vecuma ierobežojumu, kas ietekmētu augstākā līmeņa vidējo izglītības iestāžu programmas. Zviedrijā medību apmācībai ir liela nozīme nākošo paaudžu sagatavošanā medībām un aizsardzības spēlēm.. Tagad mūsu medību tradīcijas saglabāsies. Tas, kas bija sarežģīts birokrātisks process, tagad ir kļuvis pieņemams, lai gan ne ideāls kompromiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Priekšsēdētāja kungs, Šengena un vēl nežēlīgākas kriminālbandas bez šaubām panāca, ka ir būtiski apstiprināt stingrāku pieeju nelikumīgai šaujamieroču glabāšanai un noziegumu organizēšanai. Tomēr tas viss ir farss, kad nevainīgi pilsoņi, mednieki un sporta šāvēji tiek uztverti tāpat kā noziedznieki. Tā vietā svarīgākajai prioritātei ir jābūt policijas spēku palielināšanai, jo pēdējos gados tie ir samazināti.

Apvienotajā Karalistē noziegumu statistika ir palielinājusies, kopš vieglie ieroči tika pilnīgi aizliegti, un pēc manām domām, tas mums liek apstāties un padomāt. Mūsu arvien straujākajā laikā, kad valsts ekonomē drošības jomā, ir jāatļauj nevainīgiem garīgi veseliem pilsoņiem izvairīties no dzīvību un veselību apdraudoša uzbrukuma, ja nepieciešams. Fakts ir tāds, ka lielākā daļa noziegumu tiek paveikti neizmantojot likumīgi iegūtus ieročus.

ES vajadzētu koncentrēties uz labāku tās robežu aizsardzību, piemēram, palielinot FRONTEX pieejamos resursus, un palielinot sadarbību drošības jomā.

ES valstīm ir perfekti izmantojami šaujamieroču tiesību akti, un ja tiktu prasīti vēl stingrāk pielietojami vai nepieciešami noteikumi, valstīm, kas izraisa šaubas, ir jāpieņem attiecīgi lēmumi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, ja mēs paskatāmies uz šīs lietas sākuma punktu un redzam, cik tālu mēs esam nonākuši, es domāju ir godīgi teikt, ka mēs esam spējuši uzlikt šo ļoti pretrunīgo jautājumu uz objektīviem pamatiem. Sadarbībā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju mēs esam atraduši risinājumu, kas mums atļauj labāk kontrolēt šaujamieročus Eiropas Savienības teritorijā, neatstājot novārtā šaušanas sportistus un medniekus, kas satraucas par pārmērīgi birokrātiju un pārmērīgajām reģistrācijas prasībām. Es esmu visvairāk pateicīgs komisāram G. Verheugen, kā arī iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētājai A. McCarthy, un, protams, ēnu referentiem, kas daudzus strādāja ļoti smagi kopā ar referentu un citiem ieinteresētajiem kolēģiem. Tā nebija vienkārša vairāku iesaistīto grupu problēma, es domāju mēs esam sasnieguši kompromisa risinājumu kas ņemot vērā Padomes sastāvu, bija vienīgais iespējamais risinājums.

Ciktāl saistība ir ar tirdzniecību, ko regulē ANO protokols un, kas vēl joprojām pastāv, rodas jautājums cik lielā mērā Komisija ir spējīga iesniegt priekšlikumu, kas saņem Padomes vispārēju apstiprinājumu un padara Parlamenta darbu konkrētu. Komisār, es neesmu ironisks. visā nopietnībā, es vēlu jums panākumus prasmīgi pārliecināt jūsu kolēģus Padomē, ka viņi ir veikuši visdabiskāko ANO protokola pielāgošanu arī Eiropas Savienībai.

Es tāpēc gribu pateikties ikvienam, kas piedalījās šajā procesā par šo ļoti pretrunīgo jautājumu. Es domāju, ka gudrs risinājums ir panākts visām ieinteresētajām grupām uz kompromisa pamata, un es ceru, ka rīt mēs spēsim atbalstīt šo kompromisu ar lielu pārsvaru.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Priekšsēdētāja kungs, es runāju kā ieinteresēta deputāte un nevis kā komitejas priekšsēdētāja. Es domāju, ka ar šo jauno tiesību aktu par ieročiem, mēs demonstrēsim saviem pilsoņiem, ka Eiropa var darboties tā, lai novērstu nelikumīgo ieroču problēmu. Mums ir stingri likumi Lielbritānijā, bet bez ES tiesību aktiem ieroči turpinās savu ceļu tādu pilsētu kā Mančestera un Liverpūle ielās.

Kolēģi, šis ir 9 mm Smith & Wesson kopija, pārveidojams ierocis, kas ir domāts tukšu patronu šaušanai vai CS gāzes bumbiņu šaušanai, bet ja pārveidots, šauj ar dzīvībai bīstamu munīciju. Nesatraucieties, tas nav pielādēts, tas ir pārveidojams, bet ne pārveidots. Ar šādu ieroci traģiski nošāva divpadsmitgadīgo Mančesteras meiteni Kamilah Peniston. Mātes pret vardarbību, mātes, kas ir zaudējušas bērnus noziegumos, kur šauts, pajautājiet man, no kurienes šie ieroči nāk, un ko mēs darām, lai pārtrauktu šo nāvējošo ieroču nelegālo tirdzniecību.

Mančesteras policija teica man, ka 46% no visiem ieročiem, kas pārņemti pagājušajā gadā ir pārveidotie ieroči. Pārveidotie ieroči ir lēta, populāra kriminālnoziedznieku izvēle un tā ir augoša problēma Eiropā ne tikai Apvienotajā Karalistē.

Tāpēc es pateicos komisāram G. Verheugen. mūsu referentiem G. Kallenbach, A. Alvaro un 25 dalībvalstīm par manu grozījumu, apkarot un pastiprināt kontroli šiem pārveidojamiem ieročie, atbalstu. Noliekot tos vienā kontroles sistēmā ar vieglajiem ieročiem, kriminālnoziedznieku bandām būs daudz grūtāk tos iegūt, un tas samazinās šo ieroču kontrabandu, kas ir aizliegta Lielbritānijā.

Policijas vadītāju asociācija Lielbritānijā pilnīgi atbalsta šo tiesību aktu un tā prasības pārveidoto un deaktivizēto ieroču marķēšanā, izsekojamībā un ieroču tirdzniecības kontrolē sazinoties no attāluma, tai skaitā internetā.

Pēc nesenās traģiskās apšaudes Somijā un mēģinājuma šaut skolā Vācijā, ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi stingrāki ES standarti par šaujamieroču kontroli. Eiropa ir pragmatiska un sāk praktiski darboties savu pilsoņu aizsardzībā.

Traģiskās un bezjēdzīgās mana apgabala 15 gadīgā Jessie James, 11 gadīgā Rhys Jones un 12 gadīgā Kamilah Penjaiston nāves no šaujamieročiem ir ļoti jūtīgs jautājums. Viņu dzīves tika viņiem atņemtas. Mēs šeit Eiropā esam viņiem un viņu ģimenēm parādā nodrošināt, lai uz ielām vairs nebūtu šaujamieroči.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi.

Šodienas sabiedrībā ar visām tās briesmām, visi mēģinājumi palielināt sabiedrības drošību tiek no visas sirds atbalstīti. Drošība ir visu brīvību priekšnosacījums. Drošība ir demokrātiskas sabiedrības galvenā īpašība.

Mūsu atmiņā vēl svaiga ir Jokela skolas slepkavība, kas nav vienīgais šāda veida piemērs. Mums tomēr ir jānodrošina, lai tas būtu pēdējais.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem interpersonāla vardarbība un pašnāvību risks ir ierindota atbilstoši trešā un ceturtā vietā visā pasaulē starp 15- 44 gadus vecu cilvēku saslimšanas un priekšlaicīgas nāves gadījumu cēloņi.

Liela daļa no tiem rodas šaujamieroču lietošanas dēļ. Viegli iegūstamie šaujamieroči asociējas ar augstākiem nāves gadījumiem no šautām brūcēm.

Ir apsveicami, ka Eiropas Savienība saprot vajadzību veltīt uzmanību specifiskajiem draudiem

Es gribu pieskarties vēl vienam aspektam. Konkrēti kopš Direktīvas transportēšanas 1993. gadā internets ir ievērojami attīstījies un kļuvis par elektronisko tirgu.

Direktīvas mērķi apturēt šaujamieroču tirdzniecību var sasniegt tad, ja interneta tirdzniecību iekļauj tās darbības jomā.

Es tāpēc uzskatu, ka, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāreaģē, situācijai saistībā ar minētajiem šaujamieročiem, atbilstošā veidā. Lai to izdarītu, mums vajag saskaņotus preventīvos un represīvos mērus, un mums vajag integrēt tos vienotā politikā.

Beidzot, mana pateicība referentei un cilvēkiem, kas ar viņu strādāja.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, es tikai gribētu norādīt McCarthy, ka šaujamieročus aizliedza parlaments.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Priekšsēdētāja kungs, es gribu uzsvērt tikai vienu punktu un vērst jūsu uzmanību uz nevienlīdzību kā Eiropas šaujamieroču apliecība darbojas praksē, sevišķi kā tā ietekmē mednieku brālības. Ja reģistrētā ieroča īpašnieks vēlas medīt lielākajā daļā ES valstu, viņš vienkārši izveido savu Eiropas apliecību šķērsošanas punktos, bet ja viņš grib doties uz Apvienoto Karalisti viņam ir jāizveido sava Eiropas apliecība jau iepriekš un tad jāgaida sešas nedēļas, lai to apstrādātu vietējā policija. Tā viņš pirms šī laika nevar medīt citās trešajās valstīs.

Šāda birokrātija nav vajadzīga, jo tā nopietni kaitē medību brīvdienu Apvienotajā Karalistē, tajā skaitā manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā, veicināšanai. Protams, Eiropas apliecības kopija, kas izveidota iepriekš, kalpo tam pašam mērķim. Es tāpēc uzticos kaimiņattiecībām, ka šī anomālija tiks apspriesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, pamats grozījumiem šajā direktīvai bija ANO protokols un jautājums, kā efektīvāk apkarot terorismu. Tas arī bija komisijas priekšlikuma pamats. Referenta priekšlikums apstiprināja pilnīgi revolucionāru pieeju eksistējušajai direktīvai.

Ja mēs paskatāmies, ko mēs pārrunājam šodien un par ko mēs balsosim rīt, mēs redzam, ka tas ir kompromiss, kas kā jau tas bieži ir neapmierina abas puses. Kompromiss ir tāds, ka no vienas puses mēs mēģinām apkarot visu, kas ir nelikumīgs, un šeit mēs nekad pietiekami stingri nekontrolējam, no otras puses mēs negribam pārmērīgi sarežģītu šaujamieroču izmantošanu. Noteikti pastāv daži aspekti, tādi kā kategorijas vai reģistrācija, kur stingrāki noteikumi uz subsidaritātes pamatiem būtu piemērotāki, bet tas negarantē 100% panākumus. Tomēr process ir iesākts, un mēs redzēsim, kā šie uzdevumi tiek risināti praksē, un kā dalībvalstis risina šo jautājumu.

Es domāju, ka tas viss ir dzīvotspējīgs kompromiss, un es zinu, ka ikviens, kas ir iesaistīts ir ļoti daudz strādājis, lai to sasniegtu, tāpēc es vēlos izteikt viņiem savu pateicību.

Šajā kontekstā, tomēr, es domāju mums nepārtraukti ir jāņem vērā atšķirība starp likumīgiem un nelikumīgiem šaujamieročiem. Mēs risinām likumības jautājumu konsekventā un stingrā veidā, bet mums ir jāpiemēro saprātīga pieeja un jāatmet sarežģītais birokrātisms kā atbilstoši zīmoli juridiskajā jomā.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, dokuments, par kuru mēs rīt balsosim ir kompromiss, kas pilnībā apmierina gandrīz visus likumīgos ieroču izmantotājus. Komisijas oriģinālais teksts ir pilnīgi pieņemams, jo mēs esam padomes pozīcijās. Referente diemžēl pieņēma diezgan dīvainas pozīcijas, un mums bija jāizcīna diezgan liela cīņa ar viņas sākotnējām idejām. Es arī gribu pateikties G. Podesta par viņa patiesība ārkārtīgi smago darbu.

Kompromiss, kuru mēs panācām apmierina visus likumīgo ieroču izmantotājus. Man ir jāsaka, ka Francijas mednieki ir diezgan apmierināti, ka četras kategorijas ir saglabātas. Šis ir svarīgs jautājums Francijā, un es esmu ļoti iepriecināts, ka šovakar mēs spējām tās saglabāt. Es arī ar prieku gribu pateikt, ka esmu apmierināts ar centrālo reģistrācijas sistēmu, jo tas ir loģiski, ka mums spējam izsekot ieročus. Es jūtu, ka šis ir visnozīmīgākais punkts pilsoņu drošībai. Ieroču tirgotāji arī ir apmierināti ar CIP marķēšana. Mēs arī esam apmierināti par tirgošanu no attāluma. Mēs esam kopumā apmierināti ar visu dokumentu.

To sakot, es jūtu, ka pēdējo gadu darbs liek mums atklāt referentu sākotnējo pozīciju, man jāsaka, mums jāuzmanās, apstiprinot noteiktas pozīcijas, par sākotnējiem jautājumiem. Faktiski, ja Komisija, Padome un PPE grupa pilnīgi neaizstāvēja savu pozīciju, es uzskatu, ka mūs koordinēja uz dokumentu, kuru nevarēs pielietot un uz zaļajām pozīcijām un ideoloģiju, kas ļoti kaitē medniekiem un likumīgo ieroču īpašniekiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, es tikai gribēju pajautāt McCarthy vai ieroči, kas viņai ir marķēts un reģistrēts, un vai viņai ir atļauja to ienest Parlamentā.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Priekšsēdētāja kungs, man ir jāatbild uz šo jautājumu, jo tas tikko parādīja, ka P. Rübig neizprot tiesību aktu, kas ir viņam priekšā. Ja tas nav definēts kā šaujamierocis, jums nevajag atļauju, Ikviens uz ielas to var nopirkt, noziedznieks arī. Tā P. Rübig kungam ir pareizi jāizprot fakti pirms viņš iejaucas.

Es, tomēr, rindas kārtībā paceļu apvainojumu, ko izteica H. Goudin, un es vēlos labot ierakstu protokolā. Neviens ēnu referents netika izslēgts no trīspusīgajāmsarunām. IND/DEM grupa arī tika uzaicināta, tā nozīmēja referentu pirms 18 mēnešiem, tas neparādījās nevienā sanāksmē vai uzklausīšanā, un neparādījās nevienā no trīspusējām sarunām. H. Goudin kundze ļoti labi zina, ka viņa tika nozīmēta tikai pirms divām nedēļām un pārņēma ēnu referenta pienākumus tā referenta vietā, kurš neieradās.

Es aizstāvu mūsu referentu, ēnu referentu un komitejas darbu, jo mēs pārrunājām savus jautājumus ļoti nopietni, mēs veicām nopietnu darbu un IND/DEM grupai arī šis darbs jāuztver nopietni.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšēdētājs. - Debates ir slēgtas.

Balsošana notiks rīt.

 
  

(1) Skatīt „Komisijas deklarācijas pievienotas debatēm.”

Juridisks paziņojums - Privātuma politika