Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 28. marraskuuta 2007 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 6.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Humanitaarista apua koskevan konsensuksen julistaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 9.Georgian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Tervetulotoivotukset
 14.Ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi perusoikeuskirjan hyväksymisestä (keskustelu)
 15.Yhteiset joustoturvaperiaatteet (keskustelu)
 16.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 17.Talouskumppanuussopimukset (keskustelu)
 18.Rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen - Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus - Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttaminen (keskustelu)
 19.Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (keskustelu)
 22.Uudistettu EU:n matkailupolitiikka (keskustelu)
 23.Libanonille myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu (keskustelu)
 24.Kauppa ja ilmastonmuutos (keskustelu)
 25.Venezuelan kansanäänestys (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (606 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (912 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö