Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. november 28., Szerda - BrüsszelHL kiadás
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Mandátumvizsgálat: lásd a jegyzőkönyvet
 5.bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 6.A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése: lásd a jegyzőkönyvet
 7.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 8.egyzőkönyvet
 9.Grúziai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzőkönyvet
 10.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 12.Ügyrend
 13.Köszöntések
 14.Az Európai Unió alapjogi chartájának jóváhagyása az Európai Parlament által (vita)
 15.A rugalmas biztonság közös elvei (vita)
 16.Vita Európa jövőjéről (vita)
 17.Gazdasági partnerségi megállapodások (vita)
 18.A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása – A közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága (egységes szerkezetbe foglalt változat) – Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (vita)
 19.A tagállamok televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolása (vita)
 20.Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben
 21.(vita)
 22.Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az európai idegenforgalom területén (vita)
 23.(vita)
 24.(vita)
 25.(vita)
 26.A következő ülésszak napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 27.Az ülésnap berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (590 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1364 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat