Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2007. gada 28. novembris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 4.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 6.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 7.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 8.Paziņošana par vienošanos attiecībā uz humanitāro palīdzību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 9.Stāvoklis Gruzijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība
 13.Apsveikšana
 14.Eiropas Savienības Pamattiesību hartas apstiprināšana Eiropas Parlamentā (debates)
 15.Kopējie elastīguma un sociālās drošības principi (debates)
 16.Eiropas nākotne (debates)
 17.ENEkonomiskās sadarbības nolīgumi (debates)
 18.Grozījumi Direktīvā 2004/ 49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos – Kopienas dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība (kodificētā versija) – Grozījumi Regulā (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (debates)
 19.Dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšana, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (debates)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem.
 21.Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (debates)
 22.Atjuninātā ES tūrisma politika: veidojot spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību (debates)
 23.Finansiāls atbalsts Libānai (debates)
 24.Tirdzniecība un klimata pārmaiņas (debates)
 25.Referendums Venecuēlā (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (538 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1143 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika