Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0819(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0433/2007

Debatai :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Balsavimas :

PV 29/11/2007 - 7.26

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0570

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkričio 29 d. - Briuselis Tekstas OL

4. Audito rūmų narių skyrimas (diskusija)
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės klausimas yra jungtinės diskusijos dėl septynių pranešimų, kuriuos pateikė ponia Ayala Sender iš Biudžeto kontrolės komiteto dėl David Bostock, Michel Cretin, Maarten B. Engwirda, Henri Grethen, Harald Noack, Ioannis Sarmas ir Hubert Weber paskyrimo Audito rūmų nariais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, pranešėja. − (ES) Pone Pirmininke, kaip visi žinote, Audito rūmų narius šešerių metų kadencijai skiria Taryba, pasitarusi su Parlamentu. Už Parlamento nuomonės parengimą yra atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.

Šiuo metu Audito rūmus sudaro 27 nariai iš Europos Sąjungos valstybių narių ir dabar siūlome atnaujinti keturių kandidatų kadenciją: David Bostock iš Jungtinės Karalystės, Maarten B. Engwirda iš Nyderlandų, Ioannis Sarmas iš Graikijos ir Hubert Weber iš Austrijos ir pasiūlyti tris naujus narius: Michel Cretin iš Prancūzijos, Henri Grethen iš Liuksemburgo ir Harald Noack iš Vokietijos.

Procedūros Biudžeto kontrolės komitete metu buvo pritarta visoms kandidatūroms, tik ne visoms vienbalsiai. Tačiau matysime, kad jei nėra daugiau pastabų dėl kelių paaiškinimų, siūlyčiau patvirtinti visas šias kandidatūras.

Po asmeninių pokalbių su trimis naujais kandidatais, norėčiau pabrėžti Prancūzijos kandidato pono Cretin paliktą gerą įspūdį, kuris į Audito rūmus atsineš savo reikšmingą tarptautinio audito patirtį, susijusią su JT ir NATO. Biudžeto kontrolės komitetas šią patirtį laiko svariu pranašumu.

Asmeninių pokalbių su tai keturiais nariais, kurių kadencijų pratęsimą reikia patvirtinti, metu svarbiausia tema buvo jų nuomonė apie Audito rūmų pradėtą savęs vertinimo procedūrą, kuri turėtų baigtis 2008 m. pabaigoje, taip pat kiekvieno kandidato indėlis į dabartinę diskusiją dėl poreikio reformuoti Audito rūmų organizaciją, ypač išsiplėtus ES, atsižvelgiant į tai, kad dabar valdybą sudaro 27 nariai ir siekį gerinti institucijos efektyvumą ir didinti modernumą.

Šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad ypatingą įspūdį padarė ponas Sarmas, Komitetas jį palaikė vienbalsiai, I manau, kad dėl to jog jis buvo ypač linkęs bendradarbiauti patvirtinimo proceso metu.

Kita vertus pono Engwirda ir Nyderlandų vyriausybės pasiektas susitarimas nebuvo visiškai skaidrus ir tai sukėlė šiokių tokių įtarimų Komitete.

Dėl dabartinio Audito rūmų pirmininko pono Weber prieš balsavimą norėčiau išsiaiškinti vieną dalyką, kuris man kelia ypatingą susirūpinimą, kuris iškilo po patvirtinimo posėdžio Biudžeto kontrolės komitete ir manau, kad šioje diskusijoje yra puiki galimybė tai išsiaiškinti.

Pone Pirmininke, turėdama tai galvoje norėčiau paprašyti po to kai baigsiu savo kalbą leisti pasisakyti ponui Weber, siekiant išsiaiškinti šį dalyką.

2007 m. lapkričio 13 d. po Audito rūmų, kurių pirmininku yra ponas Weber, metinės ataskaitos pristatymo BBC News programoje buvęs Komisijos vyriausiasis finansininkas padarė keletą pareiškimų, teigdamas, kad 80 % Bendrijos biudžeto buvo įtartinas. Nedelsiant po to sekė pono Weber citata, kurioje sakoma, kad analizė buvo atlikta labiau remiantis tradiciniu metodu, tačiau, kad gana skirtingas pono Kallas teiginys buvo taip pat teisingas.

Norėčiau išgirsti tiesą ir pono Weber patvirtinimą, ar tai buvo jo teiginiai ir jei ne, tai norėčiau, kad jis išplatintų paneigimą ir jo kopiją atsiųstų šiems rūmams, siekiant išvengti tokio prieštaravimo viešajai nuomonei padaryto žalos.

Grįžtant prie mano pranešimo turinio, norėčiau išreikšti nusivylimą, kad Taryba, kuri pasikartosiu apgailėtinai nedalyvauja posėdyje, dar kartą ignoravo 1992 m. Parlamento nutarime nustatytus kriterijus siekiant didesnio skaidrumo.

Iš esmės dviem atvejais Taryba ignoravo rekomendacijas neviršyti savo įgaliojimų, kitaip sakant, 12 metų darbo Audito rūmuose. Tačiau blogiausia, kad ji nepaisė šio Parlamento rekomendacijos dėl būtinybės sudaryti geresnę pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų Audito rūmuose. Kadangi iki šiol ten iš 27 narių yra 5 moterys, o dabar siūloma sumažinti jų skaičių iki keturių. Todėl manau, kad Taryba turi imtis ypatingų priemonių.

Todėl privalome reikalauti, kad Taryba pripažintų, kad geri Parlamento ir Audito rūmų santykiai yra būtini, jei norime, kad kontrolės sistema tinkamai veiktų. Todėl turėtume sulaukti Tarybos siūlymo su jos siūlomais kandidatais laiku, kad prieš priimdami sprendimą galėtume glaudžiau bendradarbiauti su Audito rūmų nariais.

Dar svarbiau priminti Tarybai apie būtinybę gerbti Europos Parlamento nuomonę, norint išvengti to, kas įvyko 2004 m. pasikartojimo, t.y., neigiamos nuomonės dėl vieno iš Tarybos pasiūlyto kandidatų, kurią Taryba visiškai ignoravo.

Turėdama galvoje Audito rūmų ateitį norėčiau paminėti daugelio Europos Parlamento narių jaučiamą susirūpinimą dėl tokios svarbios institucijos veiksmingumo, kuri yra valdoma 27 narių valdybos. Todėl nekantriai laukiame Audito rūmų savęs vertinimo procedūros išvadų ir, beje, savo pranešime rekomenduoju Parlamentui kruopščiai jas išnagrinėti, kai jos bus pateiktos 2008 m. pabaigoje ir turėti poziciją dėl įvairių variantų.

Tačiau tuo tarpu galima tobulėti ir aš raginu Audito rūmus pasinaudoti visomis prieinamomis priemonėmis darbui racionalizuoti ir supaprastinti, ypač naudojant pagal dabartinę Sutartį suteikiamas galimybes: pvz., galimybę patvirtinti ataskaitas daugumos nuomone, o ne konsensuso pagrindu, galimybę sukurti grupes, atsakingas už tam tikras ataskaitas, kurių nebūtina tvarkyti visai valdybai.

Be to, rekomenduoju, kad priimant pasiūlymą patvirtinti Audito rūmų narių kandidatūras, su minėtomis išlygomis, Parlamentas bent pareikštų norą gauti paaiškinimus dėl mano pirmiau siūlytų dalykų.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Dėkoju, ponia Ayala. Pono Weber nėra šioje salėje, todėl tikiuosi, kad jūsų kreipimąsi jam perduos vienas iš jo kolegų ir ponas Weber galės atsakyti į jums rūpimus klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva, PPE-DE grupės vardu. (BG) Šiandien rengiamės balsuoti dėl septynių naujų Audito rūmų narių kandidatūrų. Europos Parlamentas ir Europos Parlamento nariai visada laikė šią institucija labai svarbia. Būdama Bulgarijos Europos Parlamento nare ir naujos valstybės narės atstove, manau, kad tinkamas Audito rūmų darbas ir jų efektyvus bendradarbiavimas su Europos Parlamento nariais yra ypač svarbus visos Europos Sąjungos finansinei sveikatai.

Posėdžių su kandidatais Biudžeto kontrolės komitete metu turėjome galimybę sužinoti jų profesinę kompetenciją, jų asmenines žinias ir asmeninę motyvaciją. Žinoma, galime tik apgailestauti, kad tarp kandidatų nebuvo nei vienos moters ar jauno žmogaus, tačiau Europos Parlamentas neturi įtakos valstybėms narėms ir jų pasirinkimui nacionaliniu lygiu.

Mūsų, Europos Parlamento narių, pareiga įvertinti kandidatus ir tikiu, kad tie, kurių išklausėme Biudžeto kontrolės komitete yra verti būti išrinktais į Audito rūmus. Dauguma, kuria buvo patvirtinti septyni kandidatai balsavimo Komitete metu, yra didelio pripažinimo, kurį rodome kiekvienam šių kandidatų, įrodymas. Jų politinė ir profesinė nepriklausomybė buvo vienas esminių kriterijų, kuriuo vadovavomės vertindami kandidatus. EPP-ED grupė Europos Parlamente pritars visoms kandidatūroms, tikėdamasi gero ir vaisingo bendradarbiavimo su Europos Audito rūmų nariais.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE). - (DE) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, pritariu siūlymams dėl septynių Audito rūmų narių skyrimo ir galiu tik pakartoti, koks yra svarbus Audito rūmų darbas saugant finansinius ES ir valstybių narių interesus. Audito rūmų vaidmuo siekiant šio tikslo yra nepaprastai svarbus, jie taip pat turi nepriekaištingą reputaciją. Jie be baimės, sąžiningai, profesionaliai ir nepriklausomai atlieka šią savo užduotį, tačiau žinoma visuomet turi pasikliauti žmonėmis, nes juk žmonės kuria institucijos reputaciją. Kadangi narius siūlo valstybės narės, pastarosioms svarbu atkreipti dėmesį į mano pastabas.

Svarstydami šias kandidatūras kai kurie gali prieštarauti dėl sąlyginai didelio jų amžiaus. Tačiau būtent šioms pareigoms manau asmeninė ir profesinė patirtis yra esminiai veiksniai ir 25, 30 ar 35 metų auditorių šios savybės paprasčiausiai nėra pakankamos. Manau, labiau pateisinama kritika dėl moterų skaičiaus, kuris yra labai mažas. Tačiau manau, kad kandidatų kokybė turi būti viršesnė už jų lytį. Grupinės dvasios, esprit de corps kūrimą ir glaudžių ryšių su valstybių audito tarnybomis ieškojimą laikau labai svarbiu dalyku. Tai turėtų būti bendradarbiavimas, o ne priklausomybė.

Kaip žinote klausimas, ar Audito rūmai neturi per daug narių buvo neseniai karštai aptartas. Dabar Reformų sutarties dėka buvo priimtas sprendimas. Tačiau susirūpinimas vis dar išlieka ir tai yra pagrįstas susirūpinimas dėl to, ar 27 narius turintys Audito rūmai gali dirbti didžiausiu veiksmingumu. Narių skaičius ir profilis turi būti tinkamas. Be to, ypač šioje srityje, profesinė kompetencija neturėtų būti priklausoma nuo politinių svarstymų. Galvojant apie restruktūrizacijos planus, kurių tikrai bus, ateityje norėčiau pateikti federalinės audito tarnybos šalyje, iš kurios esu, pavyzdį, minėtoje tarnyboje yra daug narių, manau, kad jų yra daugiau 50, tačiau kiekvienas narys ten vadovauja padaliniui ir pilnai dalyvauja audito veikloje bei tuo pačiu turi teisminę nepriklausomybę.

Kokia bebūtų federalinės audito tarnybos ateitis, ji lieka mūsų pagrindine sąjungininke vykdant kruopštaus biudžeto tikrinimo užduotį.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Norėčiau paklausti, ar ponas Weber norėtų keliais žodžiai pakomentuoti apeliaciją, kurią pateikė šių diskusijų pranešėja, ponia Ayala?

Pone Weber, ar norėtumėte tarti kelis žodžius?

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Weber, Audito rūmų pirmininkas. (DE) Pone Pirmininke, jau buvau išėjęs iš salės kai buvo užduotas šis klausimas. Nereikia nė sakyti, kad norėčiau tai paaiškinti. BBC interviu buvo manoma, kad aš palaikiau ponios Andreasen pusę. Galiu pasakyti, kad iš teisų daviau interviu BBC, tačiau Andreasen vardas jame net nebuvo paminėtas. Du čia esantys mano darbuotojai tą gali paliudyti.

Kitas svarbus dalykas yra tai, kad manoma, kad aš pasakiau, kad 80 % išlaidų buvo uždegta raudona šviesą, jei galima taip paprasčiau pasakyti. Tačiau aš pasakiau visiškai priešingai. Žurnalistas, kuris žinoma laisvai gali rinktis kaip pateikti dalykus, manęs paklausė, ar aš neprieštaravau pono Kallas pareiškimui, kad 40 % išlaidų buvo parodytas žalios spalvos signalas. Atsakiau, kad tam neprieštaravau. Sakau tai, norėdama paaiškinti, kad tarp pono Kallas ir mano paties supratimo skirtumo nėra. Dėl procentų galima ginčytis visada. Galbūt šis skaičius net galėtų būti didesnis nei 40 %, tačiau turiu dar kartą patvirtinti, kad skaičiaus 80 aš neištariau. Taip pat neminėjau ponios Andreasen, nes Komisijos ir ponios Andreasen klausimas nėra susijęs, o Audito rūmai neturėjo jokio noro į tai kištis. Labai dėkoju jums už suteiktą galimybę atsakyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Dėkoju už paaiškinimą, kuriuo atsakėte į pranešėjos klausimus. Jungtinė diskusija baigta.

Balsavimas vyks šįryt 11 val.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika