Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0481/2007

Rozpravy :

PV 28/11/2007 - 9

Hlasování :

PV 29/11/2007 - 7.28
CRE 29/11/2007 - 7.28
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 29. listopadu 2007 - Brusel Vydání Úř. věst.

7.28. Situace v Gruzii (hlasování)
Zápis
  

– Společný návrh usnesení RC-B6-0481/2007

– Před hlasováním o odstavci 9

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pane předsedající, v odstavci 9 bych ráda nahradila:

– „vítá ochotu gruzínských orgánů umožnit mezinárodním pozorovatelům, aby tyto volby sledovali“ formulací „vítá, že gruzínské orgány vyzvaly mezinárodní pozorovatele ke sledování voleb“.

– V tomto znění text přesněji odráží skutečnou situaci.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před hlasováním o pozměňovacím návrhu 4:

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Pane předsedající, na konci textu, jehož vložení se navrhuje po odstavci 10, což je na hlasovací listině v pozměňovacím návrhu 4, není spojení „vlastní přístup Ruska“ konkrétní. Je tento přístup dobrý, nebo špatný? Proto navrhuji, aby se to upřesnilo zařazením slova „politováníhodný“, tedy „politováníhodný vlastní přístup Ruska“ a tak dále. Chtěl bych sněmovnu požádat, aby toto vyjasnění podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Pane Landsbergisi, můžete jen upřesnit, zda hovoříte o odstavci 10 nebo o pozměňovacím návrhu 4?

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Pane předsedající, podle hlasovací listiny by to mělo být po odstavci 14. Jde o odstavec 14a, tedy o pozměňovací návrh 4 pana Gahlera a dalších.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Teď už je to jasné, děkuji.

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před hlasováním o bodu odůvodnění D:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pane předsedo, opět v zájmu větší jasnosti bych ráda před spojení bezpečnostní jednotky vložila slovo policejní, takže celý text by vypadal takto:

– „vzhledem k tomu, že shromáždění opozice vyústila po šesti dnech v násilí, když policejní bezpečnostní jednotky…“ a tak dále.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před hlasováním o bodu odůvodnění G:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pane předsedo, dámy a pánové, opět v zájmu jasnosti a také proto, že v současné době probíhá šetření, bych ráda odstranila odkaz na 90 %, takže bychom vyjmuli

– „90 %“ a místo toho zařadili výraz „část“, tedy „a 90 % vysílacího zařízení stanice…“ a tak dále.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před hlasováním o bodu odůvodnění H:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pane předsedo, gruzínská ústava obsahuje pojmy „referendum“ a „lidové hlasování“, které neznamenají totéž. Navrhuji tedy, abychom pojem „referendum“ nahradili pojmem „lidové hlasování“, aby byl tento bod v souladu s gruzínskou ústavou.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Po hlasováním o bodu odůvodnění J:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Pane předsedající, protože nedávné události měly také sociální příčiny, měli bychom na ně alespoň neutrálně odkázat. Můj ústní pozměňovací návrh by tedy zněl takto: „vzhledem k tomu, že hospodářské a sociální reformy v Gruzii by měly vést ke zvýšení životní úrovně širších vrstev obyvatelstva“.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí