Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0481/2007

Debaty :

PV 28/11/2007 - 9

Głosowanie :

PV 29/11/2007 - 7.28
CRE 29/11/2007 - 7.28
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 29 listopada 2007 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

7.28. Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
Protokół
  

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0481/2007

- Przed głosowaniem w sprawie ust. 9

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Panie przewodniczący! W ust. 9 chciałabym zastąpić sformułowanie:

„z zadowoleniem przyjmuje gotowość władz Gruzji do umożliwienia obserwatorom międzynarodowym monitorowania wyborów” sformułowaniem „z zadowoleniem przyjmuje wezwanie przez władze gruzińskie międzynarodowych obserwatorów do monitorowania wyborów”

W ten sposób tekst lepiej odzwierciedlałby rzeczywisty przebieg sytuacji.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad poprawką 4

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Na końcu tekstu, który proponuje się dodać po ust. 10, który znajduje się na liście głosowania w poprawce 4, fragment „nastawienie samej Rosji” nie jest jednoznaczny. Czy to nastawienie jest dobre, czy złe? Z tego względu proponuję doprecyzowanie go o dodanie jednego określenia „godne ubolewania”, co dałoby tekst „godne ubolewania nastawienie samej Rosji”. Zwracam się do posłów o poparcie tego wyjaśnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. – Panie Landsbergis! Czy może pan wyjaśnić, czy mówi pan o ustępie 10 czy o poprawce 4?

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Zgodnie z listą głosowania powinno się to znaleźć po ust. 14. To ust. 14a, którego dotyczy poprawka 4 zgłoszona przez pana Gahlera i innych.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. – Dziękuję, teraz mamy jasność.

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad punktem D preambuły

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Panie przewodniczący! Ponownie dla wyjaśnienia sytuacji, chciałabym dodać słowo policyjne przed siłami bezpieczeństwa, a więc tekst miałby następujące brzmienie:

„mając na uwadze, że po sześciu dniach wieców opozycji doszło do aktów przemocy, kiedy to policyjne siły bezpieczeństwa” itd.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad punktem G preambuły

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Ponownie w celu jasności oraz ze względu na aktualnie przeprowadzane dochodzenie chciałabym skreślić odniesienie do 90%, a zatem skreślilibyśmy

„aż do 90%” i zastąpili to określeniem „część”, a zatem tekst miałby brzmienie „niszcząc część wyposażenia technicznego stacji...” itd.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad punktem H preambuły

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Panie przewodniczący! Konstytucja gruzińska zawiera określenia „referendum” i „plebiscyt”, które nie oznaczają tego samego. Z tego względu proponuję, aby określenie „referendum” zastąpić określeniem „plebiscyt”, w celu dostosowania do konstytucji gruzińskiej.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Po głosowaniu nad punktem J preambuły

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Panie przewodniczący! Ponieważ niedawne wydarzenia miały także przyczyny społeczne, powinniśmy odnieść się do nich w sposób co najmniej neutralny. Z tego względu moja poprawka ustna brzmi: „mając na uwadze, że reformy społeczno-polityczne w Gruzji powinny podwyższyć poziom życia szerszej populacji”.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności