Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2218(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0445/2007

Разисквания :

PV 28/11/2007 - 14
CRE 28/11/2007 - 14

Гласувания :

PV 29/11/2007 - 7.29
CRE 29/11/2007 - 7.29
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0573

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 29 ноември 2007 г. - Брюксел Редактирана версия

8. Обяснения на вот
Протокол
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Voorzitter, het verslag Leinen is de zoveelste uiting van de kanker van de financiële zelfbediening die deze Europese Unie voor alle politieke partijen aan het worden is. Het is in mijn ogen bijzonder kenschetsend dat nu zelfs Europese verkiezingscampagnes worden gefinancierd door de belastingbetalers, waarbij het dan natuurlijk gaat over de campagnes van eurocratische partijen, want zoals men weet legt men de lat hoog en wordt het voor eurocritici eigenlijk onmogelijk gemaakt om aan de voorwaarden van financiering te voldoen. Dit is de zoveelste diefstal van belastinggeld die in deze assemblee wordt verkocht onder het mom van democratisering. Dezelfde mensen die zich vandaag weer eens bedienen, dezelfde partijen die zich vandaag weer eens bedienen uit de pot van het gemeenschapsgeld, zijn dezelfde die democratische volksraadpleging in Frankrijk en Nederland en destijds in Denemarken gewoon negeerden en vandaag nog steeds negeren. Het zijn dezelfde mensen die zeggen dat onze burgers zich niet mogen uitspreken over de potentiële Turkse toetreding. Dat ze dus in godsnaam hun mond houden over democratisering en dat ze hun financiële wolvenhonger niet vermommen als dienstbaarheid aan de samenleving.

 
  
  

- Rapport Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Voorzitter, ik heb tegen het verslag Roure gestemd om enkele fundamentele redenen. Een daarvan is dat wettelijke bescherming tegen racistische daden perfect door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, met andere woorden, een optreden van de Europese Unie op dit gebied is wezenlijk in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. De kaderrichtlijn is daarnaast ook een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de bestrijding van racisme aanvaardbaar is - dan bedoel ik racisme op basis van concreet aanzetten of tot plegen van geweld -, kan niet aanvaard worden dat dit begrip verward wordt met een legitiem public discours, zoals het verzet tegen massa-immigratie, het verzet tegen islamisering of het verdedigen van de nationale identiteit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – Monsieur le Président, comme l'ensemble de mes collègues, j'ai voté le rapport de Mme Roure relatif à la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit pénal. Je l'ai fait parce que j'en approuve les orientations, mais aussi parce que le rapporteur et la commission des libertés nous ont proposé un texte soucieux de protéger la liberté de penser, de recherche et d'expression. Toute décision de cet ordre comporte en effet un risque: celui de donner à une autorité politique le droit de dire aux gens ce qui est licite ou illicite de penser, de dire ou d'écrire.

Dans mon pays, on a vu des lois inopportunes: M. Gollnisch souhaitait l'inscription dans les programmes scolaires de mentions flatteuses sur l'œuvre coloniale de la France. Plus subtilement, des lois dont l'orientation n'était pas douteuse, comme celle de Mme Taubira, ont été interprétées ou utilisées abusivement pour engager des actions judiciaires injustifiées contre des travaux historiques dont l'objectivité, la rigueur intellectuelle et plus généralement la qualité scientifique avaient été unanimement saluées par la communauté des historiens.

L'avis que nous avons voté me paraît de nature à prévenir de telles dérives. D'abord, parce que la liberté d'expression y est solennellement reconnue comme un droit fondamental et, ensuite, parce que la décision-cadre ne vise pas à sanctionner les observations, les analyses ou les opinions, mais, ce qui est bien différent, les incitations à la haine. Puisse l'ensemble des États membres et des formations politiques faire preuve du même souci d'équilibre et de sagesse que notre rapporteur.

 
  
  

- Rapport Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – Voorzitter, ik heb tegen het verslag Leinen over de financiering van Europese politieke partijen gestemd, omdat het onaanvaardbaar is dat Europese geldstromen naar bestaande Europese politieke verenigingen vloeien en daarbij stromingen gediscrimineerd worden die niet de behoefte voelen om zich op Europees niveau te organiseren. Het is bovendien zeer cynisch dat een Europese financiering van Europese verkiezingscampagnes en van allerhande Europese politieke stichtingen wordt voorgesteld als een versterking van de Europese democratie. Want toevallig gaat het, zoals mijn collega al gezegd heeft, net om dezelfde Europese politieke partijen die steeds in koor hebben geroepen om de nee-stem van de Fransen en de Nederlanders tegen de Europese grondwet van de kaart te vegen en gewoon door te gaan met het ratificatieproces. Een pleidooi voor een referendum over de Turkse toetreding heb ik van dezelfde partijen evenmin ooit gehoord. Zoiets zou nochtans een versterking zijn van de Europese democratie. Maar financiering geldt blijkbaar enkel voor díe partijen die Europees politiek correct willen denken. Daarom moeten wij tegen deze financiering stemmen.

 
  
  

- Rapport Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Voorzitter, omdat ik daarstraks al op volledige wijze al het slechte gezegd heb dat ik denk over het eerste verslag Leinen, wil ik me hier toch nog aansluiten bij wat mijn collega Philip Claeys daarstraks heeft gezegd,waarmee hij trouwens ook de merkwaardige tussenkomst van collega Bourlanges afdoend heeft beantwoord. Er is een complete verwarring aan het ontstaan tussen de begrippen racisme enerzijds en legitiem publiek discours, anderzijds. Dat blijkt trouwens ook uit wat het Europees Waarnemingscentrum tegen racisme zei, toen het beweerde dat islamfobie een nieuwe vorm van discriminatie is en dat de Deense cartoonrellen moeten worden aangepakt met een wet tegen godslastering. Dat is allemaal zeer gevaarlijk, nu wij vaststellen dat een normaal publiek discours ter attentie van islam en islamisering kan worden geïnterpreteerd als een aanzetten tot haat tegen moslims. Om al die verschillende redenen beschouwen wij dit gehele discours onaanvaardbaar en hebben wij zowel het verslag Leinen als het verslag Roure afgekeurd.

 
  
  

- Rapport Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Voorzitter, ik heb tegen het verslag Leinen gestemd, omdat de regeling voor de Europese partijfinanciering, die ik op zich al onaanvaardbaar acht, nog verder wordt uitgebreid. Naast numerieke criteria om in aanmerking te komen, zijn er ook ideologische criteria die erop neerkomen dat partijen die tegen de stroom oproeien, geen kans maken. De gevestigde partijen en fracties beslissen wie geld krijgt. Het is niet eens mogelijk om tegen de genomen beslissingen in beroep te gaan.

Wat we bovendien ook moeten vaststellen, is de sluipende besluitvorming, de typische salamitechniek die hier wordt gehanteerd. Enkele jaren geleden werd het principe van de Europese partijfinanciering voorzichtig gelanceerd. Toen werd nog uitdrukkelijk bepaald dat het geld niet mocht dienen om verkiezingscampagnes te financieren. Wat gebeurt er nu? Verkiezingscampagnes zullen wel degelijk gefinancierd worden. Daar bovenop zal er ook nog eens geld gaan naar allerlei politieke stichtingen. U zult in dergelijke omstandigheden begrijpen, Voorzitter, dat ik tegen deze zelfbedieningswinkel heb gestemd.

 
  
  

- Résolution Géorgie (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Panie Przewodniczący! Głosowałem dziś za przyjęciem rezolucji w sprawie sytuacji w Gruzji. Wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w Tbilisi i aktami przemocy z udziałem sił bezpieczeństwa.

Sytuacja w regionie wymaga dialogu wszystkich stron, również z udziałem przedstawicieli opozycji. Społeczność międzynarodowa, w tym kraje Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, powinna dokonać wszelkich możliwych starań, aby najbliższe wybory w Gruzji przebiegały w sposób demokratyczny, z poszanowaniem praw człowieka i wolności mediów.

Natomiast ze zdziwieniem odnotowałem inicjatywę europosłów w grupy UEN, zmierzającą do wykreślenia z rezolucji fragmentu paragrafu C, który mówi o uwolnieniu osób uznawanych za więźniów politycznych w Gruzji.

Panie Przewodniczący, na początku chyba źle Pan wymienił moje nazwisko, stąd ten dłuższy wstęp. Nie wiedziałem, czy już mam występować.

 
  
  

- Rapport Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – Nesdílím obecně zde panující nadšení nad tímto textem. V oblasti lidských práv musí podle mého názoru platit to, co kdysi dávno sdělil světu Mojžíš v desateru Božích přikázání. Samozřejmě také to, co je zakotveno v Chartě lidských práv OSN.

Nejvyšší hodnotou musí pro nás být svoboda jednotlivce, která má být omezena jen z takových důvodů, které chrání svobodu jiných. Zejména některá ustanovení týkající se sociálních práv jsou zde nejasně definovaná a obtížně interpretovatelná. To se týká především ustanovení antidiskriminačních, ale také takových práv, jako je samozřejmé právo seniorů na účast ve veřejném životě. Domnívám se, že samozřejmosti nemají být legislativně ošetřovány. Spíše problémy než jasné zásady přináší ta ustanovení, která se týkají práv zaměstnanců.

Evropská unie podle mého názoru není jen sdružením námezdně pracujících. Listina pak působí nevyváženě, když dostatečně nezdůrazňuje ochranu soukromého vlastnictví a práv vlastníků a podnikatelů. Soudím tedy, že existence této Listiny naše životy ničím podstatným neobohatí.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, vótáil mise ar son na tuairisce seo mar creidim go láidir go dtugann an Conradh um Athchóiriú, nó Conradh Liospóin, stádas dleathach don Chairt um Chearta Bunúsacha, ina bhfuil 54 ceart difriúla. Agus ina measc sin tá cead chun na beatha, toirmeasc ar chéasadh, comhionannas i láthair an dlí, meas ar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus ceart don duine cóir.

Creidim go dtacaíonn formhór mhuintir na hÉireann leis an gCairt seo agus ba shin an tuairim a bhí ag an Rialtas nuair a aontaíodh an Bunreacht Eorpach roinnt blianta ó shin.

Caithfidh muidne Reifreann a bheith againn, a Uachtaráin, in Éirinn agus chun an Reifreann sin ar an Athchóiriú Eorpach, nó ar Chonradh Liospóin, a bhuachan, caithfidh muid feachtas soiléir, trédhearcach, infheicthe agus proifisiúnta a chur ar bun. Mar ceapaim go bhfuil sé i bhfabhar na hÉireann a bheith lárnach i ngníomhaíocht na hEorpa, agus chun a bheith ansin ba cheart dúinn an Conradh seo a cheadú go huile agus go hiomlán.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Mr President, Article 3(d) of the European Charter of Fundamental Human Rights allows therapeutic cloning by banning only reproductive cloning. This is contrary to the United Nations Declaration on Human Cloning of 8 March 2005, which recognises the necessity of banning all forms of human cloning. Cloning, for whatever reason, destroys human embryonic persons. I could not vote for this. I would have liked to have supported Article 26 on the rights of the integration of persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Voorzitter, ik wil geen misverstanden laten bestaan. Mijn neen-stem bij de stemming over het verslag Leinen betreffende de grondrechten mag zeker niet begrepen worden alsof ik mij zou verzetten tegen de toekenning van zeer fundamentele rechten en vrijheden aan de Europese burgers, integendeel. Ik ben trouwens in dit halfrond en daarbuiten al vele malen tussengekomen om de vrije meningsuiting te beschermen en om de muilkorfwetten te bestrijden. Het punt is dat het in dit verslag niet over de fundementele vrijheden gaat. De Europese burger is gelukkig reeds met zeer fundamentele rechten en zeer fundamentele vrijheden gewapend, ook tegen misbruik in zijn eigen staat en misbruik op het niveau van de Europese Unie. Waarom ik hier dan wel tegen heb gestemd is omwille van het feit dat het verbindend maken van dit handvest eigenlijk een zeer grote stap vooruit is in de richting van een federaal Europa. Ik ben voor een confederaal Europa van vrije naties en bijgevolg heb ik tegen dit verslag over de grondrechten gestemd, zonder uiteraard tegen fundamentele grondrechten te zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sette ore passate nei sotterranei in una cella del Palazzo di giustizia belga, grazie al sindaco di Bruxelles e al silenzio delle competenti autorità, mi hanno fatto riflettere molto sui diritti fondamentali.

Io punto il dito, e per questo la delegazione della Lega Nord ha votato contro la Carta dei diritti, sulla scarsa attenzione che vi è stata in ordine ai pericoli insiti nell'articolo 10. Nulla quaestio sulla libertà di religione, ma la libertà dei riti, senza limiti? I limiti che nella Costituzione del mio paese in Italia ci sono: limiti della decenza pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'Unione europea sa che vi sono episodi di antropofagia? Sa che cosa sono i riti voodoo? Credo che abbiano fatto bene i colleghi fiamminghi a ricordare con parole chiare l'ambiguità di questi testi che l'Unione europea emette per esempio contro l'islamofobia. Ma non si parla mai della cristianofobia, del razzismo anti-bianco. Sono fenomeni reali e allora l'Unione europea dovrebbe badare anche a questi rischi e a questi pericoli e tutelare i cittadini autoctoni, la sua cultura e le sue tradizioni, l'identità dei popoli europei, se vogliamo l'Europa dei popoli, e non l'Europa che diventa un melting pot, nel quale non vengono tutelati veramente i diritti fondamentali.

Noi ne siamo testimoni, noi che siamo stati sbattuti in galera nel silenzio dell'Europa per aver difeso le nostre idee e i diritti dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ho votato contro la relazione sulla Carta dei diritti fondamentali, non certo perché io sia contrario a questi diritti, ma per sottolineare un'ambiguità, un pericolo insito proprio nella formulazione di questi diritti, in particolare – come ha già ricordato il collega Borghezio – all'articolo 10, dove la libertà di culto religioso, di pratiche e di riti religiosi non incontra nessun limite.

Quindi potrebbero benissimo essere autorizzate, essere praticate appunto delle pratiche sataniche, dei riti voodoo, dei riti contrari all'ordine pubblico, contrari al buon costume, contrari ad altri diritti che però qui non trovano alcun limite. Un eventuale ricorso alla Corte di giustizia del Lussemburgo, stando alla lettera del testo, non potrebbe far altro che dar ragione a chi praticasse questi riti, contrari a certe tradizioni ma anche al buon senso.

 
  
  

- Rapport Alain Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – Mr President, the PPE-DE Group has decided to vote in favour of the Lipietz report on trade and climate change at this mini-plenary session. The report has merit and addresses many of the concerns we all share. However, we have decided to vote against some of the amendments to paragraphs, because we believe that global warming must be addressed through sustainable measures which do not have an adverse effect on economic growth or the long-term prospects of Europe’s social model.

As a political group, we are very sensitive to the issue of climate change. The European Union has taken the lead in proposing far-reaching solutions on how to tackle climate change. We believe that Europe’s proposals have become the benchmark for any future discussion, and that they are compatible with our economic model.

We believe that global trade has been beneficial to the world economy, but at the same time we acknowledge that more needs to be done, especially in the transport sector, to reduce harmful emissions. However, world trade as such should not be distorted.

 
  
  

Explications de vote par écrit

 
  
  

- Rapport Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. I will be voting in favour of this report because at last it allows Member States, and in particular the United Kingdom, to carry on using imperial measurements.

Personally I prefer the metric system, but there are some areas where the very nature of the work being undertaken necessitates using imperial measurements. I do not refer to the selling of vegetables, but to work like the renovation of historic and heritage modes of transport, and in particular heritage railways.

I would point out that in the UK not everybody sticks to imperial measurements. The great game of rugby league went metric years ago.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. It is clear now that, despite the worst attempts of some to denigrate the European Union on the basis of measurements, the EU is able to deal with issues in a practical manner. The use of imperial measurements alongside metric ones has been with UK citizens for some time. Although schools now refer to a metric system and many have grown up with these measurements, the principle for many others to use imperial measurements remains. This is welcome and should calm many who were confused by previous press reports to the contrary.

 
  
  

- Rapport Kader Arif (A6-0452/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. Lebanon is now one of the most indebted countries in the world and the granting by the EU of macroeconomic financial assistance is wholly justified. However, conditions must be put in place to ensure that EU finances are properly accounted for and fraud and mismanagement treated with zero tolerance. It is worth noting that, once again, it is the EU that is picking up the tab for Israeli attacks on a neighbouring country.

 
  
  

- Rapport Ioanis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Neste espaço europeu é necessário garantir que a justiça não permaneça confinada a fronteiras que fisicamente já desapareceram entre os Estados Membros.

É fundamental que se garanta o mesmo tipo de tratamento para todos os cidadãos da UE, independentemente do Estado Membro de onde são naturais ou onde residem: Um suspeito que não resida no Estado onde vai ser realizado o julgamento não pode ser objecto de um tratamento diferente do que seria dado a um suspeito que ali resida.

Neste momento, as medidas de controlo alternativas à prisão preventiva não podem ser transpostas ou transferidas para outro Estado Membro, uma vez que não existe um reconhecimento mútuo dessas medidas, pondo em causa a própria protecção judicial dos direitos individuais.

Apoio, assim, esta proposta de Decisão-quadro relativa à decisão europeia de controlo judicial no âmbito dos procedimentos cautelares que deverá permitir o mútuo reconhecimento de medidas de controlo tomadas antes do julgamento, permitindo que esse suspeito, durante a fase de instrução, possa regressar ao EM onde tem a sua residência.

Reduz-se, assim, o âmbito de aplicação da detenção (especialmente quando se trate de infracções de menor gravidade) ao mesmo tempo que se estimula uma cooperação judiciária mais eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. À semelhança de processos anteriores, esta decisão-quadro do Conselho sobre o controlo judicial no âmbito dos procedimentos cautelares aplicados entre os Estados-membros, que o relatório do Parlamento Europeu acaba de aprovar, insere-se na tentativa de aprofundamento e conclusão do "espaço comum europeu de justiça", na sequência do enquadramento traçado nos Programas de Tampere e de Haia e na prossecução da dita "Europa sem fronteiras" (para dentro...).

Entre outros aspectos, a proposta de decisão-quadro e o relatório advogam a necessidade de alargar a aplicação do mandato de captura europeu, a fim de abranger todas as infracções (sem fixar um limiar).

Com estas e outras medidas previstas, pretende-se alargar o âmbito de harmonização da lei criminal ao nível dos diferentes Estados-Membros da UE, dando passos que, aprofundando o carácter federalista desta União Europeia, antecipam e encontram suporte reforçado no tratado dito "reformador", que retira dos Estados novas competências na área da justiça e dos assuntos internos.

 
  
  

- Rapport Martine Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Après plus de cinq ans de négociations, le Conseil est finalement parvenu à un accord sur la décision cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Si l'on peut se féliciter de ce déblocage, on doit également regretter qu'il se soit fait au prix d'une protection a minima.

Comme le rappelle le rapport de Mme Roure, la décision cadre n'établit qu'un niveau minimum d'harmonisation. Son efficacité et son champ d'application sont largement amputés par les nombreuses dérogations qu'elle prévoit.

Malgré les efforts du Parlement européen, consulté sur ce texte pour lui donner plus de force, la décision cadre reste un texte qui manque d'ambition et qui n'est pas à la hauteur des enjeux en cause: la lutte contre le racisme et le partage de nos valeurs universelles.

Cette décision cadre doit être perçue comme une première étape vers une véritable lutte contre le racisme et la xénophobie à l'échelle européenne et une harmonisation maximale dans ce domaine.

Malgré ces imperfections, j'ai soutenu l'adoption de ce rapport en plénière car il est primordial que l'Union européenne, et le Parlement européen en particulier, envoient un message politique fort en faveur des droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je m'associe à l'opinion minoritaire exprimée officiellement par mon collègue Dillen. La directive-cadre sur les sanctions pénales contre "certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie" est une loi liberticide à l'échelle européenne, aussi meurtrière pour la liberté de pensée et d'expression que les lois Gayssot ou Taubira en France.

Ainsi, aucun discours politique de défense des identités nationales, de fierté de l'Histoire nationale, de lutte contre le déferlement migratoire ou les dangers que fait peser sur la liberté de tous et de chacun l'islamisation en marche de notre continent n'est plus à l'abri des foudres de la police de la pensée. Une fois de plus, l'Europe joue contre les Européens, car dans l'esprit des rédacteurs de cette directive comme dans celui des députés qui viennent de la voter, les criminels putatifs comme les victimes supposées ne font aucun doute.

En termes d'harmonisation pénale, à l'heure où l'on tire à l'arme de guerre sur des policiers dans les banlieues françaises, où notre continent est toujours menacé d'actes terroristes meurtriers, où des criminels multirécidivistes profitent de l'abolition des frontières pour perpétrer des horreurs dans plusieurs pays, il y a plus urgent que d'officialiser la dictature intellectuelle et judiciaire de tenants de la préférence étrangère et de la multiculturalité forcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Le rapport de Mme Roure a pour objet la lutte contre le racisme. Cet objectif fort louable, hélas, sert de prétexte à la mise en œuvre d'une politique discriminatoire à l'égard des ressortissants de nos nations, qui deviennent, dans leur propre pays, des citoyens de seconde zone.

Deux drames intervenus dimanche dernier l'illustrent. L'assassinat d'une jeune Française, Anne-Lorraine Schmitt, par un violeur récidiviste d'origine turque, n'a pas fait la une des médias, contrairement à la mort, le même jour, de deux "jeunes", Moushin et Larami, qui, en conduisant à grande vitesse et sans casque une mini-moto non homologuée, ont percuté une voiture de police. Les journaux télévisés ont largement commenté cet accident; le président de la République a reçu les parents des deux adolescents.

Faut-il donc, pour bénéficier de la compassion de l'État, mettre à feu et à sac une ville comme l'ont fait les centaines de racailles qui prétendaient vouloir venger la mort de leurs "potes" Moushin et Larami ? Pourquoi les victimes innocentes ont-elles droit à moins d'égards que les délinquants ? Il est plus que temps de mettre fin aux causes de ces aberrations: le laxisme des autorités, la folle politique d'immigration menée depuis 30 ans et un prétendu antiracisme s'apparentant en France à un véritable racisme anti-français.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), par écrit. – L'Union européenne n'est pas uniquement un grand marché, c'est avant tout une union de peuples qui partagent les mêmes valeurs et en particulier la protection des droits fondamentaux de chacun. Il était donc urgent que la décision-cadre sur la lutte contre certaines formes de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal soit enfin adoptée.

L'Europe combat activement le racisme et les discriminations. C'est pourquoi un instrument garantissant la même protection dans l'ensemble des États membres contre les actes racistes et xénophobes est nécessaire. Nous devons garantir un juste équilibre en assurant un niveau de peine équivalent contre les paroles et actes incitant à la violence et à la haine, tout en garantissant le droit à la libre expression. Nous respectons ainsi les traditions nationales quant à la nécessité de condamner ou non le négationnisme.

Je regrette cependant que l'ambition de cette proposition ait été réduite par la règle de l'unanimité au Conseil. Et j'engage les États membres à aller plus loin, conjointement avec le Parlement européen, lors du réexamen de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. Roures betänkande orsakade en hel del huvudbry. Jag instämmer naturligtvis helhjärtat i ambitionen att på flertalet fronter bekämpa rasism och främlingsfientlighet var helst det uppstår. Det finns goda skäl att diskutera lagstiftning på EU-nivå. Idéer, bra som dåliga, flyttar sig snabbt mellan gränser och människor. Det juridiska skyddet är, på sina håll, bristfälligt i Europa.

Samtidigt finns det anledning att vara försiktig när man kommer till harmonisering av straffrätt, inte minst på ett område som griper in på grundlagsområdet. Sverige har en generös attityd vad gäller yttrandefrihet, pressfrihet och religionsfrihet. Delar av Europa har det inte, på givna grunder. Rådsbeslutet som mödosamt förhandlades fram av det tyska ordförandeskapet säkerställer ett minimiskydd. Roures betänkande ville gå längre och innehöll därtill ett antal mycket otydliga formuleringar. Därför röstade jag till slut för avslag på betänkandet.

Yttrandefriheten kan naturligtvis inte vara absolut. Det innebär dock inte att alla inskränkningar måste vara synnerligen väl motiverade.

 
  
  

- Rapport Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), par écrit. – Le texte adopté aujourd'hui marque une étape importante pour le secteur des médias audiovisuels mais aussi pour les citoyens européens.

Il résulte d'une longue négociation dans laquelle le Parlement européen a su jouer un rôle majeur.

Il améliore sensiblement la proposition originale de la Commission européenne, en particulier, sur l'extension du champ d'application de la directive aux nouveaux medias et la concrétisation de la promotion des œuvres audiovisuelles européennes.

Ces points garantissent en effet que les medias audiovisuels traditionnels et numériques peuvent se développer de manière compétitive tout en assurant la diversité culturelle qui constitue l'identité de l'Europe.

La reconnaissance d'un droit d'accès aux courts extraits constitue, en outre, un réel progrès au profit des organismes de radiodiffusion, y compris paneuropéens, pour autant que ce droit s'exerce dans des conditions raisonnables.

Enfin, pour la première fois, nous disposerons de règles claires sur le placement de produit. Cette pratique qui existe déjà, évolue actuellement en dehors de tout cadre réglementaire, au détriment de la transparence et de la sécurité juridique. Avec les garanties qui nous sont proposées, le placement de produit ouvrira de nouvelles opportunités à la production audiovisuelle européenne et à la création, tout en assurant la nécessaire protection et information des consommateurs.

 

 
  
MPphoto
 
 

  Henri Weber (PSE), par écrit. – Nous voici arrivés au terme d'un long et laborieux processus. Nous avons obtenu le maximum de ce que le Conseil pouvait nous concéder. Nous avons rétabli dans le texte ce qui nous semblait essentiel et, à notre très heureuse surprise, il faut constater que la quasi-totalité de nos nouvelles propositions ont été retenues.

Bien sûr, nous aurions été plus satisfaits si nous avions pu contenir les ardeurs des chaînes privées et des opérateurs en matière de libéralisation de la publicité. Bien sûr, nous aurions souhaité que le placement de produits soit effectivement interdit. Bien sûr, nous aurions aimé plus de fermeté en ce qui concerne la publicité pour les enfants. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce n'était pas la position de la majorité de cette Assemblée, ni celle des membres du Conseil.

Parce que les services des médias audiovisuels ont besoin de cette nouvelle législation le plus tôt possible, parce qu'il faut le reconnaître, le Conseil et la Présidence allemande ont fait montre d'une coopération ouverte et finalement fructueuse, nous pouvons dire que le verre est à moitié plein. Le groupe socialiste soutient donc la proposition qui est faite d'accepter le texte issu des négociations.

 
  
  

- Rapport Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. O fabrico e tráficos ilícitos de armas de fogo, suas partes e componentes e munições têm consequências graves para a segurança de todos os habitantes da UE. Além de que a localização de armas de fogo se reveste da maior importância no âmbito da luta contra o crime organizado.

É fundamental criar as medidas necessárias para prevenir, combater e erradicar este tipo de criminalidade.

De acordo com dados da OMS, a violência entre pessoas e o suicídio ocupam o 3º e o 4º lugar das principais causas de acidentes e morte prematura entre os 15 e os 44 anos de idade, sendo que a maior proporção resulta da utilização de armas de fogo.

Esta iniciativa visa, assim, adaptar a Directiva relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas, estabelecendo regras comuns que permitem que sejam efectuados controlos, nos Estados Membros, à aquisição e detenção de armas de fogo, bem como a sua transferência para outro Estado Membro.

Apesar da proposta da Comissão ser na generalidade positiva limita-se, porém, a incorporar os aspectos relacionados com o Protocolo da ONU de 2001. É importante que se tenham igualmente em conta as modificações que se afiguram necessárias com base no relatório da Comissão de 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I voted in favour of my group colleague Ms Kallenbach's report on weapons, which represents a well-earned compromise.

The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union. Firearms contribute to various parts of the economy, be that in their manufacture or sale or in parts of the rural economy where shooting is a necessity. Many thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.

Nevertheless, it is vital that there are adequate controls to prevent legitimate firearms crossing over into the field of criminality. Today's report finds a sensible balance which will enable those who use firearms legitimately to continue to do so, whilst thwarting those who seek to operate outwith the law.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Panie Przewodniczący, głosuję za przyjęciem sprawozdania posłanki Giseli Kallenbach w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 –2006/0031 (COD)).

Zgadzam się ze stwierdzeniem, iż nielegalna produkcja i handel bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją zagraża bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców UE.

W sprawozdaniu słusznie zauważono, że broń krótka jest narzędziem przemocy w społeczeństwie, ponieważ jest dostępna, tania, przenośna i łatwa w użyciu.

Sprawozdanie trafnie podkreśla również potrzebę włączenia w zakres stosowania dyrektywy kwestii handlu internetowego i udostępniania platform internetowych wykorzystywanych do handlu bronią.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this report and welcome the accession of the European Communities to the UN Protocol on the acquisition and possession of firearms. The protocol will enable greater consumer protection, as it will strengthen the surveillance of the market, allow rapid traceability of arms, thanks to computerised databases, and destruction of illegal weapons and, therefore, will help to lower the illicit manufacturing and trafficking of firearms on the territories of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. Zbrane nie sú bežnými produktmi. Znamenajú veľké nebezpečenstvo hlavne pre deti a mladých ľudí, ktorých ohrozuje šíriaca sa kultúra používania zbraní prostredníctvom internetu. V Európe sa v poslednom čase udialo veľa negatívneho, kde hlavnými aktérmi boli mladiství používajúci zbrane. Som rada, že udalosti vo Fínsku, v belgických Antverpách nás nenechali v nečinnosti.

Uvedomujem si, že zákaz zbraní by znamenal zvýšenie ilegálneho obchodovania, preto si táto otázka vyžaduje veľmi citlivý politický prístup. Východiskom tejto smernice boli protokoly OSN. Pred ich ratifikáciou bolo nutné ich záväzky preniesť do európskej legislatívy.

Hlasovala som za správu, pretože prináša životaschopný kompromis, ktorý zabráni nelegálnemu predaju zbraní a zároveň rešpektuje oprávnené záujmy legálnych držiteľov športových zbraní a poľovníkov. Smernica bude viesť k lepšiemu označovaniu zbraní a zároveň uznáva, že každý členský štát má svoju tradíciu a kultúru používania zbraní. Smernica zakazuje používať zbrane mladistvým pod 18 rokov. Mladiství budú môcť vykonávať svoje športové hobby iba pod dozorom svojich trénerov a rodičov.

Verím, že vďaka zodpovednej práci výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa bude mať Európa modernú legislatívu pre zbrane. Čiastočná harmonizácia pravidiel v rámci Únie prinesie nielen eliminovanie nelegálneho predaja, ale zabezpečí, aby nebezpečné zbrane, ktoré ohrozujú nevinných ľudí, zmizli postupne z našich ulíc.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. This report on the control of the acquisition and possession of weapons should be welcomed. Tackling gun crime and the illegal smuggling of weapons into the EU has to be a priority.

 
  
  

- Rapport Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le rapport Dumitrescu et je me réjouis des efforts entrepris au Parlement qui nous permettent d'adopter des compromis viables pour tous les acteurs concernés. Pour le Luxembourg, l'article 5 dudit règlement est d'une importance primordiale.

Cet article réintroduit une liberté contractuelle qui permet aux deux parties, à savoir le consommateur et le professionnel, de choisir la loi nationale qui s'applique à leur contrat. Celle-ci peut être celle de l'État membre de résidence du consommateur ou celle de l'État membre du professionnel.

Dans sa proposition, la Commission avait essayé de modifier cette situation en stipulant que seule la loi de l'État de résidence du consommateur serait applicable. Les conséquences d'une telle mesure auraient été dévastatrices pour les États membres de petite taille, car les entreprises opérant dans le marché intérieur depuis ces pays auraient été obligées d'appliquer jusqu'à 27 législations nationales différentes, ce qui dissuaderait surtout les PME de se lancer dans des activités commerciales allant au-delà des frontières nationales.

Les consommateurs d'États membres de petite taille auraient souffert d'une réduction sensible de l'offre. L'amplification bureaucratique résultant d'une telle proposition aurait risqué d'amener les opérateurs à ne plus offrir leurs services aux consommateurs résidents dans ces États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE), skriftlig. Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet, då vi anser att det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt och mot bakgrund av den utveckling som skett inom både handel och marknadsföring att vi får moderna gemensamma regler för lagval i avtalsförpliktelser. Vi är dock inte helt nöjda med den kompromiss som tagits fram och röstade således emot punkt två i ändringsförslag 77 som rör konsumentavtal. Vi anser att Europa behöver ett starkare konsumentskydd med tydliga regler för både näringsidkare och konsumenter. Kompromissen löser enligt vår syn inte detta på ett tillfredsställande sätt.

Trygga konsumenter, medvetna om sina rättigheter och med förtroende för gränsöverskridande inköp, är viktigt för Europas ekonomi och välstånd. Vi delar dock den oro småföretagen uttryckt inför den börda som läggs på dem som bedriver e-handel i Europa vad gäller införskaffande av kunskap om medlemsstaternas olika konsumentlagstiftning. Detta är en viktig fråga som återstår att lösa.

 
  
  

- Rapport Karin Scheele (A6-0299/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Karin Scheele sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados porque considero que as alterações apresentadas no relatório, que visam alargar as áreas em que o procedimento de regulamentação com controlo deve ser aplicado, reforçam a função do Parlamento Europeu na incrementação da Directiva, promovendo, assim, uma melhor regulamentação.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou hoje o relatório Scheele relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados. Como se sabe, os géneros alimentícios geneticamente modificados continuam a apresentar muitas incertezas, sobretudo do ponto de vista do seu impacto para a saúde humana e animal. Por isso, onde não existe certeza científica deve manter-se o princípio da precaução.

Por outro lado, a alimentação de animais com alimentos geneticamente modificados implica que estes produtos entrem, igualmente, na nossa cadeia alimentar, o que não está cientificamente assegurado como inócuo para a saúde.

Neste relatório, o Parlamento Europeu retoma a posição da Comissão no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão e introduz uma série de condicionalismos à legislação existente, não resolvendo as questões consideradas de fundo.

Por isso, não podemos votar favoravelmente, mesmo que os condicionalismos possam ser positivos. Mas não resolvem a questão de fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. My group tabled an important amendment to the Scheele report. We believe that the European Parliament should have full scrutiny in matters dealing with GMOs. I consider that GMOs represent a considerable threat to health and the environment in the EU and that all decisions on such matters deserve the fullest scrutiny possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), schriftlich. Nach langen Beratungen haben wir uns als Berichterstatter der Fraktionen dieses Hauses auf einen Kompromiss zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse geeinigt. Dieser Kompromiss wurde insbesondere auch mit dem Ministerrat abgestimmt. Er trägt dem neuen Regelungsverfahren mit Kontrolle voll und ganz Rechnung.

Dabei gelang es einerseits, die Rechte des Parlaments im Vergleich zum Kommissionsentwurf auszuweiten. Andererseits konnte die Berichtsvorlage aus dem Umweltausschuss korrigiert und zu einem praktikablen und realistischen Text zurechtgestutzt werden: Alle Änderungsanträge, die darauf abzielten, das neue Komitologieverfahren in der Weise zu missbrauchen, dass auf dem Umweg hierüber wesentliche Inhalte der bestehenden Gesetze zu GVO verändert werden, wurden abgelehnt.

Wir können es uns nämlich nicht leisten, auf grüne Gentechnik zu verzichten. Im Gegenteil: GVO sind für unsere Zukunft unverzichtbar. Angesichts der Klimadiskussion müsste längst auch der ideologieüberfrachteten grünen Politik klar sein, dass wir nachwachsende Rohstoffe zur Produktion von Biomasse bzw. Energie durch biotechnologische Methoden verbessern müssen. Unsere landwirtschaftlich nutzbare Fläche reicht einfach nicht aus, um genügend konventionelle Energiepflanzen zu erzeugen. Außerdem müssen wir die Konkurrenz zwischen Nahrungs- und Energiepflanzen verhindern! Zugelassene GVO sind sicher, und Ideologie macht nicht satt!

 
  
  

- Rapport Jo Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi säger nej till ytterligare subsidier till politiska partier på EU-nivå. Demokratin förutsätter att politiska partier byggs underifrån genom att medborgare bildar opinion, formulerar politiska program, startar partier och vinner stöd i allmänna val. Att låta det politiska och teknokratiska etablissemanget inrätta EU-partier uppifrån med hjälp av skattebetalarnas pengar är en demokratiskt motbjudande idé. Resultatet blir att partierna gör sig oberoende av sina medlemmar, men beroende av en politisk elit.

Det är därför helt fel att nu ytterligare höja subsidierna till EU-partier genom anslag för att skapa politiska stiftelser på europeisk nivå. EU-partierna kostar redan skattebetalarna över 10 miljoner euro i 2007 års EU-budget, och det lutar åt att de politiska stiftelserna kommer att få lika stora ekonomiska bidrag. Det innebär att EU:s skattebetalare i framtiden per år ska betala omkring 190 miljoner svenska kronor till EU-partierna och till dem kopplade organisationer. Medlen går till EU-partier som är rena skrivbordsprodukter från Bryssel, partier som folken aldrig efterfrågat vare sig i sin egenskap av medborgare eller av skattebetalare.

Det är också moraliskt tvivelaktigt att politikerna i denna kammare så lättvindigt anslår skattemedel till sina egna organisationer samtidigt som de offentliga utgifterna i medlemsländerna skärs ner.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A par da tentativa de imposição do conteúdo essencial de uma proposta de tratado já rejeitada, chame-se "constitucional", "mini", "simplificado" ou "reformador", as instituições supranacionais da UE continuam a promover a criação artificial de uma dita "opinião pública europeia".

Aliás, recorde-se, tal preocupação ganhou laivos de cruzada após a rejeição da dita "constituição europeia" pelos povos francês e holandês, deitando-se mão a todos os instrumentos disponíveis - incluindo os denominados "partidos políticos europeus" e, agora, das suas fundações políticas -, para promover a dita "formação de uma consciência europeia".

Como refere a Presidência portuguesa, o envolvimento de "todos os nossos cidadãos neste processo fascinante da construção europeia" é a "verdadeira substância", a "verdadeira causa", o "verdadeiro tema". Pelo que se deverá colocar a questão do porquê de, apesar de tanto ânimo, se estar a procurar evitar a realização de referendos ao tratado europeu.

Mas não é isso o que querem as forças dominantes desta EU. O que pretendem agora, entre outros aspectos, é que as dotações provenientes do orçamento comunitário possam ser utilizadas para financiar campanhas dos ditos partidos políticos europeus no âmbito das eleições para o PE, o que poderá consubstanciar uma clara ingerência na vida política interna e no funcionamento democrático de cada país.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. In staten waarin verschillende volkeren samenleven, bestaan veelal geen in het hele land werkzame partijen. In voormalig Oostenrijk-Hongarije bestonden verschillende sociaal-democratische, katholieke en liberale partijen, elk voor de afzonderlijke volkeren, gebonden aan de eigen groepsbelangen en de eigen taal. Ook in België bestaan sinds enige decennia geen nationale partijen meer, maar Vlaamse en Waalse partijen. Waarom zouden er dan in de EU Europese partijen kunnen bestaan?

Onze partij, de Socialistische Partij in Nederland, ziet partijen als organisaties van onderop, als bewegingen van burgers die samen strijden voor hun visie op de inrichting van de samenleving en voor de belangen van de groepen die een partij hun vertrouwen geven. Partijen zijn geen onderdeel van het staatsapparaat en moeten niet worden gecreëerd met behulp van belastinggeld. Op grond daarvan hebben wij eerdere besluiten over de financiering van Europese partijen afgewezen en zijn we ook tegen een verhoging van die financiering tot 85%. Ook bevordering van Europese in plaats van nationale campagnes bij volgende Europese verkiezingen vinden we irreëel. Dat zijn 27 nationale verkiezingen onder uiteenlopende omstandigheden. Vervolgens leiden die tot één gezamenlijk parlement met internationaal samengestelde fracties van gelijkgezinden. Wij zijn voor internationale samenwerking tussen gelijkgezinden, maar daarvoor is geen EU-financiering nodig.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL), γραπτώς. – Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διαφορετικές και ενίοτε συγκρουόμενες πολιτικές θέσεις έναντι των ευρωπαϊκών πολιτικών στους διάφορους τομείς. Επομένως, οποιοιδήποτε ευρωπαϊκοί πολιτικοί οργανισμοί που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι για να προωθούν τις πολιτικές θέσεις τους με τρόπο που θεωρούν κατάλληλο.

Οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρόκειται να επιφορτιστούν με την προώθηση επίσημων ευρωπαϊκών πολιτικών, που συχνά αντίκεινται σε δεδηλωμένες θέσεις πολιτικών κομμάτων. Αυτό αποτελεί άμεση επέμβαση στην πολιτική δράση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των εθνικών πολιτικών κομμάτων από τα οποία συναποτελούνται. Θα αποτελούσε επίσης μια έμμεση επέμβαση στις πολιτικές και εκλογικές διεργασίες στα κράτη μέλη δεδομένου ότι θα δημιουργούσε - μέσω της προβλεπόμενης χρηματοδότησης- "ευνοούμενα" και "μη ευνοούμενα" πολιτικά κόμματα, με συνακόλουθες επιπτώσεις και στα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά συνέπεια ο οποιοσδήποτε κανονισμός πρέπει να προωθεί ελευθερία άποψης και διαφάνεια, χωρίς αλληλεξαρτήσεις που να δεσμεύουν θέσεις και διεργασίες των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών κομμάτων.

 
  
  

- Rapport Robert Sturdy (A6-0342/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report, which seeks to ensure that the residue level of pesticides in or on food and feed is minimal. This is an important issue for animal and human health.

 
  
  

- Proclamation du consensus sur l'aide humanitaire (B6-0484/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Como salientámos anteriormente, não podemos apoiar um "consenso" sobre os princípios, objectivos e estratégia da UE no domínio da ajuda humanitária em países terceiros, que apela a que se promova ao "direito", ou, mesmo, ao "dever" de ingerência dita "humanitária", incluindo a possibilidade da utilização de "medidas coercivas, incluindo a intervenção militar", como "último recurso", colocando em causa princípios básicos do direito internacional.

Infelizmente, são bem visíveis (apesar de tão escamoteadas e omitidas) as consequências de tal política que, sob a capa das "boas intenções", camufla inadmissíveis objectivos e interesses. Não sendo demais a permanente denúncia da agressão e da ocupação militar do Iraque pelos EUA e seus aliados, com as suas centenas de milhares de mortos e a pilhagem dos enormes recursos naturais deste país.

A "ingerência humanitária" é um instrumento de que as grandes potências se querem valer como forma de procurar justificar a sua intervenção em situações quantas vezes alimentadas e agravadas por anos de ingerência e em função dos seus interesses estratégicos e dos cálculos sem escrúpulos das transnacionais.

A solução dos graves problemas que afectam milhões de seres humanos passa pelo respeito da soberania nacional, pela resolução pacífica dos conflitos internacionais e pela supressão das urgentes necessidades dos países economicamente mais pobres.

 
  
  

- Situation en Géorgie (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), în scris. Am votat în favoarea acestei rezoluţii în speranţa că aceasta va avea un impact concret asupra situaţiei din Georgia şi asupra deciziei acesteia de a continua cu fermitate reforma democratică, dar şi asupra procesului de consolidare a acţiunilor UE în această ţară şi, în general, în vecinătatea de est.

În calitate de Raportor cu privire la cooperarea la Marea Neagră, aş dori să reiterez importanţa creării unui spaţiu de stabilitate politică şi democraţie efectivă în această regiune. Proiectul meu de raport menţionează acest domeniu printre priorităţile-cheie ale cooperării regionale, iar situaţia din Georgia ne confirmă necesitatea imperativă de a promova şi consolida cooperarea în acest domeniu. Trei elemente mi se par esenţiale în acest sens: consolidarea reformei democratice în interiorul Georgiei, stabilirea unor relaţii de bună vecinătate în regiune şi implicarea constructivă a Rusiei în acest proces şi, în sfârşit, implicarea profundă şi mai activă a UE în stabilizarea şi democratizarea efectivă a Georgiei şi, în general, a regiunii Mării Negre.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apenas algumas anotações sobre esta resolução do Parlamento Europeu sobre a situação na Geórgia:

A primeira é que, apesar de constatar a degradação da situação política e a repressão existente neste país, esta se inscreve em toda uma dinâmica de ingerência por parte da UE, eufemisticamente designada de apoio às "reformas políticas e económicas necessárias" e aos "valores euro-atlânticos"...

A segunda, e em consequência da anterior, um reconhecimento dos "progressos políticos, democráticos e económicos logrados pelos actuais presidente e governo da Geórgia", quando o conteúdo da resolução é expressão exacta do contrário e quando esta omite qualquer referência à vaga de repressão há muito exercida contra as forças progressistas neste país.

A terceira é o facto da resolução escamotear que é a degradação da situação socio-económica do país e das condições de vida da maioria da população - com a quebra do rendimento e o desemprego - que está na raiz da actual insatisfação social e da agudização de contradições internas, que os interesses instalados procuram instrumentalizar e manipular, aliás como fizeram no passado recente.

A última é que, face a tão significativos acontecimentos, o PE "exorta" e "exorta" o Presidente Saakasshvili e as autoridades georgianas, quando por muito menos, "condenou" outros...

 
  
  

- Rapport Jo Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. A Carta dos Direitos Fundamentais aprovada em Nice, em 2000, é uma síntese dos valores europeus comuns, com os quais todos os cidadãos se podem identificar.

Esses valores resultam da rica herança cultural dos diferentes países da UE, das suas tradições constitucionais e regras jurídicas e caracterizam a União não apenas como uma construção económica mas como uma comunidade com valores comuns.

O Parlamento Europeu tem vindo sistematicamente a requerer que seja conferida à Carta o estatuto de Direito primário, tornando-a assim um ponto de referência central para o Tribunal de Justiça e os Tribunais nacionais, dando-lhe um carácter juridicamente vinculativo.

É assim com grande satisfação que vejo finalmente essa confirmação! Ao mesmo tempo que constato com agrado que o projecto de Tratado Reformador preservou a substância da Parte II do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa.

Lamento que essa incorporação tenha sido feita na forma de um anexo e não no próprio corpo do Tratado, como a sua dignidade justificava. E lamento, igualmente, que o Reino Unido e a Polónia tenham exercido um opt-out em matéria de direitos fundamentais, muito embora declarações recentes do novo governo Polaco pareçam indicar uma postura diferente e bem mais conforme com o espírito comum.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É claro que se procura utilizar este relatório sobre a Carta de Direitos Fundamentais para branquear a recuperação do essencial da dita constituição europeia, contornando a vontade soberana dos povos da França e da Holanda, que a rejeitaram, para, desta forma, procurar evitar a futura realização de referendos em torno do agora dito tratado reformador. É inadmissível! Por isso, votámos contra.

De certo modo, é uma hipocrisia falar na defesa de direitos fundamentais, quando se procura esconder dos povos o conteúdo do tal tratado, se tenta evitar a realização de um debate aberto e esclarecedor, se quer impedir os cidadãos de se pronunciarem, através do voto, em referendos nacionais.

Mas não se pode deixar de sublinhar, mais uma vez, que a Carta tem um conteúdo redutor face a outros textos, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa, a Carta Social Europeia, a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa, textos esses internacionalmente válidos, mais completos e com uma legitimidade reconhecida.

Por último, não se pode esquecer, que a referida Carta é sobretudo instrumental para tentar fazer passar o salto neoliberal, federalista e militarista que se pretende dar com o dito tratado reformador.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – Le fait que l'Union européenne s'apprête une nouvelle fois à célébrer l'approbation de la Charte des droits fondamentaux démontre que les citoyens européens sont dupés. La Charte initiale avait été modifiée, notamment quant à son impact juridictionnel, pour permettre au Royaume-Uni de signer le traité constitutionnel à Rome. Cette concession aux Britanniques est engrangée.

Néanmoins le protocole 7 du futur traité de Lisbonne organise l'opting out du Royaume-Uni et de la Pologne, et "pour dissiper tout doute" statue que la "charte n'étend pas la faculté de la Cour de Justice de l'Union européenne" de juger un acte législatif ou réglementaire de ces pays sur base de la Charte, et "ne crée (pas) des droits justiciables à la Pologne ou au Royaume-Uni". Ce qui veut dire que les droits inscrits dans la Charte n'auront pas de valeur communautaire. Je ne m'associe pas à cette tromperie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Samtliga EU-institutioner är redan idag bundna av internationell rätt som garanterar skyddet för mänskliga rättigheter. Detta framkommer klart och tydligt av EG-domstolens avgörande i målet Racke. Utöver detta har samtliga EU-länder ratificerat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen är bindande för samtliga stater och fyller sin funktion väl.

En ny text skulle tvärtom innebära risk för rättslig osäkerhet och att EG-domstolen i Luxemburg fattar beslut som strider mot beslut som fattas av den redan verksamma Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Vi ogillar att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt den version som bifogas detta betänkande, ges en rättsligt bindande karaktär.

Vi anser att det är fel att ge talmannen mandat att, innan det nya fördraget undertecknas, högtidligt proklamera stadgan, och motsätter oss alla åtgärder för att offentliggöra den i Europeiska unionens officiella tidning innan ratificeringsförfarandet avslutas med positivt resultat, om så någonsin sker.

Vi uppmanar i stället medlemsstaterna att inleda förhandlingar om att låta EU tillträda konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, således att även EU-institutionerna omfattas av dessa gemensamma mänskliga rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Pelos vistos o Parlamento Europeu aprova (?), pelo menos, pela segunda vez a chamada "Carta dos Direitos Fundamentais" (CDF), desta feita, sete anos depois.

Caberá aqui recordar que a CDF foi elaborada por uma dita "convenção", criada para o efeito, onde por pressão de forças que protagonizaram as posições mais retrógradas - nomeadamente o Governo britânico, liderado por Tony Blair, do Partido Trabalhista - se chegou a um consenso baseado no mínimo denominador comum.

A consequência de tal procedimento é a existência de uma CDF que, designadamente em relação aos direitos sociais, está muito aquém do consagrado, por exemplo, na Constituição da República Portuguesa ou na Carta Social Europeia, igualmente ratificada por Portugal.

Um exemplo, a defesa do direito ao trabalho clara e explicitamente consagrado na Constituição da República Portuguesa (Artigo 58.º) e na Carta Social Europeia (Artigo 1.º) é "readaptado" ou "modernizado" na CDF para o "direito de trabalhar".

Para além deste exemplo, outros se prefiguram, designadamente tendo em conta as "anotações elaboradas sob a autoridade do Praesidium da Convenção que redigiu a Carta e actualizadas sob responsabilidade do Praesidium da Convenção Europeia" que redigiu a "constituição europeia". "Anotações" fundamentais para a interpretação do articulado da CDF e que praticamente nunca o acompanham. Porque será?

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), schriftelijk. "De volkeren van Europa hebben door onderling een steeds hechter verbond tot stand te brengen besloten een op gemeenschappelijke waarden gegrondveste vreedzame toekomst te delen." Zo ondertekenden EU-leiders de eerste zin van de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 7 december 2000 in Nice.

En in deze zin zit dan ook meteen de kernwaarheid vervat. In onze Unie hebben we gemeenschappelijke waarden en normen, die nu met het Handvest als rechten zijn vastgelegd: vrijheid, gelijkheid, waardigheid van de persoon, solidariteit, burgerschap en gerechtigheid.

Wat mij betreft was het beter geweest als de EU zich gewoon had aangesloten bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van de Raad van Europa. Maar uiteindelijk is dit een acceptabele oplossing. Het is eindelijk een uitdrukkelijke erkenning van de grondrechten in de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome, and voted for, the Leinen Report on the Charter of Fundamental Rights. However, I abstained on the amendment which urged Poland to make every effort to apply the Charter of Fundamental Rights fully – as a British Member, I thought this might be a little hypocritical.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Abstive-me na votação da presente proposta de decisão uma vez que a Constituição Portuguesa contém uma protecção superior dos Direitos Fundamentais e o entendimento de alguns quanto ao primado do Direito Comunitário sobre o Direito interno dos Estados-Membros poderá conduzir a conflitos jurídicos muito negativos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), in writing. I voted today in favour of the re-adoption of the Charter in its new form so that it will become binding on the European Institutions. My Socialist Party in Poland and Europe strongly supports the adoption of the Charter, and so do I. The Charter is a key instrument in our Union, giving rights to all citizens of the Union – individual rights as well as rights linked to citizenship. By this Charter we are plugging a major gap. An opt-out is not a real opt-out as the Charter remains binding on the Institutions and on Community law, even if some countries still hope that it is not going to affect domestic law. The Court of Justice will ensure that the Charter is applied correctly. The proclamation of the revised Charter and the reference in the new Treaty will make the European Union stronger as a common space of common values and common rights. That is why I still hope that the Charter will apply to all 27 Member States, without exception – including in first place my home country, Poland.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. Głosuję za przyjęciem sprawozdania posła Jo Leinena w sprawie zatwierdzenia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez Parlament Europejski.

Jestem zdania, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej powinna zostać przyjęta bez zastrzeżeń, także przez mój kraj, Polskę.

Karta ma, wraz z wejściem w życie nowego traktatu reformującego, stać się dokumentem prawnie wiążącym, o takiej samej randze, jak traktaty. To ważne z punktu widzenia obywateli, a także zachęta do tego, aby kontrolować działania unijnych instytucji tam, gdzie państwa członkowskie przyznały im prawo do działania. Każdy obywatel będzie mógł powoływać się bezpośrednio na kartę i dochodzić swoich praw opartych na prawie UE przed sądami w Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), na piśmie. Karta Praw Podstawowych komplikuje system ochrony praw podstawowych w Europie. Czyni go jeszcze mniej zrozumiałym dla obywateli. To są wątpliwości wielu Europejczyków. To są powody, dla których dwa państwa członkowskie zdecydowały się na protokoły zabezpieczające przed nieoczekiwanymi działaniami karty. To są powody mojego głosowania przeciw sprawozdaniu Leinen.

 

 
  
  

- Rapport Ole Christensen (A6-0446/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ole Christensen, Göran Färm, Anna Hedh, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Inger Segelström och Britta Thomsen (PSE), skriftlig. Vi svenska och danska socialdemokrater valde att rösta för ändringsförslag 41 i betänkandet. Det finns problem på arbetsmarknaden med otrygga anställningar och löner som det inte går att försörja sig på. Detta måste åtgärdas. I vissa länder gör man detta genom lagstadgade minimilöner. I andra länder löses dessa frågor genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. I Norden har vi valt den senare modellen. Vi svenska och danska socialdemokrater förordar att vi även i fortsättningen ska använda oss av vår kollektivavtalsmodell för att tillförsäkra löntagarna anständiga löner.

Eftersom ändringsförslaget hänvisar till att målet ska implementeras genom medlemsstaterna nationella system, anser vi att detta är förenligt med den kollektivavtalsmodell vi valt att använda oss av.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), in writing. The PPE-DE Group is strongly supportive of the principle of flexicurity, and of helping employees as well as employers adapt to the challenges of globalisation. We have worked closely with other political groups as well as the PSE rapporteur to produce a report that was positive as well as balanced, and had reached substantial agreement on all major points.

However we have also made clear that we could not support the final report if two late amendments were passed. We could not accept the last-minute amendment (41) from the GUE/NGL Group concerning a forced reduction in working hours, which would have restricted individual choice as well as remuneration; nor could we accept their amendment 45 regarding an EU-wide minimum wage, as the Treaty confirms that this is a matter for EU Member States, is not an EU competence and has no place in this report.

We will continue to work closely with all political groups who aim to produce constructive ideas to help workers cope with the challenge of change. But we are not impressed by any Group who prefers to grandstand for electoral purposes rather than put the real needs of people first.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É inadmissível que o Parlamento Europeu tenha dado cobertura ao fundamental dos objectivos da Comissão Europeia sobre flexigurança, pelo que votámos contra. Ao admitir a flexibilidade como algo que interessa a trabalhadores e empregadores, o texto aprovado mantém as linhas essenciais da comunicação da Comissão Europeia visando a desregulamentação do mercado de trabalho, a liberalização dos despedimentos sem justa causa, a desvalorização da contratação colectiva, a fragilização dos sindicatos e da luta dos trabalhadores, embora mitigado com algumas críticas.

Abundam, no texto, repetidas referências à necessidade de um "mercado de trabalho flexível", a "regimes contratuais flexíveis", a uma "mão-de-obra adaptável". O que não deixa margem para dúvidas sobre as reais intenções deste relatório, que é o resultado de um acordo entre os dois maiores grupos políticos do Parlamento Europeu - PPE e PSE - onde se incluem os deputados portugueses do PS, PSD e CDS/PP.

Lamentamos que as propostas que fizemos tenham sido rejeitadas, incluindo a nossa oposição à inclusão dos princípios da flexigurança no quadro da estratégia de Lisboa, na revisão das linhas orientadores de emprego para o período 2008-2010 e nos Planos Nacionais de Reforma, ou a utilização de fundos comunitários para financiar ataques aos direitos dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Medlemsstaternas respektive arbetsmarknadspolitik ska fastställas nationellt genom en bred och demokratiskt förankrad debatt baserad på forskning och nationella erfarenheter. EU-ländernas respektive arbetsmarknadspolitik ska växa fram under institutionell konkurrens.

Att vi nu lyckligtvis kan diskutera den danska modellen med flexicurity beror på att EU inte har infört en gemensam arbetsmarknadspolitik för säg 25 år sedan. Om så hade varit fallet, hade några stater på kontinenten ledda av Tyskland genomfört en EU-lagstiftning som skulle ha fått förödande följder för sysselsättning och tillväxt i Europa och som skulle ha varit hart när omöjlig att ändra. De nya medlemsstaterna skulle ha påtvingats den politiken som en del av acquis communautaire och därmed tvingats starta under orimliga förhållanden.

Det är tack vare att det inte finns någon gemensam politik på området som vi nu kan ställa flexicurity, den nordiska modellen, den anglosaxiska modellen och den kontinentala mot varandra och jämföra. Det är tack vare denna institutionella konkurrens om att finna goda lösningar som vi har i sinnevärlden existerande lösningar att jämföra.

Vi har utifrån ovanstående argumentation röstat nej vid slutomröstningen och till samtliga ändringsförslag som innehåller synpunkter på vilken form av som arbetsmarknadspolitik medlemsstaterna ska bedriva.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – La prolifération de mots nouveaux est l'un des symptômes d'une tare incurable: le manque de talent ou de savoir-faire malgré la richesse d'un vocabulaire existant. C'est aussi une dérive vers la langue unique qui sert l'élite sans patrie, ni foi, ni lois, et ses relais de propagande.

La "flexicurité" qui se veut un alliage équilibré pour atteindre la prospérité dans toute l'Europe, par une méthode à la fois économique de "flexibilité" et sociale, de "sécurité" est un nouveau gadget européiste au service du mondialisme.

Il ne s'agirait essentiellement pour la Commission européenne que de faire assouplir le droit du travail au nom de la lutte contre le chômage. En réalité ce concept libéral permettra surtout aux entreprises de licencier plus facilement et à moindre coût afin de recruter moins cher. J'y vois encore une fois la pompe aspirante de l'immigration extra européenne. Mais aussi une menace sociale, par un effet de dominos qui va précariser un peu plus les bas salaires puis toucher aussi les catégories supérieures.

Notre commission parlementaire de l'emploi et des affaires sociales a voulu amender ce texte dans un sens plus social. Cela ne suffira pas à réduire l'appétit ultralibéral des européistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le rapport Christensen parce qu'il combine les éléments de flexibilité et de sécurité de façon adéquate et consensuelle. Ce rapport met clairement en évidence que la flexibilité sur le marché du travail n'exclue pas la sécurité de l'emploi.

L'expression "flexicurité" est souvent diabolisée. Dans ce rapport nous avons réussi à enlever les connotations péjoratives de ce principe directeur qui devrait inspirer la politique de l'emploi en Europe. La création d'emplois est primordiale pour lutter contre le chômage en Europe, qui, malgré les progrès de ces dernières années, reste trop élevé. La flexicurité nous donne une perspective réaliste dans notre défi d'atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Pour cela, nous devons trouver des solutions pour faciliter l'accès à l'emploi et pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, flexible, mobile et motivée.

Le fait d'avoir un emploi constitue la meilleure protection contre toute exclusion sociale. L'Europe doit encourager les État membres à faciliter l'accès à l'emploi pour ceux qui essayent d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail.

Toute législation concernant l'emploi et les conditions de travail relève de la compétence des États membres et je soutiens les amendements qui renforcent le principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I broadly welcome the thrust of the Commission’s paper on flexicurity. With this report, Parliament makes it clear that flexicurity should improve job security and promote employment security. No worker should be denied rights to equal treatment, to lifelong learning or to social security benefits.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – La "flexicurité" est un concept fumigène masquant la marchandisation, non seulement du travail mais aussi des travailleurs.

Ce fumigène nous viendrait du Danemark. Après le modèle suédois des années 60, le modèle yougoslave des années 70 sur l'autogestion, le modèle Mao éternel, le modèle soviéto d'avant, le modèle blairiste, voire le zappatiste, voilà maintenant le modèle danois. C'est l'"Andersenmania", la Thatcher Margaret déguisée en petite sirène pour faire croire que le "travailleur jetable" à volonté est sécurisé par quelques indemnités, une formation et une réinsertion rapide.

Le Danemark a plus de jours de grève que la France, mais qu'importe. La flexicurité en fait le paradis de la souplesse du marché du travail et du bonheur du travailleur. À se demander pourquoi il fait grève tout de même...

Quelle est la vérité? C'est que l'on cherche à fabriquer en Europe des "Mindongs", ces travailleurs chinois "mi-paysans", "mi-ouvriers" produisant dans les pires conditions.

Le slogan, c'est de baisser le niveau protecteur du Code de la Sécurité Sociale et le niveau protecteur du Code du Travail.

La "flexicurité", c'est le pharisaïsme appliqué au droit du travail. Pour un résultat économique aussi illusoire que celui de la baisse des cotisations sociales, qui n'a pas mis fin aux asymétries de coûts de production entre Asie et Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún and Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. We welcome the fact that the report goes some way to rebalancing the Commission communication in favour of the protection of workers’ rights. While we welcome the recognition of the need to create quality jobs, resource lifelong learning, upskill and train workers on an ongoing basis, and have particular strategies to include younger workers and women, we regret that the commitments are vague and that there is an absence of concrete targets in those areas.

A dynamic and flexible economy must serve the rights and needs of workers as well as the interests of enterprise. We reject the one-sided version of flexibility which is presented.

 

We oppose the report due to the fact that in the face of ongoing casualisation and abuse of atypical workers, the EU and Member States have failed to act, particularly regarding temporary agency workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Christensen για την flexicurity, γιατί στο όνομα της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων αποδυναμώνει την προστασία της σταθερής απασχόλησης και την ασφάλεια των εργαζομένων. Παρ' όλες τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Ευρωομάδας της Αριστεράς, το Ευρωκοινοβούλιο, με τον συμβιβασμό Ευρωδεξιάς - Σοσιαλιστών που υπερψήφισε, υιοθέτησε -παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις- τη βασική φιλοσοφία των νεοφιλελεύθερων προτάσεων της Επιτροπής. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και του κέρδους των επιχειρήσεων, οι κατακτήσεις των συνδικάτων θεωρούνται πλέον "ανελαστικότητα" και "βάρος". Οι απολύσεις θα γίνονται πλέον πιο εύκολα και "δωρεάν" για τις επιχειρήσεις και το κόστος της προστασίας των νέων ανέργων θα μετακυλίεται πλήρως στο κοινωνικό σύνολο. Η ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στον εργαζόμενο μετασχηματίζεται σε ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον άνεργο. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των συνδικάτων αποδυναμώνονται δραστικά στο πλαίσιο του νέου μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, σε συνεργασία με τα συνδικάτα, με τις προτάσεις της τόσο στην Επιτροπή Απασχόλησης, όσο και στην Ολομέλεια, διεκδικεί την κάλυψη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τη σύμβαση δυνάμει της οποίας απασχολούνται. Υποστηρίζει ότι το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης αποτελεί σημαντικό τμήμα του εργατικού δικαίου. Τα κράτη μέλη καλούνται να προωθήσουν τη σταθερή απασχόληση και να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), par écrit. – Un amendement fondamental au rapport de mon collègue Ole Christensen portant sur des principes communs de flexicurité a malheureusement été refusé par la majorité du Parlement européen. J'ai donc voté contre ce rapport.

En effet, l'amendement 41 portant sur la promotion d'une politique européenne de salaire proposait un salaire minimal au moins égal à 50% du salaire moyen national: il me paraissait être essentiel pour lutter contre les faibles rémunérations engendrant souvent la pauvreté.

Harmoniser le salaire minimal au niveau européen pourrait permettre des avancées déterminantes pour les conditions d'emploi des travailleurs européens. Je ne peux que regretter ce vote qui a malheureusement encore une fois bloqué l'avancée de l'Europe sociale vers plus de justice et de cohésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. It is key for the labour movement across the EU that there is an established raft of basic rights which can be backed through legal means if necessary.

Given the pressures on the employment of millions of people in a modern liberalised economy, and given the effects of the pursuit of the internal market, it is essential that a proper and effective balance be created. I supported the elements in this report which addressed those concerns for the reasons I have just announced.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer und Gabriele Stauner (PPE-DE), schriftlich. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er ein Sammelsurium sich widersprechender Feststellungen ist, die in keiner entscheidenden sozialpolitischen Frage eine klare Linie erkennen lassen. Man kann alles Mögliche daraus für sich ableiten. Das gibt vor allem der Kommission einen Freibrief für Handeln ohne ordnungsgemäße Rechtsgrundlage. Zudem lehne ich den Bergriff „Flexicurity“ als künstliche Worthülse ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. Flexicurity can only work if there is decent support given to someone who loses their job, in terms both of financial support and help to find new work.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. Begreppet flexicurity har nu tyvärr fått ett sådant starkt fäste i debatten att det inte går att ducka för det. Striden står istället kring vems definition som ska vara den rådande. Något förenklat innebär det att de konservativa vill lägga tyngdpunkten på flexibiliteten och socialisterna på tryggheten. I det betänkande om flexicurity som vi idag har röstat om i Europaparlamentet är det lyckligtvis den förra definitionen som är rådande. Det är av den anledningen som jag kunnat stödja betänkandet, ett antal mindre bra skrivningar till trots. Att få bort den stelhet som hindrar framför allt ungdomar och äldre arbetstagare att ta sig in på arbetsmarkanden måste ges högsta prioritet om vi ska få bukt med utanförskapet!

 

 
  
  

- Rapport Paolo Costa (A6-0399/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia, apresentada na sua Comunicação “Uma política de turismo europeia renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa”, de uma nova política europeia do turismo – objecto do presente Relatório – merece o meu inteiro apoio!

O Relatório vem reforçar e completar os termos da proposta da Comissão, melhorando-a, designadamente, ao prever:

- a defesa da harmonização das normas de qualidade para o alojamento turístico na Europa e o apoio a uma tutela europeia dos sistemas de gestão de qualidade;

- a protecção dos consumidores, em especial no quadro dos serviços turísticos (reservas e pagamentos) de natureza electrónica;

- no âmbito do turismo acessível, a consideração não só dos turistas com mobilidade reduzida, mas também do défice de acessibilidade das regiões com características naturais ou geográficas específicas, como por exemplo, entre outras, as Regiões Ultraperiféricas;

- a promoção da sustentabilidade (económica, social, territorial, ambiental e cultural) do turismo;

- o reforço dos direitos dos passageiros do transporte aéreo;

- a promoção do destino “Europa” e dos destinos turísticos europeus.

Por isso, votei-o favoravelmente!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Valorizando alguns dos aspectos contidos no presente relatório - como a promoção das normas de qualidade de alojamento turístico, a protecção dos consumidores, a melhoria das acessibilidades dos destinos turísticos, o turismo para todos, entre outros exemplos -, lamentamos a rejeição das nossas propostas que sublinhavam a necessidade de:

- Salvaguardar os direitos dos trabalhadores e o emprego de qualidade, apostando na qualificação e na valorização profissional, assegurando vínculos contratuais estáveis e remunerações salariais equitativas e dignificantes;

- Uma abordagem transversal do sector nas políticas e nos fundos comunitários, nomeadamente, através da criação de um programa comunitário específico, em complemento da acção dos Estados-Membros.

- Ou ainda, a redução da sazonalidade da procura, a minimização do impacto da utilização dos recursos e da produção de resíduos e de um turismo à disposição de todos e sem discriminações de qualquer tipo.

Saudamos a aprovação das propostas que visam:

- Garantir um turismo sustentado, que apoie outras actividades económicas a montante e a jusante, valorizando o património paisagístico, cultural, histórico e ambiental e como factor que contribua para a coesão territorial;

- Contrariar a emergência de empreendimentos apostados num turismo massificador, com fortes impactos negativos nas comunidades locais, no ambiente e no património histórico e cultural;

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I voted in favour of the Costa report on tourism policy. The tourism industry plays an important role in the economies of every European nation and is absolutely vital in many rural areas such as the Scottish Highlands and Islands. It is important that we in the EU give our full support to the development of a tourist industry which takes account of local economies, cultural and linguistic diversity, and environmental well-being.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. Vzhľadom na možnosti, ktoré turistickému priemyslu ponúkajú nové technológie, stále viac turistov obchádza sprostredkovateľské a cestovné agentúry a rezervuje si služby cestovného ruchu, predovšetkým dopravu a ubytovanie, elektronicky.

Často sa vyskytujú prípady, že spotrebitelia zažijú sklamanie, keď nedostanú služby, za ktoré v predstihu zaplatili. Nedávno som dostala informáciu o praktikách v hoteli Viktoria Garden Suites v Štrasburgu, keď slovenskí turisti boli preradení z trojhviezdičkového do dvojhviezdičkového hotela a bolo s nimi zaobchádzané ako s treťoradými občanmi. Rozdiel medzi zaplatenými a skutočne zrealizovanými službami, hoci mali naň nárok, im hotel nevrátil.

Rozvoj používania informačných technológií v oblasti služieb cestovného ruchu si vyžaduje v prípade elektronickej rezervácie rámec na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a osobných údajov. Je dôležité, aby spotrebitelia dostávali informácie pravdivé a nie klamlivé, aktuálne a jednoznačné. V záujme ochrany spotrebiteľa by pomohlo vydávanie osvedčení pre webové stránky, ktoré poskytujú informácie a ponúkajú služby elektronického charakteru v oblasti cestovného ruchu, rezervácie a platby.

Nič nie je horšie pre cestovný ruch ako nespokojnosť európskych spotrebiteľov, preto som správu o obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu, tak ako ju navrhol spravodajca Costa, plne podporila a stotožňujem sa osobitne s jej zameraním na ochranu spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. I voted in favour of this report as it contains many good ideas on how to progress our tourism policy. However, I want to highlight the importance of industrial heritage and how this can help regenerate old industrial areas and still provide us with culture and history.

The preservation of our industrial heritage is just as important as the preservation of ancient artefacts or geographical phenomena. I come from the region that gave birth to the Industrial Revolution, a revolution so fundamental to the lives of so many that it deserves recognition as part of our unique European culture.

Yet resources given to industrial heritage both at national and European level are small compared to other tourism sectors.

For example, the European body for Heritage and Museum Railways ‘FEDECRAIL’ leads the world in the area of railway preservation and yet receives little help from the European Union

The European Union should recognise the importance of industrial heritage and prioritise this particular branch of tourism so that young people can understand the significance of our industrial past.

Surely the time is now right to recognise the potential for industrial heritage to play a major role in any future European tourism policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), schriftlich. Ich unterstütze den Bericht über eine neue EU-Tourismuspolitik. Er zeigt Handlungsmöglichkeiten der EU im Bereich des Tourismus auf.

Die EU hat zwar keine globalen Kompetenzen, aber sie kann Maßnahmen ergreifen, um den Tourismus zu fördern. Hierdurch kann auf EU-Ebene ein Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dieses volkwirtschaftlich und insbesondere auch arbeitsmarktpolitisch bedeutenden Wirtschaftsbereichs geleistet werden.

Insbesondere wichtig ist mir dabei, dass ein nachhaltiger Tourismus gefördert wird, also ein Tourismus, der ökologische, wirtschaftliche und soziale Elemente gleichermaßen berücksichtigt. Der nachhaltige Tourismus ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von touristischen Aktivitäten und ein entscheidender Faktor für die Bewahrung und Aufwertung unseres Kultur- und Naturerbes. Der Schutz des Naturerbes trägt essentiell zu einem erfolgreichen Fortbestand dieser wirtschaftlich wichtigen Branche bei und ermöglicht es den europäischen Tourismusregionen, sich gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die EU immer auch eine Schaufenster-Funktion hat. Unser Beispiel wird in vielen verschiedenen Bereichen nach und nach in vielen Regionen der Welt nachgeahmt. Gerade deshalb tragen wir eine hohe Verantwortung. Daher möchte ich insbesondere alle Kolleginnen und Kollegen, die aus Tourismus-Regionen kommen, bitten, das Ziel der Nachhaltigkeit zu unterstützen!

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – La nouvelle politique européenne du tourisme se doit de mieux prendre en compte la protection des consommateurs. C'est pourquoi j'encourage la certification des sites internet offrant des services touristiques. Il faut assurer aux consommateurs une offre claire et transparente, répondant à des normes de sécurité, en termes de réservation et de paiement.

Malgré les progrès réels constatés dans la promotion de la "destination Europe", via la création d'un portail des destinations touristiques, je demande à la Commission et aux États membres de poursuivre leurs efforts afin de mieux mettre en valeur les régions isolées à fort potentiel touristique (notamment les régions ultrapériphériques), pour qui le tourisme est le secteur d'activité principal représentant un élément décisif de leur développement économique et social.

J'encourage également les professionnels du secteur à s'entendre sur une harmonisation du système de classement pour l'hébergement, en mettant notamment en place des partenariats public-privé afin d'y parvenir.

Enfin, j'invite la Commission à faire une étude d'impact relative aux conséquences de la saisonnalité, au niveau régional et dans le temps. Mieux comprendre ce phénomène permettra de lutter contre de manière plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. Redan i första stycket (A) konstaterar man att det saknas rättslig grund för europeisk turistpolitik. Sedan fortsätter betänkandet och talar om turismens viktiga roll för den sociala integrationen och vikten av ökat samarbete för att underlätta för turister. Det handlar mycket om statistikinsamling och gemensamma åtgärder för kvalitetssäkring och konsumentskydd. Även formuleringar om vikten av bevarandet, skyddandet och restaurerandet av det europeiska kulturarvet återfinns.

Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för medlemsstaterna för att få till stånd en bättre politisk samordning i utvecklingen av turismen på nationell, regional och lokal nivå. Europaparlamentet vill även kulturmärka det europeiska kulturarvet för att kunna öka stödet till de delar man anser sig vilja bevara (europeiska kulturvägar och monument nämns som exempel).

Turistpolitik är i mina ögon och i befintlig lagstiftning en nationell angelägenhet. Turistnäringen måste utvecklas i konkurrens med andra länders turistverksamhet, och varje land måste ges möjlighet att utforma sin egen politik. Jag har därför röstat nej till detta betänkande.

 
  
  

- Rapport Alain Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), in writing. I have decided to vote in favour of the Alain Lipietz report on ‘Trade and Climate Change’ at the November mini-plenary session in Brussels. The report has merit, and it addresses many of the concerns we all share. However, I have decided to vote against some of the amendments and paragraphs because I believe that global warming has to be addressed through sustainable measures which do not have an adverse effect on world economic growth, or the long-term prospects of Europe’s social model.

I am very sensitive to the issue of climate change. The European Union has taken the lead in proposing far-reaching solutions on how to tackle climate change. I believe that Europe’s proposals have become the benchmark for any future discussion, and believe they are compatible with our economic model.

I believe that global trade has been beneficial to the world economy, but at the same time I acknowledge that more needs to be done, especially in the transport sector, to reduce harmful emissions. But world trade as such should not be distorted.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Alain Lipietz sobre comércio e alterações climáticas porque considero que a Europa deve desempenhar um papel de liderança mundial na luta contra as alterações climáticas e, por isso, considero que são necessárias mudanças substanciais na política comercial da União Europeia no sentido de promover uma economia com baixas emissões de carbono.

O presente relatório sublinha a necessidade de desenvolver padrões de produção, consumo e comércio que atenuem as alterações climáticas e o seu impacto económico. São, por isso, necessárias medidas, tais como o incentivo da produção local, como meio de atenuar as necessidades de transporte, e a introdução de normas e esquemas de rotulagem comuns na União Europeia, que visem sensibilizar os consumidores para as implicações ambientais de diferentes produtos.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. Vi moderater lyckades idag övertyga Europaparlamentet om att rösta nej till att införa särskilda tullar för varor från länder som inte undertecknat Kyotoprotokollet. Likaså övertygade vi Europaparlamentet om att inte heller ställa sig bakom beskrivningen att marknadsekonomin är att skylla för världens miljöproblem. Vi har därför röstat för betänkandet om handel och klimatförändringar.

Handel är i sig inget hot mot miljön - tvärtom. Handel skapar det välstånd vi behöver för att klara våra framtida miljöutmaningar. Den ger oss effektivare användning av knappa resurser och lyfter människor ur fattigdom, som är roten till de flesta av världens miljöproblem. Öppenhet och handel är också förutsättningen för tekniköverföring, vilket gör att u-länder idag snabbare kan få en bättre miljö än vi själva fick.

Transporter som inte bär sina miljökostnader är däremot ett stort problem. Vi moderater anser dock att parlamentets ställningstaganden i dagens omröstning med flera förslag om att bekämpa och begränsa handeln är fel. Parlamentet borde istället fokusera på att tvinga transporterna att bära sina miljökostnader. Allas vår omtanke om miljön får inte bli en ursäkt för protektionism, eftersom protektionismen är ett hot mot utvecklingen och därmed ett hot mot en god miljö.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. Mr Lipietz’s report deals with an important issue. If we are serious about trying to control the production of ‘greenhouse’ gases we must ensure that these costs are factored in on each and every occasion. Trade – free trade – is an important motor for the global economy and it is something we must support. Nevertheless, we cannot continue in the long term to ship goods thousands of kilometres around the globe, with virtually identical goods travelling in the opposite direction, without ensuring the full costs are covered. Yet this transition will need to be carefully managed if some of the poorest people in the world are not to bear the burden of the industrialised world’s profligacy in carelessly abusing the planet’s environmental resources. Europe has a responsibility to protect those people whose livelihoods have been built, at no fault to themselves, on a failing to value the long-term viability of the planet rather than short-term profit.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan anser att EU har en viktig roll att spela i kampen för att minska mänsklighetens påverkan på jordens klimat. Som en av de största aktörerna i världshandeln har EU därmed möjlighet att utöva inflytande på miljöeffekterna av produktion och internationella transporter.

Det finns emellertid stora risker förenade med detta betänkande. Man kan läsa både på och mellan raderna att en politik baserad på dessa överväganden kommer att öppna dörren för de protektionistiska strävanden som många intressegrupper och länder i EU fortfarande står bakom. Särintressen försöker alltid uppträda som företrädare för allmänintresset. Att stödja detta betänkande är därför mycket riskfyllt. I förlängningen kan vi få ökad protektionism och därmed stora kostnader för världens fattiga och EU:s konsumenter.

EU bör istället fortsätta på den inslagna vägen som ett föredöme och en bundsförvant för alla länder som vill ta ansvar för klimatförändringarna i världen. Junilistan har därför valt att rösta emot detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Estamos inteiramente de acordo com o relatório quando nele se refere que "o modelo económico vigente, que se traduz na maximização constante do consumo, da produção e do comércio, não é sustentável, na medida em que implica uma procura cada vez maior de recursos e de transporte, bem como o aumento dos resíduos e das emissões". Ou quando se refere que o actual sistema de comércio implica "uma divisão do trabalho a nível mundial que acarreta um volume muito elevado de transporte de produtos", os quais, de um modo mais sustentável, poderiam ser produzidos a nível local.

No entanto, não podemos deixar de sublinhar alguns aspectos negativos como o pedido para que, no actual contexto das negociações da Ronda de Doha da OMC, seja alcançado um acordo quanto à abolição das barreiras pautais e não pautais aos "bens e serviços verdes". Ou que, de forma implícita, se dê o acordo à negociação dos Acordos de Livre Comércio e, dessa forma, se contradiga o que antes se tinha referido em relação ao actual sistema de comércio.

Sublinhamos igualmente de forma muito negativa a introdução do princípio do "poluidor-pagador, de preferência através do alargamento global do regime de comércio de licenças de emissão", o qual, pelas suas consequências, rejeitamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I voted in favour of the Lipietz report on trade and climate change. The issue of climate change is one of the most pressing of the day and requires real action at national, EU and global levels.

Whilst supporting today's report addressing many of the important international issues, I would also like to highlight the Scottish Government's proposals for a Climate Change Bill. The government has set a mandatory long-term target to achieve an 80% reduction in Scotland's emissions by 2050. I believe that this is to be commended and hope that other EU countries adopt equally ambitious targets in their own efforts to combat global warming.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE), in writing. While there is a broad consensus on the need to reduce harmful emissions, the author of this report called for measures that would restrict trade with poorer countries – condemning their citizens to poverty, disrupting global supply chains and introducing unrealistic penalties.

 

Conservatives believe that the best way to reduce harmful emissions is through more emphasis on technology, agreeing realistic targets and increasing trade with poorer countries so that they can afford to invest in cleaner, greener technology and processes.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση ψηφίσματος είναι μακιγιαρισμένη με ανέξοδα φιλοπεριβαλλοντικά χρώματα και γενικόλογα ευχολόγια, προκειμένου να συσκοτισθεί το αντιδραστικό περιεχόμενο που έχει τη σφραγίδα ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών.

Μέμφεται εναέριες και οδικές μεταφορές, ως επιβαρυντικές στην εκπομπή CO2, έναντι θαλάσσιων και σιδηροδρομικών, ωστόσο διαμηνύει ότι η ελευθερία επιλογής (από τις πολυεθνικές), είναι θεμελιώδης για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ζητάει την εμπορία των αερίων θερμοκηπίου για τις μεταφορές, που απέτυχε να μειώσει τις εκπομπές CO2, αναδείχθηκε όμως σε κερδοφόρο για το κεφάλαιο χρηματιστηριακό μηχανισμό. Στηρίζει τους στόχους των διεθνικών μονοπωλίων για γενναία χρηματοδότηση μέσω του «Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης-CDM».

Επιφυλάσσει στην ΕΤΕ το ρόλο φιλοπεριβαλλοντικού επόπτη που θα ενεργεί «σύμφωνα με συμβουλές από τους ΟΟΣΑ και την G8» και ζητάει οι μελλοντικές προτάσεις να είναι εκείνες που υπαγορεύει ο ΠΟΕ.

Η ουσία είναι ότι οι φυσικοί πόροι εξακολουθούν να καταληστεύονται από τις πολυεθνικές, τα δάση να αποψιλώνονται, τα αποθέματα καθαρού νερού να περιορίζονται και να υποβαθμίζονται, η ερημοποίηση να προχωράει, τα μεταλλαγμένα να εξαπλώνονται, τα τοξικά να ρυπαίνουν, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις να διαιωνίζονται, τα αέρια θερμοκηπίου να συσσωρεύονται, δισεκατομμύρια κόσμος να υποφέρει από την καταλήστευση και κερδοφορία του κεφαλαίου, και το ψήφισμα προσφέρει κάλυψη και βοήθεια.

Γι αυτό οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα το καταψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report, which sets out a number of realistic measures on how trade might be used as part of the fight against climate change. Solutions such as granting zero tariff rates to products with low greenhouse gas production/consumption values; the prohibition of exotic woods importation, a policy of labelling for energy efficient products and integrating aviation into the emissions trading scheme should all be progressed.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. Lipietz betänkande om handel och klimatförändringar berör två av de områden där EU har mest makt att påverka internationellt. Att vi från Europaparlamentet yttrar oss i frågan är därför av största vikt. Alla världens länder behöver ta del av den internationella ekonomin genom handel. Först med en utvecklad handel och ekonomisk utveckling ges en riktig möjlighet att lyfta människor ur fattigdom och påverka miljön. Europas engagemang för miljö och utveckling måste få fortsätta vara en katalysator till en hållbar ekonomi som bygger på handel, inte ett hinder för densamma. Därför beklagar jag att det betänkande som idag röstades igenom drev en linje som inte till fullo gynnar handel och utveckling. Jag valde ändå att med stor tveksamhet rösta ja, då de mest problematiska formuleringarna försvann.

 
  
  

- Rapport Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), in writing. In the vote on Amendment 6 on the Morgantini Report on Advancing African Agriculture, we had a telling insight into the affinities and sympathies of the GUE/NGL Group and the wider left family. Coming out as the friend of tyrant Mugabe and opposing opposition to his presence at the Lisbon EU-African Summit, they showed themselves in their true colours. Believing Mugabe to be a despicable despot who has brought his country to its knees, I was very happy to vote against Amendment 6 as a means of registering outrage at his behaviour and his intended presence at the Summit. The fact that Parliament, though by a narrow margin, adopted it, is an appalling boost for that tyrant.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Não podemos deixar de denunciar a inaceitável manobra política - protagonizada por sectores mais revanchistas representados no PE -, que pretendeu utilizar um relatório sobre a "agricultura africana" para criticar a legítima participação do Presidente da República do Zimbabué, país membro de pleno direito da União Africana, na próxima Cimeira UE-África. Uma manobra praticamente derrotada.

Quanto ao tema do relatório consideramos que este contém diversos pontos positivos, como a denúncia de que o apoio à "dinamização da agricultura africana", para "facilitar o comércio", seja assente, exclusivamente, nos Acordos de Parceria Económica, o que consubstancia uma chantagem que tem como objectivo a liberalização do comércio de produtos agrícolas.

Promovendo a dependência da economia agrícola de muitos destes países em relação à UE, procura-se amarrar estes países a um acordo que lhes impõe um modelo agrícola de monocultura virado para a exportação, resultando em óbvios e gravíssimos problemas económicos, sociais e ambientais tanto para os povos de muitos países africanos como para os povos dos países da UE.

Assim, consideramos que contribuir para a agricultura africana significa apoiar solidariamente o desenvolvimento de um modelo agrícola assente nas suas necessidades e especificidades próprias e na soberania e segurança alimentares de cada país.

 
Правна информация - Политика за поверителност