Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0031(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0276/2007

Arutelud :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Hääletused :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0559

Istungi stenogramm
Neljapäev, 29. november 2007 - Brüssel EÜT väljaanne

8. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Härra juhataja, Leineni raport on järjekordseks tunnistuseks hävituslikust omaenda huvide teenimise süsteemist, mida Euroopa Liit kõigis fraktsioonides loob. Minu meelest on tüüpiline, et isegi Euroopa valimiskampaaniaid rahastab nüüd maksumaksja, loomulikult Euroopat pooldavate parteide poolt makstud kampaaniaid, kuna nagu me teame, on latt meelega kõrgele seatud ja euroskeptikutel on võimatu rahastamiskriteeriumeid täita. See on mustmiljones maksutulu varguse juhtum, mis on siin parlamendis ilusaks tehtud ja demokratiseerimise pähe esitatud. Inimesed, kes praegu oma osa võtavad, võttes seda ühenduse katlast, on needsamad inimesed, kes on selgesõnaliselt keeldunud demokraatliku referendumi korraldamisest Prantsusmaal ja Madalmaades ja eelnevalt Taanis ning keelduvad sellest ka nüüd. Need on samad inimesed, kes ütlevad, et meie kodanikud ei saa sõna sekka öelda selle kohta, kas Türgi peaks või ei peaks ELiga ühinema. Jumala eest, jäägu nad juba vait demokratiseerimise koha pealt ja lõpetagu oma täitmatu rahaisu varjamine ühiskonna aitamise soovi taha.

 
  
  

- Raport: Martine Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Härra juhataja, ma hääletasin Roure’i raporti vastu mitmel põhjusel. Üheks on see, et liikmesriigid on vägagi hästi võimelised kehtestama seadusjärgseid tagatisi rassismi vastu, teiste sõnadega on ELi tegutsemine selles valdkonnas kogu ulatuses vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Raamdirektiiv on samuti rünnakuks sõnavabaduse vastu. Kuigi rassismi vastu võitlemine on vastuvõetav – ja rassismi all mõtlen ma konkreetselt vägivalla õhutamist või kasutamist – ei ole vastuvõetav ajada seda mõistet sassi õiguspärase avaliku aruteluga, nagu massilisele sisserändele vastu seismine, islamiseerimisele vastu seismine või rahvusliku eneseteadvuse kaitsmine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). – (FR) Härra juhataja, nagu kõik mu kolleegid, hääletasin ma proua Roure’i raporti poolt, mis käsitleb rassismi- ja ksenofoobiavastast võitlust kriminaalõiguse abil. Ma tegin seda sellepärast, et ma kiidan heaks selle suunad, kuid ka sellepärast, et raportöör ja kodanikuvabaduste komisjon on andnud meile raporti, mille eesmärgiks on kaitsta mõtte-, teadusuuringute ja sõnavabadust. Iga sellist liiki otsus hõlmab riski: riski anda poliitilisele organile õigus öelda inimestele, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi õigusjärgselt mõelda, öelda ja kirjutada.

Minu kodumaal oleme me näinud mõnesid sobimatuid õigusakte: härra Gollnisch näiteks tahtis, et koolide õppekavad sisaldaksid meelitavaid näiteid Prantsusmaa kolooniate tööst. Veelgi salakavalamal moel on seadusi, mille eesmärk oli vägagi selge, nagu proua Taubira oma, valesti tõlgendatud või valesti kohaldatud esitamaks alusetuid süüdistusi ajalooliste tööde vastu, mille objektiivsust, intellektuaalset rangust ja akadeemilist oivalisust on ajaloolased üleüldiselt tervitanud.

Meie vastuvõetud arvamus ilmselt väldib selliseid kuritarvitamisi, eelkõige kuna selles tunnistatakse ametlikult sõnavabadust kui põhiõigust ja teiseks kuna raamotsuse eesmärk ei ole karistada kommentaaride, analüüside või arvamuste eest, vaid vaenu õhutamise eest, mis on midagi hoopis muud. Lootkem, et kõik liikmesriigid ja fraktsioonid suudavad võtta sama tasakaaluka ja targa lähenemisviisi kui meie raportöör.

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Härra juhataja, ma hääletasin Leineni raporti vastu, mis käsitles Euroopa fraktsioonide rahastamist, kuna Euroopa rahaliste vahendite suunamine olemasolevatele Euroopa poliitilistele ühendustele ei ole vastuvõetav, sellega diskrimineeritakse neid parteisid, mis ei tunne vajadust organiseeruda Euroopa tasandil. Ja on väga küüniline esitada Euroopa valimiskampaaniate ja kõiksugu Euroopa poliitiliste ühenduste rahastamist Euroopa poolt Euroopa demokraatia tugevdamisena. Kuna asjad on nii, nagu härra Claeys just praegu ütles, et asjaomased parteid on just need samad, kes on alati kuulutanud, et me peame kõrvale heitma Prantsuse ja Madalmaade ei-sõna Euroopa põhiseaduse kohta ning ratifitseerimisega lihtsalt edasi liikuma. Need parteid on ka vaikinud Türgi ühinemise küsimust puudutava referendumi suhtes. Ja ometi näitaks see Euroopa demokraatia tugevnemist. Kuid rahastamine on selgelt sobilik vaid nende parteide jaoks, kes on oma Euroopat puudutavates mõtetes poliitiliselt korrektsed. Seetõttu peaksime me selle vastu hääletama.

 
  
  

- Raport: Martine Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Härra juhataja, kuna ma just nüüd kritiseerisin põhjalikult Leineni raportit, sooviksin ma lihtsalt kinnitada oma sõbra Philip Claeysi tundeid, kes on tegelikult piisavalt hästi vastanud härra Bourlangesi mõneti kummalistele kommentaaridele. Rassismiilminguid ühelt poolt ja õiguspärast arutelu teiselt poolt aetakse täiesti segi. See ilmneb Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse kommentaaridest, kui too ütles, et islamofoobia on uueks diskrimineerimise vormiks ja vastuseks Taani karikatuuridele oli pühaduseteotuse seadus. See on väga ohtlik, kui me teame, et tavapärast avalikku arutelu islami ja islamiseerimise kohta võib tõlgendada muslimite vastase vaenu õhutamisena. Kõigi nende erinevate põhjuste tõttu peame me kogu arutelu vastuvõtmatuks ja me hääletasime nii Leineni kui Roure’i raportite vastu.

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Härra juhataja, ma hääletasin Leineni raporti vastu, kuna Euroopa parteide rahastamise reegleid, mida ma pean juba iseenesest vastuvõetamatuks, laiendatakse. Selleks et kvalifitseeruda, tuleb kohaldada mitte ainult numbrilisi, vaid ka ideoloogilisi kriteeriume ja see tähendab, et vastuvoolu sõudvatel parteidel ei ole mingit võimalust. Väljakujunenud parteid ja fraktsioonid otsustavad, kes saab raha. Puuduvad mis tahes sätted selliste otsuste vaidlustamiseks.

Me peame samuti olema teadlikud hiilivast otsuste vastuvõtmisest, tüüpilisest Salaami taktikast, mida siin kasutatakse. Euroopa parteide rahastamise põhimõtet arutati ettevaatlikult mõned aastad tagasi. Siis otsustati väljendusrikkalt, et raha ei tohi kasutada valimiskampaaniate eest tasumiseks. Ja nüüd? Valimiskampaaniaid hakataksegi rahastama. Ja kõige tipuks suunatakse raha kõikvõimalikele poliitilistele ühendustele. Sellistes tingimustes mõistate te, härra juhataja, et ma hääletasin selle iseenda huve teeniva formuleeringu vastu.

 
  
  

- Resolutsioon Gruusia kohta (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Härra juhataja, ma hääletasin täna Gruusias valitsevat olukorda käsitleva resolutsiooni vastuvõtmise poolt. Ma soovin väljendada oma sügavat muret hiljutiste sündmuste pärast Thbilisis ja julgeolekujõudude poolse vägivalla pärast.

Olukord regioonis nõuab dialoogi kõigi parteidega, sealhulgas opositsioonijuhtidega. Rahvusvaheline üldsus, kuhu kuuluvad Euroopa Liit ja Vene Föderatsioon, peab tegema kõik pingutused tagamaks, et eelseisvad valimised Gruusias viiakse läbi demokraatlikult, tunnustades inimõigusi ja ajakirjandusvabadust.

Ma olin siiski üllatunud nähes, et fraktsiooni UEN liikmed soovisid jätta lõikest C välja fraasi, mis osutas poliitvangideks peetud inimeste vabastamisele.

Härra juhataja, ma usun, et te ei saanud mu nimest alguses päris õigesti aru, sellest ka pikem sissejuhatus. Ma ei olnud kindel, kas mulle juba anti sõna.

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Ma ei jaga siin üldiselt valitsevat entusiasmi teksti üle. Minu arvates peavad jumala kümme käsku, mille Mooses maailmale kaua aega tagasi edastas, inimõiguste vallas kehtima jääma. Loomulikult kehtib ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste deklaratsioon.

Me peame kõige enam väärtustama üksikisiku vabadust, mida peab piirama ainult teiste vabaduse kaitseks. Eelkõige ei ole siin selgelt määratletud teatud sätteid seoses sotsiaalsete õigustega ja nende tõlgendamine võib olla raske. See on eelkõige seotud diskrimineerimise vastaste sätetega, kuid ka selliste õigustega nagu iseenesestmõistetav eakate inimeste õigus osaleda ühiskondlikus- ja kultuurielus. Ma usun, et iseenesestmõistetavate tõdedega ei peaks tegelema õigusloomevahenditega. Töötajate õigustega seotud säte kujutab endast pigem probleeme kui selgeid põhimõtteid.

Minu arvates ei ole Euroopa Liit kõigest palgatud tööliste park. Sellepärast toimib harta juhul, kui see ei rõhuta piisavalt eraomandi ja omanike ning ettevõtete õiguste kaitset, tasakaalustamata moel. Ma olen jõudnud järeldusele, et selle harta olemasolu ei rikasta meie elu.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Härra juhataja, ma hääletan selle raporti poolt, kuna ma usun kindlalt, et Lissaboni leping annab põhiõiguste hartale koos üksikisiku 54 õigusega, sealhulgas õigusega elule, piinamise keelamisele, võrdsusele seaduse ees, perekonna tunnustamisele ja õigusega kohtumõistmisele, õiguslikkuse.

Ma usun, et enamik inimesi Iirimaal toetab seda hartat, nagu toetab ka valitsus, pidades meeles, et Euroopa põhiseadus kiideti paar aastat tagasi heaks.

Me oleme kohustatud Iirimaal Euroopa reformilepingu ehk Lissaboni lepingu kohta referendumi korraldama, härra juhataja, ja selle õnnestumiseks peame me korraldama selge, läbipaistva, nähtava ja professionaalse kampaania. Ma arvan, et Iiri poolthääl sõltub Euroopas võetud meetmetest selle tagamiseks, et inimõigusi lepingus täielikult tunnustatakse.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Härra juhataja, Euroopa inimõiguste harta artikli 3 punktiga d võimaldatakse terapeutilist kloonimist, keelustades üksnes reproduktiivse kloonimise. See on vastuolus ÜRO 8. märtsi 2005. aasta inimeste kloonimist käsitleva deklaratsiooniga, kus tunnistatakse vajadust keelustada kõik inimeste kloonimise vormid. Kloonimine mis tahes põhjusel hävitab inimeste embrüonaalsed tüvirakud. Ma ei saa selle poolt hääletada. Ma oleksin soovinud toetada artiklit 26 puudega inimeste integratsiooni õiguste kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Ma ei taha, et siin mingeid vääriti mõistmisi oleks, härra juhataja. Tõsiasja, et ma Leineni põhiõigusi käsitlevale raportile ei ütlesin, ei tohi mingil juhul võtta nii, nagu oleksin ma selle vastu, et eurooplastele antaks rohkem põhiõigusi ja vabadusi, vastupidi. Ma olen nii siin parlamendis kui ka väljaspool seda tihti kõnelenud sõnavabaduse kaitseks ja inimesi vaikima sundivate seaduste vastu. Asja tuum on see, et käesolev raport ei puuduta põhivabadusi. Eurooplased on rõõmsalt juba relvastatud vägi põhiliste õigustega ja väga põhiliste vabadustega, millega astuda vastu kuritarvitamisele nende oma riigis ja Euroopa Liidu tasandil. Ma hääletasin vastu, kuna selle harta siduvaks muutmine on tegelikult väga suureks sammuks Euroopa liitriigi suunas. Ma pooldan Euroopat kui vabade rahvaste liitu ja seega ma hääletasin selle põhiõigusi käsitleva raporti vastu loomulikult ilma, et ma oleksin põhiõiguste kui selliste vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, seitse tundi Belgia Palais de Justice`i maa-aluses kongis tänu Brüsseli linnapeale ja pädevate ametiasutuste vaikimisele andis mulle piisavalt aega mõelda põhiõiguste üle.

Ma näitan näpuga ja just tähelepanu mittepööramine artiklis 10 sisalduvatele ohtudele on põhjus, miks Lega Nord hääletas põhiõiguste harta vastu. Mis puutub usuvabadusse, siis selles pole kahtlustki, kuid usukommete täitmise vabadus ilma piirideta? Need on piirangud, mis on minu kodumaa, Itaalia, põhiseaduses: avaliku sündsuse, turvalisuse ja seaduslikkuse ning korra piirangud.

Kas Euroopa Liit on teadlik, et kannibalism on jätkuvalt probleem? Kas ta teab, mis on voodoo usutalitused? Ma usun, et meie flaami kolleegidel oli õigus, kui nad osutasid väga selgelt Euroopa Liidu väljastatud tekstide mitmetähenduslikkusele, näiteks islamofoobia vastu. Ometi ei räägita kunagi kristianofoobiast, valgete vastasest rassismist. Need on tegelikud probleemid ning Euroopa Liit peaks panema tähele ka neid riske ja ohte ning kaitsma omaenda kodanikke, kultuuri ja traditsioone, Euroopa rahvaste identiteeti, kui me tahame rahvaste Euroopat ja mitte Euroopat, millest saab sulatusahi, kus põhiõigusi tegelikult ei kaitsta.

Meie oleme selle tunnistuseks, meie, kes me oleme pandud vangi oma ideede ja Euroopa kodanike õiguste kaitsmise eest, samal ajal kui Euroopa vaatas vaikides pealt.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ka mina hääletasin põhiõiguste hartat käsitleva raporti vastu – mitte sellepärast, et ma olen nende õiguste vastu, vaid rõhutamaks mitmetähenduslikkust, ohtu, mis kaasneb nende õiguste sõnastusega eelkõige – nagu härra Borghezio juba märkis – artiklis 10, kus puuduvad piirangud usutalituste korraldamise ja järgimise vabadusele.

Kuna puuduvad piirangud, võib väga vabalt lubada ja läbi viia satanismi talitusi, voodoo talitusi, avaliku korra ja moraali ning muude õiguste vastaseid talitusi. Kui Euroopa Kohus Luxembourgis peaks teksti sõna-sõnalt tõlgendama, ei saaks ta teha muud, kui mõista õigeks kõik need, kes selliseid talitusi läbi viivad, ja see on midagi, mis oleks vastuolus mitte ainult igivanade traditsioonidega, vaid ka terve mõistusega.

 
  
  

- Raport: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – Härra juhataja, fraktsioon PPE-DE on otsustanud sellel täiskogu miniistungil hääletada Lipietzi kaubandust ja kliimamuutust käsitleva raporti poolt. Raport on väärtuslik ja käsitleb mitmeid probleeme, mis meile kõigile muret tekitavad. Me oleme siiski otsustanud hääletada teatavate lõigete muudatusettepanekute vastu, kuna me usume, et ülemaailmset soojenemist tuleb käsitleda jätkusuutlike meetmetega, millel ei ole kahjustavat mõju majanduskasvule või Euroopa sotsiaalmudeli pikaajalistele väljavaadetele.

Fraktsioonina oleme teadlikud kliimamuutuse küsimusest. Euroopa Liit on asunud juhtpositsioonile kaugeleulatuvate lahenduste kavandamisel kliimamuutusega võitlemiseks. Me oleme veendunud, et Euroopa ettepanekud on muutunud mis tahes tulevase arutelu lähtepunktiks ning et need on kooskõlas meie majandusliku mudeliga.

Me usume, et ülemaailmne kaubandus on olnud maailma majandusele kasulik, kuid tunnistame samal ajal, et kahjulike heitkoguste vähendamiseks on vaja rohkem ära teha, eriti transpordisektoris. Siiski ei tohiks maailma kaubandust häirida.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Ma hääletan kõnealuse raporti poolt, kuna see võimaldab vähemalt liikmesriikidel ja eriti Ühendkuningriigil jätkata inglise süsteemi mõõtühikute kasutamist.

Mina ise eelistan meetermõõdustikku, kuid teatavates valdkondades nõuab tehtava töö iseloom inglise süsteemi mõõtühikute kasutamist. Ma ei viita köögiviljade müümisele, vaid niisugusele tööle nagu ajalooliste ja ajaloopärandi hulka kuuluvate transpordiviiside, eriti raudteede taastamisele.

Sooviksin rõhutada, et Ühendkuningriigis ei püüa igaüks jääda inglise süsteemi mõõtühikute kasutamise juurde. Ragbiliiga finaalmängudes hakati juba aastaid tagasi meetermõõdustikku kasutama.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Praegu on selge, et hoolimata teatavate isikute halvimatele kavatsustele halvustada Euroopa Liitu mõõtühikute pärast, on Euroopa Liit võimeline kõnealuseid küsimusi praktiliselt lahendama. Ühendkuningriigi kodanikud on juba mõnda aega kasutanud meetermõõdustiku kõrval inglise süsteemi mõõtühikuid. Kuigi koolides kasutatakse praegu meetermõõdustikku ja paljud võivad olla üles kasvanud kõnealuste mõõtühikutega, jääb paljude teiste põhimõtteks inglise süsteemi mõõtühikute kasutamine. See on tervitatud ja peaks rahustama paljusid, keda ajasid segadusse eelnevad pressiteated, milles väideti vastupidist.

 
  
  

- Raport: Kader Arif (A6-0452/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Liibanon on praegu üks maailma suurima võlakoormusega riike ning ELi makromajandusliku finantsabi andmine on täielikult põhjendatud. Siiski tuleb luua tingimused, et tagada ELi rahaliste vahendite nõuetekohane arvutamine ning et pettuse ja väärkasutamise suhtes rakendataks nulltolerantsi. Väärib märkimist, et veel kord on EL see, kes maksab kinni Iisraeli rünnakud naaberriigi vastu.

 
  
  

- Raport: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Me peame tagama, et õiglus ei piirdu Euroopas riigipiiridega, mis on füüsiliselt liikmesriikide vahelt juba kadunud.

Keskse tähtsusega on tagada võrdne kohtlemine kõigile ELi kodanikele, olenemata nende kodakondsusest või elukohast. Kahtlusalust, kes ei ole kohtuistungi toimumise riigis elanik, ei tohi kohelda teisiti kui kahtlusalust, kes on kõnealuse riigi elanik.

Vabadusekaotuseta järelevalvemeetmeid ei saa hetkel liikmesriikide vahel üle võtta või üle kanda, kuna niisuguseid meetmeid ei tunnustata vastastikuselt. See seab küsimärgi alla üksikisiku õiguste seadusliku kaitse.

Sellepärast toetan ma ettepanekut võtta vastu raamotsus, mis käsitleb Euroopa järelevalvekorraldust kohtueelsetes menetlustes, mis peaks võimaldama kohtueelsete järelevalvemeetmete vastastikust tunnustamist, lubades kahtlusalustel uurimisfaasi ajal naasta oma elukohajärgsesse liikmesriiki.

See vähendab arreteerimiste ulatust (eriti tühisemate väärtegude puhul), innustades samas tõhusamat õigusalast koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Nagu ka eelnevate menetluste puhul on käesolev nõukogu raamotsus, mis käsitleb Euroopa järelevalvekorraldust kohtueelsetes menetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides, mis Euroopa Parlamendi raportis just heaks kiideti, sammuks püüdlustes tugevdada ja lõpule viia ühine Euroopa õigusruum, käies Tampere ja Haagi programmide jälgedes, mille eesmärgiks oli Euroopa ilma sisepiirideta.

Muude aspektide hulgas pooldatakse raamotsuse ettepanekus ja raportis Euroopa vahistamismääruse kasutamise laiendamist hõlmamaks kõiki rikkumisi (ilma piirmäära seadmata).

Nende ja muude kavandatud meetmete eesmärgiks on laiendada kriminaalõiguse harmoniseerimise ulatust erinevates ELi liikmesriikides, tugevdada Euroopa Liidu liitriigilist olemust ning edendada ja kasutada ära Lissaboni lepingut, millega võetakse riikidelt ära uued pädevusvaldkonnad justiits- ja siseküsimustes.

 
  
  

- Raport: Martine Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Pärast enam kui viis aastat kestnud läbirääkimisi on nõukogu lõpuks jõudnud kokkuleppele raamotsuses, mis käsitleb teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemist kriminaalõiguse abil. Kuigi me võime seda läbimurret tervitada, peame samas ka kahetsema, et see on toimunud minimaalse kaitse arvelt.

Nagu proua Roure’i raportis märgitakse, on raamotsusega ette nähtud vaid minimaalne harmoneerimine ning raporti tõhusust ja reguleerimisala on oluliselt kärbitud arvukate eranditega, mida ta sisaldab.

Vaatamata Euroopa Parlamendi pingutustele siis, kui temaga kõnealuse teksti osas sellele suurema mõju andmiseks konsulteeriti, puudub raamotsusel ambitsioonikus ja sellest ei piisa meie ees seisvate probleemide lahendamiseks: rassismi vastu võitlemiseks ja meie ühiste väärtuste jagamise kindlustamiseks.

Käesolevat raamotsust tuleb vaadelda esimese sammuna rassismi ja ksenofoobia piiramise protsessis Euroopa tasandil ja maksimaalses harmoneerimises selles vallas.

Vaatamata neile puudustele hääletasin ma täiskogus selle raporti vastuvõtmise poolt, sest Euroopa Liidule ja eriti Euroopa Parlamendile on eluliselt tähtis edastada põhiõiguste toetuseks tugev poliitiline sõnum.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Ma toetan härra Dilleni ametlikult väljendatud vähemuse arvamust. Raamotsus, mis käsitleb teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute kriminaliseerimist, piirab Euroopa õigusloomevabadust, kahjustades mõtte- ja sõnavabadust sama palju kui Gayssot ja Taubira õigusaktid Prantsusmaal.

Ükski poliitiline sõnavõtt rahvusliku identiteedi kaitseks, uhkuse väljendamiseks rahva ajaloo üle või immigratsiooni leviku ja üldist vabadust ohustava meie kontinendi väsimatu islamiseerimise vastu seismiseks ei pääse nüüd mõttepolitsei viha eest. Taas kord ei asu Euroopa oma kodanike poolele, sest need, kes selle direktiivi koostasid ja parlamendisaadikud, kes selle just vastu võtsid, on juba otsustanud, kes on väidetavad kurjategijad ja kes eeldatavad ohvrid.

Mis puutub kriminaalõiguse harmoniseerimisse ajal, mil Prantsuse äärelinnas kasutatakse politsei vastu sõjarelvasid, meie kontinenti ähvardavad endiselt terroristide tapatalgud ning paadunud kriminaalid kasutavad piiride kaotamist kohutavate kuritegude toimepanemiseks ühes riigis teise järel, on meil pakilisemaid asju kui intellektuaalsete ja kohtulike diktaatorite tegemine nendest, kes toetavad kõike välismaist ja sunnitud multikultuursust.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. – (FR) Proua Roure’i raporti eesmärk on võidelda rassismi vastu. See on väga kiiduväärt eesmärk, kuid kahjuks kasutatakse seda vabandusena poliitika kehtestamiseks, mis diskrimineerib meie liikmesriikide rahvast, kes muutuvad teisejärgulisteks kodanikeks omaenda kodumaal.

Seda illustreerivad kaks traagilist sündmust möödunud pühapäeval. Noore prantsuse naise Anne-Lorraine Schmitti mõrvamine süüdimõistetud türgi päritolu vägistaja poolt ei jõudnud uudistesse, erinevalt samal päeval toimunud kahe noore, Moushini ja Larami, hukkumisest, kes kihutasid kiivriteta ilma loata motorolleril ja põrkusid politseiautoga. Juhtumit kajastati laialdaselt televisiooniuudistes ja Prantsuse president kohtus kahe noore vanematega.

Nii et kui te soovite riigi kaastunnet, kas te peate maha põletama ja rüüstama linna, nagu sajad pätid tegid, väites, et maksate kätte oma nn kaaslaste Moushini ja Larami eest? Miks pööratakse süütutele ohvritele vähem tähelepanu kui kaakidele? On viimane aeg need moonutused lõpetada: ametivõimude pehme lähenemisviis, viimase 30 aasta hullumeelne immigratsioonipoliitika ja eeldatav rassismivastasus mis Prantsusmaal on pigem välja-ja-välja prantsusevastane rassism.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjalikult. – (FR) Euroopa Liit ei ole ainult siseturg, see on eelkõige rahvaste liit, kes jagavad samu väärtusi, eriti üksikisiku põhiõiguste kaitsmist. Seega oli hädasti vaja raamotsuse vastuvõtmist, mis käsitleb teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemist kriminaalõiguse abil.

Euroopa võtab rassismi ja diskrimineerimise vastu võitlemise meetmeid ja just sellepärast on vaja vahendit, mis tagab kõigis liikmesriikides samal tasemel kaitse rassistlike ja ksenofoobsete tegude eest. Me peame saavutama õige tasakaalu tagades võrdväärsed karistused sõnade ja tegude eest, mis õhutavad vägivalda ja vihkamist, kindlustades samal ajal õiguse sõnavabadusele. Samal moel me näiteks tunnustame riikide traditsioone, kui jutt käib revisionismi hukkamõistmisest.

Ometi on mul kahju tõsiasja pärast, et käesoleva ettepaneku reguleerimisala on piiratud nõukogu ühehäälse otsuse nõudega ja ma paluksin liikmesriikidel minna koos Euroopa Parlamendiga kaugemale, kui seda teksti uuesti läbi vaadatakse.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. (SV) Proua Roure’i raport põhjustas laialdast kuklakratsimist. Ma loomulikult toetan kogu südamest mitmel rindel rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist, ükskõik kus need ilmneda võivad. On olemas head põhjused õigusaktide kaalumiseks ELi tasandil. Nii head kui halvad ideed liiguvad kiiresti üle piiride ja inimestelt inimestele. Õiguslik kaitse on Euroopas lapitud.

Samal ajal on meil põhjust olla ettevaatlik kui tegu on kriminaalõiguse harmoniseerimisega, eriti valdkonnas, millel on põhiseaduslikud tagajärjed. Rootsil on sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse ja usuvabaduse suhtes vaba lähenemine. Mõnedel Euroopa osadel ei ole arusaadavatel põhjustel samasugust suhtumist. Nõukogu otsus, mille sünni üle eesistujariik Saksamaa üksikasjalikult läbirääkimisi pidas, tagab minimaalse tasemega kaitse. Proua Roure’i raportis püüti minna kaugemale ja see sisaldas mitmeid väga ebaselgeid tähelepanekuid. Lõpuks aga hääletasin ma sellepärast raporti vastuvõtmise vastu.

Loomulikult ei saa sõnavabadus olla absoluutne. Selle väljaütlemine aga ei muuda selgeks, et kõik piirangud peavad olema eriti hästi põhjendatud.

 
  
  

- Raport: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Täna vastuvõetud tekst on tähtsaks sammuks audiovisuaalmeedia haru ja samuti Euroopa kodanike jaoks.

See on pikkade läbirääkimiste tulemus, kus Euroopa Parlament on keskset rolli mänginud.

Sellega tehakse arvestavaid parandusi Euroopa Komisjoni algsesse ettepanekusse, eriti laiendades direktiivi reguleerimisala uue meedia kaasamiseks ja praktiliste meetmete kaudu Euroopa audiovisuaalse toodangu edendamiseks.

Nende punktidega tagatakse, et traditsiooniline ja digitaalne audiovisuaalmeedia võivad areneda konkureerides, kindlustades jätkuvalt kultuurilise mitmekesisuse, mis annab Euroopale tema identiteedi.

Lühiväljavõtetele juurdepääsu õiguse tunnustamine tähistab samuti tõelist edasiminekut ringhäälinguasutuste jaoks, sealhulgas üleeuroopaliste, eeldades, et seda õigust mõistlikult kasutatakse.

Lõpetuseks on meil esimest korda selged eeskirjad tootepaigutuse kohta. Selline tava on juba olemas, kuid areneb hetkel ilma igasuguse reguleeriva raamistikuta ja seetõttu ilma läbipaistvuse või õiguskindluseta. Väljapakutud tagatistega avab tootepaigutus Euroopa audiovisuaalsele tootmisele ja loomingule uued võimalused, pakkudes samal ajal vajalikku tarbijakaitset ja teavitamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Henri Weber (PSE), kirjalikult. – (FR) Me olemegi pika ja töörohke protsessi lõpusirgel. Me oleme nõukogult kätte saanud kõik, mida ta meile anda võib. Me oleme kinnitanud seda, mida tekstis keskseks pidasime ja meie üllatuseks ja rõõmuks peame möönma, et peaaegu kõik meie uued ettepanekud on vastu võetud.

Loomulikult oleksime olnud õnnelikumad, kui oleksime saanud ohjeldada eraringhäälinguettevõtted ja operaatorid, mis puudutab reklaami liberaliseerimist. Loomulikult oleksime eelistanud tootepaigutuse keelustamist. Loomulikult oleksime eelistanud rangemat seisukohta lastele suunatud reklaamide vallas. Kuid see ei olnud selgelt enamuse seisukoht siin parlamendis või nõukogus.

Kuna audiovisuaalmeediateenused vajavad uut määrust nii ruttu kui võimalik ja kuna me peame möönma, et nõukogu ja eesistujariik Saksamaa pakkusid avatud ja lõpuks ka viljakat koostööd, võime me nüüd öelda, et klaas on pooltäis. Sotsialistide fraktsioon toetab seepärast ettepanekut kiita heaks läbirääkimiste tulemusena saadud tekst.

 
  
  

- Raport: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikul tootmisel ja müümisel on kahjulik mõju kõigi ELi elanike turvalisusele. Lisaks omab tulirelvade jälitamine kõige suuremat tähtsust organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemises.

Keskse tähtsusega on võtta vajalikke meetmeid seda tüüpi kuritegude ennetamiseks, nende vastu võitlemiseks ja nende väljajuurimiseks.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel asuvad inimestevaheline vägivald ja enesetapud vastavalt kolmandal ja neljandal kohal maailmas halva tervise ja enneaegse surma põhjuste hulgas 15 kuni 44 aastaste inimeste puhul, sealjuures on suur osa tingitud tulirelvade kasutamisest.

Selle algatuse eesmärgiks on seega kohandada direktiivi tulirelvade omandamise ja valdamise kohta ning kehtestada ühised eeskirjad võimaldamaks liikmesriikidel kontrollida tulirelvade omandamist ja valdamist ning nende viimist teise liikmesriiki.

Kuigi komisjoni ettepanek on üldiselt positiivne, piirdub see ÜRO 2001. aasta protokolli aspektide lisamisega. On oluline, et selles kaalutaks ka muudatusi, mida komisjoni 2000. aasta aruandes vajalikuks peeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma hääletasin oma fraktsiooni kolleegi proua Kallenbachi relvi käsitleva raporti poolt, mis kujutab endast teenitult kompromissi.

Tulirelvade seaduslik kasutamine mängib olulist rolli kogu Euroopa Liidus. Tulirelvad annavad panuse mitmesse majandusharusse, olgu tegu nende tootmise või müügiga või toimugu see läbi maamajanduse harude, kus laskmine on vajalik tegevus. Tuhanded inimesed tegelevad laskmisega ka oma vabal ajal.

Hoolimata sellest on äärmiselt oluline piisavate kontrollide olemasolu, vältimaks seaduslike relvade kasutamist kuritegelikul otstarbel. Praeguses raportis leitakse mõistlik tasakaal, mis võimaldab neil, kes kasutavad tulirelvi seaduslikult, teha seda ka edaspidi, takistades samal ajal neid, kes püüavad seadust üle kavaldada.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjalikult. (PL) Härra juhataja, ma hääletan proua Kallenbachi raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)). Olen nõus, et tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslik tootmine ja müümine mõjuvad kahjulikult kõigi ELi elanike turvalisusele.

Raportis märgitakse õigesti, et väiksed relvad on ühiskonnas vägivalla vahendiks, kuna need on kättesaadavad, odavad, kergesti kaasaskantavad ja lihtsad kasutada.

Samuti rõhutatakse selles vajadust lisada direktiivi reguleerimisalasse relvade müük interneti kaudu ja platvormide pakkumine selleks otstarbeks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma hääletasin kõnealuse raporti poolt ja tervitan Euroopa Liidu ühinemist ÜRO protokolliga tulirelvade omandamise ja valdamise kohta. Kõnealune protokoll võimaldab suuremat tarbijakaitset, kuna sellega tugevdatakse turujärelevalvet, see võimaldab relvade kiiret jälgitavust tänu elektroonilistele andmebaasidele ning ebaseaduslike relvade hävitamist ja aitab seega vähendada tulirelvade ebaseaduslikku tootmist ja nendega kaubitsemist liikmesriikide territooriumil.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Relvad ei ole tavapärased tooted. Nad kujutavad suurt ohtu eriti lastele ja noortele inimestele, keda ohustab relvade kasutamise kultuuri levik interneti kaudu. Euroopas on hiljuti toimunud mõned väga halvad juhtumid, kus peaosalisteks olid relvi kasutavad noored inimesed. Mul on hea meel, et me ei ole jäänud Soomes ja Belgias Antverpenis toimunud sündmuste taustal tegevusetuks.

Ma mõistan, et relvakeeld tähendaks ebaseadusliku kaubanduse kasvu, seetõttu nõuab see küsimus väga tundlikku poliitilist lähenemist. ÜRO protokollid on andnud sellele direktiivile lähtekoha. Enne nende ratifitseerimist tuli nendes seatud kohustused Euroopa õigusaktidesse üle kanda.

Ma hääletasin raporti poolt, kuna see loob elujõulise kompromissi, piirates relvade ebaseaduslikku müüki ja samas austades jahimeeste ja sportrelvade seaduslike omanike tunnustatud huve. Direktiiv viib relvade parema turustamiseni ja samuti tunnustab seda, et igal liikmesriigil on oma relvakasutuse traditsioonid ja kultuur. Sellega keelatakse relvade kasutamine alla 18 aastaste noorte inimeste poolt. Lisaks on noortel inimestel võimalik sellistest spordialadest osa võtta ainult oma treenerite ja vanemate järelevalve all.

Ma usun, et tänu siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vastutustundlikule tööle saab Euroopa kaasaegse ja relvi käsitleva õigustiku. Ühenduse normide osaline harmoneerimine ei aita mitte üksnes peatada ebaseaduslikku müüki, vaid tagab ka selle, et süütuid inimesi ohustavad ohtlikud relvad kaovad vähehaaval meie tänavatelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Kõnealune raport relvade soetamise ja valdamise kohta on tervitatav. Relvakuritegude ja relvade ebaseadusliku Euroopa Liitu toimetamise vastu võitlemine peab olema prioriteet.

 
  
  

- Raport: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Dumitrescu raporti poolt ja mul on hea meel, et tänu parlamendi pingutustele oleme me suutnud vastu võtta mõistliku kompromissi kõigi osapoolte jaoks. Luxembourgi jaoks on määruse artikkel 5 eluliselt tähtis.

Selles artiklis kinnitatakse lepingulist vabadust, mis lubab kahel poolel – tarbijal ja kutseala esindajal – valida, millise riigi õigust nende lepingu suhtes kohaldatakse, kas tarbija elukoha liikmesriigi või kutseala esindaja liikmesriigi oma.

Komisjon püüdis oma ettepanekus seda muuta, öeldes, et ainult tarbija elukohajärgse riigi õigus kehtib. Sellel oleks olnud hukatuslikud tagajärjed väiksemate liikmesriikide jaoks, kuna nendest riikidest pärit siseturul tegutsevad väikefirmad oleksid olnud sunnitud kohaldama kuni 27 erineva riigi õigust, mis oleks peletanud eriti VKEd eemale ettevõtlusest väljaspool nende riigipiiri.

Väiksemate liikmesriikide tarbijad oleksid kogenud arvestatavat pakkumise vähenemist, kuna sellest ettepanekust tingitud bürokraatia suurenemine oleks veennud operaatoreid lõpetama nendes liikmesriikides elavatele tarbijatele teenuste pakkumise.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid, hääletasime raporti poolt, kuna me peame õiguskindluse seisukohast ja nii ettevõtluses kui turunduses aset leidnud arengute kontekstis oluliseks, et meil oleks kaasaegsed ühised normid lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse valiku kohta. Siiski ei ole me rahul saavutatud kompromissiga ja hääletasime seetõttu lõike 2 vastu muudatusettepanekus 77, mis käsitleb tarbijalepinguid. Me leiame, et Euroopa vajab tugevamat tarbijakaitset koos selgete normidega nii ettevõtjate kui tarbijate jaoks. Meie arvates ei lahenda kompromiss seda küsimust rahuldaval moel.

Kindlustundega tarbijad, kes on teadlikud oma õigustest ja julgevad teha piiriüleseid oste, on olulised Euroopa majandusele ja heaolule. Me siiski jagame väikeettevõtjate väljendatud muret koorma osas, mis asetatakse nende õlule, kes tegelevad Euroopas elektroonilise kaubandusega ja mis on seotud erinevate liikmesriikide tarbijaõiguse alase teabe omandamisega. See on tähtis küsimus, mis tuleb veel lahendada.

 
  
  

- Raport: Karin Scheele (A6-0299/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin Karin Scheele raporti poolt, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, kuna ma leian, et raportis esitatud muudatused, mille eesmärgiks on laiendada määruse kohaldamisala, tugevdavad Euroopa Parlamendi rolli selle rakendamisel, edendades seeläbi paremat reguleerimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Euroopa Parlament kiitis täna Scheele geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitleva raporti heaks. Nagu on üldiselt teada, esineb geneetiliselt muundatud toidu osas endiselt suuri kahtlusi, eriti seoses selle mõjuga inimeste ja loomade tervisele. Ettevaatuspõhimõtet tuleb seega teaduslike tulemuste kindluse puudumisel säilitada.

Lisaks tähendab loomade söötmine geneetiliselt muundatud söödaga seda, et need tooted sisenevad ka meie toiduahelasse, kuigi puuduvad teaduslikud kinnitused selle kohta, et see on tervisele ohutu.

Kõnealuses raportis toetab Euroopa Parlament komisjoni seisukohta komisjonile antud rakendusvolituste osas ja seab hulga tingimusi olemasolevatele õigusaktidele ilma, et lahendataks põhiküsimused.

Sellepärast ei saa me poolt hääletada. Kuigi tingimused võivad olla positiivsed, ei lahenda need põhiküsimust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Minu fraktsioon esitas Scheele raportile olulise muudatusettepaneku. Me oleme veendunud, et Euroopa Parlamendil peaks olema täielik kontroll geneetiliselt muundatud organismidega seotud küsimuste üle. Leian, et geneetiliselt muundatud organismid kujutavad endast märkimisväärset ohtu tervisele ja keskkonnale Euroopa Liidus ning et kõik otsused, mis niisugustes küsimustes tehakse, väärivad täielikku kontrolli.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Pärast pikki arutelusid oleme meie, parlamendi fraktsioonide raportöörid, jõudnud kokkuleppele kompromissis määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) muutmiseks seoses komisjonile antud rakendusvolitustega. See kompromiss saavutati pärast muude asutustega konsulteerimist, sealhulgas nõukoguga. See võtab täielikult arvesse uut kontrolliga regulatiivmenetlust.

Meil õnnestus ühelt poolt laiendada parlamendi volitusi võrreldes komisjoni projektis ettenähtuga. Samuti õnnestus meil parandada keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raporti projekti ja muuta see teostatavaks ja reaalseks ettepanekuks. Tagasi lükati kõik muudatusettepanekud, mille eesmärk oli kasutada vääriti komiteemenetlust, et muuta olemasolevate GMO alaste õigusaktide võtmeosi tagaukse kaudu.

Tõsi on, et me ei saa lubada selja pööramist keskkonnasõbralikule geneetilisele muundamisele. Vastupidi, GMOd on meie tuleviku jaoks asendamatud. Kliimadebati taustal peaks praeguseks olema ilmselge isegi ideoloogiliselt ülelaetud rohelistele poliitikutele, et me peame kasutama biotehnoloogia meetodeid taaskasutamise parandamiseks biomassi ja energia tootmisel. Meil lihtsalt ei ole piisavalt viljakat maad tavapäraste energiatootmiseks kasutatavate kultuuride piisavas koguses kasvatamiseks. Lisaks peame tagama, et toidu- ja energiakultuurid ei pea ruumi pärast konkureerima. Lubatud GMOd on ohutud ja ideoloogia ei täida kõhtu!

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Meie ütleme ei lisatoetustele ELi tasandi parteidele. Demokraatia olemus on, et parteid rajatakse altpoolt ülespoole arvamuste formuleerimise protsessi käigus, millele järgneb poliitiliste programmide koostamine ja parteide asutamine, mis võidavad üldvalimistel toetuse. Mõte lubada poliitilisel ja tehnokraatlikul rajatisel luua ELi parteisid ülalt alla, kasutades maksumaksjate raha, on demokraatiale vastuvõetamatu. Tulemuseks on parteid, kes on oma liikmetest sõltumatud, kuid sõltuvad poliitilisest eliidist.

Seega on päris vale suurendada praegu toetusi ELi parteidele eraldiste kaudu poliitiliste asutuste loomiseks Euroopa tasandil. ELi parteid lähevad juba maksumaksjale maksma üle 10 miljoni 2007. aasta ELi eelarvest ja paistab, et poliitilised asutused saavad veel teise sama palju rahaliste toetuste kaudu. See tähendab, et tulevikus peavad maksumaksjad maksma ligi 190 miljonit Rootsi krooni ELi parteidele ja nendega seotud organisatsioonidele. Rahad lähevad ELi parteidele, mis on puhtalt Brüsseli paberil eksisteerivad leiutised, parteid, mida inimesed kunagi tahtnud pole, ei kodanike ega maksumaksjatena.

Samuti on moraalselt küsitav, et poliitikud siin parlamendis jaotavad nii libekeelselt maksumaksja raha omaenda organisatsioonidele ajal, mil liikmesriikides kärbitakse avaliku sektori kulutusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Püüdes kehtestada lepingu ettepaneku olemust, mis on juba tagasi lükatud ja mida on kutsutud erinevalt põhiseaduslikuks, miniks, lihtsustatuks ja reformivaks, jätkavad ELi riikideülesed institutsioonid niinimetatud Euroopa avaliku arvamuse tehisliku loomise edendamist.

Enamgi veel, meil on meeles, et niisugune otsustavus muutus pärast seda, kui prantslased ja hollandlased Euroopa põhiseaduse tagasi lükkasid, millekski ristiretke sarnaseks, ning see on klammerdunud mis tahes kättesaadava vahendi külge, sealhulgas Euroopa parteid ja nüüd nende poliitilised rohujuured, et edendada Euroopa eneseteadvuse teket.

Nagu eesistujariik Portugal on öelnud, on kõigi meie kodanike kaasamine sellesse paeluvasse Euroopa ehitamise protsessi „tõeline sisu”, „tõeline põhjus”, „tõeline asjaolu”. Me peaksime seetõttu küsima, miks vaatamata suurele entusiasmile välditakse referendumite korraldamist Euroopa aluslepingu üle.

Ometi ei ole see asi, mida ELi domineerivad jõud tahavad. See, mida nad nüüd muuhulgas tahavad, on Euroopa parteide Euroopa Parlamendi valimiskampaaniate rahastamine ühenduse eelarvest, mis võib olla ilmne vahelesegamine iga riigi poliitilistesse siseasjadesse ja demokraatlikku toimimisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Riikides, kus erinevad rahvused koos elavad, on tavaline, et seal ei ole üleriigilisi parteisid. Endises Austria-Ungaris oli erinevaid sotsiaaldemokraatlikke, katoliiklikke ja liberaalseid parteisid, kellest igaüks esindas erinevaid rahvustikurühmasid ja oli seotud oma partei huvide ja keelega. Ka Belgial ei ole enam aastakümneid olnud riiklikke parteisid, vaid ainult flaami ja vallooni parteid. Nii et kuidas saavad ELil olla Euroopa parteid?

Meie partei, sotsialistide partei Madalmaades, näeb parteisid rohujuure tasandil organisatsioonidena, populaarsete liikumistena, mis teevad koostööd oma nägemuse saavutamise nimel sellest, milline ühiskond olema peaks ja nende rühmade huvisid järgides, kes antud parteile oma usalduse on andnud. Parteid ei ole riigiaparaadi osa ja neid ei peaks rajatama maksutulu kasutades. Sellel põhjusel hääletasime me varasemate Euroopa parteide rahastamist käsitlevate otsuste vastu ja oleme ka vastu rahastamisosakaalu tõstmisele 85%le. Samuti peame me ebarealistlikuks Euroopa ja mitte riiklike kampaaniate toetamist tulevastel Euroopa valimistel. Aset leiab 27 riiklikku valimist erinevates olukordades. Nende tulemuseks on üks parlament koos rahvusvahelise liikmeskonnaga, mis koosneb sarnaselt mõtlevate inimeste fraktsioonidest. Me oleme kõik sarnaselt mõtlevate inimeste rahvusvahelise koostöö poolt, kuid see ei vaja ELi poolset rahastamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) ELi tasandi parteid omavad erinevaid ja vahel vastandlikke poliitilisi seisukohti Euroopa poliitikate kohta erinevates valdkondades. Mis tahes Euroopa poliitilised organisatsioonid, mis on parteidega seotud, peavad seetõttu olema sõltumatud, et nad saaksid edendada oma poliitilisi seisukohti nii, nagu nad heaks arvavad.

Käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävatele Euroopa poliitilistele organisatsioonidele tuleb anda ülesanne edendada Euroopa ametlikke poliitikaid, mis on tihti vastupidised parteide väljakuulutatud seisukohtadele. See on otsene sekkumine Euroopa parteide ja riikide parteide, millest nood koosnevad, poliitilisse tegevusse. See oleks samuti kaudne sekkumine poliitilistesse- ja valimisprotsessidesse liikmesriikides, kuna see looks kavandatud rahastamise kaudu soodustatud ja mittesoodustatud parteid koos kaasnevate mõjudega Euroopa Parlamendi valimiste tulemustele.

Mis tahes määrus peab seega toetama mõttevabadust ja läbipaistvust ilma omavahelise sõltuvuseta, mis võiks takistada Euroopa ja riikide tasandi parteide seisukohti ja tegutsemist.

 
  
  

- Raport: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan kõnealust raportit, millega püütakse tagada pestitsiidide jääkide minimaalne tase toidus ja söödas või nende pinnal. See on oluline loomade ja inimeste tervise seisukohast.

 
  
  

- Euroopa konsensus humanitaarabi valdkonnas (B6-0484/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Nagu me eelnevalt täheldasime, ei saa me toetada konsensust ELi põhimõtete, eesmärkide ja strateegia kohta humanitaarabi osutamiseks kolmandates riikides, mis nõuab meilt niinimetatud humanitaarse sekkumise kui õiguse või kohustuse toetamist, ning sunnimeetmete, sealhulgas sõjalise sekkumise kasutamise toetamist, mis seab kahtluse alla rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted.

Kahjuks on niisuguse poliitika tagajärjed vägagi ilmsed (vaatamata nende peitmisele ja märkamata jätmisele). Poliitika peidab vastuvõetamatud eesmärgid ja huvid heade kavatsuste hõlma alla, just nagu Iraagi sõjalise agressiooni ja okupatsiooni pidevast salgamisest Ühendriikide ja selle liitlaste poolt koos sellest tingitud sadade tuhandete surmade ja riigi tohutute loodusvarade raiskamisega ei oleks veel küllalt.

Humanitaarsekkumine on vahend, mida suurriigid kasutavad olukordadesse sekkumiseks, mille nad tihti on ise aastatepikkuse sekkumisega oma strateegilisi huvisid taga ajades ja rahvusvaheliste kontsernide südametunnistuseta manöövrite toetuseks põhjustanud.

Miljoneid inimolendeid mõjutavate tõsiste probleemide lahendamine nõuab riikliku sõltumatuse tunnustamist, rahvusvaheliste konfliktide rahumeelset lahendamist ja majanduslikult vaeseimate riikide vajaduste kiiret rahuldamist.

 
  
  

- Olukord Gruusias (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Hääletasin resolutsiooni poolt lootes, et sellel on konkreetne mõju olukorrale Gruusias ja selle otsusele jätkata kindlalt demokraatlikku reformi, ning ELi meetmete kaasamise protsessile selles riigis ja idanaabruses üldiselt.

Raportöörina Musta mere koostöö asjades sooviksin ma korrata poliitilise stabiilsuse ja tõelise demokraatiaga ala loomise tähtsust selles piirkonnas. Minu raporti projektis täpsustatakse muude piirkondliku koostöö võtmeprioriteetide hulgas see valdkond ning olukord Gruusias kinnitab meile vältimatut vajadust toetada ja tihendada koostööd selles vallas. Ma usun, et selle jaoks on kesksed kolm osa: tugevdada demokraatlikku reformi Gruusias, rajada heanaaberlikud suhted piirkonnas ja Venemaa konstruktiivne kaasamine protsessi ning lõpuks ELi tõsine ja aktiivsem sekkumine Gruusia ja kogu Musta mere piirkonna tõelisesse stabiliseerimisse ja demokratiseerimisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kõigest paar punkti seoses Euroopa Parlamendi resolutsiooniga olukorra kohta Gruusias.

Esiteks, kuigi seal märgatakse Gruusia poliitilise olukorra halvenemist ja repressioone, on see vaid järjekordseks ELi sekkumise vormiks, mida kirjeldatakse eufemistlikult toetusena vajalikele poliitilistele ja majanduslikele reformidele ning Euro-Atlandi väärtustele.

Teiseks, ja selle tulemusena, tunnustatakse seal Gruusia presidendi ja valitsuse saavutatud poliitilist, demokraatlikku ja majanduslikku edasiminekut, kuigi resolutsiooni sisus öeldakse täpselt vastupidist ja ei mainita repressioonide lainet, mille all riigi edumeelsed ringkonnad ammu kannatavad.

Kolmandaks, see resolutsioon eirab tõsiasja, et Gruusia sotsiaalse ja majandusliku olukorra ja suurema osa elanikkonna elamistingimuste halvenemine koos sissetulekute ja tööhõive vähenemisega asetsevad praeguse sotsiaalse rahulolematuse jalamil ja on suurendanud sisemist ebavõrdsust, mida võimulolijad püüavad ära kasutada ja millega manipuleerida, nagu nad on teinud lähiminevikus.

Lõpuks, nende oluliste sündmuste vastukajana esitab parlament president Saakašvilile ja Gruusia ametivõimudele tungivaid palveid, samas kui ta on teisi palju vähema eest hukka mõistnud.

 
  
  

- Raport: Jo Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Nizzas 2000. aastal heaks kiidetud põhiõiguste harta on nimekiri Euroopa ühistest väärtustest, millega kõik kodanikud võivad samastuda.

Need väärtused tulenevad erinevate ELi riikide rikkast kultuuripärandist, nende põhiseaduslikest traditsioonidest ja seadustest, ning iseloomustavad liitu mitte ainult majandusliku üksusena vaid jagatud väärtuste ühendusena.

Euroopa Parlament on süstemaatiliselt palunud, et hartale antaks esmase õiguse staatus, muutes selle Euroopa Kohtule ja riikide kohtutele keskseks alusdokumendiks ja tehes selle õiguslikult siduvaks.

Ma olen seetõttu lõpuks väga rahul, nähes selle kinnitamist ja mul on hea meel märkida, et Lissaboni lepingu projekt jätab alles Euroopa Põhiseadusliku lepingu II osa sisu.

Mul on kahju, et harta lisati lisa kujul ja mitte lepingu põhiteksti, nagu selle tähtsus oleks nõudnud. Mul on samuti kahju, et Ühendkuningriik ja Poola on kasutanud oma õigust sellest põhiõiguste järgimise kohustusest loobuda, kuigi Poola uue valitsuse hiljutised avaldused näivad viitavat teistsugusele suhtumisele, mis pooldab palju enam ühise vaimsuse järgimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) On selge, et käesolevat raportit põhiõiguste kohta kasutatakse Euroopa põhiseaduse olemuse taaselustamise vahendina ja selleks, et hiilida mööda Prantsusmaa ja Hollandi rahva sõltumatust tahtest, kes selle tagasi lükkasid, vältimaks referendumi korraldamist niinimetatud reformilepingu kohta. See on vastuvõtmatu ja me oleme sellepärast hääletanud vastu.

Teatud moel on silmakirjalik rääkida põhiõiguste kaitsmisest, kui proovitakse varjata inimeste eest selle lepingu sisu, vältida avalikku arutelu küsimuste selgitamiseks ja takistada kodanikel riiklike referendumite käigus hääletuskasti juures oma arvamust avaldada.

Ometi peame taaskord rõhutama, et harta on nõrgem kui muud vahendid, nagu Portugali Vabariigi põhiseadus, Euroopa sotsiaalharta ja Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, mis kehtivad rahvusvaheliselt, on laiahaardelisemad ja õiguspäraseks tunnistatud.

Lõpetuseks ei tohiks me unustada, et harta peamine eesmärk on hõlbustada neoliberaalset, föderaalset ja militaristlikku sammu edasi, mis on niinimetatud reformilepingu eesmärgiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Tõsiasi, et Euroopa Liit valmistub taaskord vastu võtma põhiõiguste hartat, näitab, kuidas Euroopa inimesi petetakse. Algset hartat muudeti, eriti mis puutub selle õiguslikku mõjusse, tagamaks, et Ühendkuningriik saaks põhiseadusliku lepingu Roomas allkirjastada. See oli brittide võidetud mööndus.

Siiski sätestatakse tulevase Lissaboni lepingu 7. protokollis, mis kehtestab Ühendkuningriigi ja Poola väljajäämise, „kahtluste vältimiseks”, et hartaga ei laiendata Euroopa Kohtu volitusi langetada harta põhjal otsuseid nende riikide õigusaktide või määruste üle ega ei anta Poola või Ühendkuningriigi suhtes kohaldamiseks kohtujurisdiktsiooni alla kuuluvaid õigusi. See tähendab, et hartas sätestatud õigused ei ole ühenduse õigused. Ma ei kavatse sellise pettusega tegeleda.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Kõik ELi institutsioonid peavad juba järgima rahvusvahelist õigust, mis tagab inimõiguste kaitse. See kerkib küllaltki selgelt esile Euroopa Kohtu otsuses Racke juhtumi kohta. Lisaks on kõik ELi riigid ratifitseerinud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni. Konventsioon on kõigi liikmesriikide suhtes siduv ja täidab oma ülesannet hästi.

Teisalt kujutaks uus tekst õiguskindlusetuse ohtu, kuna Euroopa Kohus Luxembourgis võib langetada otsuseid, mis lähevad vastuollu Strasbourgis asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustega, mis juba toimib rahuldaval tasemel.

Me oleme vastu ideele anda käesolevale raportile lisatud versioonile Euroopa Liidu põhiõiguste hartast õiguslikult siduv jõud.

Me leiame, et on vale anda presidendile ainuvolitused kuulutada harta välja enne lepingu allkirjastamist ning oleme vastu mis tahes sammudele selle avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas, enne kui ratifitseerimisprotsess positiivse tulemusega lõpule jõuab, kui see juhtuma peaks.

Selle asemel kutsume liikmesriike üles algatama läbirääkimisi eesmärgiga lubada ELil liituda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, nii et ELi institutsioonid oleksid samuti kohustatud järgima neid ühiseid inimõiguste sätteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Paistab, et Euroopa Parlament on põhiõiguste harta kiitnud heaks (?) teist korda pärast 7 aasta tagust esimest korda.

Me peaksime tähele panema, et põhiõiguste harta koostati eesmärgi täitmiseks kokku kutsutud niinimetatud konvendi poolt, kus jõuti konsensusele põhinedes madalaimal ühisel nimetajal ja jõudude surve all, kes pooldasid kõige äärmuslikumaid seisukohti, kelleks oli nimelt Tony Blairi juhitud Suurbritannia töölispartei.

Selle menetluse tulemus on põhiõiguste harta, mis on sotsiaalsete õiguste vallas palju nõrgem kui näiteks Portugali Vabariigi põhiseadus või Euroopa sotsiaalharta, mille Portugal on ratifitseerinud.

Näiteks on Portugali Vabariigi põhiseaduses (artikkel 58) ja Euroopa sotsiaalhartas (artikkel 1) selgelt ja üheselt sätestatud õiguse töötada kaitsmine põhiõiguste hartas kohandatud ja kaasajastatud ning muutunud “õiguseks teha tööd”.

Nagu on näha „selgitustest, mis valmistati ette harta eelnõu koostanud konvendi presiidiumi järelevalve all ning mida uuendati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel”, mis koostas „Euroopa põhiseaduse”, on ka muid näiteid. Need „selgitused” on põhiõiguste harta sisu tõlgendamise aluseks, kuid ei kaasne peaaegu kunagi sellega. Ma imestan, miks küll?

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), kirjalikult. − (NL) „Euroopa rahvad on üha tihedamat omavahelist liitu luues otsustanud jagada rahulikku, ühistele väärtustele rajatud tulevikku”. Nii kõlab esimene lause Euroopa Liidu põhiõiguste harta preambulas, millele Euroopa juhid 2000. aasta 7. detsembril Nizzas alla kirjutasid.

Ja see lause sisaldab üheselt peamist tõde. Meil on meie liidus ühised väärtused ja standardid, mis on nüüd hartaga õigustena sätestatud: vabadused, võrdsus, inimväärikus, solidaarsus, kodanike õigused ja õigus.

Minu seisukoht on, et oleks olnud parem, kui EL oleks lihtsalt allkirjastanud Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooni. Kuid lõppude lõpuks on see vastuvõetavaks lahenduseks. See on inimõiguste kiirtunnustamine ELis.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Tervitan Leineni raportit põhiõiguste harta kohta ja hääletasin selle poolt. Siiski keeldusin ma muudatusettepanekust, mis kiirustas Poolat tegema kõikvõimalikke jõupingutusi inimõiguste harta täielikuks kohaldamiseks – britist liikmena leidsin ma, et see oleks veidi silmakirjalik.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Ma jäin hääletusel selle ettepaneku üle erapooletuks, kuna Portugali põhiseadus pakub paremat põhiõiguste kaitset ja kuna mõnede arvamus, mille kohaselt ühenduse õigus on liikmesriikide seadusandluse suhtes ülimuslik, võib viia väga kahjulike juriidiliste vaidlusteni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), kirjalikult. − Hääletasin täna uues vormis harta vastuvõtmise poolt, et see muutuks siduvaks Euroopa institutsioonidele. Sotsialistide fraktsioon Poolas ja Euroopas toetab tugevalt harta vastuvõtmist ja seda teen ka mina. Harta on meie liidu peamine vahend, andes kõigile liidu kodanikele nii isiklikud kui ka kodakondsusega seotud õigused. Kõnealuse hartaga täidame olulise lünga. Hartast loobumine ei ole tegelik loobumine, kuna harta jääb siduvaks institutsioonidele ja ühenduse õigusaktidele, isegi kui teatavad riigid loodavad endiselt, et see ei muuda riigisisest õigust. Euroopa Kohus tagab harta nõuetekohase kohaldamise. Läbivaadatud harta väljakuulutamine ja viide sellele uues lepingus muudab Euroopa Liidu ühiste väärtuste ja õiguste ühise ruumina tugevamaks. Sellepärast loodan ma endiselt, et hartat kohaldatakse eranditult kõigi 27 liikmesriigi suhtes, sealhulgas esmajoones minu kodumaa Poola suhtes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (PL) Ma hääletan härra Leineni raporti vastuvõtmise poolt, mis käsitleb liidu põhiõiguste harta heakskiitmist Euroopa Parlamendis.

Minu arvates tuleks Euroopa Liidu põhiõiguste harta ilma reservatsioonideta vastu võtta ja seda ka minu kodumaa Poola poolt.

Koos uue lepingu vastuvõtmisega on harta siduv õiguslik dokument, millel on lepingutega võrdne kaal. See on tähtis meie kodanike jaoks ja ka motiiviks kontrollida ELi institutsioonide tegevust valdkondades, kus liikmesriigid on neile tegutsemisõiguse andnud. Iga kodanik võib otseselt hartale toetuda ja oma õigusi ELi õiguse alusel kohtutes üle kogu Euroopa kasutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. − (PL) Põhiõiguste harta muudab põhiõiguste kaitsmise süsteemi Euoopas keerukamaks. Ta muudab süsteemi kodanikele veelgi vähem arusaadavaks ja paljudel eurooplastel on selle suhtes kahtlusi. Sellepärast on kaks liikmesriiki otsustanud protokollide kasuks, mis kaitsevad neid harta mis tahes ootamatute mõjude eest. Ja sellepärast hääletan ma Leineni raporti vastu.

 
  
  

- Raport: Ole Christensen (A6-0446/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ole Christensen, Göran Färm, Anna Hedh, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Inger Segelström ja Britta Thomsen (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, Rootsi ja Taani sotsiaaldemokraadid, valisime raporti muudatusettepaneku 41 poolt hääletamise. Tööturul on probleemid ebakindlate töölepingute ja palkade tõttu, millest pole võimalik ära elada. Neid tuleb hüvitada. Mõnes riigis tehakse seda seadusega kehtestatud miinimumpalkade kaudu. Teistes riikides lahendatakse sellised küsimused sotsiaalpartnerite vaheliste läbirääkimiste kaudu. Põhjamaades oleme me valinud viimase mudeli. Meie, Rootsi ja Taani sotsiaaldemokraadid, leiame, et peaksime olema jätkuvalt vabad kasutama kollektiivlepingu mudelit selleks, et tagada töötajatele korralikud palgad.

Kuna esitatud muudatusettepanek nõuab selle küsimuse reguleerimist liikmesriikide riiklike süsteemide kaudu, leiame, et see on kooskõlas meie valitud kollektiivse kokkuleppe mudeliga.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), kirjalikult. − Fraktsioon PPE-DE toetab tugevalt kaitstud paindlikkuse põhimõtet ning nii töötajate kui ka tööandjate aitamist globaliseerumisega seotud väljakutsetega kohanemisel. Me oleme teinud tihedat koostööd teiste fraktsioonide ja fraktsiooni PSE raportööriga, et koostada raport, mis oleks nii positiivne kui ka tasakaalustatud, ning oleme saavutanud enamiku punktide puhul kindla kokkuleppe.

Siiski oleme teinud selgeks, et me ei saa toetada lõplikku raportit, kui kaks hilisemat muudatusettepanekut kiidetakse heaks. Me ei saa nõustuda fraktsiooni GUE/NGL viimase minuti muudatusettepanekuga (41), mis käsitleb töötundide sunnitud vähendamist, mis piiraks isiklikke valikuid ja töötasu; samuti ei saa me nõustuda nende muudatusettepanekuga 45, mis käsitleb üleeuroopalist miinimumpalka, kuna asutamislepingus on kinnitatud, et selle küsimusega tegelevad liikmesriigid ning seega ei kuulu see ELi pädevusse ega kõnealuse raporti alla.

Me jätkame tihedat koostööd kõigi fraktsioonidega, kelle eesmärk on luua konstruktiivseid ideid, et aidata töötajatel muutuste väljakutsega toime tulla. Kuid me ei soovi teha koostööd ühegi fraktsiooniga, kes eelistab pigem olla tribüünil valimistega seotud põhjustel kui asetada esikohale inimeste tegelikud vajadused.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me hääletasime vastu, kuna on vastuvõetamatu, et Euroopa Parlament toetab Euroopa Komisjoni põhimõttelist kaitstud paindlikkuse eesmärki. Nõustudes sellega, et töölised ja tööandjad on huvitatud paindlikkusest, kiidab tekst heaks Euroopa Komisjoni teatise sisu, millega taotletakse tööturu piirangute tühistamist, liberaliseeritakse töötajate õigustatud põhjuseta vallandamise õigust, alaväärtustatakse kollektiivlepinguid ja nõrgestatakse ametiühingute ja tööliste pingutusi, kuigi tekst on mõnes küsimuses teatise suhtes kriitiline.

Tekstis esineb korduvaid viiteid vajadusele paindliku tööturu järele, kohandatavate lepingtingimuste järele ning kohandatava tööjõu järele. See ei jäta mingit ruumi kahtlustele selle raporti tegeliku eesmärgi osas, mis tuleneb kokkuleppest Euroopa Parlamendi kahe peamise fraktsiooni, PPE ja PSE, vahel, hõlmates Portugali parlamendisaadikuid PSis, PSDs, ja CDS/PPs.

Meil on kahju, et meie tehtud ettepanekud tagasi lükati, sealhulgas meie vastuseis kaitstud paindlikkuse põhimõtte lisamisele Lissaboni strateegia raamistikku, perioodi 2008–2010 tööhõivesuuniste ja riiklike reformikavade läbivaatamine, ning ühenduse rahaliste vahendite kasutamine töötajate õiguste ründamise rahastamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Liikmesriikide tööhõivepoliitika alaseid otsuseid tuleks teha riigi tasandil laialdase ja demokraatliku arutelu teel, mis põhineb uuringutel ja riigi kogemusel. Erinevad ELi tööhõivepoliitikad peaksid välja kasvama institutsioonide konkureerimise protsessist.

Me saame nüüd õnneks arutada Taani kaitstud paindlikkuse mudelit, kuna EL ei kehtestanud ühist tööturu poliitikat umbes 25 aastat tagasi. Kui see oleks nii olnud, oleksid mõned mandririigid Saksamaaga eesotsas rakendanud ELi õigusaktid, millel oleks olnud hävitavad tagajärjed Euroopa tööhõivele ja kasvule ning mida ei oleks olnud võimalik muuta. Uued liikmesriigid oleksid olnud sunnitud poliitikat ühenduse õiguse osana kohaldama ja seega oleksid olnud sunnitud alustama uute liikmesriikidena põhjendamatutel tingimustel.

Tänu tõsiasjale, et valdkonnas puudub ühine poliitika, saame me nüüd vastandada kaitstud paindlikkuse, Põhjamaade mudeli, Anglo-Saksi mudeli ja kontinentaalse mudeli ja neid omavahel võrrelda. Tänu institutsioonide konkureerimisele heade lahenduste leidmiseks eksisteerivad tegelikus maailmas lahendused, mida me saame võrrelda.

Ülalmainitud argumentide põhjal oleme me lõplikul hääletusel hääletanud ettepaneku ja kõigi esitatud muudatusettepanekute vastu, mis sisaldavad seisukohti selle kohta, millist tööhõivepoliitikat liikmesriigid peaksid ajama.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. – (FR) Uute sõnade vohamine on üks sümptomeid parandamatust probleemist, milleks on ande või asjatundlikkuse puudumine vaatamata olemasoleva sõnavara suurusele. See on samuti libisemine eliidi kasutatava ühtse keele poole, millel pole kodumaad, usku ega seadusi, ning selle propaganda masinavärgi poole.

„Kaitstud paindlikkus”, mis peaks olema meetod, kuidas saavutada heaolu kogu Euroopas läbi tasakaalustatud paindlikkuse majanduse valdkonnas ja turvalisuse sotsiaalvallas, on uus Euroopa globaliseerumise trikk.

Euroopa Komisjoni jaoks sisaldab see vaid tööseaduste lõdvendamist eesmärgiga võidelda tööpuuduse vastu. Tegelikkuses aga on sellise liberaalse lähenemise peamine mõju see, et ettevõtetele tehakse töötajate lahtilaskmine lihtsamaks ja odavamaks, et nad saaksid odavamat tööjõudu palgata. See tõmbab väljastpoolt Euroopat ligi veelgi enam sisserändajaid, kuid see on ka sotsiaalne oht doomino efekti tõttu, muutes madalapalgalised töökohad veidi vähem kaitstuks ja mõjutades lisaks ka kõrgemini tasustatud töökohti.

Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon püüdis seda teksti muuta, et leevendada selle mõju tööhõivele, kuid sellest ei piisa, et piirata Euroopa pooldajate ultraliberaalsuse isu.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Christenseni raporti poolt, kuna selles võetakse asjakohane ja laialdaselt toetatud paindlikkuse ja kaitstuse ühendamise lähenemisviis. Seal tehakse väga hästi selgeks, et paindlik tööturg võib käia käsikäes töökoha kindlusega.

Kaitstud paindlikkuse mõistet kujutatakse tihti kuratlikuna, kuid selles raportis on meil õnnestunud ületada negatiivsed kõrvaltähendused selle kohta, mis peaks olema Euroopa tööhõivepoliitika juhtpõhimõtteks. Töökohtade loomine on eluliselt tähtis Euroopa tööpuuduse vastu võitlemisel, mis on vaatamata viimastel aastatel tehtud edusammudele jätkuvalt liiga kõrge. Kaitstud paindlikkus annab meile reaalse väljavaate saavutada Lissaboni strateegia eesmärgid.

Kui me seda teha tahame, peame leidma võimalusi, kuidas hõlbustada juurdepääsu tööhõivele ja koolitada oskustega, paindlikku, mobiilset ja motiveeritud tööjõudu.

Töökoha olemasolu on parim kaitse kõigi sotsiaalse tõrjutuse vormide eest. Euroopa peab julgustama liikmesriike hõlbustama juurdepääsu töökohtadele nendele, kes püüavad tööturule siseneda või naasta.

Kõik tööhõive ja töötingimuste alased õigusaktid on liikmesriikide asi ning ma toetan muudatusettepanekuid, millega tugevdatakse subsidiaarsuse põhimõtet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Tervitan ulatuslikult komisjoni dokumendi orienteeritust kaitstud paindlikkuse poole. Kõnealuse raportiga teeb parlament selgeks, et kaitstud paindlikkus peaks parandama töökoha kindlust ja edendama tööga kindlustatust. Ühtegi töötajat ei tohiks jätta ilma õigusest võrdsele kohtlemisele, elukestvale õppele ja sotsiaalkindlustushüvitistele.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjalikult. – (FR) Kaitstud paindlikkus on suitsukate, mis varjab töö ja töötajate kaubaks muutmist.

See suitsukate tuleb ilmselt Taanist. Pärast Rootsi 1960ndate mudelit, Jugoslaavia 1970ndate isemajandamise mudelit, igikestvat Mao mudelit, endise Nõukogude Liidu mudelit, Blairi ja isegi Zappatistide mudelit on meil nüüd Taani mudel. See on Anderseni maania, Margaret Thatcher maskeerituna väikeseks merineitsiks, et panna meid arvama, et kui me anname äravisatavatele töötajatele paar toetust, mõningast koolitust ja kiire taasintegreerimise, muudame me nende olukorra kindlamaks.

Taanis on rohkem streigipäevasid kui Prantsusmaal, kuid unustagem see. Kaitstud paindlikkus on teinud sellest paindlike tööturgude ja rahulolevate töötajate paradiisi (kuigi paneb imestama, miks nad ikka streigivad…).

Mis on siinjuures tõde? Tõde on see, et me püüame Euroopas luua Mindonge, nagu on Hiina pool-farmerid, pool-töölised, kes töötavaid halvimates võimalikes tingimustes.

Asja kogu tuum on vähendada sotsiaalkindlustusseadustiku ja töösuhteid reguleeriva õigusaktiga pakutud kaitstuse taset.

Kaitstud paindlikkus on tööhõive seadusandluses rakendatud variserlikkus. Selle majanduslik tulemus – nagu ka sotsiaaltagatiste maksete kärpimise tulemus, mis ei ole silunud erinevusi tootmiskuludes Aasia ja Euroopa vahel – on illusoorne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún ja Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjalikult. − Me tervitame asjaolu, et raportiga püütakse teataval viisil tasakaalustada komisjoni teatist, milles toetatakse töötajate õiguste kaitsmist. Kuigi meie arvates on tervitatav, et tunnistatakse vajadust luua kvaliteetseid töökohti, rahastada elukestvat õpet, täiendada töötajate kutseoskusi ja koolitada neid pidevalt ning luua eristrateegiaid, et kaasata nooremaid töötajaid ja naisi, avaldame me kahetsust, et kohustused on laialivalguvad ning et kõnealustes valdkondades puuduvad konkreetsed eesmärgid.

Dünaamiline ja paindlik majandus peab andma töötajatele õigused ning vastama nende vajadustele ja ettevõtja huvidele. Me lükkame tagasi esitatud paindlikkuse ühepoolse versiooni.

Me oleme raporti vastu, kuna seistes silmitsi praeguse juhu- ja ebatüüpiliste töötajate kuritarvitamisega, ei ole EL ja liikmesriigid suutnud tegutseda, eriti seoses ajutist tööd tegevate töötajatega.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Ma hääletasin Christenseni kaitstud paindlikkust käsitleva raporti vastu, kuna töösuhete paindlikkuse egiidi all nõrgendab see tavapärase tööhõive kaitset ja töötaja kindlust. Vaatamata Euroopa vasakpoolsete fraktsiooni pingutustele ja ettepanekutele on Euroopa Parlament Euroopa parempoolsete/sotsialistide kompromissi kaudu, mille ta heaks kiitis, võtnud olenemata teatud üksikutest muutustest omaks komisjoni neoliberaalsete ettepanekute peamise mõtteviisi. Konkurentsivõime ja ettevõtete kasumi nimel vaadatakse ametiühingute saavutustele kui jäikusele ja koormale. Vallandamine muutub lihtsamaks ega too ettevõtetele mingit kulu ning töötute noorte inimeste kaitsmise kulu lükatakse täielikult ühiskonna õlgadele. Ettevõtete vastutus töötajate eest asendatakse ühiskonna vastutusega töötute eest. Kollektiivläbirääkimisi ja ametiühingute rolli nõrgendatakse selle uue mudeliga oluliselt. Euroopa vasakpoolsed rõhuvad koostöös ametiühingutega ja oma ettepanekute kaudu tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile ja täiskogule kõigi töötajate kaitsele, olenemata lepingu tüübist, mille alusel nad on tööle võetud. Jäädakse seisukohale, et kollektiivsete meetmete võtmise õigus on oluline osa tööseadusest. Me kutsume liikmesriike üles edendama tavapärast tööhõivet ja tagama ning parandama töötajate õigusi koos kõrge sotsiaalkaitse tasemega.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlamendi enamus on kahjuks tagasi lükanud ühe keskse tähtsusega muudatusettepaneku Ole Christenseni kaitstud paindlikkuse ühiseid põhimõtteid käsitlevale raportile ja seetõttu olen ma hääletanud raporti vastu.

Muudatusettepanekus 41 Euroopa palgapoliitika edendamise kohta pakuti miinimumpalka, mis oleks vähemalt 50% riigi keskmisest palgast ja see tundus mulle kesksena võitluses madala tasustamise vastu, mis viib tihti vaesusele.

Miinimumpalga Euroopa tasandil harmoniseerimine võib viia keskse tähtsusega edasiminekule Euroopa töötajate tööhõivetingimustes. Mul on sügavalt kahju, et see hääletus on taaskord takistanud sotsiaalsel Euroopal tegemast edusamme suurema õigluse ja ühtsuse suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Töölisliikumisele kogu ELis on oluline, et loodaks rida põhiõigusi, mida saaks vajaduse korral toetada õiguslike vahenditega.

Võttes arvesse miljonite inimeste töökohtadele avaldatavat survet kaasaegses liberaliseeritud majanduses ning võttes arvesse siseturu jätkuva edendamise mõju, on oluline luua asjakohane ja tõhus tasakaal. Ma toetasin kõnealuses raportis elemente, mis käsitlesid nende põhjustega seotud muresid, millest ma just rääkisin.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer ja Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Me hääletasime raporti vastu, kuna see on hunnik vastuolulisi avaldusi ilma selge suunata ühegi keskse sotsiaalse küsimuse kohta. Sa võid sealt välja lugeda absoluutselt kõike, mida soovid. Kõige tipuks annab see komisjonile vabad käed tegutseda ilma nõuetekohase õigusliku aluseta. Lisaks lükkame me tagasi mõiste kaitstud paindlikkus kui tähendusetu sõnademängu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Kaitstud paindlikkus toimib üksnes juhul, kui oma töö kaotanud isikuid toetatakse piisavalt nii rahaliselt kui uue töökoha leidmisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Kaitstud paindlikkuse kontseptsioon on nüüd kahjuks arutelus sellise positsiooni saavutanud, et seda ei saa enam vältida. Konflikt ümbritseb küsimust, kelle määratlus peaks peale jääma. Mõningal määral lihtsustatud moel asetavad konservatiivid rõhu paindlikkusele ja sotsialistid kaitstusele. Kaitstud paindlikkust käsitlevas raportis, mille üle me täna Euroopa Parlamendis hääletasime, on esirinnas kahjuks esimene määratlus. Just sellepärast sain ma raportit toetada vaatamata mitmele vähem soosivale kaalutlusele. Vabanemisele jäikusest, mis eelkõige takistab noortel inimestel ja vanematel töötajatel tööturule pääseda, tuleb anda prioriteet, kui me tahame tõrjutust välja juurida.

 
  
  

- Raport: Paolo Costa (A6-0399/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), kirjalikult. (PT) Euroopa Komisjoni ettepanek uue Euroopa turismipoliitika kohta, mis esitati tema teatises „ELi uuendatud turismipoliitika: partnerluse edendamiseks Euroopa turismis”, mis on käesoleva raporti teema, väärib meie täielikku toetust.

Raport tugevdab ja täiendab sätteid, mis esitati komisjoni ettepanekus, parandades seda:

– kaitstes Euroopas turistide majutuse kvaliteedistandardite harmoneerimist ja toetades Euroopa nn vihmavarju loomist kvaliteedijuhtimise süsteemidele;

– kaitstes tarbijaid eriti elektrooniliste turismiteenuste valdkonnas (reserveerimine ja maksmine);

– võttes juurdepääsetava turismi valdkonnas arvesse mitte ainult piiratud liikumisvõimega turiste, vaid ka juurdepääsu probleeme, mis mõjutavad konkreetsete looduslike või geograafiliste joontega piirkondi, nagu äärealad;

– edendades säästlikku turismi (majanduslik, sotsiaalne, piirkondlik, keskkondlik ja kultuuriline);

– tugevdades reisijate õigusi lennutranspordi vallas;

– edendades sihtkohana Euroopat ja Euroopa turismisihtpunkte.

Ma hääletasin nendel põhjustel poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Tervitades kõnealuse raporti osa aspekte, nagu turistide majutuse kvaliteedistandardite edendamine, tarbijate kaitsmine, turismisihtkohtadele ja turismile juurdepääsu parandamine kõigile, kahetseme me meie ettepanekute tagasilükkamist, millega rõhutati vajadust:

– kindlustada töötajate õigused ja kvaliteetsed töökohad inimressursi koolitusse ja arendamisse investeerimise kaudu, tagades kindlad töölepingud ja õiglased ning väärikad palgad;

– võtta ühenduse poliitikas ja rahastamises sektoriülene lähenemisviis konkreetse ühenduse kava loomise kaudu, mis täiendab liikmesriikide algatusi;

– vähendada nõudluse sesoonset olemust, minimeerida ressursside kasutamise ja raiskamise mõju ning arendada turismi, mis on ilma diskrimineerimata kättesaadav kõigile.

Me tervitame ettepanekute vastuvõtmist, mille eesmärk on:

– kindlustada säästlik turism, mis toetab muid seotud majandustegevusi, väärtustab maastikku ja meie kultuurilist, ajaloolist ja keskkondlikku pärandit ja edendab territoriaalset ühtsust;

– olla vastu massiturismil põhinevate turismirajatiste tekkele, millel on tugev negatiivne mõju kohalikele kogukondadele, keskkonnale ning ajaloo- ja kultuuripärandile.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma hääletasin Costa raporti poolt, milles käsitletakse turismipoliitikat. Turismitööstus mängib iga Euroopa rahva majanduses olulist rolli ning on hädavajalik paljudes maapiirkondades, näiteks Šoti mägismaadel ja saartel. On oluline, et meie ELis toetaksime täielikult turismitööstuse arengut, võttes arvesse kohalikku majandust, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning keskkonnaalast heaolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Seoses võimalustega, mida uued tehnoloogiad turismitööstusele pakuvad, väldivad turistid üha enam vahendajaid ja reisibüroosid ning teevad peamiselt reisi ja majutuse reserveeringuid elektrooniliselt.

Tihti esineb juhtumeid, kus tarbijad on pettunud, kui nad ei saa teenuseid, mille eest nad on ette tasunud. Mind teavitati hiljuti Strasbourgis asuva Victoria Garden Suites Hotelli käitumisest, kus Slovakkia turistide kolme tärni majutus viidi üle kahetärnilisse hotelli ja nendega käituti nagu teisejärguliste kodanikega. Hotell ei hüvitanud neile vahet teenuste hinnas, mille eest nad olid maksnud ja mille nad tegelikult said, kuigi selline nõudmine oli juba küllalt tagasihoidlik.

See turismiteenuste infotehnoloogia areng nõuab tarbijate ja isikuandmete kaitse raamistikku elektrooniliste reserveeringute jaoks. On oluline, et tarbijad saavad teavet, mis on õige, mitte petlik, ning ajakohane ja ühetimõistetav. Tarbijate kaitse huvides oleks abi teavet andvate ja elektroonilist laadi turismiteenuseid pakkuvate (reserveeringud ja maksmine) lehekülgede sertifitseerimisest.

Miski ei ole turismile hullem kui Euroopa tarbijate rahulolematus, sellepärast olen ma täielikult toetanud raportit uuendatud ELi turismipoliitika kohta, täpselt nagu raportöör, härra Costa, soovitas, ning eriti nõustun ma tema keskendumisega tarbijakaitsele.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Hääletasin kõnealuse raporti poolt, sest see sisaldab mitmeid häid ideid turismipoliitika edendamiseks. Siiski tahan rõhutada tööstusliku pärandi olulisust ja seda, kuidas see on võimeline aitama kaasa vanade tööstuspiirkondade taastamisele ning pakkuma meile endiselt kultuuri ja ajalugu.

Tööstuspärandi säilitamine on sama oluline kui vanade artefaktide või geograafiliste nähtuste säilitamine. Ma olen pärit piirkonnast, kus sündis tööstusrevolutsioon, mis on oluline nii paljude inimeste eluks, et seda tuleks tunnustada meie unikaalse Euroopa kultuuri osana.

Ometi on tööstusliku pärandi säilitamiseks antavad vahendid nii riigi kui Euroopa tasandil väikesed võrreldes teiste turismisektoritega.

Näiteks juhib Euroopa organ Euroopa Muuseumi- ja Turismiraudteede Föderatsioon (FEDECRAIL) maailma raudteede säilitamise valdkonnas, kuid ometi saab ta Euroopa Liidult vähe abi.

Euroopa Liit peaks tunnustama tööstuspärandi olulisust ja muutma selle turismiharu prioriteediks, nii et noored saaksid aru meie tööstusliku mineviku tähtsusest.

Kindlasti on praegu õige aeg tunnustada tööstuspärandi potentsiaali mängida olulist rolli mis tahes Euroopa tulevases turismipoliitikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Toetan raportit uue ELi turismipoliitika kohta. Selles rõhutatakse ELi tegutsemisvõimalusi turismi vallas.

Kuigi ELil puuduvad üldised volitused selles valdkonnas, võib ta siiski võtta meetmeid turismi edendamiseks. Sellisel moel võib liit aidata tugevdada turismitööstuse konkurentsivõimet, mis on oluline majanduslik faktor ja veelgi tähtsam töökohtade allikas.

Eriliselt tähtsaks pean säästva turismi edendamise eesmärki, teiste sõnadega turismivormi, mille puhul keskkondlikud, majanduslikud ja sotsiaalsed koostisosad saavad võrdse tähelepanu osaliseks. Säästev turism on keskse tähtsusega turismitegevuse arengu ja jätkuvuse baasina ja otsustav faktor meie loodusliku ja kultuuripärandi säilitamisel ja tugevdamisel. Looduspärandi säilitamine mängib võtmerolli selle majanduslikult tähtsa tööstuse jätkuvas edus ja võimaldab Euroopa turismisihtpunktidel rahvusvahelises konkurentsis püsima jääda. Pealegi ei tohi me unustada, et EL on eranditult ka vitriin. Meie näidet järgitakse arvukates tegevusvaldkondades üha enam paljudes maailmanurkades. See asetab meile raske vastutuskoorma. Sellepärast paluksin oma kaasparlamendiliikmetel, eriti neil, kes on pärit turismiga seotud piirkondadest, toetada jätkusuutlikkuse poole püüdlemist.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Uus ELi turismipoliitika peab paremini käsitlema tarbijakaitset, mis on põhjus, miks ma nõuan turismiteenuseid pakkuvate internetilehekülgede sertifitseerimist. Tarbijatele tuleb pakkuda selget ja läbipaistvat teenust, mis vastab asjakohastele turvalisusstandarditele, kui jutt on reserveeringute tegemisest ja maksmisest.

Vaatamata reaalsetele edusammudele „sihtkoht Euroopa” edendamisel turismisihtkohtade portaali loomise kaudu nõuaksin ma tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid jätkaksid oma pingutusi eraldatud piirkondade loomisel, millel on suur turismipotentsiaal (eriti äärealad), kus turism on peamiseks tegevusharuks ja eluliselt tähtis sealsele majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

Samuti nõuaksin ma tungivalt, et valdkondlikud kutseasutused lepiksid kokku harmoneeritud majutuse hindamise süsteemis ja avalik-eraõiguslike partnerluste rajamise osas sellel eesmärgil.

Lõpetuseks nõuaksin tungivalt, et komisjon viiks läbi mõju-uuringu hooajalise turismi tagajärgede kohta piirkondlikul tasandil ja mineviku kohta. Kui meil on sellest nähtusest parem arusaam, suudame selle vastu tõhusamalt võidelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Kohe alguses, põhjenduses A, märgitakse raportis, et puudub õiguslik alus Euroopa turismipoliitikale. Seejärel jätkatakse kirjeldades olulist rolli, mida turism võib mängida sotsiaalse integratsiooni edendamises ja tugevdatud koostöö tähtsust turistidele rajatiste pakkumises. Palju tegeldakse kvaliteedi tagamise ning tarbijakaitse alase statistika ja meetmete kogumisega. Samuti on seal kaalutlused vajaduse kohta kaitsta, säilitada ja taastada Euroopa kultuuripärandit.

Parlament palub komisjonil anda liikmesriikidele juhis poliitilise koordineerimise parandamiseks turismi arendamises riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Euroopa Parlament tahab samuti luua „Euroopa pärandi märgise” eesmärgiga suurendada toetust nendele osadele, mida peetakse säilitamisvääriliseks (näitena mainitakse Euroopa kultuuriradasid ja mälestusmärke).

Minu arvates ja olemasolevate õigusaktide kohaselt on turismipoliitika riikide asi. Turismitööstus peab arenema teiste riikide turismitegevusega konkureerides ning igal riigil peab olema vabadus koostada omaenda poliitika. Sellepärast olen hääletanud käesoleva raporti vastu.

 
  
  

- Raport: Alain Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), kirjalikult. − Ma olen otsustanud hääletada novembri täiskogu miniistungil Brüsselis Alain Lipietzi kaubandust ja kliimamuutust käsitleva raporti poolt. Raport on väärtuslik ja käsitleb mitmeid probleeme, mis meile kõigile muret tekitavad. Ma olen siiski otsustanud hääletada teatavate lõigete muudatusettepanekute vastu, kuna me usume, et ülemaailmset soojenemist tuleb käsitleda jätkusuutlike meetmetega, millel ei ole kahjustavat mõju majanduskasvule või Euroopa sotsiaalmudeli pikaajalistele väljavaadetele.

Olen väga teadlik kliimamuutuse küsimusest. Euroopa Liit on asunud juhtpositsioonile kaugeleulatuvate lahenduste kavandamisel kliimamuutusega võitlemiseks. Ma olen veendunud, et Euroopa ettepanekud on muutunud mis tahes tulevase arutelu lähtepunktiks ning et need on kooskõlas meie majandusliku mudeliga.

Ma usun, et ülemaailmne kaubandus on olnud maailmamajandusele kasulik, kuid tunnistan samal ajal, et kahjulike heitkoguste vähendamiseks on vaja rohkem ära teha, eriti transpordisektoris. Siiski ei tohiks maailmakaubandust häirida.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin Lipietzi kaubandust ja kliimamuutust käsitleva raporti poolt, kuna ma usun, et Euroopa peaks olema maailmas kliimamuutuste vastu võitlemises juhtpositsioonil ning sellepärast usun ma, et Euroopa kaubanduspoliitikat tuleb madalate süsinikuheidetega majanduse edendamiseks oluliselt muuta.

Raportis rõhutatakse vajadust arendada tootmis-, tarbimis- ja kaubandustavasid, mis vähendavad kliimamuutust ja selle majanduslikku mõju. Sellepärast on vaja meetmeid julgustamaks kohalikku tootmist kui vahendit transpordi vajaduse vähendamiseks, ning loomaks ühiseid Euroopa Liidu standardeid ja märgistamiskavasid, mille eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust erinevate toodete keskkonnamõjust.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Meil mõõdukatel õnnestus täna veenda Euroopa Parlamenti hääletama vastu ettepanekule kehtestada maksud kaupadele nendest riikidest, mis ei ole Kyoto protokollile alla kirjutanud. Samamoodi veensime me Euroopa Parlamenti mitte toetama seisukohta, et maailma keskkonnaprobleemides tuleb süüdistada turumajandust. Me oleme sellepärast hääletanud kaubandust ja kliimamuutust käsitleva raporti poolt.

Kaubandus iseenesest ei kujuta endast ohtu keskkonnale, hoopis vastupidi. Kaubandus loob jõukust, mida me vajame tulevaste keskkonnaprobleemide lahendamiseks. See annab meile võimaluse kasutada tõhusamalt ära nappe ressursse ja päästab inimesed vaesusest, mis on enamiku maailma keskkonnaprobleemide põhjuseks. Avatus ja kaubandus on samuti tehnosiirde eeltingimuseks, mis võimaldab arenguriikidel täna saada parem keskkond kiiremini kui meil endil õnnestus.

Transport, mis ei kanna oma saastekulusid, on ühelt poolt suureks probleemiks. Meie, mõõdukad, leiame, et parlament võtab tänasel hääletusel vale lähenemisviisi, edendades kaubanduse takistamist ja piiramist. Selle asemel peaks parlament keskenduma sellele, et sundida transporti oma saastekulusid kandma. Mure, mida me kõik keskkonna pärast jagame, ei tohi saada protektsionismi ettekäändeks, kuna protektsionism on ohuks arengule ja seega ohuks heale keskkonnale.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Härra Lipietzi raportis käsitletakse olulist küsimust. Kui me kavatseme tõsiselt kontrollida kasvuhoonegaaside tootmist, peame tagama, et sellega kaasnevaid kulusid võetakse igal juhul arvesse. Kaubandus, eriti vabakaubandus on maailma majanduse põhitegur ning me peame seda toetama. Siiski ei saa me jätkata pikaajaliselt kaupade toimetamist tuhandete kilomeetrite taha kogu maailmas, samal ajal kui peaaegu identsed tooted liiguvad vastassuunas, tagamata kõigi kulude katmist. Siiski tuleb kõnealust üleminekut hoolikalt juhtida, kui maailma kõige vaesemad inimesed ei suuda kanda koormat, mis kaasneb tööstusriikide pillamisega planeedi keskkonnaressursside hoolimatul kuritarvitamisel. Euroopa vastutab kõnealuste inimeste kaitsmise eest, kelle toimetulek sõltub nendest endist hoolimata pigem planeedi pikaajalise elujõulisuse mitteväärtustamisest kui lühiajalisest kasust.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Junilistan arvab, et ELil on mängida tähtis roll võitluses vähendada inimkonna mõju Maa kliimale. Ühe põhitegijana maailmakaubanduses on ELil võimalus avaldada mõju tootmise ja rahvusvahelise transpordi keskkonnamõjule.

Selle raportiga on aga seotud sünged ohud. Me võime lugeda nii ridadest kui nende vahelt, et nendel kaalutlustel põhinev poliitika avab ukse protektsionistlikele kalduvustele, mida paljud huvigrupid ja riigid ELis toetavad. Erihuvid tahavad ennast alati avaliku huvi eest seisjatena näidata. Selle raporti toetamine oleks seega väga riskantne. Selle tulemusena võime me lõpetada suurenenud protektsionismiga ja seega suurte kuludega maailma vaestele ja ELi tarbijatele.

Selle asemel peaks EL jätkama oma valitud kursil eeskuju ja maailma kõigi nende riikide liitlasena, kes tahavad kliimamuutuse suhtes vastutustundlikult käituda. Junilistan on seetõttu otsustanud selle raporti vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me nõustume raportiga täielikult, kui seal öeldakse, et „praegune majandusmudel, millega kaasneb pidev tarbimise, tootmise ja kaubanduse maksimeerimine, pole jätkusuutlik, kuna selle tulemuseks on lõputult kasvav nõudlus ressursside ja transpordi järele ning jäätmete ja heitmete koguse suurenemine”, ning et praegune kaubandussüsteem põhjustab ülemaailmset tööjaotust, mille aluseks on transpordi suur osakaal toodete puhul, mida oleks võimalik toota kohapeal säästlikumal viisil.

Ometi sooviksime me rõhutada teatud negatiivseid aspekte, nagu üleskutset jõuda kokkuleppele tariifide ja mittetariifsete tõkete eemaldamises keskkonnasõbralikele kaupadele ja teenustele Maailmakaubandusorganisatsiooni läbirääkimiste praeguse Doha vooru osana, ning vabakaubanduslepingute alaste läbirääkimiste kaudne heakskiitmine, mis on vastuolus sellega, mida raportis eelnevalt praeguse kaubandussüsteemi kohta öeldi.

Me oleme samuti tugevalt vastu põhimõtte kehtestamisele, mille kohaselt saastaja maksab, ja seda ideaalsel juhul heidetega kauplemise süsteemi globaalse laiendamise kaudu, mille me lükkame tagasi tagajärgede tõttu, mida see omaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma hääletasin Lipietzi raporti poolt, milles käsitletakse kaubandust ja kliimamuutust. Kliimamuutus on praegu üks kõige olulisemaid küsimusi ja nõuab konkreetseid meetmeid riiklikul, Euroopa ja maailma tasandil.

Toetades praegust raportit, milles käsitletakse mitmeid olulisi rahvusvahelisi küsimusi, sooviksin ma rõhutada ka Šoti valitsuse ettepanekut kliimamuutust käsitleva õigusakti eelnõu kohta. Valitsus püstitas pikaajalise kohustusliku eesmärgi saavutada Šotimaal aastaks 2050 heitkoguste 80%line vähenemine. Ma olen veendunud, et see tuleb heaks kiita ja loodan et teised ELi riigid võtavad vastu sama ambitsioonikad eesmärgid oma jõupingutustes globaalse soojenemisega võitlemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE), kirjalikult. − Et on saavutatud ulatuslik üksmeel seoses kahjulike heitkoguste vähendamisega, kutsus käesoleva raporti autor üles võtma meetmeid, mis piiraksid kauplemist vaesemate riikidega, jättes nende kodanikud vaesusesse, häirides ülemaailmseid tarneahelaid ja kehtestades ebareaalsed eeskirjad.

Konservatiivid usuvad, et parim viis kahjulike heitkoguste vähendamiseks on panna suuremat rõhku tehnoloogiale, püstitada reaalsed eesmärgid ja suurendada kauplemist vaesemate riikidega, et võimaldada neil investeerida puhtamasse ja keskkonnasäästlikumasse tehnoloogiasse ning protsessidesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Resolutsiooni ettepanek esitatakse odavates keskkonnasõbralikkuse värvides ja heade kavatsuste üldistatud väljendamises, varjamaks selle reaktsioonilist sisu, mis kannab imperialistlike rühmituste ja organisatsioonide pitserit.

Seal kritiseeritakse õhu- ja maanteetransporti kui peamist süsinikdioksiidi tekitajat võrreldes mere- ja raudteevedudega, ja ometi edastatakse seal sõnum, et valikuvabadus (rahvusvahelistele kontsernidele) on maailmakaubanduse aluseks.

Transpordisektori jaoks nõutakse seal kasvuhoonegaaside kauplemist, mis ei ole suutnud vähendada süsinikdioksiidi heiteid, vaid on osutunud kasumlikuks osakute kauplemise mehhanismiks kapitalile. Seal toetatakse rahvusvaheliste monopolide helde rahastamise eesmärke puhta arengu mehhanismi kaudu.

Sellega antakse Euroopa Investeerimispangale keskkonnasõbralikkuse kontrollija roll, kes tegutseb kooskõlas OECD ja G8 nõuannetega, ning nõutakse, et edasisi ettepanekuid peaks dikteerima Maailma Kaubandusorganisatsioon.

Keskseks punktiks on see, et rahvusvahelised firmad raiskavad endiselt loodusressursse, metsasid raiutakse maha, puhta vee varusid vähendatakse ja rikutakse, kõrbestumine levib. Geneetiliselt muundatud kultuurid levivad järjest enam, mürgised kemikaalid põhjustavad reostust, relvakonfliktid ja imperialistlik sekkumine süvenevad, kasvuhoonegaasid kogunevad, miljardid inimesed kannatavad kapitali raiskamist ja kasu tagaajamist ning see resolutsioon pakub varuvõimaluse ja abi.

Meie, Kreeka kommunistliku partei parlamendiliikmed hääletame seetõttu ettepaneku vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan kõnealust raportit, milles sätestatakse mitmed reaalsed meetmed selle kohta, kuidas oleks võimalik kasutada kaubandust osana kliimamuutuse vastasest võitlusest. Tuleks edendada niisuguseid lahendusi, nagu väikese kasvuhoonegaaside tootmise/tarbimise määraga toodetele nulltariifide kehtestamine, eksootilise puidu importimise keelustamine, energiatõhusate toodete märgistamise poliitika ning lennunduse integreerimine heitkogustega kauplemise süsteemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. (SV) Härra Lipietzi kaubandust ja kliimamuutust käsitlevas raportis puudutatakse kahte valdkonda, milles ELis on enim võimu avaldada rahvusvahelist mõju. Seega on äärmiselt tähtis, et meie Euroopa Parlamendis teeksime teatavaks oma seisukoha selles küsimuses. Kõigil riikidel maailmas on vaja osa maailmamajanduses kaubanduse kaudu. Ainult arenenud kauplemissüsteem ja majanduslik areng pakuvad tõelise aluse, millega aidata inimesed vaesusest ja keskkonnamõjust välja. Euroopa pühendumine keskkonnale ja arengule peab olema jätkuvalt kaubandusele rajatud säästva majanduse katalüsaator ja mitte selle takistaja. Seetõttu kahetsen, et raport, mille üle täna hääletati, järgib suunda, mis ei toeta kogu hingest kaubandust ja arengut. Suurte järeleandmistega otsustasin siiski selle poolt hääletada, kuna kõige problemaatilisemad väljaütlemised olid eemaldatud.

 
  
  

- Raport: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjalikult. − Hääletamisel Aafrika põllumajanduse edendamist käsitleva Mogantini raporti muudatusettepaneku 6 üle vihjasime me paljuütlevalt fraktsiooni GUE/NGL ja ulatuslikumalt vasakpoolsete fraktsioonide positiivsetele ja negatiivsetele omadustele. Ilmudes välja hirmuvalitseja Mugabe sõbrana ning toetades tema kohalolekut Lissaboni ELi-Aafrika tippkohtumisel, näitasid nad ennast õigetes värvides. Uskudes, et Mugabe on põlastusväärne despoot, kes on pannud oma riigi enda ette põlvitama, olin ma väga rahul muudatusettepaneku 6 vastu hääletades, näidates meelepaha tema käitumise ning tema kavandatava osalemise vastu tippkohtumisel. Asjaolu, et parlament võttis selle vastu, kuigi väikese poolt- ja vastuhäälte vahega, on selle hirmuvalitseja õõvastav toetamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me mõistame hukka vastuvõetamatu poliitilise manöövri, mida juhivad parlamendi kõige reaktsioonilisemad sektorid, kes püüavad kasutada raportit Aafrika põllumajanduse kohta selleks, et kritiseerida Zimbabwe Vabariigi, mis on Aafrika Liidu täieõiguslik liikmesriik, presidendi õiguspärast osalemist eelseisval ELi-Aafrika tippkohtumisel. See manööver on kõigis kavatsustes ja püüdlustes peatatud.

Seoses raporti endaga usume me, et see sisaldab mitmeid positiivseid punkte, nagu kriitika selle kohta, et kaubanduse edendamise eesmärgil Aafrika põllumajanduse edendamise toetamise põhinemine ainult majanduskoostöölepingutele on väljapressimine, mille eesmärk on põllumajandussaadustega kauplemise liberaliseerimise toetamine.

Paljude riikide julgustamine, muutmaks oma põllumajandusel põhinevat majandust EList sõltuvaks on katse siduda need riigid lepinguga, mis kohaldab neile ekspordiks mõeldud monokultuuril rajaneva põllumajandusmudeli, mis viib ilmsete ja tõsiste majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike probleemideni nii paljude Aafrika riikide rahva jaoks kui ka ELi liikmesriikide rahva jaoks.

Seetõttu usume, et Aafrika põllumajanduse aitamine tähendab sotsiaalselt vastutustundliku põllumajandusmudeli arendamist, mis põhineb iseenda konkreetsetel vajadustel ning iga riigi toiduvarude sõltumatusel ja kindlusel.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika