Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0031(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0276/2007

Keskustelut :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Äänestykset :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0559

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 29. marraskuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, Jo Leinenin mietintö on jälleen uusi osoitus turmiollisesta itsepalvelujärjestelmästä, johon Euroopan unioni ajaa kaikkia poliittisia puolueitaan. On tyypillistä, että veronmaksajat rahoittavat jopa Euroopan parlamentin vaalikampanjat, joita käydään luonnollisesti Eurooppa-myönteisten puolueiden puolesta, koska kuten tiedämme, rima on asetettu korkealle ja euroskeptikkojen on mahdotonta täyttää rahoitusperusteet. Tämä on ties kuinka mones verovarkaustapaus, jota tässä talossa väitetään demokratisoinniksi. Samat ihmiset, jotka nyt hamuavat rahaa yhteisön kirstuista, kieltäytyivät ja kieltäytyvät yhä jyrkästi pitämästä demokraattista kansanäänestystä Ranskassa ja Alankomaissa ja aiemmin myös Tanskassa. Nämä samat ihmiset väittävät, että kansalaisilla ei ole oikeutta sanoa mielipidettään siitä, pitäisikö Turkin liittyä EU:n jäseneksi. Heidän olisi korkea aika lopettaa puheensa demokratisoinnista ja rahanahneutensa verhoaminen haluksi auttaa yhteiskuntaa.

 
  
  

- Mietintö: Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Martine Rouren mietintöä vastaan useasta perustavanlaatuisesta syystä. Yksi niistä on, että jäsenvaltiot voivat aivan hyvin säätää rasismin vastaisia lakeja. Toisin sanoen EU:n asiaa koskevat toimet ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Puitedirektiivillä hyökätään myös ilmaisunvapautta vastaan. Vaikka on hyväksyttävää torjua rasismia – tarkoitan rasismilla väkivallan lietsomista tai käyttöä – rasismin käsitettä ei kuitenkaan saa sekoittaa oikeutettuun julkiseen keskusteluun esimerkiksi joukkomaahanmuuton ja islamisoitumisen vastustamisesta tai kansallisen identiteetin puolustamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Louis Bourlanges (ALDE). - (FR) Arvoisa puhemies, äänestin kollegojeni tavoin rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumista rikosoikeudellisin keinoin koskevan Martine Rouren mietinnön puolesta. Tein niin, koska hyväksyn mietinnössä omaksutun ajattelutavan, mutta myös siksi, että esittelijä ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ovat laatineet mietinnön, jolla pyritään suojelemaan ajattelun-, tutkimuksen- ja ilmaisunvapautta. Tällaisiin päätöksiin liittyy aina riski siitä, että poliittisille viranomaisille annetaan oikeus määrätä, mitä ihmiset saavat ajatella, sanoa ja kirjoittaa.

Omassa maassani on nähty sopimatonta lainsäädäntää. Bruno Gollnisch esimerkiksi halusi, että koulujen opetussuunnitelmaan sisällytetään ylistäviä viittauksia Ranskan toimintaan siirtomaissaan. Vielä kierompaa on se, että hyvin selkeitä lakeja, kuten Christiane Taubiran ehdottamaa lakia, on tulkittu tai käytetty väärin perusteettomien syytösten esittämiseksi sellaisia historiallisia teoksia kohtaan, joiden puolueettomuus, tarkkuus ja akateeminen laatu on laajalti historioitsijoiden tunnustama.

Voinemme hyväksymämme kannan avulla estää tällaiset väärinkäytökset, sillä mietinnössä tunnustetaan ilmaisunvapaus perusoikeudeksi eikä puitepäätöksessä pyritä rankaisemaan kommenteista, analyyseistä tai mielipiteistä vaan vihan lietsonnasta, mikä on täysin eri asia. Toivottavasti kaikki jäsenvaltiot ja poliittiset ryhmät hyväksyvät saman tasapuolisen ja viisaan lähestymistavan kuin esittelijä.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta koskevaa Jo Leinenin mietintöä vastaan, koska ei ole oikein kanavoida EU:n varoja eurooppalaisille poliittisille järjestöille ja syrjiä näin ryhmiä, jotka eivät tunne tarvetta järjestäytyä Euroopan tasolla. On myös ivallista esittää EU:n vaalikampanjoihin myöntämä rahoitus ja kaikenlaiset eurooppalaiset poliittiset rahastot Euroopan demokratian vahvistajina. Kuten Philip Claeys juuri totesi, kyseiset puolueet ovat juuri niitä, jotka ovat aina lausuneet kuorossa, että meidän on sivuutettava Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten kielteinen tulos ja jatkettava Euroopan unionin perustuslain ratifiointia. Nämä puolueet ovat myös olleet hyvin hiljaa kysymyksestä, pitäisikö Turkin jäsenyydestä järjestää kansanäänestys. Mutta juuri sehän olisi Euroopan demokratian vahvistamista. Rahoitus on kuitenkin ilmeisesti paikallaan vain niille puolueille, jotka ajattelevat Euroopasta poliittisesti korrektisti. Siksi meidän on äänestettävä sitä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, koska arvostelin jo kattavasti Jo Leinenin ensimmäistä mietintöä, haluaisin ainoastaan tukea ystäväni Philip Claeysin huomautuksia, joilla hän vastasi asianmukaisesti Jean-Louis Bourlangesin hieman omituisiin kommentteihin. Rasismia koskevat huomautukset ja asianmukainen julkinen keskustelu sekoitetaan tässä toisiinsa. Tämä käy ilmi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen kommenteista, joiden mukaan islamofobiasta on tullut uusi syrjinnän muoto ja että vastaus tanskalaisiin pilakuviin oli pilkkaava laki. Tämä on vaarallista, koska tiedämme, että tavallinen julkinen keskustelu islamista ja islamisoitumisesta voidaan tulkita muslimeihin kohdistuvan vihan lietsonnaksi. Kaikista näistä syistä pidämme koko keskustelua mahdottomana hyväksyä ja äänestimme sekä Jo Leinenin että Martine Rouren mietintöjä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Jo Leinenin mietintöä vastaan, koska sääntöjä Euroopan puolueiden rahoituksesta, jota pidän jo sinällään mahdottomana hyväksyä, aiotaan laajentaa. Rahoitusta saadakseen puolueiden on täytettävä numeeristen perusteiden lisäksi myös ideologiset perusteet, mikä tarkoittaa, että vastavirtaan uivien puolueiden mahdollisuudet ovat olemattomat. Tunnustetut puolueet ja ryhmät päättävät, kuka rahoitusta saa. Päätöksistä ei voi edes valittaa.

Meidän on myös oltava tietoisia päätöksenteossa sovellettavasta hajota ja hallitse -taktiikasta. Euroopan puolueiden rahoitusperiaate esiteltiin varovaisesti muutama vuosi sitten. Silloin nimenomaan päätettiin, että varoja ei pitäisi käyttää vaalikampanjoiden rahoittamiseen. Entä nyt? Vaalikampanjoita rahoitetaan. Kaiken lisäksi rahaa ohjataan myös erilaisiin poliittisiin rahastoihin. Näin ollen ymmärtänette, että äänestin tätä itsepalveluasiakirjaa vastaan, arvoisa puhemies.

 
  
  

- Päätöslauselma Georgian tilanteesta (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Arvoisa puhemies, äänestin tänään Georgian tilannetta koskevan päätöslauselman puolesta. Olen syvästi huolestunut Tbilisin viimeaikaisista tapahtumista ja turvallisuusjoukkojen käyttämästä väkivallasta.

Alueen tilanne edellyttää keskusteluja, joihin osallistuvat kaikki osapuolet, myös oppositiojohtajat. Kansainvälisen yhteisön, johon myös Euroopan unioni ja Venäjän federaatio kuuluvat, on tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että Georgian tulevat vaalit ovat demokraattiset ja että niissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja tiedotusvälineiden vapautta.

Olen kuitenkin yllättynyt, että UEN-ryhmän jäsenet halusivat poistaa johdanto-osan C kappaleen kohdasta lauseen, jossa viitataan poliittisiksi vangeiksi katsottujen ihmisten vapauttamiseen.

Arvoisa puhemies, ette tainnut aluksi ymmärtää nimeäni aivan oikein, siksi pitkä johdanto. En ollut varma, olinko jo saanut puheenvuoron.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) En ole yhtä innostunut tästä asiakirjasta kuin suurin osa paikalla olevista. Mielestäni Mooseksen kauan sitten välittämien Jumalan kymmenen käskyn on pädettävä ihmisoikeuksien alalla. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on ilman muuta pätevä.

Meidän on pidettävä korkeimmassa arvossa yksilönvapautta, jota saa rajoittaa ainoastaan muiden vapauden säilyttämiseksi. Erityisesti tiettyjä sosiaalisia oikeuksia koskevia määräyksiä ei ole määritetty selkeästi, minkä vuoksi niitä voi olla hankalaa tulkita. Tämä koskee lähinnä syrjinnän vastaisia määräyksiä, mutta myös sellaisia oikeuksia kuten vanhusten itsestään selvä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen ja kulttuurielämään. Mielestäni itsestäänselvyyksiä ei tarvitse käsitellä lainsäädännöllisin keinoin. Työntekijöiden oikeuksia koskeva määräys saa aikaan enemmän ongelmia kuin selkeitä periaatteita.

Mielestäni Euroopan unioni ei ole pelkästään palkkatyöläisten rengas. Niinpä siinä tapauksessa, että perusoikeuskirjassa ei korosteta riittävästi yksityisomaisuuden suojelua eikä omistajien ja yritysten oikeuksia, perusoikeuskirja ei ole tasapainossa. Olen tullut siihen lopputulokseen, että perusoikeuskirjan olemassaolo ei juurikaan rikastuta elämäämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Arvoisa puhemies, äänestän tämän mietinnön puolesta, koska uskon vakaasti, että uudistussopimus eli Lissabonin sopimus antaa oikeudellisen aseman perusoikeuskirjalle ja sen 54:lle yksilön oikeudelle, joihin kuuluvat oikeus elämään, kidutuksen kielto, yhdenvertaisuus lain edessä, perhe-elämän kunnioittaminen ja oikeus oikeudenmukaisuuteen.

Uskon useimpien irlantilaisten ja maan hallituksen kannattavan perusoikeuskirjaa, kun otetaan huomioon, että pari vuotta sitten hyväksyttiin Euroopan unionin perustuslaki.

Arvoisa puhemies, Euroopan unionin uudistamisesta eli Lissabonin sopimuksesta täytyy järjestää Irlannissa kansanäänestys. Mikäli sen halutaan olevan menestyksekäs, kampanjasta on tehtävä selkeä, avoin, näkyvä ja ammattimainen. Irlannin äänestyksen myönteinen tulos riippuu ratkaisevasti EU:ssa toteutettavista toimista ihmisoikeuksien ottamiseksi sopimuksessa täysin huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sallitaan kloonaus hoitotarkoitukseen ja kielletään ainoastaan ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuva kloonaus. Tämä on vastoin 8. maaliskuuta 2005 annettua Yhdistyneiden Kansakuntien julistusta ihmiskloonauksesta, jossa tunnustetaan tarve kieltää kaikki ihmiskloonauksen muodot. Kloonaus tuhoaa ihmisalkioita, tehtiinpä se mistä syystä tahansa. En voisi puolustaa tällaista. Olisin halunnut tukea vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan koskevaa 26 artiklaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Haluan välttää väärinkäsityksiä, arvoisa puhemies. Se, että äänestin Jo Leinenin mietintöä vastaan ei todellakaan tarkoita, että vastustaisin eurooppalaisten perusoikeuksien ja -vapauksien laajentamista, päinvastoin. Olen puhunut usein sekä parlamentissa että sen ulkopuolella ilmaisunvapauden puolesta ja ihmiset vaientavia lakeja vastaan. Mutta tässä mietinnössä ei ole kyse perusvapauksista. Eurooppalaisilla on jo onneksi erittäin perustavanlaatuiset oikeudet ja vapaudet, joiden avulla ne voivat vastustaa väärinkäytöksiä sekä omissa maissaan että Euroopan unionin tasolla. Äänestin asiakirjaa vastaan, koska perusoikeuden sitovuus merkitsee valtavaa askelta kohti liittovaltiota. Kannatan Eurooppaa vapaiden valtioiden liittona, minkä vuoksi äänestin tätä perusoikeuksia koskevaa mietintöä vastaan vastustamatta kuitenkaan perusoikeuksia sinällään.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, vietettyäni seitsemän tuntia belgialaisen oikeustalon kellarikerroksessa sijaitsevassa sellissä Brysselin pormestarin ja toimivaltaisten viranomaisten vaikenemisen ansiosta minulla oli runsaasti aikaa miettiä perusoikeuksia.

Esitän asiassa syytöksiä, minkä vuoksi Lega Nord äänesti perusoikeuskirjaa vastaan, sillä 10 artiklaan sisältyviin vaaroihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Uskonnonvapaus on ilman muuta oltava, mutta entä uskonnollisten menojen vapaus, ilman mitään rajoja? Oman maani Italian perustuslaissa on nämä rajat: julkisen säädyllisyyden, turvallisuuden sekä lain ja järjestyksen rajat.

Tiedetäänkö Euroopan unionissa, että kannibalismi on yhä olemassa oleva ongelma? Tiedetäänkö EU:ssa, mitä voodoorituaalit ovat? Mielestäni flaamilaiset kollegamme olivat oikeassa huomauttaessaan Euroopan unionin tuottamien tekstien olevan monitulkintaisia esimerkiksi islamofobian tapauksessa. Koskaan ei kuitenkaan puhuta kristianofobiasta tai valkoisiin kohdistuvasta rasismista. Nämä ovat todellisia ongelmia, ja Euroopan unionin olisi otettava nämä riskit ja vaarat huomioon sekä suojeltava kansalaisiaan, kulttuurejaan, perinteitään ja Euroopan kansojen identiteettiä, mikäli haluamme luoda kansojen Euroopan emmekä sulatusuunia, jossa perusoikeuksia ei suojella kunnolla.

Todisteena siitä olemme me, jotka suljettiin vankilaan ajatustemme ja Euroopan kansalaisten oikeuksien puolustamisen vuoksi samalla, kun Eurooppa katsoi hiljaa sivusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, myös minä äänestin perusoikeuskirjaa koskevaa mietintöä vastaan. Tämä ei johdu siitä, että vastustaisin perusoikeuksia, vaan siitä, että halusin korostaa kyseisten oikeuksien sanamuotoon sisältyvää monitulkintaisuutta erityisesti – kuten Mario Borghezio jo huomautti – 10 artiklassa, jossa jumalanpalveluksia, hartaudenharjoituksia ja uskonnollisia menoja koskeville vapauksille ei aseteta mitään rajoituksia.

Koska rajoituksia ei ole, on mahdollista harjoittaa saatananpalvontaa, voodoomenoja ja yleisen järjestyksen ja moraalin sekä muiden oikeuksien vastaisia rituaaleja. Mikäli Luxemburgissa sijaitseva yhteisöjen tuomioistuin joutuisi tulkitsemaan tekstiä kirjaimellisesti, sen olisi pakko päättää tapaus kyseisenlaisia rituaaleja harjoittavien tahojen hyväksi, mikä olisi sekä ikivanhojen perinteiden että maalaisjärjen vastaista.

 
  
  

- Mietintö: Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, PPE-DE-ryhmä on päättänyt äänestää tässä pienimuotoisessa täysistunnossa Alain Lipietzin laatiman kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön puolesta. Mietintö on ansioitunut ja siinä käsitellään monia meitä kaikkia askarruttavia kysymyksiä. Olemme kuitenkin päättäneet äänestää eräisiin kohtiin tehtyjä tarkistuksia vastaan, koska ilmaston lämpenemiseen on mielestämme puututtava kestävillä toimenpiteillä, joilla ei ole talouskasvuun tai Euroopan sosiaalisen mallin pitkän aikavälin näkymiin kohdistuvia haittavaikutuksia.

Poliittinen ryhmä suhtautuu avoimesti ilmastonmuutoksen ongelmaan. Euroopan unioni on omaksunut johtavan aseman etsittäessä kauaskantoisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mielestämme EU:n ehdotuksista on muodostunut perusta tuleville keskusteluille, ja ne ovat yhteensopivia taloudellisen mallimme kanssa.

Uskomme maailmankaupasta olleen hyötyä maailmantaloudelle, mutta samalla tunnustamme, että erityisesti kuljetusalalla on ponnisteltava enemmän haitallisten päästöjen vähentämiseksi. Maailmankauppa sinällään ei saa kuitenkaan vääristyä.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: McCarthy (A6-0430/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestän tämän mietinnön puolesta, koska siinä annetaan jäsenvaltioille ja erityisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle vihdoinkin lupa jatkaa brittiläisten mittayksiköiden käyttämistä.

Olen henkilökohtaisesti metrijärjestelmän kannattaja, mutta tietyillä aloilla tehtävässä työssä tarvitaan brittiläisiä mittayksiköitä. En tarkoita vihannesten myyntiä, vaan esimerkiksi historiallisten ja perinteisten liikennemuotojen kuten vanhojen rautateiden korjaamista.

Haluaisin huomauttaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki eivät pidä väkisin kiinni brittiläisestä mittajärjestelmästä. Esimerkiksi rugbyliigassa siirryttiin käyttämään metrijärjestelmää jo vuosia sitten.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. − (EN) Vaikka Euroopan unionia on yritetty mustamaalata mittajärjestelmien vuoksi, on käynyt selväksi, että EU pystyy käsittelemään tällaiset asiat käytännöllisesti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytetty jo jonkin aikaa brittiläisiä mittoja metrimittojen rinnalla. Vaikka kouluissa nykyään käytetään metrijärjestelmää ja monet ovat varttuneet metrimittojen aikakaudella, monet haluavat kuitenkin vielä käyttää brittiläisiä mittoja. Tämä on tervetullutta, ja sen pitäisi rauhoittaa niitä, jotka olivat huolestuneita aiempien lehtijuttujen vuoksi.

 
  
  

- Mietintö: Arif (A6-0452/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Libanon on eräs maailman velkaantuneimmista maista, minkä vuoksi EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen maalle on täysin perusteltua. On kuitenkin varmistettava, että EU:n rahoituksen käyttö selitetään asianmukaisesti ja että sen väärinkäyttöön sovelletaan nollatoleranssia. On huomautettava, että EU joutuu jälleen kerran maksamaan Israelin hyökkäyksistä naapurimaihinsa.

 
  
  

- Mietintö: Varvitsiotis (A6-0428/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Meidän on varmistettava, että Euroopassa oikeus ei rajoitu jäsenvaltioiden väliltä jo fyysisesti kadonneiden kansallisten rajojen sisäpuolelle.

On olennaisen tärkeää taata kaikille EU:n kansalaisille tasapuolinen kohtelu heidän kansallisuudestaan tai asuinmaastaan riippumatta. Epäiltyä, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, on kohdeltava samalla tavoin kuin epäiltyä, joka asuu kyseisessä valtiossa.

Ilman vapaudenmenetystä toteutettavia valvontatoimia ei vielä voida saattaa osaksi toisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tai panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, koska vastavuoroisen tunnustamisen menettelyä ei ole olemassa. Tämä asettaa yksilön oikeuksien oikeussuojan kyseenalaiseksi.

Tuen siksi tätä ehdotusta puitepäätökseksi eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä, jonka ansiosta esitutkintamenettelyjen aikaisten valvontatoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen olisi mahdollista ja epäillyt voivat näin palata tutkintavaiheen ajaksi asuinmaahansa.

Tämä kaventaa pidättämisen soveltamisalaa (erityisesti vähäisemmissä rikoksissa) ja samalla tehostaa oikeudellista yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten edellisissäkin prosesseissa tämä neuvoston puitepäätös eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä, joka juuri hyväksyttiin Euroopan parlamentin mietinnöllä, on osa yritystä vahvistaa ja täydentää Euroopan yhteistä oikeusaluetta Tampereen ja Haagin ohjelmien viitoittamalla tiellä kohti Eurooppaa ilman (sisä)rajoja.

Ehdotuksessa puitepäätökseksi ja mietinnössä muun muassa kannatetaan sitä, että eurooppalainen pidätysmääräys laajennettaisiin koskemaan kaikkia rikoksia (asettamatta kynnysarvoa).

Näillä ja muilla suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään laajentamaan rikoslainsäädännön yhdenmukaistamista eri jäsenvaltioiden välillä, vahvistamaan Euroopan unionin federalistista luonnetta sekä edistämään ja hyödyntämään uudistussopimusta, jossa valtioilta poistetaan uusia toimivallan aloja oikeus- ja sisäasioissa.

 
  
  

- Mietintö: Roure (A6-0444/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Yli viiden vuoden neuvottelujen jälkeen neuvosto on viimein päässyt sopimukseen puitepäätöksestä rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Vaikka tämä läpimurto onkin tervetullut, pahoittelemme kuitenkin sitä, että se tapahtui vähimmäissuojelun kustannuksella.

Kuten Martine Rouren mietinnössä huomautetaan, puitepäätöksessä ylletään vain vähäiseen yhdenmukaistamiseen, ja sen sisältämät poikkeukset rajoittavat sen tehokkuutta ja soveltamisalaa.

Huolimatta Euroopan parlamentin ponnistuksista tehdä tekstistä voimakkaampi puitepäätös ei ole riittävän määrätietoinen eikä sillä pystytä tarttumaan kohtaamiimme ongelmiin eli torjumaan rasismia ja varmistamaan, että kaikki jakavat yhteiset arvomme.

Tämä puitepäätös on nähtävä ensimmäisenä askeleena rasismiin ja muukalaisvihaan puuttumisen prosessissa Euroopan tasolla sekä siihen liittyvässä yhdenmukaistamisessa.

Äänestin puutteista huolimatta mietinnön hyväksymisen puolesta, koska Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin on erittäin tärkeää tukea perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Tuen Koenraad Dillenin virallisesti ilmaisemaa vähemmistön mielipidettä. Puitedirektiivi ”rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien” torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin on kansalaisvapaudet tuhoava eurooppalainen laki, joka vahingoittaa ajattelun- ja ilmaisunvapautta yhtä lailla kuin Gayssot’n ja Taubiran lainsäädäntö Ranskassa.

Yksikään kansallista identiteettiä puolustava, kansallista historiaa ylistävä tai maahanmuuton lisääntymistä ja vapauden vaarantavaa maanosamme jatkuvaa islamisoitumista koskeva poliittinen puheenvuoro ei välty ajattelupoliisin vihalta. EU ei ole taaskaan kansalaistensa puolella, sillä tämän direktiivin laatineet ihmiset ja sen juuri hyväksyneet parlamentin jäsenet ovat jo tehneet päätöksensä siitä, ketkä ovat väitettyjä rikollisia ja ketkä oletettuja uhreja.

Rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta on todettava, että aikoina, jolloin ranskalaisilla esikaupunkialueilla ammutaan poliiseja kohti, terroristit uhkaavat maanosaamme verilöylyllä ja kovapintaiset rikolliset hyödyntävät rajojen poistamista tehdäkseen hirvittäviä rikoksia maassa toisensa jälkeen, meillä on tärkeämpääkin tehtävää kuin antaa kaikkea ulkomaalaista ja pakollista monikulttuurisuutta puolustavien tahojen toimia älyllisinä ja oikeudellisina diktaattoreina.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Martine Rouren mietinnön tarkoituksena on torjua rasismia. Tämä on kunnioitettava tavoite, mutta sitä käytetään valitettavasti tekosyynä sellaisen politiikan soveltamiselle, jossa syrjitään jäsenvaltioidemme kansalaisia niin, että heistä on tulossa omissa maissaan toisen luokan kansalaisia.

Kaksi viime sunnuntain traagista tapahtumaa ovat hyvin kuvaavia. Syntyperältään turkkilaisen tuomitun raiskaajan murhaaman nuoren ranskalaisen Anne-Lorraine Schmittin tapaus ei päätynyt otsikoihin toisin kuin samana päivänä sattunut kahden nuoren, Moushinin ja Laramin, kuolema heidän törmätessään poliisiautoon ajaessaan ilman kypäriä ylinopeutta luvattomalla minimopolla. Onnettomuudesta kerrottiin laajasti televisiouutisissa, ja Ranskan presidentti tapasi nuorukaisten vanhemmat.

Jos siis haluaa valtion sympatiat puolelleen, pitääkö silloin polttaa ja rosvota kaupunki, kuten tekivät ne sadat roistot, jotka väittivät kostavansa ”kavereidensa” Moushinin ja Laramin kuoleman? Miksi viattomilla uhreilla ei ole oikeutta yhtä suureen huomioon kuin rikollisilla? Tälle on pantava piste. Tarkoitan sillä viranomaisten pehmeää lähestymistapaa, viimeisten 30 vuoden järjetöntä siirtolaispolitiikkaa sekä väitettyä rasismin vastaisuutta, joka Ranskassa on enemmänkin täydellistä ranskalaisiin kohdistuvaa rasismia.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. – (FR) Euroopan unioni ei muodostu pelkästään sisämarkkinoista, vaan se on ennen kaikkea unioni, jonka kansalaiset jakavat samat arvot, erityisesti yksilön perusoikeuksien suojelemisen. Siksi oli kiireesti hyväksyttävä puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmentymien torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

EU on ryhtynyt toimiin rasismin ja syrjinnän torjumiseksi, ja siksi tarvitsemme välineen, jolla taataan kaikissa jäsenvaltioissa sama suojelun taso rasistisia ja muukalaisiin kohdistuvia tekoja vastaan. Meidän on saatava aikaan oikeudenmukainen kompromissi varmistamalla asianmukaiset rangaistukset väkivaltaan ja vihaan yllyttäville sanoille ja teoille taaten kuitenkin myös oikeuden ilmaisunvapauteen. Niinpä esimerkiksi kunnioitamme kansallisia perinteitä revisionismin tuomitsemisen tapauksessa.

On kuitenkin valitettavaa, että tämän ehdotuksen soveltamisala on kutistunut, koska neuvostossa vaaditaan yksimielisyyteen pääsemistä. Kehottaisinkin jäsenvaltioita jatkamaan ponnisteluja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tämän asiakirjan uudelleentarkastelun jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Martine Rouren mietintö on aiheuttanut paljon päänvaivaa. Kannatan toki sydämestäni halua taistella useilla rintamilla rasismia ja muukalaisvihaa vastaan. Lainsäädännöstä keskustelemiselle EU:n tasolla on hyviä syitä. Sekä hyvät että huonot ideat liikkuvat nopeasti maiden ja ihmisten välillä. Oikeussuoja on Euroopassa kirjavaa.

Samalla meidän on syytä olla varovaisia rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa erityisesti silloin, kun sillä on vaikutuksia perustuslakiin. Ruotsissa suhtaudutaan avoimesti ilmaisun-, lehdistön- ja uskonnonvapauteen. Tunnetuista syistä tätä samaa suhtautumista ei noudateta kaikkialla Euroopassa. Saksan puheenjohtajakaudella huolellisesti neuvotellussa neuvoston päätöksessä taataan suojelun vähimmäistaso. Martine Rouren mietinnössä mentiin vieläkin pitemmälle, ja se sisältää eräitä hyvin epäselviä ajatuksia. Siksi päätin lopulta äänestää mietinnön hyväksymistä vastaan.

Ilmaisunvapaus ei tietenkään voi olla rajoittamaton. Tämä ei kuitenkaan vielä osoita selkeästi, että kaikkien rajoitusten pitää olla erityisen hyvin perusteltuja.

 
  
  

- Mietintö: Hieronymi (A6-0442/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Tänään hyväksytty asiakirja on tärkeä edistysaskel audiovisuaalialalle ja EU:n kansalaisille.

Se saavutettiin pitkissä neuvotteluissa, joissa Euroopan parlamentti oli suuressa osassa.

Lainsäädäntöpäätöslauselmalla parannetaan huomattavasti Euroopan komission alkuperäistä ehdotusta, sillä näin direktiivin soveltamisala laajenee koskemaan uusia viestimiä ja Euroopan audiovisuaalialan tuotantoa edistetään käytännöllisillä toimenpiteillä.

Näin varmistetaan, että perinteiset ja digitaaliset audiovisuaaliset viestimet voivat kehittyä kilpailukykyisiksi ja turvataan samalla Euroopan identiteetin luova kulttuurinen monimuotoisuus.

Se, että tunnustetaan oikeus käyttää lyhyitä otteita, merkitsee todellista edistymistä myös televisioyhtiöille, Euroopan laajuiset yhtiöt mukaan lukien, kunhan tätä oikeutta käytetään kohtuudella.

Käyttöön otetaan ensimmäistä kertaa myös selkeät tuotesijoittelua koskevat säännöt. Tämä käytäntö on jo olemassa, mutta sitä kehitetään parhaillaan ilman minkäänlaista sääntelykehystä ja siksi myös ilman avoimuutta tai oikeusvarmuutta. Ehdotettujen takuiden ansiosta tuotesijoittelu avaa uusia mahdollisuuksia Euroopan audiovisuaalialan tuotannolle ja luovuudelle sekä tarjoaa samalla tarvittavan kuluttajansuojan ja tiedotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Henri Weber (PSE), kirjallinen. – (FR) Olemme päässeet pitkän ja työlään prosessin loppuun. Neuvosto on antanut meille kaiken voitavansa. Palautimme asiakirjaan kaiken mielestämme olennaisen, ja iloiseksi yllätykseksemme lähes kaikki uudet ehdotuksemme on hyväksytty.

Totta kai olisimme halunneet hillitä yksityisiä televisiolähetystoiminnan harjoittajia mainonnan vapauttamisessa. Totta kai olisimme halunneet kieltää tuotesijoittelun. Ja totta kai olisimme halunneet omaksua jyrkemmän kannan lapsiin kohdistuvaan mainontaan. Tämä ei kuitenkaan selvästi ollut parlamentin eikä neuvoston enemmistön kanta.

Koska audiovisuaaliset mediapalvelut tarvitsevat uuden lainsäädännön mahdollisimman pian ja koska on myönnettävä, että neuvosto ja puheenjohtajamaa Saksa ovat tehneet avointa ja lopulta myös tuotteliasta yhteistyötä, lasin voidaan sanoa olevan puoliksi täynnä. Sosiaalidemokraatit tukevat siksi ehdotusta hyväksyä neuvotteluissa laadittu teksti.

 
  
  

- Mietintö: Kallenbach (A6-0276/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa vaarantavat kaikkien EU:n kansalaisten turvallisuuden. Lisäksi ampuma-aseiden jäljittäminen on erittäin tärkeää järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Tällaisten rikosten ehkäisemiseksi, torjumiseksi ja poistamiseksi on ryhdyttävä ehdottomasti toimenpiteisiin.

Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan ihmisten välinen väkivalta ja itsemurha ovat 15–44-vuotiaiden ikäryhmässä maailman kolmanneksi ja neljänneksi yleisimmät heikon terveyden ja ennenaikaisen kuoleman syyt. Suuressa osassa tapauksia on käytetty ampuma-aseita.

Tässä aloitteessa pyritään siksi muuttamaan aseiden hankinnan ja hallussapidon valvomista koskevaa direktiiviä ja antamaan yhteiset säännöt, joiden avulla jäsenvaltiot voivat valvoa ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa sekä niiden viemistä jäsenvaltiosta toiseen.

Vaikka komission ehdotus on yleisesti ottaen myönteinen, se rajoittuu YK:n vuoden 2001 pöytäkirjan yhdistäviin tekijöihin. Siinä on otettava huomioon myös ne muutokset, joita komission vuoden 2000 kertomuksessa pidettiin tarpeellisina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin kollegani Gisela Kallenbachin mietinnön puolesta. Se on ansaittu kompromissi.

Ampuma-aseiden laillinen käyttö on tärkeässä asemassa kaikkialla Euroopan unionissa. Ampuma-aseet edistävät useita talouden alueita muun muassa valmistuksensa ja myyntinsä ansiosta sekä niitä maatalouden alueita, joilla harjoitetaan ampumista. Tuhannet ihmiset myös harrastavat ampumista vapaa-ajallaan.

On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että asianmukaisella valvonnalla estetään laillisten ampuma-aseiden joutuminen rikollisten käsiin. Tänään esillä olevassa mietinnössä on löydetty järkevä tasapaino, jonka ansiosta ampuma-aseiden laillista käyttöä voidaan jatkaa samalla kun laittomaan toimintaan pyrkivien toiminta estetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, annan äänestyksessä puoltavan ääneni Gisela Kallenbachin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta koskevalle mietinnölle (KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)). Olen samaa mieltä siitä, että ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa vaarantavat kaikkien EU:n kansalaisten turvallisuuden.

Mietinnössä huomautetaan paikkansapitävästi, että pienet käsiaseet ovat väkivallan välineitä, koska niitä on helposti saatavilla ja ne ovat halpoja, kannettavia ja helppoja käyttää.

Mietinnössä korostetaan myös, että direktiivin soveltamisalaan on sisällytettävä Internet-kaupankäynti ja Internet-ympäristön antaminen käyttöön asekauppaa varten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta ja suhtaudun myönteisesti siihen, että Euroopan unioni panee myös YK:n ampuma-asepöytäkirjan täytäntöön. Pöytäkirjan ansiosta kuluttajansuoja paranee, koska sen avulla markkinoita voidaan valvoa paremmin, aseet voidaan jäljittää nopeasti tietokoneilla olevista tietokannoista ja laittomat aseet voidaan tuhota. Näin ampuma-aseiden laiton valmistus ja myynti jäsenvaltioiden alueella vähenee.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Aseet eivät ole mitä tahansa tuotteita. Ne merkitsevät suurta vaaraa erityisesti lapsille ja nuorille, joita Internetissä leviävä asekulttuuri uhkaa. Euroopassa on ollut viime aikoina erittäin kielteisiä tapahtumia, joissa pääosassa ovat olleet nuoret aseita käyttävät ihmiset. On hyvä, että emme ole jääneet toimettomiksi Suomessa ja Belgian Antwerpenissä sattuneiden tapausten jälkeen.

Aseiden kieltäminen merkitsisi laittoman kaupan lisääntymistä, minkä vuoksi kysymys edellyttää erittäin varovaista poliittista lähestymistapaa. YK:n pöytäkirjat ovat olleet tämän direktiivin lähtökohtana. Ennen niiden ratifioimista niiden velvoitteet oli saatettava osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Äänestin mietinnön hyväksymisen puolesta, koska siinä esitellään toimiva kompromissi, jossa aseiden laitonta myyntiä rajoitetaan ja samalla kunnioitetaan metsästäjien ja urheiluaseiden laillisten omistajien oikeutettuja etuja. Direktiivi johtaa aseiden parannettuun merkintäjärjestelmään, ja siinä tunnustetaan kunkin jäsenvaltion oma aseperinne ja -kulttuuri. Siinä kielletään aseiden käyttö alle 18-vuotiailta. Nuoret voivat osallistua urheiluharrastuksiin ainoastaan valmentajansa tai vanhempansa valvonnassa.

Uskon, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan vastuuntuntoisen työpanoksen ansiosta Eurooppa saa modernin ampuma-aselainsäädännön. Sääntöjen osittaisen yhdenmukaistamisen ansiosta EU:ssa voidaan laittoman myynnin poistamisen lisäksi varmistaa, että viattomien ihmisten terveyden vaarantavat aseet katoavat pikku hiljaa kaduilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Tähän aseiden hankinnan ja hallussapidon valvontaa koskevaan mietintöön on syytä suhtautua myönteisesti. Ampuma-aserikosten ja aseiden laittoman EU:hun tuonnin torjumisen on oltava ensisijainen tavoite.

 
  
  

- Mietintö: Dumitrescu (A6-0450/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , kirjallinen. – (FR) Äänestin Cristian Dumitrescun mietinnön puolesta ja olen iloinen, että olemme parlamentin ponnistelujen ansiosta saaneet aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävän kompromissin. Luxemburgin kannalta asetuksen 5 artikla on erittäin tärkeä.

Siinä kummallekin osapuolelle – kuluttajalle ja elinkeinonharjoittajalle – annetaan oikeus valita, sovelletaanko sopimukseen kuluttajan asuinjäsenvaltion vai elinkeinonharjoittajan asuinjäsenvaltion lainsäädäntöä.

Komissio yritti ehdotuksessaan muuttaa tilanteen sellaiseksi, että sopimukseen voitaisiin soveltaa ainoastaan kuluttajan asuinmaan lainsäädäntöä. Sillä olisi ollut tuhoisia seurauksia pienille jäsenvaltioille, sillä kyseisistä maista tulevien sisämarkkinoilla toimivien yritysten olisi pitänyt soveltaa jopa 27:ää eri kansallista lainsäädäntöä, mikä olisi estänyt pk-yrityksiä harjoittamasta liiketoimintaa maansa rajojen ulkopuolella.

Tarjonta olisi vähentynyt pienissä jäsenvaltioissa, koska ehdotuksen vuoksi lisääntynyt byrokratia olisi saanut elinkeinonharjoittajat lopettamaan palvelujen tarjoamisen kyseisissä maissa asuville kuluttajille

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE), kirjallinen. (SV) Ruotsin sosiaalidemokraatit äänestivät mietinnön hyväksymisen puolesta, sillä mielestämme oikeusvarmuuden vuoksi ja sekä kaupankäynnissä että markkinoinnissa tapahtuneen kehityksen kannalta sopimusvelvoitteita koskevan lainsäädännön valitsemiseen tarvitaan nykyaikaistetut yhteiset säännöt. Emme kuitenkaan ole tyytyväisiä laadittuun kompromissiin, ja siksi äänestimme kuluttajasopimuksia koskevaa tarkistuksen 77 toista kohtaa vastaan. Mielestämme Euroopassa tarvitaan vahvempi kuluttajansuoja, jossa sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajille annetaan selkeät säännöt. Kompromissi ei nähdäksemme ratkaise ongelmaa tyydyttävällä tavalla.

Turvatut kuluttajat, jotka ovat tietoisia oikeuksistaan ja uskaltavat tehdä rajat ylittäviä ostoksia, ovat tärkeitä EU:n talouden ja vaurauden kannalta. Olemme kuitenkin pienten yritysten tapaan huolestuneita Euroopassa sähköiseen kaupankäyntiin osallistuviin tahoihin kohdistuvasta taakasta, joka liittyy eri jäsenvaltioiden kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevan tiedon hankkimiseen. Tämä on tärkeä kysymys, joka on yhä ratkaisematta.

 
  
  

- Mietintö: Scheele (A6-0299/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Karin Scheelen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta laatiman mietinnön hyväksymisen puolesta, koska mielestäni mietinnössä esitellyt muutokset, joilla pyritään laajentamaan asetuksen soveltamisalaa, vahvistavat Euroopan parlamentin roolia asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja edistävät näin sääntelyn parantamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt Karin Scheelen mietinnön muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista. On yleisesti tiedossa, että muuntogeenisiä elintarvikkeita kohtaan esiintyy yhä paljon epäilyksiä erityisesti siitä, miten ne vaikuttavat ihmisten ja eläinten terveyteen. Varovaisuuteen on siis syytä niin kauan kuin tieteellistä varmuutta asiasta ei ole.

Lisäksi eläinten ruokkiminen muuntogeenisellä rehulla tarkoittaa, että kyseiset tuotteet päätyvät myös omaan ravintoketjuumme, vaikka ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että ne olisivat vaarattomia terveydelle.

Euroopan parlamentti tukee mietinnössä komission kantaa komissiolle siirretystä täytäntöönpanovallasta ja asettaa ehtoja voimassa olevalle lainsäädännölle ratkaisematta perustavanlaatuisia kysymyksiä.

Siksi emme voi äänestää mietinnön hyväksymisen puolesta. Vaikka ehdot olisivatkin myönteisiä, ne eivät ratkaise itse asiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Ryhmäni jätti Karin Scheelen mietintöön tärkeän tarkistuksen. Mielestämme Euroopan parlamentilla olisi oltava täysi valvontaoikeus muuntogeenisiä organismeja koskevissa kysymyksissä. Katson, että muuntogeeniset organismit muodostavat EU:ssa terveydelle ja ympäristölle huomattavan uhan ja että kaikkia niitä koskevia kysymyksiä on valvottava mahdollisimman tarkasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Pitkän harkinnan jälkeen me, parlamentin poliittisten ryhmien esittelijät, sovimme kompromissista muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta. Kompromissiin päästiin neuvoston ja muiden elinten kuulemisen jälkeen. Siinä otetaan täysin huomioon uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely.

Onnistuimme laajentamaan parlamentin valtuuksia komission luonnoksessa oleviin valtuuksiin verrattuna. Korjasimme myös ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietintöluonnoksen ja teimme siitä käytännöllisen ja realistisen ehdotuksen. Hylkäsimme kaikki tarkistukset, joilla uutta komiteamenettelyä pyrittiin käyttämään väärin voimassa olevan muuntogeenisiä organismeja koskevan lainsäädännön tärkeimpien osien muuttamiseksi arveluttavasti.

Emme voi kääntää selkäämme vihreälle geenitekniikalle. Muuntogeeniset organismit ovat tulevaisuudessa välttämättömyys. Ilmastonmuutoksesta käytävän keskustelun vuoksi jopa ideologisesti ylilatautuneille vihreille poliitikoille pitäisi olla täysin selvää, että tarvitsemme biotekniikkaa uusiutuvien energialähteiden parantamiseksi käytettäviksi biomassan ja energian tuotannossa. Käytettävissä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi viljelysmaata tavallisten energiakasvien riittävään viljelyyn. Lisäksi on varmistettava, että elintarvikkeiksi tarkoitetut kasvit ja energiakasvit eivät joudu kilpailemaan viljelysmaasta. Luvalliset muuntogeeniset organismit ovat turvallisia. Ideologiat eivät täytä vatsoja.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Vastauksemme Euroopan tason poliittisten puolueiden tuille on ”ei”. Demokratian luonteeseen kuuluu, että poliittiset puolueet syntyvät kokoavasti mielipiteenmuodostuksen kautta, mitä seuraa poliittisen ohjelman laatiminen ja puolueen perustaminen, minkä jälkeen tavoitteena on saada lisää tukijoita vaaleissa. Ajatus siitä, että EU:n puolueet perustettaisiin poliittisten ja teknokraattisten vallanpitäjien toimesta jäsentävästi veronmaksajien rahoilla, on ristiriidassa demokratian kanssa. Näin syntyy puolueita, jotka ovat riippumattomia jäsenistään mutta riippuvaisia poliittisesta eliitistä.

Olisi siis väärin lisätä puolueiden tukia määrärahoista poliittisten säätiöiden luomiseksi Euroopan tasolla. EU:n puolueet maksavat veronmaksajille jo vuoden 2007 talousarviossa 10 miljoonaa euroa, ja vaikuttaa siltä, että poliittiset säätiöt saavat saman verran rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että EU:n veronmaksajien on vastaisuudessa maksettava 190 miljoonaa Ruotsin kruunua EU:n puolueille ja niihin liittyville järjestöille. Varat menevät EU:n puolueille, jotka ovat Brysselissä keksittyjä paperilla olevia puolueita, joita kansalaiset tai veronmaksajat eivät ole edes halunneet.

On myös moraalisesti arveluttavaa, että parlamentissa istuvat poliitikot ohjaavat veronmaksajien rahaa niin liukkaasti omille järjestöilleen aikoina, joina jäsenvaltioiden julkisia menoja leikataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Yrittäessään hyödyntää jo hylätyn perustuslaki-, mini-, yksinkertaistetuksi ja uudistussopimukseksi kutsutun sopimusehdotuksen sisältöä EU:n ylikansalliset elimet tukevat edelleen niin kutsutun Euroopan yleisen mielipiteen keinotekoista luomista.

Ranskan ja Alankomaiden hylättyä Euroopan unionin perustuslain tästä päättäväisyydestä on tullut lähes ristiretki, jossa on turvauduttu kaikkiin mahdollisiin keinoihin eurooppalaisen tietoisuuden muodostumisen edistämiseksi mukaan lukien Euroopan poliittiset puolueet ja nyt niiden poliittinen ruohonjuuritaso.

Kuten puheenjohtajamaa Portugali totesi, kaikkien kansalaistemme osallistuminen tähän kiehtovaan Euroopan rakennusprosessiin on todellinen sisältö, todellinen syy ja todellinen asia. Siksi onkin kysyttävä, miksi sopimuksesta ei tästä innosta huolimatta haluta järjestää kansanäänestyksiä.

Tämä ei kuitenkaan ole EU:n johtavien tahojen tahdon mukaista. Ne haluavat muun muassa, että yhteisön talousarviosta rahoitetaan Euroopan poliittisten puolueiden kampanjoita Euroopan parlamentin vaaleissa, mikä saattaisi merkitä selkeää puuttumista kunkin maan sisäisiin poliittisiin asioihin ja demokraattiseen toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. − (NL) Maissa, joissa asuu eri kansoja, puolueet eivät useinkaan toimi koko maan laajuisesti. Entisessä Itävalta-Unkarissa oli useita sosiaalidemokraattisia, katolisia ja liberaaleja puolueita, joista kukin edusti eri väestöryhmää ja oli sitoutunut oman ryhmänsä etuihin ja kieleen. Belgiassakaan ei ole enää vuosikymmeniin ollut kansallisia puolueita vaan ainoastaan flaamilaisia ja valloonipuolueita. Miten EU:ssa siis voisi olla eurooppalaisia puolueita?

Puolueemme Alankomaiden sosialistipuolue näkee puolueet ruohonjuuritason järjestöinä, kansanliikkeinä, jotka tekevät yhteistyötä saavuttaakseen näkemyksensä siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla, ja ajavat niihin luottavien ryhmien etuja. Puolueet eivät ole osa valtion koneistoa eikä niitä pitäisi perustaa verovaroilla. Siksi äänestimme jo aikaisempia Euroopan tason puolueiden rahoittamista koskevia päätöksiä vastaan ja vastustamme myös rahoituksen nostamista 85 prosenttiin. Mielestämme on myös erikoista tukea ennemmin Euroopan kuin kansallisen tason kampanjoita tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Vaalit järjestetään 27 jäsenvaltiossa erilaisissa olosuhteissa. Niiden tuloksena on yksi parlamentti, jonka kansainvälinen jäsenistö koostuu ryhmistä samanhenkisiä ihmisiä. Kannatamme kaikki samanhenkisten ihmisten kansainvälistä yhteistyötä, mutta siihen ei tarvita EU:n rahoitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Euroopan tason poliittisilla puolueilla on usein erilaisia ja joskus myös ristiriitaisia poliittisia kantoja EU:n politiikan eri aloista. Kaikkien poliittisiin puolueisiin kytköksissä olevien Euroopan tason poliittisten järjestöjen on siksi oltava riippumattomia, jotta ne voivat edistää poliittisia näkemyksiään sopivaksi katsomallaan tavalla.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville Euroopan tason poliittisille järjestöille aiotaan antaa tehtäväksi edistää virallista EU:n politiikkaa, joka on usein poliittisten puolueiden kantojen vastaista. Tämä häiritsee suoraan kansallisten poliittisten puolueiden ja niiden muodostamien Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittista toimintaa. Se johtaisi myös poliittisten prosessien ja vaalimenettelyjen epäsuoraan häiriintymiseen jäsenvaltioissa, koska suunnitellun rahoituksen myötä syntyisi suosittavia ja ei-suosittavia poliittisia puolueita, millä olisi ikäviä vaikutuksia Euroopan parlamentin vaalien tuloksiin.

Asetuksilla olisi siksi tuettava mielipiteen vapautta ja avoimuutta ilman riippuvuussuhteita, jotka rajoittaisivat Euroopan ja kansallisen tason poliittisten puolueiden kantoja ja toimintaa.

 
  
  

- Mietintö: Sturdy (A6-0342/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen tätä mietintöä, jolla pyritään varmistamaan, että elintarvikkeissa ja rehussa olevat torjunta-ainemäärät ovat mahdollisimman pieniä. Asia on tärkeä eläinten ja ihmisten terveyden kannalta.

 
  
  

- Humanitaarista apua koskevan konsensuksen julistaminen (B6-0484/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten jo aiemmin huomautimme, emme voi tukea EU:n periaatteita, tavoitteita ja strategioita humanitaarisen avun toimittamiseksi kolmansiin maihin koskevaa konsensusta, jossa edellytetään, että edistämme niin kutsuttua humanitaarista toimintaa, koska se on oikein tai velvollisuutemme, sekä käytämme viimeisenä keinona pakkokeinoja sotilaallinen toiminta mukaan lukien saattaen näin kyseenalaisiksi kansainvälisen lainsäädännön perusperiaatteet.

Tällaisen politiikan seuraukset ovat valitettavasti erittäin näkyvät (peittelystä ja laiminlyönneistä huolimatta). Politiikassa toteutetaan hyväksymättömissä olevia tavoitteita ja pyrkimyksiä hyvän tarkoituksen varjolla ikään kuin sotilaallisten hyökkäysten jatkuva arvostelu sekä Yhdysvaltain ja sen liittolaisten toimesta tapahtunut Irakin miehitys eivät olisi tarpeeksi satoine tuhansine kuolonuhreineen ja maan valtavien luonnonvarojen ryöstämisineen.

”Humanitaarinen toiminta” on väline, jota suurvallat käyttävät oikeuttaakseen puuttumisensa tilanteisiin, jota ne usein itse ovat jo vuosien ajan ruokkineet ja pahentaneet ajaessaan strategisia etujaan ja tukiessaan monikansallisten tahojen häikäilemättömiä toimia.

Miljooniin ihmisiin vaikuttavien vakavien ongelmien ratkaiseminen edellyttää kansallisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, kansainvälisten konfliktien rauhanomaista ratkaisemista ja köyhimpien maiden välttämättömien tarpeiden tyydyttämistä.

 
  
  

- Georgian tilanne (RC-B6-0481/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta siinä toivossa, että sillä olisi konkreettinen vaikutus sekä Georgian tilanteeseen ja sen päätökseen jatkaa päättäväisesti demokraattista uudistusta että EU:n toimien lujittamisprosessiin maassa ja koko itäisessä naapurustossamme.

Mustanmeren yhteistyön esittelijänä haluaisin toistaa, kuinka tärkeää sinne on luoda poliittisesti vakaa ja demokraattinen alue. Mietintöluonnoksessani mainitaan kyseinen asia muiden alueellisen yhteistyön painopisteiden ohella, ja Georgian tilanteen perusteella huomaamme pakottavan tarpeen edistää ja vahvistaa alan yhteistyötä. Kolme asiaa ovat tässä mielestäni olennaisen tärkeitä: Georgian demokraattisen uudistuksen lujittaminen, hyvien naapuruussuhteiden luominen alueelle ja Venäjän rakentava osallistuminen tähän prosessiin sekä EU:n syvällinen ja aktiivisempi osallistuminen Georgian ja koko Mustanmeren alueen vakauttamiseen ja demokratisointiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Minulla on muutama huomautus Georgian tilannetta koskevasta Euroopan parlamentin päätöslauselmasta.

Vaikka päätöslauselmassa pannaan merkille Georgian poliittisen tilanteen huonontuminen ja sorto, se on vain uusi EU:n väliintulon ilmenemismuoto, jota kuvataan kaunistellen tukena ”tarvittaville poliittisille ja taloudellisille uudistuksille” ja ”euroatlanttisille arvoille”.

Toiseksi, ja tämän seurauksena, päätöslauselmaesityksessä annetaan tunnustusta ”Georgian nykyisen presidentin ja hallituksen saavuttamalle poliittiselle, demokraattiselle ja taloudelliselle edistykselle”, vaikka päätöslauselman sisältö on täysin päinvastainen eikä siinä mainita sortoa, jonka kohteena maan edistykselliset piirit ovat jo pitkään olleet.

Kolmanneksi päätöslauselmaesityksessä jätetään huomiotta se seikka, että Georgian yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen sekä väestön enemmistön elinolosuhteiden huonontuminen – tulojen ja työllisyyden laskettua – on yhteiskunnallisen tyytymättömyyden syynä ja on pahentanut sisäisiä eroja, joita valtaapitävät pyrkivät hyödyntämään ja manipuloimaan, kuten he ovat tehneet jo lähimenneisyydessä.

Vastauksena merkittäviin tapahtumiin Euroopan parlamentti antaa ”kehotuksen” presidentti Saakašvilille ja Georgian viranomaisille, vaikka se on ”tuominnut” monet muut paljon vähemmästä.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0445/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Nizzassa vuonna 2000 hyväksytty perusoikeuskirja on luettelo yhteisistä eurooppalaisista arvoista, joihin jokainen kansalainen voi samaistua.

Nämä arvot ovat peräisin EU:n jäsenvaltioiden rikkaasta kulttuuriperinnöstä sekä perinteistä ja lainsäädännöstä, ja ne tekevät unionista taloudellisen yhteisön lisäksi myös yhteisten arvojen yhteisön.

Euroopan parlamentti on pitkään pyytänyt, että perusoikeuskirjassa käsiteltäisiin primaarilainsäädäntöä, jolloin siitä tulisi keskeinen viitekohta yhteisöjen tuomioistuimelle ja kansallisille tuomioistuimille sekä myös oikeudellisesti sitova.

Olen siksi erittäin tyytyväinen, että asia on viimein varmistunut, ja on ilahduttavaa, että uudistussopimusluonnoksessa on säilytetty Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen osan II sisältö.

On valitettavaa, että perusoikeuskirja on ainoastaan sopimuksen liitteenä eikä osana sitä, kuten sen merkitys edellyttäisi. On myös valitettavaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Puola ovat käyttäneet oikeuttaan vetäytyä sitoutumisesta perusoikeuksiin. Puolan uuden hallituksen hiljattaiset lausunnot tosin näyttäisivät viittaavan erilaiseen asenteeseen, joka on huomattavasti enemmän yhteishenkeä noudattava.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) On selvää, että perusoikeuskirjaa koskevaa mietintöä käytetään keinona palauttaa Euroopan perustuslain sisältö ja kiertää perustuslakisopimuksen hylänneiden Ranskan ja Alankomaiden kansojen tahto, jotta vältettäisiin kansanäänestysten järjestäminen niin kutsutusta uudistussopimuksesta. Tällaista ei voida hyväksyä, minkä vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

On tavallaan tekopyhää puhua perusoikeuksien puolustamisesta, kun samalla yritetään pitää sopimuksen sisältö piilossa kansalta, välttää avointa keskustelua asioiden selvittämiseksi ja estää kansalaisia ilmaisemasta mielipidettään kansanäänestyksessä.

On kuitenkin jälleen kerran korostettava, että perusoikeuskirja on heikompi kuin esimerkiksi Portugalin tasavallan perustuslaki, Euroopan sosiaalinen peruskirja tai Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, jotka ovat kansainvälisesti päteviä, kattavampia ja lainmukaisiksi tunnustettuja.

Ei pidä unohtaa, että perusoikeuskirjan pääasiallisena tarkoituksena on uusliberaali, federalistinen ja sotilaallinen harppaus eteenpäin, joka on niin kutsutun uudistussopimuksen tavoite.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Se, että Euroopan unionin valmistautuu jälleen kerran hyväksymään perusoikeuskirjan osoittaa, kuinka EU:n kansalaisia huijataan. Alkuperäistä perusoikeuskirjaa muutettiin erityisesti sen oikeudellisen vaikutuksen osalta sen varmistamiseksi, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi allekirjoittaa perustuslakisopimuksen Roomassa. Tämä oli brittien aikaansaama myönnytys.

Tulevan Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa nro 7, jonka ansiosta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan ulkopuolelle jättäytyminen on mahdollista, kuitenkin todetaan ”selvyyden vuoksi”, että ”perusoikeuskirjalla ei laajenneta Euroopan unionin tuomioistuimen” toimivaltaa antaa tuomioita kyseisten maiden laeista tai säännöksistä perusoikeuskirjan nojalla eikä luoda ”Puolaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavia tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia oikeuksia”. Tämä tarkoittaa, että perusoikeuskirjassa annetuista oikeuksista ei tule yhteisön oikeuksia. En halua olla missään tekemisissä tällaisen petoksen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Ihmisoikeuksien suojelun varmistava kansainvälinen lainsäädäntö sitoo jo kaikkia EU:n toimielimiä. Tämä käy selvästi ilmi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Racken asiassa antamasta päätöksestä. Lisäksi kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen. Sopimus sitoo kaikkia jäsenvaltioita ja toimii hyvin.

Toisaalta uusi teksti aiheuttaisi oikeudellisen turvattomuuden riskin, sillä Luxemburgissa sijaitseva Euroopan yhteisöjen tuomioistuin saattaisi antaa päätöksiä, jotka ovat Strasbourgissa sijaitsevan ja jo tyydyttävästi toimivan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten vastaisia.

Vastustamme sitä, että Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tehdään oikeudellisesti sitova tähän mietintöön liitettynä versiona.

Meistä on väärin valtuuttaa puhemies julistamaan perusoikeuskirja juhlallisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista, ja me vastustamme sen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen ratifiointiprosessin saattamista myönteiseen päätökseen, mikäli niin ylipäätään käy.

Sen sijaan kehotamme jäsenvaltioita aloittamaan neuvottelut, jotta EU voisi liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan yleissopimukseen. Näin nämä yleiset ihmisoikeuksia koskevat määräykset sitoisivat myös EU:n toimielimiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Näyttää siltä kuin Euroopan parlamentti olisi hyväksynyt (?) perusoikeuskirjan jo toista kertaa, seitsemän vuotta ensimmäisen hyväksymiskerran jälkeen.

On pantava merkille, että perusoikeuskirjan laati tätä tarkoitusta varten perustettu niin kutsuttu valmistelukunta, joka sai aikaan pienimpään yhteiseen nimittäjään perustuvan konsensuksen taantumuksellisia kantoja ajavien tahojen eli Tony Blairin johtaman Labour-hallituksen painostuksesta.

Tuloksena on perusoikeuskirja, joka on sosiaalisilta oikeuksilta huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi Portugalin hallituksen perustuslaki tai Euroopan sosiaalinen peruskirja, jonka Portugali on ratifioinut.

Esimerkiksi Portugalin tasavallan perustuslaissa (58 artikla) ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (1 artikla) on selkeästi mainittu, että oikeutta työhön puolustetaan. Perusoikeuskirjassa tämä on ”mukautettu” ja ”nykyaikaistettu” niin, että siitä tuli ”oikeus tehdä työtä”.

On myös muita esimerkkejä, kuten perusoikeuskirjan laatineen valmistelukunnan puheenjohtajiston alaisuudessa laadituista ja Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston johdolla ajan tasalle saatetuista selityksistä käy ilmi. Nämä selitykset ovat olennaisen tärkeitä perusoikeuskirjan sisällön tulkitsemisen kannalta, mutta niitä ei juuri mainita siinä. Miksiköhän ei?

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), kirjallinen. − (NL) ”Euroopan kansat ovat luomalla välilleen yhä läheisemmän liiton päättäneet jakaa keskenään rauhanomaisen, yhteisiin arvoihin perustuvan tulevaisuuden.” Näin kuuluu EU:n johtajien Nizzassa 7. joulukuuta 2000 allekirjoittaman Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdannon ensimmäinen virke.

Tämä virke sisältää keskeisen totuuden. Euroopan unionissa on yhteiset arvot ja standardit, jotka on nyt suojeltu perusoikeuskirjassa: vapaudet, tasa-arvo, ihmisarvo, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet ja lainkäyttö.

Mielestäni olisi ollut parempi, jos EU olisi allekirjoittanut Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen. Loppujen lopuksi ratkaisu on kuitenkin tyydyttävä. Siinä tunnustetaan ihmisoikeudet EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen perusoikeuskirjaa koskevan Jo Leinenin mietinnön kannattaja ja äänestin sen hyväksymisen puolesta. Pidättäydyin kuitenkin äänestämästä tarkistuksesta, jossa Puolaa vaadittiin ponnistelemaan perusoikeuskirjan täydelliseksi soveltamiseksi. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevana parlamentin jäsenenä pidän tätä hurskasteluna.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Pidättäydyin äänestämästä tästä ehdotuksesta, koska Portugalin perustuslaissa perusoikeudet on suojattu paremmin ja koska eräiden näkemys siitä, että yhteisön lainsäädäntö menee jäsenvaltioiden lainsäädännön edelle, saattaisi johtaa vahingollisiin oikeuskiistoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tänään perusoikeuskirjan uuden muodon hyväksymisen puolesta, jotta siitä tulisi sitova myös EU:n toimielimille. Sosialistipuolueeni tukee sekä Puolassa että EU:ssa perusoikeuskirjan hyväksymistä, ja itse teen samoin. Perusoikeuskirja on tärkeä väline EU:ssa, sillä siinä annetaan kaikille EU:n kansalaisille yksilön oikeudet ja kansalaisuuteen liittyvät oikeudet. Tällä perusoikeuskirjalla tukitaan valtava aukko. Mahdollisuus jättäytyä perusoikeuskirjan ulkopuolelle on vain teoreettinen, koska perusoikeuskirja velvoittaa yhä toimielimiä ja yhteisön lainsäädäntöä, vaikka jotkut maat toivovatkin, ettei sillä olisi vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Yhteisöjen tuomioistuin varmistaa, että perusoikeuskirjaa sovelletaan oikein. Tarkistetun perusoikeuskirjan julistaminen ja viittaus siihen uudistussopimuksessa vahvistavat Euroopan unionia yhteisten arvojen ja yhteisten oikeuksien alueena. Siksi toivon yhä, että perusoikeuskirja koskisi poikkeuksetta kaikkia jäsenvaltioita – myös omaa kotimaatani Puolaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. − (PL) Äänestän Euroopan unionin perusoikeuskirjan hyväksymistä koskevan Jo Leinenin mietinnön hyväksymisen puolesta.

Mielestäni Euroopan unionin perusoikeuskirja pitäisi hyväksyä varauksetta myös kotimaassani Puolassa.

Uudistussopimuksen hyväksymisen yhteydessä perusoikeuskirjasta tulee sitova oikeudellinen asiakirja, joka on yhdenvertainen perussopimusten kanssa. Se on tärkeä kansalaistemme kannalta ja se on myös kannustin EU:n toimielinten toimien valvomiseen alueilla, joilla jäsenvaltiot ovat myöntäneet niillä toimintaoikeuden. Jokainen kansalainen voi turvautua perusoikeuskirjaan ja ajaa oikeuksiaan EU:n lainsäädännön pohjalta kaikissa Euroopan unionin alueen tuomioistuimissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjallinen. − (PL) Perusoikeuskirja tekee perusoikeuksien suojelemisesta Euroopassa monimutkaisempaa. Se tekee järjestelmästä entistä vaikeaselkoisemman, minkä vuoksi monet eurooppalaiset suhtautuvat siihen epäilevästi. Siksi kaksi jäsenvaltiota on päättänyt pöytäkirjoista, jotka suojaavat niitä perusoikeuskirjan mahdollisilta odottamattomilta vaikutuksilta. Äänestän siksi Jo Leinenin mietinnön hyväksymistä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Christensen (A6-0446/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ole Christensen, Göran Färm, Anna Hedh, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Inger Segelström ja Britta Thomsen (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin ja Tanskan sosiaalidemokraatit päätimme äänestää mietintöön tehdyn tarkistuksen 41 puolesta. Työmarkkinoilla on ongelmia, jotka johtuvat epävarmoista työsopimuksista ja palkoista, joilla ei pysty elämään. Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisu. Joissakin valtioissa se tehdään lainsäädännössä määrättyjen vähimmäispalkkojen avulla. Toisissa maissa sellaiset ongelmat taas ratkaistaan työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Pohjoismaissa sovelletaan viime mainittua mallia. Ruotsin ja Tanskan sosiaalidemokraattien mielestä kunnollisten palkkojen takaamiseksi on edelleen saatava käyttää työehtosopimusmallia.

Koska jätetyssä tarkistuksessa vaaditaan, että asia hoidetaan jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä, soveltamamme työehtosopimusmalli on mielestämme tarkistuksen kanssa yhteensopiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) PPE-DE-ryhmä tukee voimakkaasti joustoturvaperiaatetta sekä työntekijöiden ja työnantajien auttamista globalisaation haasteisiin sopeutumiseen. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien ja PSE-ryhmän esittelijän kanssa laatiaksemme mietinnön, joka on myönteinen ja tasapuolinen ja jonka tärkeimmistä kohdista ollaan yksimielisiä.

Olemme kuitenkin tehneet myös selväksi, että emme voi tukea lopullista mietintöä, jos kaksi myöhään jätettyä tarkistusta hyväksytään. Emme voineet hyväksyä GUE/NGL-ryhmäm viime hetken tarkistusta (41) työajan pakollisesta lyhentämisestä, joka olisi rajoittanut sekä yksilön valinnanvapautta että palkkausta. Emme myöskään voineet hyväksyä tarkistusta 45 EU:n laajuisesta vähimmäispalkasta, koska asia on EU:n jäsenvaltioiden vastuulla, eikä se kuulu EU:n toimivaltaan tai tähän mietintöön.

Jatkamme läheistä yhteistyötä niiden poliittisten ryhmien kanssa, jotka pyrkivät tuottamaan rakentavia ideoita, joiden avulla työntekijät selviävät muutoksesta. Emme ole kuitenkaan kiinnostuneita ryhmistä, jotka pyrkivät tekemään vaikutuksen äänestäjiin sen sijaan, että ne todella asettaisivat kansan edun etusijalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme mietinnön hyväksymistä vastaan, koska Euroopan parlamentti ei voi tukea Euroopan komission perustavanlaatuisia joustoturvatavoitteita. Koska tekstissä tunnustetaan, että joustoturvasta on etua työntekijöille ja työnantajille, siinä hyväksytään Euroopan komission tiedonannon sisältö, jossa pyritään purkamaan työmarkkinoiden sääntely, helpotetaan oikeutta irtisanoa työntekijä ilman perusteltua syytä, väheksytään työehtosopimuksia ja heikennetään ammattiyhdistysten ja työntekijöiden ponnisteluja, vaikka teksti onkin joiltakin osin kriittinen tiedonantoa kohtaan.

Tekstissä viitataan toistuvasti joustavien työmarkkinoiden, mukautuvien sopimusjärjestelyjen ja mukautumiskykyisen työvoiman tarpeeseen. Niinpä ei ole epäilystäkään mietinnön todellisesta tarkoituksesta eli sopimuksesta Euroopan parlamentin kahden suurimman poliittisen ryhmän PPE-DE:n ja PSE:n välillä. Näihin ryhmiin kuuluvat myös portugalilaiset PS-, PSD- ja CDS/PP-ryhmien edustajat.

On valitettavaa, että tekemämme ehdotukset hylättiin mukaan lukien se, että vastustimme joustoturvaperiaatteiden sisällyttämistä Lissabonin strategiaan, kauden 2008–2010 työllisyyttä koskevien suuntaviivojen ja kansallisten uudistusohjelmien tarkistamista sekä yhteisön varojen käyttöä työntekijöiden oikeuksiin puuttumiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikka olisi määritettävä kansallisesti tutkimukseen ja kansalliseen kokemukseen perustuvassa laajassa ja demokraattisessa keskustelussa. Eri EU:n jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan on kehityttävä institutionaalisessa kilpailuprosessissa.

Voimme nyt onneksi keskustella tanskalaisesta joustoturvamallista, koska EU:ssa ei otettu käyttöön yhteistä työmarkkinapolitiikkaa esimerkiksi 25 vuotta sitten. Mikäli näin olisi ollut, eräät mantereella sijaitsevat maat olisivat Saksan johdolla panneet täytäntöön EU:n lainsäädännön, jolla olisi ollut Euroopan työllisyydelle ja kasvulle tuhoisat seuraukset ja jota olisi ollut lähes mahdotonta muuttaa. Uusien jäsenvaltioiden olisi ollut pakko omaksua politiikka osana yhteisön säännöstöä ja aloittaa uusina jäsenvaltioina kohtuuttomissa olosuhteissa.

Koska alalla ei ole yhteistä politiikkaa, voimme vertailla toisiinsa joustoturvaa, pohjoismaista mallia, anglosaksista mallia ja mannermaista mallia. Hyvien ratkaisujen löytämiseksi käytävän institutionaalisen kilpailun ansiosta on olemassa ratkaisuja, joita voimme vertailla toisiinsa.

Edellä mainittujen syiden vuoksi äänestimme lopullisessa äänestyksessä ehdotusta ja kaikkia niitä jätettyjä tarkistuksia vastaan, joissa kerrotaan, minkälaista työllisyyspolitiikkaa jäsenvaltioiden olisi harjoitettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Uusien sanojen lisääntyminen on oire parantumattomasta ongelmasta – lahjakkuuden tai asiantuntemuksen puutteesta sanaston rikkaudesta huolimatta. Se merkitsee myös luisumista kohti yhtenäistä kieltä, jota käyttävät ilman kotimaata, uskoa ja lakeja elävä eliitti ja sen propagandakoneisto.

Joustoturva, jonka pitäisi olla menetelmä vaurauden tuomiseksi koko Eurooppaan talouden alan joustavuuden ja sosiaalialan turvan tasapainotetulla yhdistelmällä, on uusi Eurooppa-myönteinen globalisaatiota tukeva temppu.

Euroopan komissiolle tämä merkitsee lähinnä työlainsäädännön höllentämistä työttömyyden torjumiseksi. Todellisuudessa tämän liberaalin ajatuksen tärkeimpänä vaikutuksena on kuitenkin, että yritysten on helpompaa ja halvempaa irtisanoa työntekijöitä rekrytoidakseen halvempaa työvoimaa. Tämä houkuttaa yhä enemmän siirtolaisia Euroopan ulkopuolelta, mutta muodostaa myös sosiaalisen uhan aiheuttaen ketjureaktion, tehden matalapalkkaisista töistä epävarmempia ja vaikuttaen myös paremmin palkattuihin töihin.

Parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta yritti muuttaa tekstiä mitätöidäkseen sen vaikutukset työllisyyteen, mutta se ei riitä hillitsemään Eurooppa-myönteisten tahojen ääriliberaaleja pyrkimyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Ole Christensenin mietinnön puolesta, koska siinä omaksutaan asianmukainen ja laajalti tuettu lähestymistapa joustavuuden ja turvallisuuden yhdistämiseen. Siinä tehdään hyvin selväksi, että joustavat työmarkkinat voivat kulkea käsi kädessä työsuhteen turvallisuuden kanssa.

Joustoturva esitetään usein pahana, mutta tässä mietinnössä olemme päässeet EU:n työllisyyspolitiikan johtavaksi periaatteeksi ehdolla olevan käsitteen kielteisistä sivumerkityksistä. Työpaikkojen luominen on olennaisen tärkeää torjuttaessa EU:n työttömyyttä, jota esiintyy yhä liikaa viime vuosina tapahtuneesta edistyksestä huolimatta. Joustoturvan ansiosta Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttaminen on realistista.

Mikäli aiomme onnistua siinä, meidän on löydettävä tapoja yksinkertaistaa työllistymistä sekä pätevän, joustavan, liikkuvan ja motivoituneen työvoiman kouluttamista.

Työpaikka on paras suoja kaikenlaisilta sosiaalisen syrjäytymisen muodoilta. EU:n on kannustettava jäsenvaltioitaan helpottamaan työmarkkinoille ensimmäistä kertaa tai uudelleen pyrkivien työpaikan saantia.

Työllisyyttä ja työolosuhteita koskeva lainsäädäntö kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja tuen tarkistuksia, joilla vahvistetaan toissijaisuusperiaatetta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Komission joustoturva-asiakirjan liikkeellepaneva voima on tervetullut. Parlamentti tekee mietinnössään selväksi, että joustoturvan on parannettava työsuhteiden turvallisuutta ja edistettävä työllisyysturvaa. Yhdeltäkään työntekijältä ei pidä kieltää oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun, elinikäiseen oppimiseen tai sosiaaliturvaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen. – (FR) Joustoturva on savuverho, jolla peitetään se, että työstä ja työntekijöistä ollaan tekemässä kauppatavaraa.

Tämä savuverho näyttää olevan peräisin Tanskasta. 1960-luvun ruotsalaisen mallin, 1970-luvun jugoslavialaisen itsehallintomallin, ikuisen Maon mallin, entisen Neuvostoliiton mallin, blairilaisen mallin ja jopa zapatistilaisen mallin jälkeen meillä on nyt tanskalainen malli. Kyse on Andersen-maniasta, Margaret Thatcherista pienen merenneidon valepuvussa, jotta kuvittelisimme, että jos tarjoamme kertakäyttötyöntekijöille hieman rahaa, koulutusta ja nopean uudelleenintegroinnin, he ovat paremmassa turvassa.

Tanskassa lakkoillaan enemmän kuin Ranskassa, mutta mitäpä siitä. Joustoturva on tehnyt maasta joustavien työmarkkinoiden ja onnellisten työntekijöiden paratiisin (tosin ihmetyttää, miksi ihmiset silti lakkoilevat).

Mikä on totuus kaiken tämän takana? Totuus on, että yritämme luoda Eurooppaan ”mindongeja”, kuten kiinalaiset ”puoliksi maanviljelijät, puoliksi työntekijät”, jotka työskentelevät järkyttävissä olosuhteissa.

Tarkoituksena on alentaa sosiaaliturvasäännöksissä ja työvoimasäännöksissä taatun suojelun tasoa.

Joustoturva on työlainsäädäntöön sovellettavaa hurskastelua. Sen taloudellinen tulos on kuviteltu – kuten alennettaessa sosiaaliturvamaksuja, mikä ei auttanut poistamaan Aasian ja Euroopan välisten tuotantokustannusten epätasapainoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún ja Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Suhtaudumme myönteisesti siihen, että mietinnössä pyritään tasapainottamaan komission tiedonantoa työntekijöiden oikeuksien suojelemisen eduksi. Vaikka on myönteistä, että mietinnössä tunnustetaan tarve luoda laadukkaita työpaikkoja, rahoittaa elinikäistä oppimista, kouluttaa jatkuvasti työntekijöitä ja luoda strategioita nuorten ja naisten ottamiseksi mukaan työelämään, on valitettavaa, että sitoumukset ovat epämääräisiä ja että kyseisille alueille ei ole asetettu konkreettisia tavoitteita.

Dynaamisen ja joustavan talouden on palveltava työntekijöiden oikeuksia ja tarpeita sekä yritysten etuja. Torjumme esitellyn yksipuolisen joustavuuden.

Vastustamme mietintöä siksi, että jatkuvista tilapäisistä työsuhteista ja epätyypillisten työntekijöiden hyväksikäytöstä huolimatta EU ja sen jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet toimiin erityisesti vuokratyöntekijöiden tapauksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Äänestin joustoturvaa koskevaa Ole Christensenin mietintöä vastaan, koska siinä heikennetään vakinaisten työsuhteiden suojelua ja työntekijöiden turvallisuutta työsuhteiden joustavuuden nimissä. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän ponnisteluista ja ehdotuksista huolimatta Euroopan parlamentti on hyväksymänsä Euroopan oikeiston ja sosiaalidemokraattien kompromissin kautta omaksunut muutamista yksittäisistä muutoksista huolimatta komission uusliberaalien ehdotusten perusfilosofian. Ammattiyhdistysten saavutuksia pidetään nyt kilpailukyvyn ja yritysten hyödyn nimissä ”joustamattomuutena” ja ”taakkana”. Irtisanomisesta tulee helpompaa eikä se aiheuta yrityksille kustannuksia, ja työttömien nuorten suojelemisen kustannukset siirretään kokonaisuudessaan yhteiskunnalle. Yritysten vastuu työntekijöistään korvataan yhteiskunnan vastuulla työttömistä. Uusi malli heikentää vakavasti työehtosopimusneuvotteluja ja ammattiyhdistysten roolia. Euroopan vasemmisto painostaa yhdessä ammattiyhdistysten kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ja täysistuntoon toimittamiensa ehdotusten kautta suojelemaan kaikkia työntekijöitä työsopimuksen tyypistä riippumatta. Oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin on tärkeä osa työlainsäädäntöä. Kehotamme jäsenvaltioita edistämään vakinaisia työsuhteita sekä turvaamaan työntekijöiden oikeudet ja parantamaan niitä soveltamalla korkeita sosiaalisen suojelun standardeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentin enemmistö valitettavasti hylkäsi Ole Christensenin laatimaan yleisiä joustoturvaperiaatteita koskevaan mietintöön ehdotetun olennaisen tärkeän tarkistuksen, minkä vuoksi äänestin mietinnön hyväksymistä vastaan.

EU:n palkkapolitiikan edistämistä koskevassa tarkistuksessa 41 ehdotettiin vähimmäispalkkaa, joka olisi vähintään 50 prosenttia kansallisesta keskiansiosta. Tämä olisi mielestäni olennaista torjuttaessa matalia palkkoja, jotka usein johtavat köyhyyteen.

Vähimmäispalkkojen yhdenmukaistaminen Euroopan tasolla voisi johtaa eurooppalaisten työntekijöiden työolosuhteiden ratkaisevaan kehittymiseen. On erittäin valitettavaa, että äänestyksessä on jälleen kerran estetty sosiaalista Eurooppaa edistymästä kohti suurempaa oikeudenmukaisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. − (EN) EU:n työväenliikkeelle on tärkeää, että olemassa on vakiintunut perusoikeuksien paketti, jota voidaan tarvittaessa tukea oikeudellisilla keinoilla.

Kun otetaan huomioon nykyisessä vapaassa taloudessa miljooniin ihmisiin kohdistuvat työllistymispaineet sekä sisämarkkinoiden edistämisen vaikutukset, on olennaisen tärkeää saada aikaan asianmukainen ja toimiva tasapaino. Tuin juuri mainitsemistani syistä mietinnön osia, joissa näitä kysymyksiä käsiteltiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer ja Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestimme mietintöä vastaan, koska se on sekalainen kokoelma ristiriitaisia toteamuksia, jossa ei ole selkeää linjaa mistään sosiaalisesta kysymyksestä. Sitä voi tulkita miten tahansa. Ennen kaikkea siinä annetaan komissiolle vapaat kädet toimia ilman asianmukaista oikeusperustaa. Lisäksi torjumme käsitteen ”joustoturva”, sillä se on merkityksetöntä sanahelinää.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Joustoturva voi toimia ainoastaan silloin, jos työpaikkansa menettänyt saa kunnollista tukea sekä rahallisessa muodossa että uuden työpaikan etsimisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Joustoturvan käsite on valitettavasti saanut keskustelussa niin suuren jalansijan, että sitä on mahdotonta välttää. Nyt riidellään siitä, kenen määritelmä voittaa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että konservatiivit painottavat joustavuutta ja sosiaalidemokraatit turvallisuutta. Tänään Euroopan parlamentin äänestettävänä olleessa joustoturvaa koskevassa mietinnössä voitti onneksi ensin mainittu määritelmä. Siksi tuin tätä mietintöä muutamasta vähemmän onnistuneesta ajatuksesta huolimatta. Jos aiomme voittaa syrjäytymisen, etusijalle on asetettava pääseminen eroon joustamattomuudesta, joka erityisesti estää nuoria ihmisiä ja iäkkäitä työntekijöitä pääsemästä työmarkkinoille.

 
  
  

- Mietintö: Costa (A6-0399/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), kirjallinen. (PT) Mietinnön aiheena oleva Euroopan komission ehdotus uudistetuksi EU:n matkailupolitiikaksi, joka esitellään tiedonannossa ”Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi”, ansaitsee täyden tukemme.

Mietinnössä vahvistetaan ja täydennetään komission ehdotusta seuraavasti:

- puolustetaan matkailijoiden majoituksen laatustandardien yhdenmukaistamista Euroopassa ja tuetaan kattavan eurooppalaisen ylätason järjestelmän luomista laadunvarmistusjärjestelmille,

- suojellaan kuluttajia erityisesti sähköisten matkailupalvelujen (varausten ja maksujen) alalla,

- otetaan esteettömässä matkailussa asianmukaisesti huomioon liikuntarajoitteisten matkailijoiden lisäksi myös ongelmat, jotka koskevat pääsyä luonnonolosuhteiltaan tai maantieteellisiltä ominaisuuksiltaan erityisille alueille, kuten syrjäisimmille alueille,

- edistetään kestävää matkailua (taloudellista, sosiaalista, alueellista, ympäristöllistä ja kulttuurista),

- vahvistetaan matkustajien oikeuksia lentomatkustamisen alalla ja

- edistetään Eurooppaa matkakohteena ja eurooppalaisia matkailukohteita.

Näistä syistä äänestin mietinnön hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka suhtaudummekin myönteisesti mietinnön joihinkin tekijöihin, kuten matkailijoiden majoituksen laatustandardien edistämiseen, kuluttajansuojaan, matkailukohteisiin pääsyn parantamiseen ja matkailun saattamiseen kaikkien ulottuville, on valitettavaa, että siinä hylättiin ehdotuksemme, joissa korostetaan tarvetta

- turvata työntekijöiden oikeudet ja laadukkaat työsuhteet investoimalla koulutukseen ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja varmistamalla turvalliset työsopimukset sekä oikeudenmukaiset ja arvokkaat palkat,

- omaksua transversaalinen lähestymistapa alaan yhteisön politiikassa ja rahoituksessa luomalla jäsenvaltioiden aloitteita täydentävä erityinen yhteisön ohjelma ja

- vähentää kysynnän kausiluonteisuutta, minimoida voimavarojen käytön ja tuhlauksen vaikutukset sekä kehittää kaikkien saatavilla olevat syrjimättömät matkailupalvelut.

Suhtaudumme myönteisesti sellaisten ehdotusten hyväksyminen, joiden tavoitteena on

- taata kestävä matkailu, jossa tuetaan muuta tuotantoketjun alku- ja jatkovaiheen taloudellista toimintaa, arvostetaan maisemaa sekä kulttuuri-, historiallista ja ympäristöperintöä ja edistetään alueellista koheesiota, ja

- vastustaa massaturismiin perustuvien matkailukohteiden syntymistä, joilla on voimakas kielteinen vaikutus paikallisyhteisöihin, ympäristöön sekä historialliseen ja kulttuuriperintöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Paolo Costan laatiman matkailupolitiikkaa koskevan mietinnön puolesta. Matkailualalla on suuri merkitys kaikkien eurooppalaisten maiden taloudelle, ja se on elintärkeä Skotlannin ylämaiden ja saarten kaltaisille maaseutualueille. EU:n on tärkeää tukea matkailualan kehitystä niin, että siinä otetaan huomioon paikallinen talous, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus sekä ympäristön hyvinvointi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Uusien tekniikkojen matkailualalle tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta matkailijat välttävät yhä useammin välittäjiä ja matkatoimistoja ja varaavat matkansa ja majoituksensa sähköisesti.

Usein sattuu tapauksia, joissa kuluttajat ovat pettyneitä siihen, että he eivät ole saaneet etukäteen maksamiaan palveluja. Kuulin hiljattain Strasbourgissa sijaitsevan Victoria Gardan Suitus -hotellin käytännöstä. Siellä ryhmä slovakialaisia matkailijoita alennettiin kolmen tähden hotellista kahden tähden hotelliin ikään kuin he olisivat toisen luokan kansalaisia. Hotelli ei edes suostunut palauttamaan heidän maksamansa palvelun ja lopulta saadun palvelun välistä erotusta.

Matkailupalveluissa käytettävän tietotekniikan käytön lisääntyminen edellyttää, että sähköisiin varauksiin sisällytetään kuluttajan- ja henkilötietojen suoja. Kuluttajien on saatava paikkansa pitävää eikä harhauttavaa tietoa, jonka on oltava päivitettyä ja yksiselitteistä. Kuluttajansuojan kannalta voisi olla hyödyllistä laatia tietoa ja matkailupalveluja tarjoaville verkkosivuille sähköinen sertifiointi.

Mikään ei ole matkailualalle pahempaa kuin eurooppalaisten kuluttajien tyytymättömyys. Siksi tuen täysin mietintöä aiheesta ”Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi”, kuten esittelijä Paolo Costa ehdotti. Minua miellyttää erityisesti hänen keskittymisensä kuluttajansuojaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön hyväksymisen puolesta, sillä se sisältää useita hyviä ajatuksia matkailupolitiikan edistämiseksi. Haluan kuitenkin korostaa teollisuusperinnön merkitystä ja sitä, miten sen avulla voidaan elvyttää vanhoja teollisuusalueita ja silti hyötyä kulttuurista ja historiasta.

Teollisuusperintömme säilyttäminen on yhtä tärkeää kuin vanhojen rakennelmien tai maantieteellisten ilmiöiden säilyttäminen. Olen kotoisin alueelta, jossa teollinen vallankumous syntyi. Tällä vallankumouksella on perustavanlaatuinen merkitys niin monien ihmisten elämässä, että se olisi tunnustettava osaksi eurooppalaista kulttuuria.

Teollisuusperinnön saamat varat ovat muihin matkailun osa-alueisiin verrattuna kuitenkin vähäiset sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Esimerkiksi eurooppalainen museorautateitä edustava elin FEDECRAIL on maailman johtava rautateiden suojelija, mutta sen Euroopan unionilta saama apu on silti hyvin vähäistä.

Euroopan unionin olisi tunnustettava teollisuusperinnön tärkeys ja asetettava tämä matkailun osa-alue etusijalle, jotta nuoret ymmärtäisivät teollisen menneisyytemme merkityksen.

Nyt olisi oikea aika tunnustaa teollisuusperinnön mahdollisuudet omaksua tärkeä asema tulevassa Euroopan matkailupolitiikassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Kannatan mietintöä uudistetusta EU:n matkailupolitiikasta. Siinä korostetaan EU:n toimintamahdollisuuksia matkailun alalla.

Vaikka EU:lla ei olekaan täyttä toimivaltaa alalla, se voi silti toteuttaa matkailua edistäviä toimenpiteitä. Näin EU voi auttaa parantamaan matkailualan kilpailukykyä, sillä alalla on merkittävä vaikutus talouteen ja se on tärkeä työllistäjä.

Mielestäni on erityisen tärkeää edistää kestävää matkailua eli sellaista matkailun muotoa, jossa ympäristöä koskevat, taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset otetaan tasapuolisesti huomioon. Kestävä matkailu on olennainen perusta matkailutoiminnan kehitykselle ja jatkumiselle, ja se on merkittävä tekijä luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ja kohentamisen kannalta. Luonnonperinnön säilyttäminen on avainasemassa tämän taloudellisesti tärkeän alan menestyksen jatkumisessa, ja sen ansiosta eurooppalaiset matkailukohteet voivat säilyttää oman menestyksensä kansainvälisessä kilpailussa. Lisäksi ei pidä unohtaa, että EU toimii aina myös näyteikkunana. Esimerkkiämme eri toiminta-alueilla seurataan yhä useammin eri osissa maailmaa. Tämä aiheuttaa meille suuren vastuun. Pyytäisinkin siksi etenkin matkailualueilta tulevia parlamentin jäseniä tukemaan kestävyyden etsintää.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Uudistetussa EU:n matkailupolitiikassa on otettava kuluttajansuoja paremmin huomioon, minkä vuoksi kehotan sertifioimaan matkailupalveluja tarjoavat verkkosivut. Kuluttajille on tarjottava selkeät ja avoimet varaus- ja maksupalvelut, jotka ovat sovellettavien turvallisuusstandardien mukaiset.

Vaikka Euroopan edistämisessä matkakohteena onkin tapahtunut edistystä matkakohdeportaalin luomisen muodossa, kehotan komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan ponnisteluja matkailun kannalta kiinnostavien syrjäisten alueiden (erityisesti syrjäisimpien alueiden) kehittämiseksi. Näillä alueilla matkailu on tärkein toimintasektori ja elintärkeä alueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

Kehotan myös alan ammattilaisia sopimaan majoituksen yhdenmukaistetusta hinnoittelujärjestelmästä ja perustamaan tätä tarkoitusta varten julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia.

Lopuksi kehotan komissiota laatimaan arvioinnin kausimatkailun vaikutuksista alueellisella tasolla ja menneisyydessä. Pystymme torjumaan ilmiötä tehokkaammin, kun opimme ymmärtämään sitä paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Heti mietinnön aluksi johdanto-osan A kappaleessa huomautetaan, että EU:n matkailupolitiikalla ei ole oikeusperustaa. Tämän jälkeen jatketaan puhumalla siitä, kuinka merkittävä asema matkailulla voi olla sosiaalisen sisällyttämisen edistämisessä ja tehostetun yhteistyön tärkeydestä matkailupalveluissa. Mietinnössä käsitellään paljon tilastotietojen keräämistä sekä laadunvarmistusta ja kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä. Siinä puhutaan myös tarpeesta suojella, säilyttää ja elvyttää Euroopan kulttuuriperintö.

Parlamentti kehottaa komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille oppaan, jonka avulla voitaisiin parantaa matkailun kehittämisen poliittista koordinointia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Euroopan parlamentti haluaa myös ottaa käyttöön Euroopan kulttuuriperinnön laatumerkin säilyttämisen arvoisten kohteiden (esimerkkinä mainitaan kulttuurireitit ja monumentit) tukemiseksi voimakkaammin.

Minun mielestäni ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan matkailupolitiikka on kansallinen asia. Matkailualan on kehityttävä kilpaillen muiden maiden matkailutoiminnan kanssa, ja kunkin maan on saatava muodostaa oma politiikkansa. Siksi äänestin tätä mietintöä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Lipietz (A6-0409/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Olen päättänyt äänestää Alain Lipietzin laatiman kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön puolesta Brysselissä pidettävässä marraskuun pienimuotoisessa täysistunnossa. Mietintö on ansioitunut ja siinä käsitellään monia meitä kaikkia askarruttavia kysymyksiä. Olen kuitenkin päättänyt äänestää eräisiin kohtiin tehtyjä tarkistuksia vastaan, koska ilmaston lämpenemiseen on mielestäni puututtava kestävillä toimenpiteillä, joilla ei ole maailman talouskasvuun tai Euroopan sosiaalisen mallin pitkän aikavälin näkymiin kohdistuvia haittavaikutuksia.

Suhtaudun avoimesti ilmastonmuutoksen ongelmaan. Euroopan unioni on omaksunut johtavan aseman etsittäessä kauaskantoisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mielestäni EU:n ehdotuksista on muodostunut perusta tuleville keskusteluille, ja ne ovat yhteensopivia taloudellisen mallimme kanssa.

Uskon maailmankaupasta olleen hyötyä maailmantaloudelle, mutta tunnustan samalla, että erityisesti kuljetusalalla on ponnisteltava enemmän haitallisten päästöjen vähentämiseksi. Maailmankauppa sinällään ei saa kuitenkaan vääristyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Alain Lipietzin laatiman kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön puolesta, koska uskon, että Euroopan olisi oltava maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Euroopan unionin kauppapolitiikkaa on mielestäni siksi muutettava merkittävästi vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan talouden tukemiseksi.

Mietinnössä korostetaan tarvetta kehittää tuotanto-, kulutus- ja kauppatapoja, jotka lieventävät ilmastonmuutosta ja sen taloudellista vaikutusta. Siksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla edistetään paikallista tuotantoa kuljetustarpeen vähentämiseksi sekä otetaan käyttöön Euroopan unionin yhteiset normit ja merkintäjärjestelmät, joilla pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta eri tuotteiden ympäristövaikutuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me maltilliset onnistuimme tänään suostuttelemaan Euroopan parlamentin vastustamaan ehdotusta, jossa haluttiin ottaa käyttöön tullimaksut sellaisten maiden tuotteille, jotka eivät ole allekirjoittaneet Kioton pöytäkirjaa. Suostuttelimme Euroopan parlamentin myös olemaan kannattamatta näkemystä, jonka mukaan maailman ympäristöongelmien syy on markkinataloudessa. Äänestimme siksi kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön puolesta.

Kauppa itsessään ei muodosta uhkaa ympäristölle – päinvastoin. Kauppa luo tarvitsemamme vaurauden, jotta voimme vastata tuleviin ympäristöhaasteisiin. Sen ansiosta voimme käyttää tehokkaammin niukkoja luonnonvaroja ja ihmiset pääsevät eroon köyhyydestä, joka on useimpien maailman ympäristöongelmien lähde. Avoimuus ja kauppa ovat myös edellytys teknologian siirtämiselle, jonka ansiosta kehitysmaat voivat parantaa ympäristöoloja nopeammin kuin se oli meidän kohdallamme mahdollista.

Suuri ongelma on kuitenkin liikenne, joka ei vastaa aiheuttamistaan ympäristökustannuksista. Näkemyksemme mukaan parlamentti on hyväksynyt tämän päivän äänestyksessä väärän lähestymistavan, sillä se edistää kauppaa estäviä ja rajoittavia ehdotuksia. Parlamentin olisi sen sijaan keskityttävä pakottamaan kuljetusala vastaamaan omista ympäristökustannuksistaan. Ympäristöstä kantamastamme huolesta ei saa tulla veruketta protektionismille, koska protektionismi muodostaa uhan kehitykselle ja näin ollen myös terveelle ympäristölle.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Alain Lipietzin mietinnössä käsitellään tärkeää asiaa. Mikäli yritämme tosissamme rajoittaa ”kasvihuonekaasujen” syntymistä, meidän on varmistettava, että niiden kustannukset otetaan huomioon jokaisella kerralla. Kauppa – vapaa kauppa – on maailmantaloudelle tärkeä moottori ja tukemisen arvoinen asia. Emme kuitenkaan voi pitkällä aikavälillä jatkaa tavaran kuljettamista tuhansia kilometrejä ympäri maailman samalla kun käytännöllisesti katsoen identtiset tavarat matkaavat vastakkaiseen suuntaan, ilman että varmistamme kustannusten täysimittaista kattamista. Muutos on kuitenkin toteutettava huolellisesti, etteivät maailman köyhimmät ihmiset joudu maksamaan teollistuneen maailman tuhlailusta niiden riistäessä planeettamme luonnonvaroja. Euroopan vastuulla suojella ihmisiä, joiden toimeentulo on rakennettu heiltä kysymättä sille, että lyhytaikainen hyöty asetetaan planeetan pitkän aikavälin elinkyvyn edelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistanin mielestä EU:lla on tärkeä rooli pyrittäessä vähentämään ihmiskunnan vaikutusta Maan ilmastoon. EU on eräs maailmankaupan tärkeimmistä toimijoista, minkä ansiosta se voi käyttää vaikutusvaltaansa tuotannon ja kansainvälisten kuljetusten ympäristövaikutuksiin.

Tähän mietintöön liittyy kuitenkin suuria riskejä. Rivien välistä ja myös itse tekstistä on luettavissa, että näihin ajatuksiin perustuva politiikka johtaa protektionistiseen suuntaukseen, jota monet EU:n eturyhmät ja maat kannattavat. Pienten ryhmien edut pyritään aina esittämään kaikkien etuna. Siksi tämän mietinnön tukeminen olisi riskialtista. Sen seurauksena saattaisimme havaita protektionismin lisääntyvän, mistä aiheutuisi suuret kustannukset maailman köyhille ja EU:n kuluttajille.

EU:n olisi sen sijaan jatkettava valitsemallaan tiellä esimerkkinä ja liittolaisena kaikille maailman maille, jotka haluavat toimia vastuullisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa. Junilistan on siksi päättänyt äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme täysin samaa mieltä mietinnön kanssa siitä, että ”vallitseva kulutuksen, tuotannon ja kaupan jatkuvaa maksimointia edistävä taloudellinen malli on kestämätön, koska se johtaa yhä enenevään luonnonvarojen ja kuljetusten kysyntään sekä jätteiden ja päästöjen määrän kasvuun” ja että ”nykyinen kauppajärjestelmä johtaa maailmanlaajuiseen työnjakoon, joka perustuu tuotteiden laajamittaisiin kuljetuksiin”, vaikka kyseiset tuotteet voitaisiin tuottaa paikallisesti paljon kestävämmin.

Haluaisimme kuitenkin korostaa tiettyjä kielteisiä seikkoja, kuten kehotusta tehdä sopimus tulliesteiden ja tullien ulkopuolisten esteiden poistamisesta ympäristöystävällisiltä tuotteilta ja palveluilta osana WTO:n Dohan kierroksen neuvotteluja sekä vapaakauppasopimuksia koskevien neuvottelujen ehdotonta hyväksymistä, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä mietinnössä aikaisemmin sanottiin nykyisestä kauppajärjestelmästä.

Vastustamme myös seurausten vuoksi voimakkaasti sitä, että otetaan käyttöön ”saastuttaja maksaa -periaate, mieluiten laajentamalla päästöoikeuksien kauppa maailmanlaajuiseksi”.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevan Alain Lipietzin mietinnön puolesta. Ilmastonmuutos on eräs päivän kiireellisimmistä kysymyksistä, ja se edellyttää todellisia toimia sekä kansallisella, EU:n että maailman tasolla.

Vaikka tuemme tätä mietintöä, jossa käsitellään useita tärkeitä kansainvälisiä kysymyksiä, haluaisin myös korostaa Skotlannin hallituksen ilmastonmuutosta koskevia lakiehdotuksia. Hallitus on ottanut pakolliseksi pitkän aikavälin tavoitteeksi vähentää Skotlannin päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä on mielestäni erittäin kiitettävää ja toivonkin, että myös muut EU:n jäsenvaltiot hyväksyisivät yhtä kunnianhimoisia tavoitteita omissa pyrkimyksissään ilmaston lämpenemisen torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Vaikka tarpeesta vähentää haitallisia päästöjä vallitsee laaja yksimielisyys, mietinnön laatija ehdotti toimenpiteitä, jotka rajoittaisivat kaupankäyntiä köyhien maiden kanssa. Tällöin kyseisten maiden kansalaiset tuomittaisiin köyhyyteen, maailmanlaajuiset jakeluketjut katkaistaisiin ja otettaisiin käyttöön epärealistisia seuraamuksia.

Konservatiivien mielestä paras tapa vähentää haitallisia päästöjä on lisätä tekniikan painoarvoa, sopia realistisia tavoitteita ja lisätä kaupankäyntiä köyhien maiden kanssa, jotta niillä on varaa investoida puhtaampaan ja ympäristöystävällisempään tekniikkaan ja prosesseihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Päätöslauselmaesitys on puettu halpoihin ympäristöystävällisiin väreihin ja yleisluonteisiin hyviin aikomuksiin, jotta voitaisiin peittää sen taantumuksellinen sisältö, jossa on imperialististen ryhmittymien ja järjestöjen leima.

Siinä todetaan lento- ja tieliikenteen olevan meri- ja raideliikennettä suurempia hiilidioksidipäästöjen tuottajia, ja silti siinä todetaan, että (monikansallisten yhtiöiden) valinnanvapaus on maailmankaupassa perustavanlaatuisen tärkeää.

Siinä vaaditaan kuljetusalaa ryhtymään päästökauppaan, jolla ei ole onnistuttu vähentämään hiilidioksidipäästöjä mutta joka on osoittautunut kannattavaksi pääoman pörssimekanismiksi. Mietinnössä tuetaan kansainvälisten monopolien avokätisen rahoituksen tavoitteita puhtaan kehityksen mekanismilla.

Mietinnössä tuetaan Euroopan investointipankin roolia ”ympäristöystävällisenä” neuvonantajana, joka toimii OECD:n ja G8-ryhmän ohjeiden mukaisesti, ja vaaditaan, että tulevien ehdotusten on oltava WTO:n sanelemia.

Olennaista on, että monikansalliset yhtiöt ryöstävät yhä luonnonvaroja, metsiä raiskataan, puhtaan veden varannot ehtyvät ja pilaantuvat, aavikoituminen leviää, muuntogeeninen vilja yleistyy, myrkylliset kemikaalit aiheuttavat saastumista, aseelliset konfliktit ja imperialistinen väliintulo pahenevat, kasvihuonekaasut lisääntyvät, miljardit ihmiset kärsivät omaisuuden ryöstämisestä ja kiskonnasta, ja tämä päätöslauselma tukee ja avustaa tätä toimintaa.

Me, Kreikan kommunistisen puolueen jäsenet, äänestämme siksi päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, jossa annetaan useita realistisia toimenpiteitä, joilla kauppaa voidaan käyttää osana ilmastonmuutoksen torjumista. Olisi edistettävä sellaisia ratkaisuja kuten tullien poistaminen tuotteilta, joilla on matalat kasvihuonekaasujen tuotanto-/kulutusarvot, eksoottisten puulajien tuonnin kieltäminen, energiatehokkaiden tuotteiden merkitseminen ja ilmailualan ottaminen mukaan päästökauppajärjestelmään.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Kauppaa ja ilmastonmuutosta koskevassa Alain Lipietzin mietinnössä käsitellään kahta aluetta, joilla EU:lla on eniten valtuuksia käyttää kansainvälistä vaikutusvaltaansa. Siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti ilmaisee mielipiteensä asiasta. Kaikkein maailman maiden on osallistuttava kansainväliseen talouteen kaupankäynnin kautta. Ainoastaan kehittynyt kauppajärjestelmä ja taloudellinen kehitys tarjoavat todellisen perustan, jonka avulla voidaan pelastaa ihmiset köyhyydestä ja vaikuttaa ympäristöön. EU:n sitoutumisen ympäristöön ja kehitykseen on oltava edelleen kauppaan perustuvan kestävän talouden vauhdittaja eikä sen este. Siksi on valitettavaa, että tänään äänestettävänä olleessa mietinnössä on omaksuttu linja, joka ei täysin edistä kauppaa ja kehitystä. Äänestin kuitenkin sen puolesta, joskin suurin epäilyksin, koska ongelmallisimmat kohdat oli poistettu.

 
  
  

- Mietintö: Morgantini (A6-0432/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjallinen. − (EN) Äänestettäessä Afrikan maatalouden edistämistä koskevan Luisa Morgantinin mietinnön tarkistuksesta 6 saimme paljonpuhuvan katsauksen GUE/NGL-ryhmän ja koko vasemmistoperheen mieltymyksiin ja sympatioihin. He paljastivat todellisen karvansa osoittautumalla tyranni Mugaben ystäviksi ja vastustamalla Mugaben läsnäolon vastustamista Lissabonissa pidettävässä EU:n ja Afrikan huippukokouksessa. Koska pidän Mugabea maansa kurjuuteen syösseenä halveksittavana hirmuvaltiaana, äänestin mielelläni tarkistusta 6 vastaan osoittaakseni paheksuvani hänen käytöstään ja aikomustaan osallistua huippukokoukseen. Se, että parlamentti hyväksyi tarkistuksen – joskin niukalla erotuksella – on tyrmistyttävä vahvistus sille tyrannille.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tuomitsemme Euroopan parlamentin taantumuksellisimpien lohkojen johtaman poliittisen yrityksen käyttää Afrikan maatalouden edistämistä koskevaa mietintöä arvostellakseen Afrikan unionin täysivaltaisen jäsenvaltion Zimbabwen tasavallan presidentin oikeutettua osallistumista tulevaan EU:n ja Afrikan huippukokoukseen. Tämä yritys on kukistettu kokonaisuudessaan.

Mietinnössä on mielestämme myönteisiä kohtia, kuten se, että siinä arvostellaan sitä, että Afrikan maatalouden edistämiselle kaupan helpottamiseksi annettavan tuen perustaminen ainoastaan talouskumppanuussopimuksille on kiristystä, jolla pyritään edistämään maataloustuotteiden kaupan vapauttamista.

Monien näiden maiden kannustaminen saattamaan maataloutensa riippuvaisiksi EU:sta on yritys sitoa kyseiset maat sopimukseen, jossa ne pakotetaan omaksumaan vientiä varten yksipuoliseen viljelyyn perustuva maatalousmalli, mikä johtaa ilmiselviin ja vakaviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin sekä useissa Afrikan maissa että EU:n jäsenvaltioissa.

Uskomme siksi, että Afrikan maatalouden auttaminen tarkoittaa, että tuetaan omiin tarpeisiinsa, elintarvikeomavaraisuuteen ja kunkin maan turvallisuuteen perustuvan maatalousmallin sosiaalisesti vastuuntuntoista kehittämistä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö