Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel EUT-utgåva

9. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy