Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkričio 29 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai: žr. protokolą
 3.Audito rūmų 2006 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusija)
 4.Audito rūmų narių skyrimas (diskusija)
 5.Sutartinėms prievolėms taikytina teisė (Roma I) (diskusija)
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. Protokolą
 7.Balsavimo laikas (Dėl balsavimo rezultatų ir kitos informacijos, žr. protokolą)
  7.1.Elektrinė medicininė įranga, naudojama veterinarijoje (balsavimas)
  7.2.Matavimo vienetai (balsavimas)
  7.3.Dalinis direktyvos 2003/54/EB pakeitimas, aktualus Estijai (balsavimas)
  7.4.EB ir Egipto sutartis dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (balsavimas)
  7.5.Pasiūlymas priimti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (finansinį reglamentą) (balsavimas)
  7.6.Makrofinansinė pagalba Libanui (balsavimas)
  7.7.Europos teisminės priežiūros orderis ikiteisminėse procedūrose (balsavimas)
  7.8.Kova su rasizmu ir ksenofobija (balsavimas)
  7.9.prejudicinių sprendimų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, traktavimas (balsavimas)
  7.10.Renato Brunetta parlamentinis imunitetas (balsavimas)
  7.11.Valstybių narių tam tikrų nuostatų dėl televizijos transliacijos koordinavimas (balsavimas)
  7.12.Bendrijos kodeksas, reglamentuojantis žmonėms skirtus vaistus (Komisijai suteiktų įgaliojimų įgyvendinimas) (balsavimas)
  7.13.Dalinis direktyvos 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos pakeitimas (balsavimas)
  7.14.Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas (balsavimas)
  7.15.Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė (balsavimas)
  7.16.Sutartinėms prievolėms taikytina teisė (Roma I) (balsavimas)
  7.17.Genetiškai modifikuoti pašarai (Komisijai suteiktų įgaliojimų įgyvendinimas) (balsavimas)
  7.18.Reglamentai, reglamentuojantys Europos lygmens politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisykles (balsavimas)
  7.19.Pesticidų likučiai maiste ir pašaruose bei ant jų (Komisijai suteiktų įgaliojimų įgyvendinimas) (balsavimas)
  7.20.Audito rūmų nario (David Bostock) skyrimas (balsavimas)
  7.21.Audito rūmų nario (Michel Cretin) skyrimas (balsavimas)
  7.22.Audito rūmų nario (Maarten B. Engwirda) skyrimas (balsavimas)
  7.23.Audito rūmų nario (Henri Grethen) skyrimas (balsavimas)
  7.24.Audito rūmų nario (Harald Noack) skyrimas (balsavimas)
  7.25.Audito rūmų nario (Ioannis Sarmas) skyrimas (balsavimas)
  7.26.Audito rūmų nario (Hubert Weber) skyrimas (balsavimas)
  7.27.Konsensuso dėl humanitarinės pagalbos paskelbimas (balsavimas)
  7.28.Padėtis Gruzijoje (balsavimas)
  7.29.Europos Parlamento pritarimas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai (balsavimas)
  7.30.Bendri darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų principai (balsavimas)
  7.31.Atnaujinta ES turizmo politika: glaudesnė partnerystė Europos turizmui skatinti (balsavimas)
  7.32.Prekyba ir klimato kaita (balsavimas)
  7.33.Afrikos žemės ūkio skatinimas — Pasiūlymas dėl žemės ūkio plėtros ir maisto saugumo Afrikoje
 8.Balsavimo aiškinimai
 9.Balsavimų pataisymai ir balsavimo ketinimai: žr. protokolą
 10.Asignavimų pervedimai: žr. protokolą
 11.Sprendimai dėl tam tikrų dokumentų: žr. protokolą
 12.Posėdžio metu patvirtintų tekstų persiuntimas: žr. protokolą
 13.Harmonogram nadcházejících zasedání: viz zápis
 14.Přerušení zasedání
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (265 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (613 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika