Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 29 noiembrie 2007 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi - 2006 (dezbatere)
 4.Numirea a şapte membri ai Curţii de Conturi (dezbatere)
 5.Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (dezbatere)
 6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 7.Timpul afectat votului
  7.1.Abrogarea Directivei 84/539/CEE a Consiliului (aparate electrice utilizate în medicina veterinară) (vot)
  7.2.Unităţi de măsură (vot)
  7.3.Modificarea Directivei 2003/54/CE în ceea ce priveşte Estonia (vot)
  7.4.Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între CE şi Egipt (vot)
  7.5.Proiect de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (regulamentul financiar) (vot)
  7.6.Asistenţă macro-financiară pentru Liban (vot)
  7.7.Supraveghere judiciară în cadrul procedurilor premergătoare fazei de judecată între statele membre ale Uniunii Europene (vot)
  7.8.Combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal (vot)
  7.9.Soluţionarea cererilor de hotărâre preliminară privind Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (vot)
  7.10.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a domnului Renato Brunetta (vot)
  7.11.Coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune (vot)
  7.12.Cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.13.Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (vot)
  7.14.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (vot)
  7.15.Controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (vot)
  7.16.Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) (vot)
  7.17.Produse alimentare şi furaje modificate genetic (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.18.Statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european (vot)
  7.19.Reziduurile de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.20.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl David Bostock) (vot)
  7.21.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Michel Cretin) (vot)
  7.22.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Maarten B. Engwirda) (vot)
  7.23.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Henri Grethen) (vot)
  7.24.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Harald Noack) (vot)
  7.25.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Ioannis Sarmas) (vot)
  7.26.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Hubert Weber) (vot)
  7.27.Consensul privind ajutorul umanitar (vot)
  7.28.Situaţia din Georgia (vot)
  7.29.Aprobarea de către Parlamentul European a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (vot)
  7.30.Principii comune ale flexisecurităţii (vot)
  7.31.O nouă politică europeană în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului pentru turism în Europa (vot)
  7.32.Comerţ şi schimbări climatice (vot)
  7.33.Dezvoltarea agriculturii africane - Propunere pentru dezvoltarea agriculturii şi siguranţa alimentară în Africa
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 11.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 13.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 14.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (379 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (524 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate