Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 10. december 2007 - Strasbourg EUT-udgave

EU's havmiljøpolitik (forhandling)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)) (Ordfører: Marie-Noëlle Lienemann) (A6-0389/2007).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik