Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 10. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Bezpečnost hraček (rozprava)
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Pane předsedající, paní komisařko, aniž bych chtěl hovořit dramaticky, jednáme o problému, který postihuje celou Unii. Jen jeden příklad: každý den přijíždí do Španělska 40 000 kontejnerů se zbožím; mnoho tisíc z těchto kontejnerů obsahuje hračky.

Ptáme se, zda systém oprávněných hospodářských subjektů, který bude zaveden od 1. ledna 2008, skutečně usnadní efektivní opatření pro řešení komerčních činností ohrožujících zdraví dětí, které byly tolikrát odsouzeny.

Ve svém usnesení ze dne 26. září o bezpečnosti výrobků, zejména hraček, Evropský parlament naléhavě žádal Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, která zajistí, že prodávané spotřební zboží nebude představovat zdravotní riziko.

Je načase urychlit přijímání nutných opatření, kterými má být usnesení Evropského parlamentu provedeno. Potřebujeme zlepšit kontrolu a sledování trhů, které jsme zmiňovali. V době globalizace nejsou hračky jen dalším druhem zboží. Bez kontrol budeme svědky opakování incidentů, které byly opakovaně hlášeny; stále znovu se objevují případy obchodního dumpingu i možnost závažného poškození zdraví spotřebitelů, zvláště dětí.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí